Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zuiderhaven 2 8-046 1/2 8-048 H-230 H-294
   huisnummer hoger Zuiderhaven 2 8-046 8-048 H-230 H-294
Naastliggers vanZuiderhaven 2
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidenZuiderhaven 4
ten westenHavenplein 28
ten noordenhet Havenplein


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Jurian Scheltis
1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Jurian Scheltis
1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011r van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Jurien Scheltes
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046Zuiderhaven 2huis
eigenaarReinder Fontein
gebruikerMayke Lases
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-07-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046Zuiderhaven 2huis
eigenaarReinder Fontein
gebruikerMayke Laeses
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-07-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 Zuiderhaven 2huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven]
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven]
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven]
1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ [staat: op de hoek als men naar het weeshuis gaat]3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder
 
koperYebeltje Reyners Fontein, gehuwd met787-14-00 GG
koperHylke Hanekuik
eigenaar van 1/4Yebeltje Reyners Fontein
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven]
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Claes Heerma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: de haven, of de straat aan de haven]
verkoperde overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein


1730 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 2Vereniging Hendrick de KeyserBouwjaar ca. 1730


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Havensbrug op de hoek naar het weeshui, over dehuis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzolders
 
koper door niaarLivius Prigge, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland1400-00-00 CG
koper door niaarClaaske Thomas Wijngaarden
geniaarde koperburgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeester
huurderburgervaandrig Jacobus Dronrijp en vier anderenhavenmeester
gebruiker graanzoldersAefke Reyners Fontein, weduwe van60-00-00 CG
gebruiker graanzolderswijlen Fedde Pieters Dreyer
gebruiker graanzoldersBraamsecretaris
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westende weduwe van Claas Heerema
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperYbeltie Reynders Fontein, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Prigge, capitein bij de Admiraliteit, koopt, na niaar tegen de havenmeester Jacobus Dronrijp, een huis over de havenbrug, op de hoek als men naar `t Weeshuis gaat. Ten O. en N. de straat en haven, ten Z. Reiner Jansen, ten W. wd. Claas Heerema?. Gekocht van Ybeltie Reyners Fontein wv Hylke Douwes Hanekuik, voor 1400 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 Zuiderhaven 2huis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG
8-046 Zuiderhaven 2pakhuis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikersecretaris Braam
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
opmerking[nummer 8-046 is tweemaal vermeld]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-046 Zuiderhaven 2havenmr. Dronrijp, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046 Zuiderhaven 2huis
eigenaarcaptn. Prigge
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG
8-046 /2Zuiderhaven 2pakhuis
eigenaarcaptn. Prigge
gebruiker
opmerkingledig


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ [staat: over de havenbrug, als men naar het Weeshuis gaat]huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders
 
koperJohannes Dronrijp, zoon vanhavenmeester1160-14-00 GG
huurder deelburgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester100-00-00 CG
huurder deelTheunis Block c.u.koopman45-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van Reiner Jansen Croon
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkopervrouw Titzia Prigge, gehuwd met
verkoperde heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dronrijp, havenmeester, met zijn vader Jacobus Dronrijp, burger-hopman en oud-havenmeester, koopt groot, deftig en royaal huis, met twee kleine tuintjes en een pakhuis met graanzolders, over de havenbrug, op de hoek als men naar het Weeshuis gaat. Het huis wordt deels bewoond door zijn vader voor 100 cg. per jaar en deels door koopman Teunis Block c.u. voor 45 cg. per jaar. Ten O. en N. de haven of straet, ten W. Coene Willems, ten Z. Reiner Jansen Croon wd. Gekocht van Titzia Prigge x Gerard Luppus, oud-luitenant, voor 1161 gg. en 14 st.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester
1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0124v van 28 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Johannes Dronrijp
1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester
1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp
1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0207v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven WZ (bij de havenbrug)huis, pakhuis en tuin
 
koperweledele Willem van der Beets kapitein Admiraliteit in Friesland5250-00-00 CG
huurder graanzoldersJetse Boomsma
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenJan Simons
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenJan Coenes Bontekoe
naastligger ten noorden, weduwe van
verkoperwijlen Elisabeth Schraader, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Johannes Dronrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem v.d. Beets, capitein ter zee bij de Admiraliteit, koopt een voortreffelijk huis, pakhuis en tuin, wz. Zuiderhaven bij de havenbrug. Ten O. de straat en haven, ten W. Cornelis Coenes Bontekoe en de Admiraliteit, ten Z. Jan Simons (Backer), ten N. de straat. De graanzolders zijn door de verkoper verhuurd aan Jetse Boomsma tot mrt 1780. Gekocht van Elisabeth Schraader wv Johannes Dronrijp, havenmeester en burger-vaandrig, voor 5250 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvan der Beets kapitein
1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Willem van der Beets kapitein
1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0081r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven WZ bij de Havenbrughuis, pakhuis en tuin
 
