Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderhaven 2,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zuiderhaven 2 8-046 1/2 8-048 H-230 H-294
   huisnummer hoger Zuiderhaven 2 8-046 8-048 H-230 H-294
Naastliggers vanZuiderhaven 2
ten oostenZuiderhaven 4
ten noordende Zuiderhaven


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0027r van 27 nov 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Nieuwe WesterkerckstraatNieuw gebouwd dwarshuis
 
koperGale Gales, gehuwd metschipper (groot-)CG 1859:00:00
Jancke Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:16:00
naastligger ten oostenHylcke Joannis Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenNieuwe Westerkerckstraat
naastligger ten westende erven van vroedsman Rein Folckes
naastligger ten noordende erven van vroedsman Claes Jurjens koopman
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGale Gales, grootschipper x Jancke Jacobs koopt een mooi NIEUWGEBOUWD dwarshuis, verdeeld in 2 afzonderlijke woningen, in de Nieuwe WESTERKERKSTRAAT. Ten O. Hylke Johannes Hanekuik, ten W. erven Rein Folckes, vroedsman, ten Z. de straat, ten N. erven Claes Jurjens (Fontein), vroedsman. Gekocht van Anske Ypes Zeestra, vroedsman, voor 1869 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-046 Zuiderhaven 2huis
eigenaarReinder Fontein
gebruikerMayke Lases
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:07:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-046 Zuiderhaven 2huis
eigenaarReinder Fontein
gebruikerMayke Laeses
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:07:00
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-046 Zuiderhaven 2huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:03:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ [staat: op de hoek als men naar het weeshuis gaat]3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder
 
koperYebeltje Reyners Fontein, gehuwd metGG 787:14:00
Hylke Hanekuik
eigenaar van 1/4Yebeltje Reyners Fontein
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven]
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Claes Heerma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: de haven, of de straat aan de haven]
verkoperde overige erven van Reyner Clasen Fontein


1730 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 2Vereniging Hendrick de KeyserBouwjaar ca. 1730


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Havensbrug op de hoek naar het weeshui, over dehuis met 2 tuintjes, pakhuis en graanzolders
 
koper door niaarLivius Prigge, gehuwd metkapitein AdmiraliteitCG 1400:00:00
Claaske Thomas Wijngaarden
geniaarde koperburgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeester
huurderburgervaandrig Jacobus Dronrijp en vier anderenhavenmeester
gebruiker graanzoldersAefke Reyners Fontein, weduwe vanCG 60:00:00
wijlen Fedde Pieters Dreyer
gebruikers graanzoldersBraamsecretaris
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Claas Heerema
naastligger ten zuidenReiner Jansen
verkoperYbeltie Reynders Fontein, weduwe van
wijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Prigge, capitein bij de Admiraliteit, koopt, na niaar tegen de havenmeester Jacobus Dronrijp, een huis over de havenbrug, op de hoek als men naar `t Weeshuis gaat. Ten O. en N. de straat en haven, ten Z. Reiner Jansen, ten W. wd. Claas Heerema?. Gekocht van Ybeltie Reyners Fontein wv Hylke Douwes Hanekuik, voor 1400 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-046 Zuiderhaven 2huis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerJacobus Dronrijp
huurwaardeCG 70:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:13:06
 
8-046 Zuiderhaven 2pakhuis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikersecretaris Braam
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
opmerking[nummer 8-046 is tweemaal vermeld]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-046 Zuiderhaven 2havenmr. Dronrijp, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 40:00:00


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ [staat: over de havenbrug, als men naar het Weeshuis gaat]huis met 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders
 
koperJohannes Dronrijp, zoon vanhavenmeesterGG 1160:14:00
huurder deelburgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeesterCG 100:00:00
huurder deelTheunis Block c.u.koopmanCG 45:00:00
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van Reiner Jansen Croon
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkopervrouw Titzia Prigge, gehuwd met
de heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dronrijp, havenmeester, met zijn vader Jacobus Dronrijp, burger-hopman en oud-havenmeester, koopt groot, deftig en royaal huis, met twee kleine tuintjes en een pakhuis met graanzolders, over de havenbrug, op de hoek als men naar het Weeshuis gaat. Het huis wordt deels bewoond door zijn vader voor 100 cg. per jaar en deels door koopman Teunis Block c.u. voor 45 cg. per jaar. Ten O. en N. de haven of straet, ten W. Coene Willems, ten Z. Reiner Jansen Croon wd. Gekocht van Titzia Prigge x Gerard Luppus, oud-luitenant, voor 1161 gg. en 14 st.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0207v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven WZ (bij de havenbrug)huis, pakhuis en tuin
 
koperweledele Willem van der Beets kapitein bij de AdmiraliteitCG 5250:00:00
huurder graanzoldersJetse Boomsma
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenAdmiraliteit en
naastligger ten westenJan Coenes Bontekoe
naastligger ten noorden, weduwe van
verkoperwijlen Elisabeth Schraader, weduwe van
wijlen burgervaandrig Johannes Dronrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem v.d. Beets, capitein ter zee bij de Admiraliteit, koopt een voortreffelijk huis, pakhuis en tuin, wz. Zuiderhaven bij de havenbrug. Ten O. de straat en haven, ten W. Cornelis Coenes Bontekoe en de Admiraliteit, ten Z. Jan Simons (Backer), ten N. de straat. De graanzolders zijn door de verkoper verhuurd aan Jetse Boomsma tot mrt 1780. Gekocht van Elisabeth Schraader wv Johannes Dronrijp, havenmeester en burger-vaandrig, voor 5250 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvan der Beets kapitein


