Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 93
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 932-0042-004/22-006B-121(niet bekend)


Naastliggers vanZoutsloot 93
ten oostenZoutsloot 95
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 91
ten noordenAchterstraat 32


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259v van 10 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 93Zoutsloot NZ700‑00‑00 cghuis met koestal en hof
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenPier Piersen pottenbakker
naastligger ten zuidenZoutsloot [net vermeld]
naastligger ten westenAlbert Sybes Groen
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, erfgenamen ex testamento van 1/2
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, erfgenamen ex testamento van 1/2 van
verkoperwijlen Grietie Sipckes, gehuwd met
verkoperwijlen Sippe Tiercxkoemelker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004Zoutsloot 93woning
eigenaarOene Pieters erven
gebruikerOene Pieters erven
aanslag huurwaarde02‑02‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004Zoutsloot 93huis
eigenaarWyme Wybes
gebruikerFocke Jansen
aanslag huurwaarde02‑02‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004Zoutsloot 93huis
eigenaarWijne Wybes
gebruikerFocke Jansen
aanslag huurwaarde01‑14‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140r van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 93Zoutsloot NZ164‑21‑00 gghuis
koperDirk Hessels, gehuwd metturfdrager
koperMaertje Lenerts
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Thijs Eerx [staat: Harkes]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van wijlen Feyke Fransens
naastligger ten noordenPier Gladsma
verkoperTrijntje Oenes, weduwe van
verkoperwijlen Wijne Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Hessels, turfdrager x Maertie Lenerts? koopt een huis nz. Zoutsloot. Ten O. wd. Thijs Harkes, ten W. wd. Feycke Fransen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Pier Gladsma. Gekocht van Trijntie Oenes wv Wijnse Wybes, voor 164 gg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261v van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 93Zoutsloot NZ340‑00‑00 cghuis
koperAntje Sybes, weduwe van
koperwijlen Ate Tjeerds schuitschipper
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Thijs Eerx [staat: Harkes] [staat: Harkes]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet huis gekocht door Trijntje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperMaertje Leenerts, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Hessels


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0094r van 8 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 93Zoutsloot192‑07‑00 gghuis
koperJan Schonebeek, gehuwd metmr. chirurgijn
koperAefke Huyberts
bewonerweduwe Antie Sybes
verkoperAntie Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Ate Tjeerds


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0106v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 93Zoutsloot NZ300‑00‑00 cghuis
koperHotske Jans Schonebeek, gehuwd met
koperYppe Dirks mr. bontwever
huurderAntie Sybes
naastligger ten oostenPier Andrys Glatsma
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntie Sybis
naastligger ten noordenPier Andrys Glatsma
verkoperoud burgervaandrig Jan Jansen Schonebeekmr. chirurgijn


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004/2Zoutsloot 93tuin
eigenaarTomas Jans erven
gebruikerAbraham Vermeers
aanslag huurwaarde03‑03‑06 cg
opmerking[vermeld als 2-005]


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0139v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 93Zoutsloot NZ279‑00‑00 gghuis
koperEelke Jelles, gehuwd methuistimmerman
koperFijke Hessels
naastligger ten oostenrentmeester Lanting
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntie Sybes
naastligger ten noordenrentmeester Lanting
verkoperHotske Jans, gehuwd met
verkoperYpe Durks


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004/2Zoutsloot 93huis
eigenaarEelke Jelles
gebruikerEelke Jelles
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
opmerking[samen met 2-004 /3]


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-004/2, fol. 20rZoutsloot 93Eelke Jelles , bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderentimmerman, mr.22:11:00 cg3:15:00 cgbestaet reedelijk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004/2Zoutsloot 93huis
eigenaarEelke Jelles
gebruikerEelke Jelles
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-004/2Zoutsloot 93huis
eigenaarEelke Jelles
gebruikerEelke Jelles
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
opmerking[samen met 2-004 /3]


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0175r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 93Zoutsloot NZ630‑00‑00 cghuis
koperPyter Simons, gehuwd methuistimmerman
huurderAlbert Hendriks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenMelle Ynzes
naastligger ten noordenHylke IJzenbeek c.s.
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Simons, huistimmerman x Hinke Jogchems koopt een deftig huis met alle goederen, waaronder een los kozijn met vensters en een raam zonder glas, nz. Zoutsloot, verhuurd aan Albert Hendriks. Ten O.?, ten W. Melle Ynses, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Hylke IJsenbeek. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester, voor 630 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-006Zoutsloot 93huis
eigenaarPieter Simons
gebruikerPieter Simons
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0232v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 93Zoutsloot NZ254‑00‑00 gghuis
koperPieter Johannes Polscher schuitschipper
naastligger ten oostenFrans Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Melle Ynses
naastligger ten noordenBente IJzenbeek
verkoper q.q.Pieter Hannema, geauthoriseerde curator bonorum overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Pieter Simons, gehuwd met
verkoperwijlen Hinke Jochums


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-006Zoutsloot 93huis
eigenaarPieter Johannes Polsker erven
gebruikerPieter Johannes Polsker erven
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-006 , pag. 26Zoutsloot 93Jan de Boer 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-121Zoutsloot 93Bouwe Jetzes Boomsma... id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases Soek, zeylemakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling Wiebrens wed., naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk C-019; gebruikers J.D. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-121Zoutsloot 93Tjalling Wybrens... staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 16 mei 1787. (burgerboek); wed. T.W. gebruiker wijk B-121, naaister; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); T.W. ende Grietje Willems, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-121Zoutsloot 93wed B Boomsmawed Tjalle Wiebrens naaister


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-121Zoutsloot 93wed B Boomsmawed Tjalle Wiebrens naaister
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 93 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 93 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 93 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zoutsloot 93 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2768Zoutsloot B-120Kaspar Johs. Schokker panwerk
Sectie A nr. 2768Zoutsloot B-121Kaspar Johs. Schokker panwerk
Sectie A nr. 2768Zoutsloot B-122Kaspar Johs. Schokker panwerk


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3106Zoutsloot 93 (B-144)Aaltje Hendriks (te Bolsward)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 93A. (Anne) Kuipers


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 93beeldbepalend pand8 van 10  terug