koperde weledel gestrenge heer Watze van Andringa, gehuwd metoudste luitenant van de geoctrooieerde V.O.c.in deze landen4200-00-00 CG
koperGeertruida Margaretha Westpalm Sint Jacobiparochie
naastligger ten oostenZuiderhaven en straat
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Visser
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoperWillem van der Beetskolonel en kapitein ter zee ter Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze [Sybes] van Andringa, oudste ltn. bij de geoctrooieerde Oostindische Compagnie x Geertruida Margaretha Westpalm, thans te Sint Jacobiparochie, koopt een huis en pakhuis c.a., wz. Zuiderhaven bij de havenbrug. Ten O. de haven, ten W. het comptoir van invoerrechten en accijnzen, ten Z. Cornelis Arjens Visser. Gekocht van Willem v.d. Beets, kolonel en kapt. ter zee bij de Admiraliteit van Friesland.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0299v van 13 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven WZ bij de havenbrughuis, pakhuis en tuin
 
koperAnnaeus Tabes koopman6000-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenCornelis Arjens visser
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperluitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringa, gehuwd met
verkoperVrouwe Geertruida Margareta Westpalm


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ bij de Havenpoorthuis, tuin, stalling en wagenhuis
 
koperAlbertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingen2610-00-00 CG
huurderHaye Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenJacob Sas
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten
verkoper q.q.Teeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperAnneus Lourens Tabes, gehuwd metZwolle
verkoperGerrytje StuwenbergZwolle
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, secretaris te Harlingen, koopt een huis, tuin, stalling en wagenhuis c.o.a., zz. Zuiderhaven, bij de Zuiderpoort, bewoond door de commies-generaal Hayo Tuinhout. Ten O. en Z. Jacob Sas, ten W. het Zeecomptoir en de Convooien en Licenten, ten O. en N. de haven en straat. Gekocht van (Taeke Stephani, proc. fisc., als gelastigde van) Anneus Laurens Tabes, voor 2610 gg.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenA. L. Tabes
1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ bij de Havenpoorthuis, tuin, stalling en wagenhuis
 
koperAlbertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingen2610-00-00 CG
huurderHaye Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenJacob Sas
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: convoyen en licenten
verkoper q.q.Teeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperAnneus Lourens Tabes, gehuwd metZwolle
verkoperGerrytje StuwenbergZwolle
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, secretaris te Harlingen, koopt een huis, tuin, stalling en wagenhuis c.o.a., zz. Zuiderhaven, bij de Zuiderpoort, bewoond door de commies-generaal Hayo Tuinhout. Ten O. en Z. Jacob Sas, ten W. het Zeecomptoir en de Convooien en Licenten, ten O. en N. de haven en straat. Gekocht van (Taeke Stephani, proc. fisc., als gelastigde van) Anneus Laurens Tabes, voor 2610 gg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer A. J. Conradi
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-048 Zuiderhaven 2A J Conradi6-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-230Zuiderhaven 2A J Conradi ledig


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-230Zuiderhaven 2provisionele en finale toewijzingfl. 2150huis en tuin, stalling en wagenhuis aan de Zuiderhaven H-230
 
verkoper5 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
ten oostende Zuiderhaven [staat: straat]
ten zuidenN.N.
ten westenhet kantoor der in- en uitgaan
ten noordenhet Havenplein [staat: straat]
koperWyger Harmens


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2023Zuiderhaven 2 Harmens en ZoonenHarlingenzeehandelaarshuis en erf (310 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-230Zuiderhaven 2Dorothea E. Lemke, overleden op 15 juni 1832E.=Ernestina, wed. Jan Douwes Zeilmaker, moeder van Douwe Jans Zeilmaker, koopman (heeft boedel verworpen: curator is Jarig Mollema, zeehandelaar Havenpoort H 230). (schulden fl. 16.061,-) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-230Zuiderhaven 2Anna L. L. Adriaans Rijser, overleden op 12 augustus 1846L. L.=Lucia-Lambertina, 14 mnd (geboren 11/6/1846), overleden Zuiderhaven H 230, dochter van Adriaan Rijzer, ontvanger en Catharina-Johanna-Christina van Riemsdijk, zuster van minderjarige Jan, Christina-Querina-Maria-Susanna-Elisabeth, Andries en Jacobus-Pieter Adriaans Rijzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2023H-230 (Zuiderhaven)Cornelis Harmens en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2023H-294 (Zuiderhaven) Harmens & Zonenwoonhuis en kantoor


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4641Zuiderhaven 2 (H-294)Leendert H. Dinn (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 2 Leendert H. Dinnleeraar H.B.S.
vorige grondslagf. 2200
huidige grondslagf. 2200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 2S.Wielingaschoolhoofd


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenW. Lichtendahl297


1955 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 2Vereniging Hendrick de KeyserEigendom van Vereniging Hendrick de Keyser sinds 1955


1963 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 2Vereniging Hendrick de KeyserGerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1963


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 2J.G. (Jack) Hoffman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 2rijksmonument 20789
  terug