Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 36 4-225 4-235 H-171 H-218
Naastliggers vanZuiderhaven 36
ten oostenZuiderhaven 38
ten westenZuiderhaven 34
ten noordende Zuiderhaven


aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 36naamloze steeg ten zuiden


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159v van 12 apr 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis, hof, loods, plaats en pakhuis
 
koperJoannes Hylckes Hanekuyck c.u.1401-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenMolenstraat (Nutsstraat)
naastligger ten zuidenJan Sybrens
naastligger ten westenJan Sybrens
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAnna Cnossens, gehuwd met
Carel le [sta FebrekoopmanAlkmaar [staat: Ackmoer]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hylckes Hanekuik koopt een huis, hof met bomen en plantagien, loods, plaets en pakhuis zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. en Z. Jan Sybrens, ten N. de haven. Gekocht van Anna Cnossens x Carel le Febre, koopman te Alkmaar, voor 1401 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214v van 12 dec 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Molenstraat (Nutsstraat)huis en hof
 
koperJochum Jansen, gehuwd metkapitein bij de Admiraliteit920-00-00 CG
Fettie Pytters
naastligger ten oostenMolenstraat (Nutsstraat)
naastligger ten zuidenJan Sybrens
naastligger ten westenJan Sybrens
naastligger ten noordenhet pakhuis van Joannes Hylckes Hanekuik
verkoperhet pakhuis van Joannes Hylckes Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Jansen (Croon) capitein bij de Admiraliteit x Fettie Pytters koopt een mooi huis en hof in de Molenstraat. Ten O. die straat, ten Z. en W. Jan Sybrens, ten N. het pakhuis van de verkoper. Gekocht van Johannes Hylckes Hanekuik, voor 920 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002v van 5 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis
 
koperJ. van Leeuwen, gehuwd metkapitein bij de Admiraliteit675-00-00 CG
Antie Ottes Knijff
huurderJan Jansen de Jonge c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenMolenstraat
naastligger ten zuidende erven van Jochum Jans Croon kapitein
naastligger ten westenWybe Hendricx mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSibbeltie Wigges, gehuwd met
Ewert Arjens Oosterbaanmr. lijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Leeuwen, kapt. bij de Admiraliteit x Antie Ottes Knijff koopt een huis (met indeling), zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. Wybe Hendrix, mr. scheepstimmerman, ten Z. erven kapt. Jochum Jansen Croon, ten N. de straat en haven. Het wordt als huurder bewoond door Jan Jansen de Jonge. Gekocht van Sibbeltje Wiggers x Evert Arjens Oosterbaan, vroedsman en mr. lijnslager, voor 675 gg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0125v van 18 sep 1701 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis
 
koperRintie Clasen, gehuwd metblokmaker en galjootschipper1100-00-00 CG
Stijntie Fockes
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenMolenstraat
naastligger ten zuidende erven van Capt. Jochum Jansen Croon
naastligger ten westenWybe Fedrix mr. bootjesmaker
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan van Leeuwen, gehuwd metkapitein
Antie Ottes Knijff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintje Clasen, blokmaker en galjootschipper x Stijntie Fockes koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. Wybe Feddrix, mr. bootjemaker, ten Z. erven kapt. Johannes Jansen Croon, ten N. de haven. Gekocht van Jan van Leeuwen, ordinaris capitein bij de Admiraliteit van Friesland x Antie Ottes Knijff.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-225 Zuiderhaven 36huis
eigenaarJan Simons Wijnkan
gebruikerJan Simons Wijnkan
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290r van 31 jan 1717 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis
 
koperAegtjen Hendriks, weduwe van278-00-00 CG
wijlen Foppe Uiftes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJan de Ket [staat: Deket]
naastligger ten westenWybe Hendriks
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde erven van Rintie Claessen Blokmakerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAegtien Hendrix, laatst wd. Foppe Uiftes koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. de Molenstraat, ten W. Wybe Hendrix, ten Z. Jan de Keth, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Rintie Claesen, blokmaker, voor 278 cg.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019v van 28 mei 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis en hof
 
koperRuirdt Sybes Bontekoe c.u.225-10-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Scheltes
naastligger ten oostenhuis en hof van Minne Claessen
naastligger ten zuidende hof van de weduwe van Syds Pieters
naastligger ten westenGerrit Jansen Hemert
naastligger ten westende hof van Scalee pruikmaker
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperde hypothecaire crediteuren van wijlen Wybe Hendrixmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Sybes Bontekoe koopt een huis met hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. Jacob Scheltes en huis en hof van Minne Claesen, ten W. Gerrit Jansen van Hemert en de hof van de pannebakker Scheltes, ten Z. de hof van wd. Syds Pieters, ten N. de straat. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van wl. Wybe Hendrix, mr. scheepstimmerman, voor 225 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-225 Zuiderhaven 36huis
eigenaarJan Simens Wijnkan
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131r van 18 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZ hoek Molenstraathuis
 
