Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 71
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 712-012 2-014 B-114B-134


Naastliggers vanZoutsloot 71
ten oostenZoutsloot 77
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 67
ten noordenAchterstraat 18


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Sjoerd Jansen slager


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-012Zoutsloot 71huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerJan Roeloffs
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0013v van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeningang van een hof


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-012Zoutsloot 71huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerJan Roeloffs
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan15‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-012Zoutsloot 71huis
eigenaarwed. Pyter Feitema
gebruikerwed. Jan Roeloffs
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-012Zoutsloot 71huis
eigenaarwed. Pieter Feytema
gebruikerAnke Pieters
huurwaarde25‑05‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑02 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-012 Zoutsloot 71Auke Aukes, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-012Zoutsloot 71huis
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerAuke Aukes
huurwaarde25‑05‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑11‑12 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157r van 12 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ingang van de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225r van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Joost Gonggrijp


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0238v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrand Feitema


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0029r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoost Gongrijp


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0097r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman J. Gongrijp


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0184r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van S. Feitema


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0063r van 22 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 71Zoutsloot NZ400‑00‑00 CGhuis
koperKlaas Pyters, gehuwd metmr. metselaar
koperJapke Pyters
huurderFoppe Jans
naastligger ten oostenJochem Janz
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenBaltus Moltz
naastligger ten noordenTjerk Durks
verkoperM. Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Feytama


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0111r van 22 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Feitema


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0107r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 71Zoutsloot NZ600‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperDirk Nannes de Boer oud beurtschipper
naastligger ten oostenJochem Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBaltus Moltz
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaas Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Nannes de Boer, oud-beurtschipper, koopt huis en tuin c.a. Nz. Zoutsloot. vrij van grondpacht. Ten O. Jochem Jans, ten Z. de Zoutsloot, ten W. Baltus Moltz, ten N. N.N. Gekocht van Claas Pieters, mr. metselaar, voor 600 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0310r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaas metselaar


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0182r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinia Gonggrijp mr. bakker


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0238v van 2 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 71Zoutsloot NZ700‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperWillem Davids, gehuwd metscheepstimmerman
koperPietje Douwes
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baltus Moltz
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Baltus Moltz
verkoperMaartje Clases Smith, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Nannings de Boeroud grootveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Davids, scheepstimmerman x Pietje Douwes koopt een huis en tuin nz. Zoutsloot. Ten O. Rinia Gonggrijp, ten W. en N. erven Baltus Moltz, ten Z. de Zoutsloot. Gekocht van Maartje Clases Smith wv Dirk Nannes de Boer, oud-grootveerschipper, voor 700 cg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0258r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Dirk Nannings


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0153r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0043v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Davids


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 71Zoutsloot NZ wijk B-114 bij de Karremanstraat450‑00‑00 CGhuis
koperJelle van der Laan, gehuwd met
koperAntje Claasen
huurderJelle van der Laan c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSikke Wijnalda
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTjalling Dirks van der Muur
naastligger ten noordenTjalling Dirks van der Muur
verkoperDavid Willemshuistimmerman te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van zeekere huizinge cum annexis, staande aan de noordkant van de Zoutsloot omtrent de Karmanstraat, gequoteerd B-114, bij de egtelieden kopers in gebruik voor 30 Karoliguldens in t jaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-014, pag. 27Zoutsloot 71Jelle Haayes1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-114Zoutsloot 71Jelle Hayes van der Laan... vdL, geb 13 dec 1796 Molkwerum; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1854, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk B-114, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-114Zoutsloot 71Jelle H van der Laan Jelle H van der Laan schipper


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 41 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-114Zoutsloot 71Antje Klazes, overleden op 21 mei 1824wed. Jelle Haayes van der Laan (Zoutsloot B 114), moeder van Wopkje (vrouw van Alle Hendriks de Groot, stuurman) en Himkje Jelles van der Laan (vrouw van Jan Jacobs Dijk, scheepskapitein). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 164Zoutsloot 71Able Hendriks de GrootstuurmanHarlingenhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-114Zoutsloot 71Bartle Willems van der Meer... HRL 1808, BS ovl 1878; oud 31 jaar, (vnm: Bartholomeus), geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk B-114; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-114Zoutsloot 71Jan Johannes de Boer... zeeman, zv Johannes Sjoerds de B., en Grietje Ottes Vallinga; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-114, wijk E-067; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk H-188; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-114ZoutslootBartholomeus van der Meer31 jbeurtschipperHarlingenm, protestant, gehuwd
B-114ZoutslootCatharina Esveld24 jMiddelburgv, protestant, gehuwd
B-114ZoutslootCatharina van der Meer1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-114Zoutsloot 71Trijntje Jans Deurnat... en Liskje Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 164Zoutsloot B-114Albert J. Kuiperwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 164Zoutsloot B-134Albert Jans Kuiperwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 164Zoutsloot 71 (B-134)Hillegien P. Oldenburger (wed. A.J. Kuiper)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 71G. Lichtendahlvischhandelaar
Zoutsloot 71J. Lichtendahlvischhandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 71G. (Gysbert) Lichtendahl
  terug