Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 67
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 672-0132-0132-015B-235B-132


Naastliggers vanZoutsloot 67
ten oostenZoutsloot 71
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 65
ten noordenKarremanstraat 15


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ1051‑00‑00 gghuis, loods en plaats en nog een kamer ten noorden
koperJan Vinkelbos, gehuwd metcommandeur Admiraliteit in Friesland
koperLijsbeth Cornelis
verpachter grondHeiltje 1‑04‑00 cg
verpachter grondwijlen Arrjen Dirks
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sjoerd Jansen slager
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Berber Meintes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot367‑00‑00 cggrondpacht van 1-04-00 cg
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jan Andries1‑04‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Douwes, mr. verver x Trijntje Baukes kopen 23 grondpachten ter waarde van 18 CG 7 st. Eigenaren, grondpachten en toponiemen zijn apart vermeld. Geen naastliggers vermeld. Gekocht van oud burger-hopman Tjalling Braaxma x Cornelia Vijselaer, voor 367 CG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerJan Jansen Trompetter
aanslag huurwaarde05‑02‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
aanslag huurwaarde05‑02‑00 cg
aansl. huurw. voldaan28‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerJan Jansen Trompetter
aanslag huurwaarde04‑05‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 67huis
eigenaarJan Trompetter
gebruikerTaeke Harmens
aanslag huurwaarde06‑01‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 67huis
eigenaarJan J. Trompetter
gebruikerwed. Fokke Harmens cum soc.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-013, fol. 20vZoutsloot 67Jan Trompetter cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenbeurtschipper, old11:9:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-013, fol. 20vZoutsloot 67Jan Trompetter de jonge, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderenbeurtschipper13:5:00 cg2:4:00 cgvan een redelijk bestaen


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0238v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 hoek Karremanspijp500‑21‑00 gghuis
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Gerrits
huurder benedenGrytje Janz Trompetter c.m.
huurder bovenGerben Sybrens c.u.
naastligger ten oostenSybrand Feitema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenkamer met een uitbouwsel aan het verkochte van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetter
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetter, gehuwd met
verkoperAntje Jans Vinkelbos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, mr. scheepstimmerman x Antje Gerryts koopt een huis nz. Zoutsloot, op de O. hoek v.d. Karremanstraat. Ten O. Sybrand Feitema, ten W. de straat, ten Z. de Zoutsloot, ten N. een camer met een uitbouwsel dat eerst bij dit verkochte huis behoorde en dat de verkoper in eigendom behoudt. Gekocht van erven wl. Jan Pyters Trompetter en x Antje Jans Vinkelbos, voor 500 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 67huis
eigenaarJan J. Trompetter
gebruikerClaas Rommerts c.s.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-013Zoutsloot 67huis
eigenaarJan J. Trompetter
gebruikerClaas Rommerts c.s.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0184r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 op de hoek van de Karremanstraat470‑00‑00 gghuis
koperBaltus Moltz, gehuwd metkoopman
koperPetronella Chemains
huurderJoost Jans 50‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen S. Feitema
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenHendrik Jans
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-015Zoutsloot 67huis
eigenaarBaltus Moltz
gebruikerJoost Jansz
gebruikerJohannes van Harre wed.
huurwaarde49‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-015Zoutsloot 67huis
eigenaarBaltus Moltz
gebruikerDoeke Harkes
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerJan Willems wed.
huurwaarde15‑10‑00 cg
huurwaarde totaal51‑10‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0258r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 hoek Karremanstraat590‑07‑00 gghuis
koperCornelis Jacobs Coster
huurderDoeke Harkes c.u. e.a.opzichter74‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe Dirk Nannings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Baltus Moltz, gehuwd met
verkoperwijlen Petronella Chamin


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0153r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 hoek Karremanstraat464‑00‑00 cghuis
koperMinne Poppes Houttuin, gehuwd met
koperAntje Buisman
huurderRein Floris c.u. en c.s.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoperCornelis Costerkoopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0043v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 67Zoutsloot NZ 67/69 wijk B-136 hoek Karremanstraat600‑00‑00 cghuis en erf
koperTjalling Dirks, gehuwd met
koperAntje Tjallings
huurderClaas Burgerhoff c.s.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Davids
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoperMinne Poppes Houttuin, gehuwd met
verkoperAntje Buisman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Dirks x Antje Tjallings kopen een huis en erf B-136 op de hoek Zoutsloot/Karremanstraat, nu in gebruik bij Claas Burgerhoff e.a. Geen grondpacht. Ten O. erven Willem Davids, ten Z. de Zoutsloot, ten W. de Karremanstraat, ten N. Joris Pieters. Gekocht van Minne Poppes Houttuin x Antje Buisman voor 600 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-015 , pag. 27Zoutsloot 67Tjalling Dirks 2‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Zoutsloot 67 Tjalling Muur rijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aZoutsloot 67 Tjalling Muur rijkswegerHarlingenhuis (124 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 160Liemendijk B-134Johannes Daum tuin
Sectie A nr. 160Liemendijk B-135Johannes Daum tuin
Sectie A nr. 160aKarremansstraat B-113Johannes Daum woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3343Zoutsloot B-132 Hervormde Diaconie woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4674Zoutsloot 67 (B-132)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 67G. de Vrijplateelbakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 67P. (Petrus) v.d. Meer  terug