koperPyter Freerx c.u.470-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende erven van Minne Claesens
naastligger ten westenRuird Sybes Bontekoe
naastligger ten noordenzuiderhaven en straat
verkoperweduwe Aegjen Hendrix, gehuwd met
wijlen Foppe Uiftes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Freerks koopt een huis zz. Zuiderhaven, hoek zogenaamde Molenstraat. Ten O. die straat, ten W. Ruurd Sybes Bontekoe, ten Z. erven Minne Claesen, ten N. de straat en haven. Gekocht van Aegjen Hendriks, laatst wd. Foppe Uyftes, voor 470 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-225 Zuiderhaven 36huis
eigenaarWytse P. Talma
gebruikerWytse P. Talma
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 111r van mei 1728 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 36Elisabeth Botsma wv Pyter Feytema, gleibakker, koopt een hout- en molenhuis gebruikt door Focke Symons. Ten O. een Diaconiewoning, ten W. Take Johannes, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de verkoper, Gerard Sybren Suringar, zoutzieder, voor 140 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-225 Zuiderhaven 36kamer
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerYpe Lammerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0206v van 17 dec 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZ hoek Molenstraathuis
 
koper van 1/2Fookeltie Hotses Swerms, gehuwd met330-00-00 GG
Jan Reusmr. chirurgijn
koper van 1/2Trijntie Hotzes Swerms, gehuwd met
Pytter Scheltemaestrikbakker en koopman
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever
naastligger ten westenTaetske Ruirds Bontekoe
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Freerks, gehuwd met
Grietje Obbes Baron
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFookeltie Hotses Swerms x Jan (de) Reus, mr. chirurgijn, voor 1/2 en Trijntje Hotses Swerms x Pytter Scheltema, estrikbakker, voor 1/2, kopen een mooi huis zz. Zuiderhaven/hoek Molenstraat. Ten O. die straat, ten W. Tetske Ruurds Bontekoe, ten Z. Gerrit Hendriks, bontwever, ten N. straat en haven. Het huis is verhuurd aan meerdere gezinnen. Gekocht van Pieter Freerks x Grietje Obbes Beerns?, voor 331 gg.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0223r van 25 feb 1742 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis
 
koperPytter Keimpes jr.mr. scheepstimmerman535-05-00 CG
huurderPieter Freerks c.u. en c.s.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever
naastligger ten westenTaetske Ruirds Bontekoe
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Fookeltje Hotses Swerms, gehuwd met
Jan de Reusmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Trijntie Hotses Swerms, gehuwd met
Pieter Scheltemapan- en estrikbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes jr., mr. scheepstimmerman, koopt huis zz. Zuiderhaven, zoals de verkopers het onlangs hebben gekocht van Pieter Freerks c.u. Ten O. de Molenstraat, ten W. Tetske Ruurds Bontekoe, ten Z. Gerrit Hendriks, bontwever, ten N. de straat en haven. Gekocht van Fokeltie Hotses Swerms x Jan de Reus, mr. chirurgijn, voor 1/2 en Trijntie Hotses Swerms x Pieter Scheltema, pan- en estrikbakker, ook voor 1/2, voor 535 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-225 Zuiderhaven 36wed. Gerrit Hendriks, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0192v van 29 okt 1747 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Nutstraat WZ [staat: Molenstraat] aan de zuidkant van de Zuiderhavenhuis en tuintje
 
koper ?Eelke Jelles, weduwnaar vanmr. timmerman560-00-00 CG
Fijke Hessels, en als voogd van hun
koperminderjarige zoon Jelle Eelkes
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Keimpes jr.
verkoperHesseltie Eelkes, weduwe van
wijlen Gerrit Hendriksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jelles, mr. timmerman en wednr. van Sijke? Hessels, koopt voor zijn zoon Jelle Eelkes een huis en tuin in de Molenstraat. Ten O. en Z. die straat, ten W.?, ten N. Pieter Keimpes de jonge. Gekocht van Hesseltie Eelkes wv Gerrit Hendriks, bontwever.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0232v van 2 nov 1755 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZhuis en hof
 
