Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 78
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 782-0732-073(niet bekend)B-088B-085


Naastliggers vanZoutsloot 78
ten oostenZoutsloot 80
ten zuidenHerenwaltje 3
ten westenHerenwaltje 1
ten noordende Zoutsloot


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0104v van 26 mrt 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Symons


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0121v van 9 jul 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Jan Pyeters c.u.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0129v van 26 nov 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Pieters houtkoper


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0267v van 9 aug 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Pieters Cremer


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0298r van 14 feb 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat of ledige plaats]


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0140r van 13 feb 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFedde Feddricks


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159v van 8 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoperse Claeske Alberts


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMary


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMary


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0045r van 21 jan 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Roeliffs


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0129v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddema
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (verenigde)


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0130r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ50‑00‑00 ggkamer
koperSierck Gerbens
koperPieter Bruyns
koperJan Fransen
bewonerEelcke Bockes
naastligger ten oostende kamer van de weduwe van wijlen Jarig Frieses
naastligger ten zuidende hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (verenigde)
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierck Gerbens, Pieter Bruyns en Jan Fransen kopen een camer zz. Zoutsloot, achter het vorige perceel dat bewoond wordt door Eelke Bockes?. Ten O. wd. Jarich Frieses, ten W. de verkoper, ten Z. de hof v.d. erven Jancke Reiners, ten N. de straat. Gekocht van de Voorstanders der Verenigde DG gemeente, voor 50 gg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0166r van 12 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierck Gerbens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio 29Zoutsloot 78huis
eigenaarJanke Tieerds
gebruikerJacob Annes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio 17vZoutsloot 78huis
eigenaarJanke Tiaerds
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
opmerkinginsolvent


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195r van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBerent Gerrits


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio Zoutsloot 78huis
eigenaarJanke Tjeerds
gebruikerJanke Tjeerds
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingAo. 1721 insolvent verklaard


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen, t/o estrikwerk van koopman Casparus Brinkman45‑00‑00 cgkamer
koperYpe Dirks turfdrager
naastligger ten oostenBeern mr. wever
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Junius Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanneke Jans, gehuwd met
verkoperMarten Jansen absent


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feytema en Rowel170‑00‑00 cghuis
koperPytie Jansen Schonebeek, gehuwd met
koperTieerd Jans
naastligger ten oostenBeernt Beernts mr. bontwever
naastligger ten zuidenJunius van Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYppe Dirks, gehuwd met
verkoperseHotske Jans Schonebeek


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feitema en Rowel222‑00‑00 cghuis
koperTeeke Pieters, gehuwd metbontwever
koperCatie Clases
naastligger ten oostenBeernt Beernts
naastligger ten zuidenJunius van Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTieerd Jans, gehuwd met
verkoperPietie Jans Schonebeek


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio 18rZoutsloot 78huis
eigenaarTjeerd Jans
gebruikerwed. Willem Rutgers
huurwaarde totaal17‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-073Zoutsloot 78Taeke Pieters, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio 18rZoutsloot 78huis
eigenaarTaeke Pytters
gebruikerTaeke Pytters
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-073, fol. 27vZoutsloot 78Taeke Pytters cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenweever11:9:00 cg2:0:00 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ tegenover het estrikwerk68‑14‑00 ggwoning
koperJan Hendrik Pieters bontwever
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beernd Beernds
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claas Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie, reversaalhouders en geweezen alimentatores van
verkoperwijlen Taeke Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Caatje Claeses


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio 18rZoutsloot 78huis
eigenaarJan Hendriks Velthuis
gebruikerJan Christiaans
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑06 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0024r van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGryttje Gorryts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-073 , folio 18rZoutsloot 78huis
eigenaarJan H. Velthuis
gebruikerJan Christiaans
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑06 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0082v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGryttje Gerryts


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugje290‑00‑00 cghuis
koperAge Sybes, gehuwd metschuitschipper
koperDieuwke Jans
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLammert Teyes, erfgenaam van
verkoperwijlen Gryttje Gerryts


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoude oliemolen


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende oliemolen van dr. Johannes Albarda


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Herenwaltje 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gewezen oliemolen van Johannes Albarda


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jan Jansen Wagenaar... (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1854; gebruiker wijk B-088, stalknegt; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204); kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Paulus Gerrits de Boer... een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-088Zoutsloot 78Paulus G de BoerJan Jansen Wagenaarstalknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 181Zoutsloot 78Gerrit de Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Haaye Monsma... 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jeltie de Vriesoud 44 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk B-088; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-088ZoutslootHaye Monsma41 jmelktapperStavorenm, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootJeltie de Vries44 jPingjumv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHidde Monsma3 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootAntie Monsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootDjieuwke Monsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 518 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-088Zoutsloot 78Aafke Wybes Kroon, overleden op 5 december 184343 jr, geboren Kimswerd 23/6/1800, overleden Zoutsloot B 88, vrouw van Wobbe Wygers de Boer, moeder van minderjarige Antje, Wybe en Zwaantje Wobbes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Hilbrand Postma... uit Sneek als tichelknecht, zv Johannes P, en Lijdia Kroes; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Simon Sybrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 181Zoutsloot B-088Lucas Peereboom woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 181Zoutsloot B-085 Foppe Plantenga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 181Zoutsloot 78 (B-085)Foppe W. Plantingawoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 78beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.070191144943237


  terug