Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 19 8-075 8-082 E-079 E-060
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 19 8-076 8-083 E-080 E-061
Naastliggers vanZuiderhaven 19
ten oostende Herenknechtenkamerstraat
ten zuidenZuiderhaven 21
ten westende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 17


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0293r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWypck Harckes


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333v van 14 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Harcke Syoerts


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0289v van 8 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Meus


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012r van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ [staat: Westerhaven tegenover het gedemoleerde blokhuis]houtstek met de plaats daarachter
 
koperJan Heerts, gehuwd met750-00-00 GG
koperClaeske Willems
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Freercks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Jans
verkoperGijs Willems, gehuwd met
verkoperMartyen Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heerts x Claeske Willems kopen houtstek oz. Westerhaven tegenover het gedemolieerde blockhuys. Ten N. Pieter Jans, ten Z. Jan Feercks. Gekocht van Gijs Willems x Martjen Hessels voor 750 GG.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0079r van 3 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven OZ [staat: op de haven]huis
 
koperJan Jansen c.u.grootschipper610-00-00 GG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidengemeensman Jan Heerts
naastligger ten westenstraat en haven
naastligger ten noordenals bewoner Pyeter Joostes
verkoperPyeter Jansen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Jan Jansen, grootschipper c.u. koopt een huis op de haven. Ten Z. gemeensman Jan Heerts, ten W. de straat en haven, ten N. het huis bewoond door Pyeter Joostes. Gekocht van Pyeter Jansen voor 610 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0015r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jansen brouwer


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0095r van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis en plaats van wijlen Jan Jans


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0124v van 28 apr 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Sipke Sibrants


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0133v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Jan Heerts


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Dousen de Boer


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0118v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koper door niaarSioerd Pytters, gehuwd metwagenmaker951-00-00 GG
koper door niaarTrijntie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperAnscke Ansckes c.u.
afgewezen niaarnemer ratione proximitatisWillem Jansen
naastligger ten oostenVijverstraat
naastligger ten zuidenWillem Jansen
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTecke Sytses* smid
verkoperBarber Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansenbrouwer


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0130v van 9 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven]huis
 
koperAnske Anskes c.s.1100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenWillem Jansen beeldsnijder
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTaecke Sydses
verkoperSioerd Pytterswaagmeester


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Jansen beeldsnijder


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0030r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem Jansen beeldsnijder


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153r van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ1/2 huis met keuken en plaats
 
koperRuierd Pybes 537-10-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurder van 1/2, behalve de walJacob Valentijn c.s.48-00-00 GG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenWillem Jansen van der Mey
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTeeke Sytses smid
verkoperAnske Anskes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Ruird Pybes koopt 1/2 huis aan de Zuiderhaven en strekkende tot de Knechtkamerstraat. Ten O. die straat, ten W. de haven, ten Z. Willem Jansen v.d. Mey, ten N. Taecke Sytses, smid. Gekocht van Anske Anskes te Sneek.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031va van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ1/2 huis
 
koper provisioneelRuierd Pybes c.u.537-10-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurder voor 1 jaarJacob Valentijn c.s.48-00-00 GG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenWillem Jansen van der Mey
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTaeke Sydses smid
verkopervader en voogd van zijn kinderen Anske Anskes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211v van 12 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ [staat: OZ]huis, keuken en plaats
 
koperGowert Hendrix c.u.wijdschipper1500-00-00 GG
toehaaktwee ducaten tot een verering voor de kinderen van de verkoper
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtskamerstraat]
naastligger ten zuidenhet huis nagelaten door Willem Jansen van der Mey
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenTaecke Sydses mr. smid
verkoperGrietie Folckerts, weduwe van
verkoperwijlen Ruyrd Pybes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Govert Hendriks [Potkast], wydschipper, koopt een huis, keuken en plaats, oz. Zuiderhaven, strekkende van de haven tot de Herenknechtenkamerstraat, waarin vrij in- en uitgang. Ten O. die straat, ten W. de haven, ten Z. Willem Jansen v.d. Mey, ten N. Taeke Sydses, mr. smid. Gekocht van Grietie Folckerts wv Ruurd Pybes.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0246r van 6 mei 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZhuis
 
koperoud burgemeester en vroedsman Tjaerdt Bouwes, en700-00-00 GG
koperoud burgemeester en vroedsman Johannis Quiklenborgh
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderde erfgenamen van wijlen Sijke Anskes
naastligger ten oostenHerenkenchtenkamerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Seerp Lammerts Swerms
naastligger ten westenZuiderhaven en straat
naastligger ten noordenGovert Hendricks Potkast
verkoperJan Willems van der Mey vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Tjaerdt Bouwes (Buwes) en Johannes Quicklenburgh, burgemrs. kopen huis oz. Zuiderhaven. Ten O. de straat (Herenknechtenkamerstraat?), ten Z. wd. Seerp Lammerts Swerms, ten W. straat en haven, ten N. Govert Hendricks Potkast. Gekocht van Jan Willem v.d. Mey, die nu voor de 2de keer naar Oostindien is vertrokken.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0058r van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Tjerdt Buwes c.s.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0357r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Govert Hendriks Potkast


