Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 87
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 87(niet bekend)(niet bekend)B-119(niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 872-001 2-003 B-197B-141


Naastliggers vanZoutsloot 87
ten oostenZoutsloot 89
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 85
ten noordenAchterstraat 28


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0019r van 28 apr 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ331‑00‑00 GG1/2 huis, loods en plaats
koper door niaarHendrikjen Daniels, gehuwd met
koper door niaarArrjen Pieters
eigenaar van 1/2Hendrikjen Daniels
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
geniaarde koperHylkjen Clases
naastligger ten oostenClaas Teedes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoucke Piers kooltjer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkjen Clases koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrikje Daniels x Arjen Pieters, een 1/2 huis, loods en plaets, nz. Zoutsloot, waarvan zij al 1/2 bezit. Ten O. Claas Tjeerds, ten W. Joucke Piers, kooltjer, ten Z. de Zoutsloot, ten N.? Gekocht van erven Mintje Jacobs en erven Trijntje Sjoerds, voor 331 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0102r van 15 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ250‑00‑00 CGhuis
koperoud burgemeester Tjeerdt Bouwens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hendricks
naastligger ten zuidenZoutsloot en Heerestraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs
naastligger ten noordenJan Hendricks
verkoperDaniel Arjens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerdt Bouwens, oud burgemeester c.u. kopen een huis nz Zoutsloot. Ten O. Jan Hendricks, ten Z. de Heerestraat en zoutsloot, ten W. de erven Welmoedt Jacobs. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Daniel Arjens c.u. voor 250 CG.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0037r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ330‑00‑00 CGhuis
koperJetse Heins, gehuwd met
koperTrijntie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
toehaakeen dubbele ducaat
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperburgemeester Tjaerd Bouwens, gehuwd met
verkoperLutske Sjoerds


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0068r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ390‑00‑00 CGhuis, loods en plaats
koperMinne Tijssen wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperJetse Heins, gehuwd met
verkoperTrijntie Jacobs


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0255v van 27 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van wijlen Trijntje Pytters


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0256v van 1 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87achterZoutsloot NZ30‑00‑00 CGtuintje of plaats behorend bij een onlangs verkocht huis
koperMinne Tijssen, gehuwd met
koperGryttje Jarichs
naastligger ten oostenhet turfhuis van de verkopers
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westende hof van Aeltie Allerts Laquart
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperPyttie Annes voljarige dochter
verkoperMaycke Annes voljarige dochter


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039r van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van wijlen Trijntie Pytters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 87huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑06‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 87huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑06‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0160v van 21 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Thijssen


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203r van 8 okt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThijs Minnes, gehuwd metwijdschipper
naastligger ten oostenSytske Jans


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0220v van 28 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ525‑00‑00 CGhuis en tuin erachter
koperHaye Alberts, gehuwd metgaljootschipper
koperJancke Jans
toehaakeen ziveren lepel
naastligger ten oostenEerk Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenSeerp
naastligger ten westende tuin van Thijs Minnes, gehuwd met
naastligger ten westenSytske Jans Schaaff
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperThijs Minnes, gehuwd met
verkoperSytske Jans Schaaff


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0231v van 24 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet onlangs verkochte huis van Thijs Minnes van Hoek, gehuwd metkoopmanLeeuwarden
naastligger ten oostenJytske Jans Leeuwarden


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 87huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑06‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0302v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaye Alberts Kalf


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0338v van 20 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ600‑00‑00 CGhuis en tuin
koperDirk Sytses, gehuwd metschipper
koperGerbrig Gerbens
naastligger ten oostenSipkes Sakes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Jan Ruurds
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperHaye Alberts Kalf, gehuwd metgaljootschipper
verkoperJanke Jans


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0050r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Sytses


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 87huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑08‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 87huis en panwerk
eigenaarKlaas Thomas cum soc.
gebruikerKlaas Thomas cum soc.
huurwaarde56‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑05‑06 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0183v van 9 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ620‑00‑00 CGhuis en tuin
koperHendrik Cornelis, gehuwd met
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenSipke Sakes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperAaltie Fockes, erfgenaam, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Rienk Tytes
verkoperCornelis Cornelisz de Wit, erfgenaampapiermaker te Zaandijk
verkoperTzietske Piers, weduwe van
verkoperwijlen Rients Jans, erfgenamen van
erflaterwijlen Dirk Sytses, gehuwd met
erflaterwijlen Gerbrig Gerbens


