Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 94
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 94 2-068 2-093 B-083 B-077
Naastliggers vanZoutsloot 94
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenZoutsloot 96
ten noordenZoutsloot 92


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0515r van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Lyckele Sibbeles


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0307v van 7 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Wortelstraat NZ [staat: in de noorder nieuwe stad]kamer
 
koperFreerck Dircks, gehuwd met66-00-00 GG
koperRinck Alberts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Cornelis Conings 3-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: droogstraat]
naastligger ten westenClaes Claesen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFolckert Jansen
verkoper q.q.Folckert Jansen, gelastigde van
verkoperde andere crediteuren van Wal Fransen


1631 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 94, HarlingenZoutsloot 94Alberts, Rinck;Dircks, Freerck1631'
'RA FD'
en een huismerk


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0057r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet andere huis van verkoper Freerck Dircks


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054r van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104r van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128r van 14 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0233r van 27 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot ZZ1/2 huis
 
koperRein Upkes Fogelsang c.u.205-00-00 GG
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenOtte Douwes
naastligger ten westenAtte Takes
naastligger ten noordenAucke Jacobs
verkoperSijke Hiddes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Iede Remmerts


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0193v van 29 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot ten noorden vd Lombartspijp t.o. Schoenmakersperk van Fedde Pitershuis bestaande uit 2 kamers met loods en plaats
 
koperPiter Wouters c.u.510-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Otte Douwes
naastligger ten westenOtte Taeckes
naastligger ten noordenFreerck Jacobs
verkoperRein Wopckes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013v van 26 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot ten noorden van de Lommertspijp tegenover Feddes schoenmakersperkhuis (tee kamers), loods en plaats
 
koperImck Hessels, laatst weduwe van510-00-00 CG
koperwijlen Pitter Hendricx
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Otte Douues
naastligger ten westenAtte Teeckes
naastligger ten noordenFreerck Jacobs
verkoperPytter Woutersschuitvoerder


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0025r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot ten noorden van de Lommertspijp tegenover Feddes schoenmakersperkhuis (tee kamers), loods en plaats
 
koperYmck Bartels, gehuwd met510-00-00 CG
koperAndris Bouuens
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Otte Douues
naastligger ten westenAtte Teeckes
naastligger ten noordenFreerck Jacobs
verkoperYmck Hessels [staat: Pytters], weduwe van
verkoperwijlen Pytter Hendricx


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0167v van 5 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenImpk Bartels


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0166v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0240v van 30 jul 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymck Bartels


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0141r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymck Bartels


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0205v van 26 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymck Bartels


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-068Zoutsloot 94kamer
eigenaarDouwe Harmens
gebruikerPieter Floris
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-068Zoutsloot 94kamer
eigenaarDouwe Harmens
gebruikerPieter Claessen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0166v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 92, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-068 Zoutsloot 94kamer
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerEelke Jetses
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0063v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 92, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0359r van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94bij de Franekerpoorthuis
 
koper door niaarBauke Cornelis 110-00-00 GG
geniaarde koperPieter Wypkes
huurder achterkamerAlbert Jansen 0-04-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenNanning Cornelis
naastligger ten westenBerber Rienks, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Willem Rutgers
naastligger ten noordenBauke Cornelis* turfdrager
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0070v van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Franekerpoort, bij dehuis
 
koperTjeerd Johannes Hannema, gehuwd met154-00-00 CG
koperTruitjen Willems
huurderde koper Tjeerd Johannes Hannema
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenNanning Cornelis
naastligger ten westenBerber Rutgers
naastligger ten noordende verkoper Bauke Cornelis c.u.turfdrager
verkoperBauke Cornelis, gehuwd metturfdrager
verkoperRinske Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-068 Zoutsloot 94kamer
eigenaarBauke Cornelis
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-068 Zoutsloot 94Wouter Hessels, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG
2-068 /2Zoutsloot 94Bauke Cornelis, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-068 Zoutsloot 94kamer
eigenaarWouter Hessels
gebruikerWouter Hessels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
2-068 /2Zoutsloot 94huis
eigenaarBouke Cornelis
gebruikerBouke Cornelis
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0097r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAbe Lensis c.soc.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0254r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAbe Lenses


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0141r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 92, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbe Lenses


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0031v van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperGerlof Jans Builard mr. bakker500-00-00 CG
huurderLolle Gooitjen c.s.
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenJan Pot
naastligger ten westende Doopsgezinde gemeente
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pyter Lensius, zaakgelastigde vanmr. chirurgijn
verkoperAbe LensesPekela