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182r van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Goverts


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0231v van 25 nov 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven OZhuis
 
koperBernardus Homan, gehuwd metcommies ter recherche Admiraliteit in Friesland905-00-00 CG
koperMargareta Suiderhoff
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerBavius de Ruiter c.u.commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtekamerstraat]
naastligger ten zuidenburgemeester Tjeerdt Bouwens c.socia
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenRienck Pytters Roorda
verkoperHendrik Gowerts Potkastmr. bakker


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0066r van 9 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19zuidZuiderhavenhuis
 
koperAgneta Heins winkelierse1300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: zgn. Knegtestraat]
naastligger ten zuidenHilbrand Ruirds
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenBernardus Homan
verkoper van 1/2Tjaard Bouwens
verkoper van 1/2Yda van Quiklenborg, gehuwd met
verkoper van 1/2Laas Haselaer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Agnieta Heins, winkelierse, koopt huis aan de Zuiderhaven. Ten O. de zogen. Knegtsstraat, ten W. de straat en haven, ten Z. Hilbrand Ruirds, ten N. Bernardus Lomans. Gekocht van Tjaard Bouwens, burgemeester voor 1/2 en Yda van Quicklenburg x Laas Haselaer, burgemeester voor 1/2.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0251r van 20 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koperJan Taeckes c.u.650-07-00 GG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knegtsstraat]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Hilbrandt Ruirdts
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen de commijs Homans
verkoperRejer Arjens Mahui, gelastigdekoopman
verkoperJacob Romckes Braam, gelastigden vankoopman
verkoperAgnita Heins
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Jan Taeckes koopt huis aan de oz. van de Zuiderhaven. Ten O. de Knegtsstraat, ten W. de haven, ten Z. wd. en erven van Hilbrandt Ruirdts, ten N. wd. en erven van de commies Lomans. Gekocht van Reyer Arjens Mahui en Jacob Romckes Braam, in opdracht van Agnieta Heins.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-075Zuiderhaven 19huis
eigenaarwed. B. Homan
gebruikerwed. B. Homan
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
8-076Zuiderhaven 19huis
eigenaarJan Takes
gebruikerJan Takes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-075Zuiderhaven 19huis
eigenaarwed. B. Homan
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
8-076Zuiderhaven 19huis
eigenaarJan Takes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0213r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZ naast de Brandaris22/32 huis en tuin
 
koperAndries Pyters de Boer 274-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Kechtcamerstraat]
naastligger ten zuidenJan Taekes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenPieter Roorda
verkoper van 8/16 en 1/32Margareta Suiderhof, weduwe van
verkoper van 8/16 en 1/32wijlen Bernardus LamonscommiesMakkum
verkoper van 2/16 en 1/32Meinardus Homanscontrarolleur
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Andries Pyters de Boer, schipper, koopt 11/16 deel van het huis naast 'de Brandaris'. Ten W. de Haven, ten O. de Hereknegtenkamerstraat, ten N. Pyter Roorda, ten Z. Jan Taekes. Gekocht van Margaretha Suiderhof wv Bernardus Lomans te Makkum voor 8/16 + 1/32, en Meinardus Loman te Makkum voor 2/16 + 1/32 deel.


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-075 Zuiderhaven 19huis
eigenaarAndries Pyters
gebruikerAndries Pyters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
8-076 Zuiderhaven 19huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0082v van 30 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koper door niaarvroedsman Andrys Pieters de Boer 1075-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperHere Lieuwes, gehuwd mettichelbaas en koopman
geniaarde koperAntie Jans Bakker
huurderAlbertus Simonides c.s.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Ulbe Ruirds
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenvroedsman Andrys Pyters de Boer
verkoperJan Teekesoud koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-075 Zuiderhaven 19huis
eigenaarAndrys de Boer
gebruikerAndrys de Boer
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
8-076 Zuiderhaven 19huis
eigenaarJan Taekes
gebruikerJan Taekes c.s.
huurwaarde43-10-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006ra van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Anderys de Boer