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0239v van 17 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jansen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0252r van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jansen


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0063v van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 83achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Jansen


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0236v van 28 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ630‑00‑00 CGhuis en tuin
koperRinse Wopkes, gehuwd mettrekveerschipper
koperSydske Cornelis
naastligger ten oostenJohannes Baltus
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperJan Hendriks van der Korfmr. chirurgijn


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0173v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ800‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperYmkjen Jetses [staat: Jans], weduwe van
koperwijlen Claas Symens mr. bakker
naastligger ten oostenJohannes Baltus
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperRinse Wopkes, gehuwd met
verkoperSytske Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYmkjen Jans wv wl. Claas Symens, mr. backer


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0079v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ1250‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperHubert Lieuwes, gehuwd metgrootschipper
koperDettje Sybrens
naastligger ten oostenJohann Baltus
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperYmkje Jetses, weduwe van
verkoperwijlen Claas Symonsmr. bakker


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0024r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHuibert Lieuwes


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0076r van 9 nov 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEvert Bouwknegt


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0067r van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ455‑07‑00 GGhuis en tuintje, huis en plaatsje
koperJacob Sybrens
koperAntje Feikes, weduwe van
koperwijlen Hylke Ages
huurderHans Elias c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Hendriks
naastligger ten noordenFemmetje Pieters Bramer e.a. te Oldemarkt
verkoperFemmetje Pieters Bramer te Oldemarkt
verkoperRikjen Cornelis Ekema, weduwe van te Blokzijl
verkoperwijlen Sjoerd Glastra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens en Antje Feikes wd. Hylke Ages onder de jurisdictie van Harlingen, kopen (a) huis en tuin c.a. op de Zoutsloot, thans bewoond door Hans Elias c.u., ten O. wd. Sybout Johannes, ten W. Jacob Hendriks, ten Z. de straat, ten N. b). Gekocht van (de lasthebbers van) Femmetje Pieters Bramer te Oldemarkt en Rikjen Cornelis Ekama wd. Sjoerd Glasstra te Blokzijl, voor (a en (b) 544 gg. 7 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ368‑07‑00 CG1/2 huis
koperAntje Feikes, weduwe van
koperwijlen Hylke Ages
eigenaar van 1/2Jacob Sybrens te de bleek buiten de Bildpoort buiten Harlingen
huurderJohannes Daniels mr. beeldhouwer
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Hendriks
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperJacob Sybrens te de bleek buiten de Bildpoort buiten Harlingen


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0007r van 11 dec 1796 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBouwe J. Boomsma


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0302v van 15 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003, pag. 26Zoutsloot 87Jan de Boer3‑00‑00 cgpanwerk


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87D Bergmangebruiker van wijk B-119, paarden docter; eigenaar is Dirk Bleeker q. q., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Dirk Cornelis Bleeker... te HRL. 1815, wonende te eveneens te HRL. 1803-18 11; BS huw 1812, huw 1815, huw 1816; eigenaar van wijk B-119; gebruiker is D. Bergman, paarden docter, 1814. (GAH204); id. van wijk B-131, ledig plak grond, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-119Zoutsloot 87Dirk Bleeker qq D Bergman paarde docter


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 117 van 15 aug 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-119Zoutsloot 87provisionele en finale toewijzingfl. 1397pan- en estrikkenwerk B-119, B-120 en B-013
 
verkoperSjoerd Bouwes Stienstra (te Leeuwarden)
koperPetrus Johannes Metzelaar (te Heerenveen)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 87Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (1150 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 87 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 87 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 87 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 87 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Foekje Panbakker/Pannebakker... Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Fokke Lefferts de Jonggeb 1789 Ureterp, Vst 22 nov 1858 uit Oldeboorn, A 21 mei 1859 Joure; bev.reg. HRL 1851 wijk B-119


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Harmanus Damen... Rein D, en Margaretha Hoeven; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2309Zoutsloot B-119H. van Schouwenburgwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3103Zoutsloot B-141Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3103Zoutsloot 87 (B-141)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zoutsloot 87 Willem Lengerbootwerkerf. 500f. 0


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 87K. Touwslageraanspreker


1946 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 87, HarlingenZoutsloot 87R. Ademabehanger, stoffeerder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 87R. (Roelofke) van Vliet


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 87beeldbepalend pand8 van 10
  terug