Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 87
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 87 (niet bekend) (niet bekend) B-119 (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 87 2-001 2-003 B-197 B-141
Naastliggers vanZoutsloot 87
ten oostenZoutsloot 89
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 85


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYpke Dirx


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Philippus Hanekuik, gehuwd met


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0302v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 85, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 87Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87D Bergmangebruiker van wijk B-119, paarden docter; eigenaar is Dirk Bleeker q. q., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Dirk Cornelis Bleeker... te HRL. 1815, wonende te eveneens te HRL. 1803-18 11; BS huw 1812, huw 1815, huw 1816; eigenaar van wijk B-119; gebruiker is D. Bergman, paarden docter, 1814. (GAH204); id. van wijk B-131, ledig plak grond, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-119Zoutsloot 87Dirk Bleeker qq D Bergman paarde docter


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 117 van 15 aug 1821
adressoortbedraggebruik
B-119Zoutsloot 87provisionele en finale toewijzingfl. 1397pan- en estrikkenwerk B-119, B-120 en B-013
 
verkoperSjoerd Bouwes Stienstra (te Leeuwarden)
koperPetrus Johannes Metzelaar (te Heerenveen)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 87Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Foekje Panbakker/Pannebakker... Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Fokke Lefferts de Jonggeb 1789 Ureterp, Vst 22 nov 1858 uit Oldeboorn, A 21 mei 1859 Joure; bev.reg. HRL 1851 wijk B-119


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Harmanus Damen... Rein D, en Margaretha Hoeven; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2309B-119 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3103B-141 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3103Zoutsloot 87 (B-141)Ernestus G. Langenhorst


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 87 Willem Lengerbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 87K.Touwslageraanspreker


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 87, HarlingenZoutsloot 87R. Ademabehanger, stoffeerder


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 87R. (Roelofke) van Vliet


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 87beeldbepalend pand8 van 10
  terug