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0190r van 5 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Andries de Boer


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-075 Zuiderhaven 19burgemr. de Boer, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG
8-076 Zuiderhaven 19Jan Sytses Bakker, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0064r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Andries de Boer


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-075 Zuiderhaven 19huis
eigenaarburgemr. de Boer
gebruikerburgemr. de Boer
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
8-076 Zuiderhaven 19huis
eigenaarburgemr. de Boer
gebruikerJan Sytses Bakker cum soc.
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG
opmerkingeen achterkamer ledig


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0241r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Andries Pyters de Boer


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0243r van 16 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Andries Pyters de Boer


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0010r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koperHarmanus de Ruyter, gehuwd metmr. ijzersmid1900-00-00 CG
koperFijke Sytses
huurderJacob Yemes
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenHilbrand Dirks koster
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHendrik Overzee makelaar
verkoperHinke Piers, gehuwd met
verkoperLammert Jansenmr. bakker
verkoperTrijntje Jans Wynia, gehuwd met
verkoperSyds Schaafkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Harmanus de Ruyter, mr. ijzersmid x Fijkje Sytses koopt huis oz. Zuiderhaven, door meerderen bewoond. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Hilbrand Dirks, ten W. straat en haven, ten N. makelaar Hendrik Overzee. Gekocht van Hinke Piers x mr. bakker Lammert Jansen en Trijntje Jans Wijnia x koopman Syds Schaaff.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0055r van 8 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Andries de Boer


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0278r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZhuis, vroeger smederij
 
koperEva Rinses, gehuwd met1650-14-00 GG
koperOepke Minnes Zeilstra mr. zeilmaker
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenJacob Hilbrands
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noorden[als bewoner*] Arjen Aatis
verkoperFijke Sytzes, weduwe van
verkoperwijlen Harmanus de Ruiter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuid) Eva Rinses, gesterkt met haar man Oepke Minnes Zeilstra, mr. zeilmaker, koopt huis op de Zuiderhaven, thans door de verkoper als eigenaar bewoond, waarin een reeks van jaren een smederij is geexerceert. Hierin ook drie kamers door diverse huisgezinnen bewoond. Geen grondpacht. Ten O. de Heere Knegte Kamerstraat, waarin dit huis een vrije uitgang heeft, ten Z. Jacob Hillebrands, ten W. de straat en haven, ten N. Arjen Aatis. Gekocht van Fijk(j)e Sytzes wv Harmannus de Ruiter, voor 1650 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0146r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[als bewoner*] Arjen Ates mr. timmerman


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0148r van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19noordZuiderhaven NZhuis
 
koperHartman Sybrens, gehuwd metscheepstimmerman1500-00-00 CG
koperBaukje Clases Wijngaarden
naastligger ten noordenMatthijs Pieters
naastligger ten zuidenOepke Zeilstra
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
verkoper van 1/3Trijntje Winia, gehuwd met
verkoper van 1/3burgemeester Syds Schaaff
verkoper van 1/3Hinke Piers, gehuwd met
verkoper van 1/3Lammert Jans van der Veenmr. bakker
verkoper van 1/3Doekle Piers, allen door overlijden van
erflaterwijlen Saakjen Piers, gehuwd met
erflaterwijlen Arjen Ates, fideï commissaire erfgenamen van
erflaterwijlen burgemeester Andries Pieters de Boer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noord) Hartman Sybrens x Baukje Clases Wijngaarden koopt een deftig huis c.a. aan de O. kant van de Zuiderhaven. Ten N. Matthijs Pieters, ten Z. Oepke Zeilstra, ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. de haven. Gekocht van de drie erfgenamen (Fidei Commissair.) van wl. Andries Pieters de Boer.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0198r van 25 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZhuis
 
koperLucas Pieter Ooy, gehuwd metmr. grofsmid1250-07-00 GG
koperFokeltje Andries
naastligger ten oostenHeereknegtekamerstraat
naastligger ten zuidenJ. H. Koster
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperEva Rinses, gehuwd met
verkoperOepje Minnes Zijlstrazeilmaker


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0089v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHartman Sybrens


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104r van 16 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLucas Pieters Ooy


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-083 Zuiderhaven 19Hartman Sijbrens


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 102 van 22 dec 1809
adressoortbedraggebruik
E-080Zuiderhaven 19koopaktefl. 1500huis E-080
 
verkoperFokeltie Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
koperWopke Joerds