koperSjoerd Lammerts, gehuwd metscheepstimmerman500-00-00 GG
Antje Willems
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderAafke Swerms c.s.68-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong c.s.
naastligger ten zuidenHendrik
naastligger ten westenCarst Hanzen c.s.
naastligger ten noordenZuiderhaven
executeur testamentairTjepke GratamakoopmanAlmenum
executeur testamentair en verkoperBernardus Dreyer, van de nagelaten boedel vangerechtsfiscaal
Attje Ruirds Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sjoerds, mr. scheepstimmerman x Antje Willems koopt een extra groot huis met een hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. Pieter Keimpes de Jong, ten W. Carst Hanzen, ten Z. Hendrik?, ten N. de straat en haven. Er wordt verwezen naar een acte uit 1718 over een overhangende luifel. Gekocht van de administratoren over de goederen van wl. Attje Ruurds Bontekoe (testament), voor 500 gg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085v van 2 dec 1764 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntje Gerlofs


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0111r van 1 sep 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZstuk grond waar eerder een huis op stond
 
koper van 1/4oud burgemeester Lourens Tabes 225-00-00 CG
koper van 1/4Sijke Jakobs, weduwe van
wijlen Yeme Jans
koper van 1/4Wybe Claases scheepstimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
eigenaar van 1/4Pieter Ceimpes de Jong
naastligger ten oostenMolenstraat
naastligger ten zuidenPieter Tijssen
naastligger ten westenSymon Tettjes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPyter Ceimpes de Jongkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Tabes, oud-burgemeester, voor 1/4, Sijke Jacobs wv Yeme Jans, voor 1/4 en Wybe Claases, scheepstimmerbaas, voor 1/4, kopen 3/4 van een zekere ledige plaets zz. Zuiderhaven, waarop voorheen een huis stond. Ten O. de Molenstraat, ten W. Symen Jelles?, ten Z. Pieter Tijssen, ten N. straat en haven. Gekocht van Pieter Keimpes de Jong, koopman, voor 225 cg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0170r van 6 apr 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderhaven ZZgroot huis en hof
 
koper van 1/4oud burgemeester Lourens Tabes, en1000-00-00 CG
koper van 1/4Pyter Ceimpes de Jong, enkoopman
koper van 1/4Wybe Clases, enscheepstimmerman
koper van 1/4Sijke Jacobs, weduwe van
wijlen Yme Jansen
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperMigchiel Nauta, gehuwd metstrandmeester
Gryttje Bosscha
naastligger ten oostenPyter Keimpes de Jong
naastligger ten zuidende weduwe van Hendrik
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Koen
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSymon Sjoerds, gehuwd metscheepstimmerman
Antje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Tabes, burgemeester, Pieter Keimpes de Jong, Wybe Clases, scheepstimmerman en Sijke Jacobs wv Yeme Jans, kopen, na niaar ratione vicinitatis, een groot huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. Pieter Keim pes de Jong c.s., ten W. wd. Cornelis Koen, ten Z. wd. Hendrik...?, ten N. de straat en haven. Gekocht van Symon Sjoerds, scheepstimmerman x Antje Willems, voor 1000 cg. (Michiel Nauta, strandmeester x Grijttje Bosscha wilde het kopen).


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149r van 18 okt 1778 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAllard Scheltinga


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0189v van 5 sep 1779 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAllard Scheltinga


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0068v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0069v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAllard Scheltinga koopman


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0007v van 15 dec 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Nutstraat WZ [staat: Molenstraat] aan de zuidkant van de Zuiderhavenhuis en tuin
 
koperJarig van der Ley koopman1600-00-00 CG
huurderHuibert Jans c.u.
huurderAnthony Willems c.u.timmerman
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenAnneus Tabes
naastligger ten westenJarig van der Ley koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Tijssenscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een huis en tuin zz. Zuiderhaven, in de Molenstraat, bewoond door Huibert Jans c. s en Anthony Willems c.s. als huurders. Ten O. de Molenstraat, ten W. de koper, ten Z. Anneus Tabes, ten N. de haven. Gekocht van Pieter Tijssen, scheepstimmerman.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0269v van 16 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36Zuiderpoort, bij dedubbel huis
 
koperJarig Jacobs van der Ley koopman775-00-00 GG
huurderRein Roozema strandmeester
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten noordenJarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten westenzomerhuis van Pieter Clases
B. Tuininga, curator
Corn. Jans, curator
Johannes Jacobs, curator
Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile D. Faber, gehuwd met
Janke Sybes


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0259r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZhuis
 
koperHendrik Tobee, gehuwd met277-00-00 CG
Antje Gosses
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claas Doedes
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenG. Stinstra medicinae doctor
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
wijlen Volkert Pieters Schellingwouw
wijlen Antje Feddriks


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281v van 18 jan 1801 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAllard Scheltinga


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0290v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Tobe


