Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 404-189 4-204 H-163H-197


Naastliggers vanZuiderhaven 40
ten oostenZuiderhaven 42
ten westenZuiderhaven 38
ten noordende Zuiderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 40naamloze steeg ten oosten


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 40 (verdwenen), HarlingenZuiderhaven 40 (verdwenen)steen met kransDit huis werd vroeger bewoond door Arn. van der Wal, is in gebruik geweest bij het Sint Jozefziekenhuis en daarna afgebroken in verband met de bouw van verpleeghuis Dukdalf.
Op de deur staat
'ST. JOZEFZIEKENHUIS
POLIKLINIEK' en rechts op de gevel hangt een bord met de spreekuren voor de polikliniek, met o.a. de artsen Ferwerda, Slager, Van Lier (vrouwenarts), Van Dorp en Hoffman (inwendige ziekten), Leffertstra (oogarts), Taselaar (keel- neus en oorarts), Kuipers(?) (huidarts), Idema, en Scheltema (zenuwarts).


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Jans


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0188v van 20 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 40Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]400‑00‑00 GGtuin, prieel en zomerhuis
koper door niaarPyttie Jacobs Braem
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
geniaarde koperArjen Hansen van Hemertapotheker
naastligger ten oostenReyner Claesses Fontein koopman
naastligger ten zuidentwee kamers met als huurder N. N.
naastligger ten westenFrouckje Claessen Braem, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Romke Jacobs koopman
naastligger ten westendr. Sibrandus Beckjus
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven en straat]
verkoperGouke Claessen Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyttie Jacobs Braam koopt, na niaar tegen Arjen Hansen van Hemert, een hof met bomen etc., prieel en zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. Reyner Claesen Fontein, ten W. Froukje Claeses Braam wv Romke Jacobs, en dr. Sibrandus Bechius, ten Z. de twee verhuurde camers, ten N. de straat en haven. Het geheel strekt v.d. haven tot aan die 2 camers. Gekocht van Gouke Claessen Braam, voor 400 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050ar van 19 mrt 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 40Zuiderhaven ZZ400‑00‑00 CGhof met bomen, zomerhuis en prieel
koperReyner Claasen Fontein koopman
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
toehaakeen dubbele ducaat
naastligger ten oostenReyner Claasen Fontein koopman
naastligger ten zuidentwee kamers die aan de zuidkant erachter staan
naastligger ten westende hof van Jan Janes schipper
naastligger ten westende hof van dr. S. Bechjus n.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPietie Jacobs Braem, gehuwd met
verkoperDirck Sickes


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenR. C. Fontein


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner C. Fontein


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 40huis
eigenaarAise Arjens erven
gebruikerMelle Pieters
gebruikerHarmen Rinses
gebruikerHendrik Harmens
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 40huis
eigenaarAise Arjens kinders
gebruikerMelle Pieters cum soc.
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 40huis
eigenaarAyse Arjens kinderen
gebruikerMelle Pyters cum soc.
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑06‑08 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 40Zuiderhaven ZZ600‑00‑00 CGhof, twee
koperGerloff Pyters, gehuwd metkoopman
koperJetske Rinses Roorda
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van de heer Vliethoorn
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperYcke Goverts Potkastmr. gortmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 40huis
eigenaarde heer Vliethoorn
gebruikerde heer Vliethoorn
opmerkingledigh


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0287v van 3 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFokke Tjeerds van Esta koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-189 Zuiderhaven 40Fokke Tjeerds, bestaande uit 5 personen40‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-189Zuiderhaven 40huis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerFokke Tjeerds
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085v van 2 dec 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Robijn Arjens


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149r van 18 okt 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRobijn Arjens


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0189v van 5 sep 1779 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0068v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0069v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 40Zuiderhaven ZZ2500‑00‑00 CGhuis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal
koperBregttie Sikkes Westra, weduwe van te Achlum
koperwijlen Johannes Franzen Posthumus
huurderneef van de koper Jacob Oosterbaan koopman100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenoud secretaris mr. A. J. Conradi
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenAllard Scheltinga
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperFolkert van Loon, broer vankoopman te Einsum
verkoperArnoldus van Loon, erfgenamen van te Amsterdam
erflaterwijlen dr. Nicolaas Loon, vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBregttie Sikkes Westra wv Johannes Franzen Posthumus te Achlum, koopt huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en stalling zz. Zuiderhaven, wijk H-164. Het is verhuurd aan haar neef Jacob Oosterbaan. Ten O. A.J. Conradi, oud-secr., ten W. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Folkert van Loon te Einsum, als erfgenaam van zijn vader dr. Nicolaas van Loon, en zijn oom Arnoldus van Loon. Zie ook onder Zuiderhaven nr. 54.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-204, pag. 94Zuiderhaven 40J F Posthumus wed6‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-163Zuiderhaven 40J & S Posthuma houtpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1927Zuiderhaven 40Sikke PosthumahoutkoopmanHarlingenhuis (200 m²)
  terug