Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 49
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 49 8-168 8-191 F-254 F-010
Naastliggers vanZuiderhaven 49
ten oostenZuiderhaven 51
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 47
ten noordenGrote Ossenmarkt 16


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0183r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 47, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Jelle Jaspers


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067r van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 51, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende schuur van wijlen Jelle Jaspers


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0077v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis met stal en timmerhuis
 
koper door niaarCleys Bartels, gehuwd met320-00-00 GG
koper door niaarTietske Dirx
geniaarde koperHendrick Onnesschipper
naastligger ten oostende ledige plaats van Tiomme Oedses
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenHere Reyns
naastligger ten noordenCleys Bartels
verkoper q.q.Pyeter Aebes, gelastigde van
verkoperPouwel Jaspers
verkoperPyeter Jelmers


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152r van 22 aug 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZlege plaats
 
koperGosse Johannes c.u.225-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Geurts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenSent Huyberts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Johannis koopt een ledige plaets nz. Zuiderhaven. Ten O. Jan Ruurds, ten W. Sent Huiberts. Gekocht van Johannes Jansen voor 225 cg 10 st.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225v van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrick Onnes


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0254v van 11 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0397v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0010v van 6 nov 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Rinties


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 51, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet pakhuis van Claes Rinties Botsma


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0293v van 26 apr 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenpakhuis en keuken van Bosma koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-168Zuiderhaven 49pakhuis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerClaes Rinties Botsma
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-168Zuiderhaven 49pakhuis
eigenaarPieter Feitama
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201v van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 51, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Pyter Feitema


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-168 Zuiderhaven 49pakhuis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruiker
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0067r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 47, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Feitama koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-168 Zuiderhaven 49pakhuis
eigenaarPyter Feitama
gebruikerPyter Feitama
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0053v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0117v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 47, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrant Feitema


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0005v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSybrand Feytama


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0192v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZpakhuis en woning
 
koper door niaarSchelto Andries Wybenga, gehuwd metkoopman1000-00-00 CG
koper door niaarBaukje Sybrands Feitema
geniaarde koperSimon van der Leykoopman
huurder pakhuis benedenPieter Alberts sleefmaker
huurder woningPieter Daniels
naastligger ten oostenJan A. Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Paulus
naastligger ten noordenOssenmarkt, enige woningen tot aan de
verkoperMaartje Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Feitemakoopman


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0066v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 51, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Wybinga


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 47, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Wybinga


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0152v van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZplek grond
 
koper door niaarP. Tetrode, gehuwd metkoopman147-00-00 GG
koper door niaarAurelia Gratama
geniaarde koperAlbert Bolman
geniaarde koperHarke van der Stok
geniaarde koperJohannes Jac. Kerkhoven
naastligger ten oostende erfgenamen van Rasschen
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van W. C. Bakker
naastligger ten noordenJan Yemes
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0195r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 16, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenmejuffrouw weduwe P. Tetrode


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-191 Zuiderhaven 49P Tetrode3-00-00 CGpakhuis


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-254Zuiderhaven 49Johannes van der Velde... en Janke Johannes; BS huw 1820, huw 1823, ovl 1834, huw 1835, huw 1839, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk F-254; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-201; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-254Zuiderhaven 49Sijke/Lucia Reitsma... 1874, bev.reg. HRL 1851 F0254; oud 41 jaar, (vnm: Sijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-201; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2783F-254 (Zuiderhaven)van Oppens zonenschuur


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3570*F-010 (Zuiderhaven)Hendrik J. Jagerpakhuis
Sectie A nr. 3570*F-011 (Zuiderhaven)Benjamin Boaswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4175Zuiderhaven 49 (F-010)Jan Holstein (Pzn.)stal


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 49J. (Jelle) Bloem
  terug