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0347r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 19zuidZuiderhaven NZ wijk E-080huis
 
koperWopke Djoerds koopman1500-00-00 CG
huurderAry van den Oever schipper
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenP. Wellinga koperslager
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHartman Sybrens
verkoperFokeltje Andries, weduwe van
verkoperwijlen Lucas P. Ooy
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(zuidelijke gedeelte) Wopke Dioerds koopt huis E-080. Ten O. de Heerenknechtenkamerstraat, ten Z. mr. koperslager P. Wellinga, ten W. de straat en haven, ten N. Hartman Sibrens. Gekocht van Fokeltie Andries wv Lucas Pieters Ooy.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-082 Zuiderhaven 19Hartman Sybrens4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-079Zuiderhaven 19Hartman Sybrens Jouwstra... engebruiker van wijk A-075 en wijk A-076, timmerschuren, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-079, hellingbaas, 1814. (GAH204); Sebastiaan Coenraads Hoek ende Dieuwke Hartmans Jouwstra, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Wopke Djoerds van der Stel... ovl 1836, ovl 1842, ovl 1847, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1860, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk E-080, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-079Zuiderhaven 19Hartman S Jouwstra Hartman S Jouwstra hellingbaas
E-080Zuiderhaven 19Wopke D van der Stel Wopke D van der Stel koopman


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 304 en 316 van 22 sep 1819
adressoortbedraggebruik
E-080Zuiderhaven 19fl. 526huis aan de Voorstraat E-080
 
verkoperTrijntje Hoogland (wv Tamme de Wit)
verkoperFredrik de Witkop
koperArnoldus Bisschop


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 van 9 dec 1828
adressoortbedraggebruik
E-079Zuiderhaven 19huurcontractfl. 125huis E-079
 
verhuurderSicco Popta
huurderHaaike Harms Kok


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-079Zuiderhaven 19Haike Kok, overleden op 17 januari 182972 jr, winkeliersche Zuiderhaven E 79, wed. Harm Klazes Mulder, moeder van Gezina (vrouw van Sikke Popta, chirurgijn/vroedmeester), wijlen Klaas (man van Louisa-Christina-Charlotta-Sophia Jaritz, te Oldenburg, vader van minderjarige Harm, Adriana-Louisa-Amalia en Bernhard-Fredrik-Wilhelm Klazes Mulder), Elisabeth, Harm-Leendert, adjudant Arnhem en Afina Harms Mulder (vrouw van Hermanus Huyzers, aannemer Groningen). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 38 van 5 mei 1831
adressoortbedraggebruik
E-080Zuiderhaven 19koopaktefl. 1125huis E-080
 
verkoperMietje Abrahams van Emden (te Amsterdam)
koperPieter Nicolaas Schenkius (gehuwd met Tetje Hayes Tiglaar, in de b.s. is de familienaam: Tigchelaar)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1191Zuiderhaven 19Antoinette Terwisge, huisvr. van Foppe Minnes HouttuinHarlingenhuis en erf (175 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1192Zuiderhaven 19Philip GompertsAmsterdamkoopmanhuis en erf (175 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 nov 1832
E-079Zuiderhaven 19Uitmuntende koopmans huizinge met annexen aan de Zuiderhaven, eigenaar poppe minnes, houttuin. Finaal verkocht op 5 dec 1832 door notaris Wijma..


1834 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 56 van 17 dec 1834
adressoortbedraggebruik
E-079Zuiderhaven 19provisionele en finale toewijzingfl. 477huis E-079
 
verkoper en koperPieter Popta
verkoperJacoba Popta
verkoperMeile van der Plaats
verkoperGezina Mulder


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1192E-080 Durk de JongHarlingenvan binnen verbeterd en veel vernieuwd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Dirk Douwes de Jonghuwt met Wilhelmina Vlak, zeekapitein. wonende te HRL; BS huw 1838; oud 42 jaar, geb Nieuwe Pekela en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk E-080; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Wilhelmina Flekoud 37 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk E-080; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-079ZuiderhavenHans Lijn26 jWorkumm, protestant, gehuwd, winkelier
E-079ZuiderhavenGeertruida Jager24 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-079ZuiderhavenWillem H Lijn2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-079ZuiderhavenRinske Lijn6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenDirk Douwes de Jong42 jNieuwe Pekel Am, protestant, gehuwd, zeekaptein
E-080ZuiderhavenWilhelmina Flek37 jGroningenv, protestant, gehuwd
E-080ZuiderhavenWillem Dirk de Jong6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenBarbara Maria de Jong5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenGerlof A Katoen21 jAssenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
E-080ZuiderhavenHenderika de Jong19 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-080ZuiderhavenDirk Gerlofs Katoen1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenJohanna Mooiman19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenFrederik Tietge11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-080ZuiderhavenJanke Tietge9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 260 en 261 van 15 nov 1843
adressoortbedraggebruik
E-079Zuiderhaven 19provisionele en finale toewijzingfl. 825huis E-079
 
verkoperMichiel Goslings
koperPetrus Jacobus Vaes (in de b.s. is de familienaam: Vaas)
borgSchelte Lolkes Zwaal


