Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 34 4-229 4-236 H-173 H-219


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: de zon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 34
ten oostenZuiderhaven 36
ten westenZuiderhaven 32
ten noordende Zuiderhaven


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159v van 12 apr 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Sybrens


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214v van 12 dec 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Sybrens


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002v van 5 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Hendricx mr. scheepstimmerman


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0125v van 18 sep 1701 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Fedrix mr. bootjesmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-229 Zuiderhaven 34huis
eigenaarWybe Hendriks
gebruikerKeimpe Pieters
gebruikerPieter Jelles
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290r van 31 jan 1717 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Hendriks


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019v van 28 mei 1718 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Jansen Hemert
naastligger ten westende hof van Scalee pruikmaker


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-229 Zuiderhaven 34huis
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJacobus Wigmana
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131r van 18 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRuird Sybes Bontekoe


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-229 Zuiderhaven 34huis
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerwed. burgemeester Velthuis cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-229 Zuiderhaven 34huis
eigenaarYede Hommes
gebruikerYede Hommes c.s.
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0206v van 17 dec 1741 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaetske Ruirds Bontekoe


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0223r van 25 feb 1742 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaetske Ruirds Bontekoe


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0192v van 29 okt 1747 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0232v van 2 nov 1755 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCarst Hanzen c.s.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0111r van 1 sep 1765 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Tettjes


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0170r van 6 apr 1766 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Koen


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0007v van 15 dec 1782 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig van der Ley koopman


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0269v van 16 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenzomerhuis van Pieter Clases


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0257v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 32, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. Stinstra medicinae doctor


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0290v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 34Zuiderhaven ZZhuizen
 
koperBarend Visser en zoonkoopman1775-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
huurdercommissaris Barre Stapert c.u.
huurderHarke van der Stok mr. metselaar40-00-00 CG
huurderJohannes Kerkhoven mr. timmerman
eerdere eigenaarG. Stinstra, erfgenaammedicinae doctor
eerdere eigenaarJacob Oosterbaan, erfgenamen van hun grootouderskoopman
wijlen Folkert Pieters Schellingwouw, gehuwd met
wijlen Antje Feddriks
naastligger ten oostenHendrik Tobe
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westende erven van Dirk Christiaans
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/3Fokke JanstimmermanArum
verkoper van 1/3Ane JanstimmermanArum
verkoper van 1/3Carel ChristiaansRinsumageest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser & Zn, koopt een huis zz. Zuiderhaven, dat door de verkopers is gekocht van G. Stinstra en J. Oosterbaan. Ten O. Hendrik Tobee, ten W. erven Dirk Christiaans, ten Z. Jetze Jelles, ten N. de haven. Van dit perceel heeft Hendrik Tobee ook grond gekocht. Gekocht van Fokke- en Ane Jans, timmerlieden te Arum en C. Christiaans te Rinsuma geest, elk voor 1/3.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-236 Zuiderhaven 34Barend Visscher4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-173Zuiderhaven 34Pieter Ypes Rodenhuis... Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-172, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-173, pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-173Zuiderhaven 34P Rodenhuis pakhuis de zon


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1957Zuiderhaven 34erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (105 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1957H-173 (Zuiderhaven)Barend Visser & zoonpakhuis


1868 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 34Oud Harlingen Magazine 1995In 1868 werden de pakhuizen Zuiderhaven 32 en 34 aangekocht [door de familie Wiarda]. Deze droegen de namen De Hoop en De Zon


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 78) 34rijksmonument 20793


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9013Zuiderhaven 34
  terug