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-227 Zuiderhaven 36wed Claas Doedes
4-227 Zuiderhaven 36Thoon Siemons, 37 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0239v van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 36westZuiderhaven ZZ tussen Zuiderbrug en s Lands Werfhuis en tuin
 
koper door niaarBarend Visser en zoon600-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Age Zakes
geniaarde koper van 1/2Moses Ruurds
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Klaas Doedes
naastligger ten zuidenB. Boomsma koopman
naastligger ten westenBarend Visser
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperHendrik Tobee, gehuwd metoppasser aan de voorpoort van de lands werf
Antje Gosses


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-235 Zuiderhaven 36Claas Doedes nom ux1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-171Zuiderhaven 36Marijke Wymers Bakkergeb 1743 ... , ovl 29 okt 1813 HRL, huwt met Hendrik Tijsen, ovl wijk H-171; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-171Zuiderhaven 36Claas Doedes... Gerb. Pettinga; medegebruikster M. Mulder wed., winkelierse, 1814. (GAH204); erven C.D. eigenaar van wijk H-171; gebruiker Douwe de Haan, varensgesel; medegebruiker Jacob Tuininga wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-171Zuiderhaven 36Douwe de Haan... 1815, id. bij A.K. de Haan en A.H. vd Stok 1817; BS huw 1813, huw 1815, huw 1817; gebruiker van wijk H-171, varensgesel, medegebruiker is Jacob Tuininga wed., eigenaar is Claas Doedes erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-171Zuiderhaven 36Jacob Tuiningaovl voor 1815; wed. J.T. gebruiker van wijk H-171; medegebruiker Douwe de Haan, varens gesel; eigenaar is Claas Doedes erven, 1814. (204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-171Zuiderhaven 36Claas Doedes ervenDouwe de Haan varensgesel
H-171Zuiderhaven 36Jacob Tuininga wed


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-171Zuiderhaven 36Tjamkje Fokkes, overleden op 29 mei 1824dochter van Grietje Ottes Vallinga, naaister (Zuiderhaven H 171: laatst wed. Klaas Bleeker), halfzuster van Otte Jans van der Heide, herenknecht en Jan Johannes de Boer, varensgezel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1955Zuiderhaven 36erven Pieter RodenhuisHarlingenerf (105 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-171Zuiderhaven 36Elisabeth Harms Hulst, overleden op 20 februari 1838winkeliersche Zuiderhaven H 171, wed. Hendrik Swiers Hofhuis, moeder van afwezige Jurjen, stuurman (thans naar Amerika), Harmke en minderjarige Bettje en Hendrik Hendriks Hofhuis (voogd, resp. toeziend voogd zijn Sjerp Zwanenburg, scheepstimmerman en Albert Stuur, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-171Zuiderhaven 36Harmke Hofhuisoud 33 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk H-171; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-171Jurjan Hofhuis26 jN. Pekel Am, protestant, ongehuwd, zeeman
H-171Hendrik Hofhuis18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, koopman
H-171Harmke Hofhuis33 jN. Pekel Av, protestant, ongehuwd
H-171Janna Hofhuis21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1955H-172 (Zuiderhaven)Barend Visser & zoontuin


1882 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 36Oud Harlingen Magazine 1995[?] en in 1882 volgde [als aankoop van de familie Wiarda] Zuiderhaven 36 met huis en erf


1916 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 36Oud Harlingen Magazine 1996In 1916 kocht het Loodswezen aan de Zuiderhaven nr. 36 een pand met tuin van de familie Van der Wal


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 36 Harm Kuipersloodscommissaris
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1700


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Inspectie Havenarbeid197H.W. Balfoort


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197H.W. Balfoort


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197H.W. Balfoort


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Loodswezen197Commissaris


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 36Insp. Havenarbeid197


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Havenarbeid, Inspecteur9


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Loodswezen197Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden)


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Havenarbeid, Inspecteur832


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 36Loodswezen 1e en 2e district832Commissaris (tevens Ontv. d. Loodsgelden)


1941 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 36, HarlingenZuiderhaven 36 Welgelegenscheepswerf en machinefabriek


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.J.N.B. Bijleveld832Commissaris v.h. Loodswezen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen 1e en 2e district832Bestellen v. loods (na kant.u.)


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen 1e en 2e district832Commiss., woonh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Spruyt832Commiss. Loodswezen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Bestellen v. loodsen (na kant.u.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Commiss., woonh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.J.N.B. Bijleveld832Commissaris v.h. loodswezen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Bestellen v. loodsen (na kant.u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenLoodswezen- betonn. en Verlichting 1e en 2e district832Commiss. J.N.B. Bijleveld
  terug