Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderbolwerk 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zuiderbolwerk 4 (niet bekend) (niet bekend) H-267 H-039
Naastliggers vanZuiderbolwerk 4
ten westenZuiderbolwerk 2
ten noordenhet Zuiderbolwerk


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-267Zuiderbolwerk 4Anne Adams Dinhart... Idses de Vries; BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-267Zuiderbolwerk 4Antje Honnemageb 25 dec 1808 HRL, huwt met Anne Dinhart, N.H., A 23 dec 1857 delfshaven; bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk H-267


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3159H-039 (Bij de Kerkpoortbrug)Jurre P. Tjallingii, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5072Zuiderbolwerk 4 (H-039)Stad Harlingenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderbolwerk 4 Sijberen Schaafsmasluisw. kl. sluis
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderbolwerk 4S.Schaafsmabrugwachter


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderbolwerk 4S. (Sipkje) Tichelaar wv de Jong
  terug