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0042r van 31 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94achterZoutsloot, achter een huis in eigendom van de kopergedeelte tuin
 
koperGerlof Jansen Builard mr. bakker100-00-00 CG
naastligger ten oostenGerlof Jansen Builard mr. bakker
naastligger ten zuidende Doopsgezinde gemeente
naastligger ten westenJunius Alema
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes HarmenstichelaarGrettingabuurt onder Almenum


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0155r van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0005r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Jansen* bakker


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0239r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 94Zoutsloot ten noorden van de Lombartspijphuis
 
koperBouwe Boomsma koopman307-05-00 CG
huurderJurjen Jelles c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenJohannes Norel
naastligger ten noordenPaulus de Boer
verkoper q.q.Douwe W. Vettevogel, executeurkoopman
verkoper q.q.Bouwe J. Boomsma, executeurs vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Grietje Stoffels, gehuwd met
verkoperwijlen Gerlof Jans Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Boomsma, koopman, koopt een huis c.a. wz. Zoutsloot, ten N. v.d. Lommertspijp, verhuurd aan Jurjen Jelles. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de D.G. Gemeente, ten Z. Johannes Norel, ten N. Paulus de Boer. Gekocht van Douwe W. Vettevogel en Bouwe Jetzes Boomsma, kooplieden, als administratoren over de boedel en nalatenschap van Grietje Stoffels wv Gerlof Imes Builard, voor 307 cg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0240v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 96, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenB. Boomsma


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0009r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 92, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Grietje Bulard


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-093 Zoutsloot 94B Boomsma1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Bouwe Jetzes Boomsma... wed. B.B. eigenaar van wijk B-011; gebruiker Jan J. de Groot, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-083; gebruiker Jacob Klaases Soek, zeylemakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Jacob Claases Soek... sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov en getrouwt den 25 dito 1740 in de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-083Zoutsloot 94B Boomsma wedJacob Klaases Soete zeylmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 190Zoutsloot 94erven Bouwe BoomsmaHarlingenhuis en erf (120 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Zoutsloot 94Neeltje Hielkes Buisman, overleden op 26 juni 1834dochter van Hielke Buisman, kleermaker (Zoutsloot B 83) en Henderina Valderpoort, zuster van minderjarige Taeke Hielkes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Henderikus Horrijoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kleermakersknecht, wijk B-083; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Hendrina Margaretha Valderpoort... 1826, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Hylke Taekes Buisman... 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Jeltie Nautaoud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-083ZoutslootHylke Buisman39 jBolswardgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootHenderina Valderpoort38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-083ZoutslootPoppe J Smith20 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-083ZoutslootHenderikus Hoowy [Howy]33 jAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, kleermakersknegt
B-083ZoutslootJeltie Nauta32 jAmsterdamgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Zoutsloot 94Pieter Huytema, overleden op 7 oktober 1842bijna 1 jr (geboren 11/10/1841), overleden Zoutsloot B 83. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Zoutsloot 94Elisabeth Simons de Groot, overleden op 15 maart 184435 jr (geboren 28/8/1808), overleden Wortelstraat B 83, vrouw van Tabe R. Hilverda, gleibakker, moeder van minderjarige Trijntje Tabes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Hinke Lammerts Doringa... 1856 uit Sexbierum, dv Lammert Gosses D, en Aatje Hendriks; BS huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Jacob de Jong... HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Rinse van Baren... in 1851, N.H., zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Rintje Harings Wagenaar... zv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-083Zoutsloot 94Tjerkje Benjamins Brandes... en Trijntje Simons (vd Brug); BS huw 1816, ovl 1842, huw 1843, ovl 1848, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, wijk H-083, 90, 104, 129; geb 18 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Benjamin Brandes en Trijntje ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-083Zoutsloot 94Joris Fokkes Tebbens, overleden op 9 september 1851geboren Franeker 27/10/1847, zoon van Fokke G. Tebbens, schippersknecht (Wortelstraatje B 83) en Bertje Joris van Slooten, broer van minderjarige Elisabeth Fokkes Tebbens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 190B-083 (Zoutsloot)Jacob Zoetewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3490B-077 (Zoutsloot)Jacobus Zoetewoonhuis


1892 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49093 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 708 en 713 van 12 okt 1892
adressoortbedraggebruik
B-077Zoutsloot 94provisionele toewijzing en inhoudingfl. 729huis en erf aan de Zoutsloot B-077
 
verkoperHein de Bruin
hoogste biederPetrus Veltman


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3490Zoutsloot 94 (B-077)Hein H. de Bruinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 94 Watze Visserbroodventer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 94J.M.Brunsmanntimmermansknecht


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 94J.E. (Johan) Brunsmann


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 94beeldbepalend pand9 van 10
  terug