Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 68
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 68,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 68 2-047 2-058 B-100 B-117
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 68 2-047 2-058 B-101 B-118
Naastliggers vanZoutsloot 68
ten oostenZoutsloot 70
ten westenZoutsloot 66
ten noordende Zoutsloot


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 68mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 68mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 68mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-047 Zoutsloot 68mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 79, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 6e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 68Zoutsloot wijk B-1017 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 70, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGonggrijp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Zoutsloot 68G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Jan Martens van der Mey... Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1811, BS geb 1811, hu, ovl 1832, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk B-100, schipper, 1814. (GAH204); J.M. vdM. en Sjoerdtje H. Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de Boer, arbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-101; gebruiker is Reinder Thomas, boerearbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-126, pakhuis self, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Reinder Thomasgebruiker van wijk B-101, boerearbeider; eigenaar is Paulus G. de Boer 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-100Zoutsloot 68Jan M van der Mey Jan M van der Mey schipper
B-101Zoutsloot 68Paulus G de Boer Reinder Thomas boere arbeider


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 205Zoutsloot 68Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 206Zoutsloot 68Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Sjoerdtje Hendriks Faber... Jan Dirks, deszelfs oom, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-100; VT1839; kind: Douwe Jans, geb 21 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 16 jun ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Agatha Jans de Boergeb 1796 HRL, ovl 26 apr 1836 HRL, ongehuwd, dv Jan Gerrits dB, en Joukje Jans Bretel; BS ovl 1836; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-101; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Anton Pille Lupke... (gk) BS huw 1815, huw 1816, ovl 1872; oud 54 jaar, geb Mullen, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk B-101; VT1839; Wij Ondergetekenden Paulus de Boer, Koopman, en Pietje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren hier ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Fimke Taekes Buisman... te HRL, N.H., dv Taeke Folkerts B, en Saakje Bruinsma; BS huw 1833, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-101Zoutsloot 68Gerben Oenes Advokaat... in 1851, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-100ZoutslootSjoerdtie Faber54 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-100ZoutslootCornelis van der Mey19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootKlaaske van der Mey20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-100ZoutslootWiepkje van der Mey16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-101ZoutslootAnthoon Lupke54 jMullen in Oldenb.m, rooms katholiek, gehuwd
B-101ZoutslootAgatha de Boer44 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-101ZoutslootPaulus J Brugge10 jNieuwendamm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-100Zoutsloot 68Foekje Panbakker/Pannebakker... Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 205B-100 (Zoutsloot)Lourens B. Tuiningawoonhuis
Sectie A nr. 206B-101 (Zoutsloot)Lourens B. Tuiningawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3497B-117 (Zoutsloot)Hendrik Antonissewoonhuis
Sectie A nr. 3498B-118 (Zoutsloot)Hendrik Antonissewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5242Zoutsloot 68 (B-118)Jacobus Antonissen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 68 Jacobus Antonisseverver
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 68D.Antonisseschilder
Zoutsloot 68J.Antonisseschilder
Zoutsloot 68J.Beukerspoorwegarbeider


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 68, HarlingenZoutsloot 68D. Antonisseschildersbedrijf


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootD. Antonisse361Schilder


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 68D. (Dirk) Antonisse


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 68beeldbepalend pand6 van 10
  terug