Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 67 2-014 2-016 B-235 B-132
Naastliggers vanZoutsloot 67
ten oostenZoutsloot 71
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 65
ten noordenKarremanstraat 15


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFocke Tialliffs


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0091v van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFocke Tyalliffs


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241r van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120v van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTialling Fockes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZhuis, loods en plaats en nog een kamer ten noorden
 
koperJan Vinkelbos, gehuwd metcommandeur Admiraliteit in Friesland1051-00-00 GG
koperLijsbeth Cornelis
verpachter grondHeiltje 1-04-00 CG
verpachter grondwijlen Arrjen Dirks
naastligger ten oostende weduwe van Sjoerd Jansen slager
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Berber Meintes


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Rogiers


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215r van 24 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHille Jans boterkoper


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHille Jansen [staat: Jacobs] boterkoper


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutslootgrondpacht van 1-04-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jan Andries1-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Douwes, mr. verver x Trijntje Baukes kopen 23 grondpachten ter waarde van 18 CG 7 st. Eigenaren, grondpachten en toponiemen zijn apart vermeld. Geen naastliggers vermeld. Gekocht van oud burger-hopman Tjalling Braaxma x Cornelia Vijselaer, voor 367 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-014Zoutsloot 67woning
eigenaarJan Hendricks
gebruikerJan Hendricks
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-014Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Hendriks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-014 Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-014 Zoutsloot 67huis
eigenaarCornelis Clases
gebruikerCornelis Clases
opmerkingpauper


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Reiners c.s.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-014 Zoutsloot 67Thomas Lammerts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-014 Zoutsloot 67huis
eigenaarThomas Lammerts
gebruikerThomas Lammerts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Johannes Heermans


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0238v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 hoek Karremanspijphuis
 
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman500-21-00 GG
koperAntje Gerrits
huurder benedenGrytje Janz Trompetter c.m.
huurder bovenGerben Sybrens c.u.
naastligger ten oostenSybrand Feitema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenkamer met een uitbouwsel aan het verkochte van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetter
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetter, gehuwd met
verkoperAntje Jans Vinkelbos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, mr. scheepstimmerman x Antje Gerryts koopt een huis nz. Zoutsloot, op de O. hoek v.d. Karremanstraat. Ten O. Sybrand Feitema, ten W. de straat, ten Z. de Zoutsloot, ten N. een camer met een uitbouwsel dat eerst bij dit verkochte huis behoorde en dat de verkoper in eigendom behoudt. Gekocht van erven wl. Jan Pyters Trompetter en x Antje Jans Vinkelbos, voor 500 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0229r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRimmert Teunis


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0184r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 op de hoek van de Karremanstraathuis
 
koperBaltus Moltz, gehuwd metkoopman470-00-00 GG
koperPetronella Chemains
huurderJoost Jans 50-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van S. Feitema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenHendrik Jans
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0032v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrik Heermans


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0063r van 22 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBaltus Moltz


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0107r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBaltus Moltz


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0272r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBaltus Molts


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0238v van 2 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baltus Moltz


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0258r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 hoek Karremanstraathuis
 
koperCornelis Jacobs Coster 590-07-00 GG
huurderDoeke Harkes c.u. e.a.opzichter74-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe Dirk Nannings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Baltus Moltz, gehuwd met
verkoperwijlen Petronella Chamin


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSikke Wijnalda


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0153r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 hoek Karremanstraathuis
 
koperMinne Poppes Houttuin, gehuwd met464-00-00 CG
koperAntje Buisman
huurderRein Floris c.u. en c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoperCornelis Costerkoopman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0043v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 wijk B-136 hoek Karremanstraathuis en erf
 
koperTjalling Dirks, gehuwd met600-00-00 CG
koperAntje Tjallings
huurderClaas Burgerhoff c.s.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Davids
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoperMinne Poppes Houttuin, gehuwd met
verkoperAntje Buisman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Dirks x Antje Tjallings kopen een huis en erf B-136 op de hoek Zoutsloot/Karremanstraat, nu in gebruik bij Claas Burgerhoff e.a. Geen grondpacht. Ten O. erven Willem Davids, ten Z. de Zoutsloot, ten W. de Karremanstraat, ten N. Joris Pieters. Gekocht van Minne Poppes Houttuin x Antje Buisman voor 600 cg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjalling Dirks van der Muur


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-016 Zoutsloot 67Tjalling Dirks0-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Zoutsloot 67Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aZoutsloot 67Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis (124 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 160B-134 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160B-135 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aB-113 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3343B-132 (Zoutsloot)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4674Zoutsloot 67 (B-132)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 67G. de Vrijplateelbakker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 67P. (Petrus) v.d. Meer
  terug