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-080Zuiderhaven 19Anderika Pieters Botes, overleden op 14 augustus 18465 mnd (geboren 14/3/1846), overleden Zuiderhaven E 80, dochter van Pieter Jans Botes, verfstoffenkoopman en Anna Jans Wagenaar, zuster van minderjarige Jan, Marijke en Eelke Pieters Botes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 en 12 van 6 mrt 1850
adressoortbedraggebruik
E-079Zuiderhaven 19provisionele en finale toewijzingfl. 895huis aan de oostzijde van de Zuiderhaven E-079
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperJohanna Boom (wv rinnert visser)
borgHendrik Bolta


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-079Zuiderhaven 19Catharina Weerdtsgeb 1 dec 1810 Leeuwarden, huwt met Auke Rodenhuis, (gk), N.H., Vst 26 mrt 1853 uit Leeuwarden, A 25 aug 1853 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-079


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-079Zuiderhaven 19Popkje Maria Hamers... HRL, Rooms Katholiek, dv Johannes H, en Grietje Kramers; BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-079 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Cornelisje de Wit... Vst 19 sep 1860 van Vlieland, A 21 mrt 1867 Vlieland, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-080, supp wijk C-255, bev.reg. HRL 1860-80; ''S HEERENBERG DE WITT, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-080Zuiderhaven 19Pieter Duinmayergeb 15 mrt 1803 Vlieland, huwt met Cornelisje de Wit, schippersknecht, Nederlands Hervormd schippersknecht, Vst 19 sep 1860 uit Vlieland, A 21 mrt 1867 Vlieland; bev.reg. HRL 1851 wijk E-080, c-255, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-080Zuiderhaven 19Johannes Paulus Kamp, overleden op 18 mei 1851geboren 6/12/1850, zoon van Paulus Kamp, schoenmaker (Zuiderhaven E 80) en Helena Schoenmaker, broer van minderjarige Fokeltje en Catharina Paulus Kamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-080Zuiderhaven 19Pieter Pieters Botes, overleden op 5 september 1851geboren 25/8/1847, zoon van Pieter Jans Botes (Zuiderhaven E 80) en Antje Jans Wagenaar, broer van minderjarige Marijke, Jan, Ele en Jakob Pieters Botes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1191E-079 (Zuiderhaven)Johanna Boom wed. R. Visserwoonhuis
Sectie A nr. 1192E-080 (Zuiderhaven)Jo?l Simons de Leeuwwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1191*E-060 (Zuiderhaven)Johanna Boom, wed. Reinder Visserwoonhuis
Sectie A nr. 1192E-061 (Zuiderhaven)Emanuel van Dantzigwoonhuis
Sectie A nr. 1191*E-066 (Heereknechtekamerstraat)Johanna Boom, wed. Reinder Visserwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4702Zuiderhaven 19 (E-060)Gereformeerde Kerkkerk


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19G. Reinsma & co.Garage Zuiderhavenautobus en luxe verhuurinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 19T. de Grootsleepbootkapitein


1928 - kentekenadresnaam
B-13001
Zuiderhaven 19Hermanus van der Meulen


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19 Reinsmaassurantie-kantoor


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19 Reinsmagarage


1934 - kentekenadresnaam
B-19956
Zuiderhaven 19Doeke Sjoerd van der Bogt


1934 - kentekenadresnaam
B-19980
Zuiderhaven 19Doeke Sjoerd van der Bogt


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19G. Reinsmagarage


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 19G. Reinsma237Autogar.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 19G. Reinsma802Autogar.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.G. Reinsma802Autogar.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.G. Reinsma802Autogar.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z. HavenGarage G. Reinsma802


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.G. Reinsma802Autogar.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 19G. (Gosse) Reinsma


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19J. van ZijtveldToekomst, degaragebedrijf, renault dealer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 19beeldbepalend pand8 van 10ca. 1888


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 19, HarlingenZuiderhaven 19H. van der Meulenreparatie-inrichting van automobielen, motoren enz.
  terug