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer Willem van der Beets kapitein


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0081r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven WZ bij de Havenbrughuis, pakhuis en tuin
 
koperde weledel gestrenge heer Watze van Andringa, gehuwd metoudste luitenant der geoctroyeerde V.O.C. In deze landenCG 4200:00:00
kopersGeertruida Margaretha Westpalm Sint Jacobiparochie
naastligger ten oostenZuiderhaven en straat
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Visser
naastligger ten westenAdmiraliteits convooyen en licenten
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoperWillem van der Beetskolonel en kapitein ter zee ter Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze [Sybes] van Andringa, oudste ltn. bij de geoctrooieerde Oostindische Compagnie x Geertruida Margaretha Westpalm, thans te Sint Jacobiparochie, koopt een huis en pakhuis c.a., wz. Zuiderhaven bij de havenbrug. Ten O. de haven, ten W. het comptoir van invoerrechten en accijnzen, ten Z. Cornelis Arjens Visser. Gekocht van Willem v.d. Beets, kolonel en kapt. ter zee bij de Admiraliteit van Friesland.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0299v van 13 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven WZ bij de havenbrughuis, pakhuis en tuin
 
koperAnnaeus Tabes koopmanCG 6000:00:00
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenCornelis Arjens visser
naastligger ten westenhet Comptoir der Convooyen & Licenten
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperluitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringa, gehuwd met
Vrouwe Geertruida Margareta Westpalm


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ bij de Havenpoorthuis, tuin, stalling en wagenhuis
 
koperAlbertus Jacobus Conradi secretaris van HarlingenCG 2610:00:00
huurderHaye Tuinhout commies-generaal
naastligger ten zuidenJacob Sas
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westenAdmiraliteits convooyen en licenten
Teeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur-fiscaal
verkoperAnneus Lourens Tabes, gehuwd metZwolle
Gerrytje StuwenbergZwolle
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, secretaris te Harlingen, koopt een huis, tuin, stalling en wagenhuis c.o.a., zz. Zuiderhaven, bij de Zuiderpoort, bewoond door de commies-generaal Hayo Tuinhout. Ten O. en Z. Jacob Sas, ten W. het Zeecomptoir en de Convooien en Licenten, ten O. en N. de haven en straat. Gekocht van (Taeke Stephani, proc. fisc., als gelastigde van) Anneus Laurens Tabes, voor 2610 gg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenA. L. Tabes


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 2Zuiderhaven ZZ bij de Havenpoorthuis, tuin, stalling en wagenhuis
 
koperAlbertus Jacobus Conradi secretaris van HarlingenCG 2610:00:00
huurderHaye Tuinhout commies-generaal
naastligger ten zuidenJacob Sas
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westenAdmiraliteits convooyen en licenten
Teeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur-fiscaal
verkoperAnneus Lourens Tabes, gehuwd metZwolle
Gerrytje StuwenbergZwolle
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, secretaris te Harlingen, koopt een huis, tuin, stalling en wagenhuis c.o.a., zz. Zuiderhaven, bij de Zuiderpoort, bewoond door de commies-generaal Hayo Tuinhout. Ten O. en Z. Jacob Sas, ten W. het Zeecomptoir en de Convooien en Licenten, ten O. en N. de haven en straat. Gekocht van (Taeke Stephani, proc. fisc., als gelastigde van) Anneus Laurens Tabes, voor 2610 gg.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer A. J. Conradi


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-048 Zuiderhaven 2A J ConradiCG 6:10:00


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-230Zuiderhaven 2A J Conradi ledig


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-230Zuiderhaven 2provisionele en finale toewijzingfl. 2150huis en tuin, stalling en wagenhuis aan de Zuiderhaven H-230
 
verkoper7 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperWyger Harmens


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2023Zuiderhaven 2 Harmens en ZoonenHarlingenzeehandelaarshuis en erf (310 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-230Zuiderhaven 2Dorothea E. Lemke, overleden op 15 juni 1832E.=Ernestina, wed. Jan Douwes Zeilmaker, moeder van Douwe Jans Zeilmaker, koopman (heeft boedel verworpen: curator is Jarig Mollema, zeehandelaar Havenpoort H 230). (schulden fl. 16.061,-) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-230Zuiderhaven 2Anna L. L. Adriaans Rijser, overleden op 12 augustus 1846L. L.=Lucia-Lambertina, 14 mnd (geboren 11/6/1846), overleden Zuiderhaven H 230, dochter van Adriaan Rijzer, ontvanger en Catharina-Johanna-Christina van Riemsdijk, zuster van minderjarige Jan, Christina-Querina-Maria-Susanna-Elisabeth, Andries en Jacobus-Pieter Adriaans Rijzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2023H-230 (Zuiderhaven)Cornelis Harmens en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2023H-294 (Zuiderhaven) Harmens & Zonenwoonhuis en kantoor


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4641Zuiderhaven 2 (H-294)Leendert H. Dinn (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 2 Leendert H. Dinnleeraar H.B.S.
vorige grondslagf. 2200
huidige grondslagf. 2200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 2S.Wielingaschoolhoofd


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenW. Lichtendahl297


1955 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 2Vereniging Hendrick de KeyserEigendom van Vereniging Hendrick de Keyser sinds 1955


1963 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 2Vereniging Hendrick de KeyserGerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1963


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 2J.G. (Jack) Hoffman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 2rijksmonument 20789
  terug