Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 40 4-189 4-204 H-163 H-197
Naastliggers vanZuiderhaven 40
ten oostenZuiderhaven 42
ten westenZuiderhaven 38
ten noordende Zuiderhaven


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 40 (verdwenen), HarlingenZuiderhaven 40 (verdwenen)steen met kransDit huis werd vroeger bewoond door Arn. van der Wal, is in gebruik geweest bij het Sint Jozefziekenhuis en daarna afgebroken in verband met de bouw van verpleeghuis Dukdalf.
Op de deur staat
'ST. JOZEFZIEKENHUIS
POLIKLINIEK' en rechts op de gevel hangt een bord met de spreekuren voor de polikliniek, met o.a. de artsen Ferwerda, Slager, Van Lier (vrouwenarts), Van Dorp en Hoffman (inwendige ziekten), Leffertstra (oogarts), Taselaar (keel- neus en oorarts), Kuipers(?) (huidarts), Idema, en Scheltema (zenuwarts).


aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 40naamloze steeg ten oosten


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Trijntje Jans


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050ar van 19 mrt 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 40Zuiderhaven ZZhof met bomen, zomerhuis en prieel
 
koperReyner Claasen Fontein koopman400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
toehaakeen dubbele ducaat
naastligger ten oostenReyner Claasen Fontein koopman
naastligger ten zuidentwee kamers die aan de zuidkant erachter staan
naastligger ten westende hof van Jan Janes schipper
naastligger ten westende hof van dr. S. Bechjus n.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPietie Jacobs Braem, gehuwd met
verkoperDirck Sickes


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenR. C. Fontein


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReiner C. Fontein


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-189Zuiderhaven 40huis
eigenaarAise Arjens erven
gebruikerMelle Pieters
gebruikerHarmen Rinses
gebruikerHendrik Harmens
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-189Zuiderhaven 40huis
eigenaarAise Asjens kinders
gebruikerMelle Pieters cum soc.
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-189 Zuiderhaven 40huis
eigenaarAyse Arjens kinderen
gebruikerMelle Pyters cum soc.
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0251v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReiner Claesen Fontein sr


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0216v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenVliethoorn


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0388r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 40Zuiderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]hof
 
koperYcke Goverts Potkast mr. gortmaker90-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Vliethoorn
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenYcke Goverts Potkast
verkoperAukjen Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Gerbensmr. lijnslager


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 40Zuiderhaven ZZhof, twee
 
koperGerloff Pyters, gehuwd metkoopman600-00-00 CG
koperJetske Rinses Roorda
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van de heer Vliethoorn
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperYcke Goverts Potkastmr. gortmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-189 Zuiderhaven 40huis
eigenaarde heer Vliethoorn
gebruikerde heer Vliethoorn
opmerkingledigh


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0287v van 3 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFokke Tjeerds van Esta koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-189 Zuiderhaven 40Fokke Tjeerds, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-189 Zuiderhaven 40huis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerFokke Tjeerds
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085v van 2 dec 1764 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Robijn Arjens


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149r van 18 okt 1778 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRobijn Arjens


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0189v van 5 sep 1779 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0068v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0069v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 38, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281v van 18 jan 1801 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 40Zuiderhaven ZZhuis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal
 
koperBregttie Sikkes Westra, weduwe van2500-00-00 CG
koperwijlen Johannes Franzen Posthumus
huurderneef van de koper Jacob Oosterbaan koopman100-00-00 CG
naastligger ten oostenoud secretaris mr. A. J. Conradi
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenAllard Scheltinga
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperFolkert van Loon, broer vankoopmanEinsum
verkoperArnoldus van Loon, erfgenamen vanAmsterdam
erflaterdr. Nicolaas Loon, vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBregttie Sikkes Westra wv Johannes Franzen Posthumus te Achlum, koopt huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en stalling zz. Zuiderhaven, wijk H-164. Het is verhuurd aan haar neef Jacob Oosterbaan. Ten O. A.J. Conradi, oud-secr., ten W. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Folkert van Loon te Einsum, als erfgenaam van zijn vader dr. Nicolaas van Loon, en zijn oom Arnoldus van Loon. Zie ook onder Zuiderhaven nr. 54.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-204 Zuiderhaven 40J F Posthumus wed6-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-163Zuiderhaven 40J & S Posthuma houtpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1927Zuiderhaven 40Sikke PosthumaHarlingenhoutkoopmanhuis (200 m²)
  terug