Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 49
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 498-1688-1688-191F-254F-010


Naastliggers vanZuiderhaven 49
ten oostenZuiderhaven 51
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 47
ten noordende Grote Ossenmarkt


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0348v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZ205‑00‑00 ggledige plaats of huisstede, met houtstek of gebouw daar op
koperMarten Hendricks, gehuwd metscheepstimmerman
koperImck Douues
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBruyn Gijsberts
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende verkoper Mary Tiaardts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Egbert Harings, ter assistentie van zijn schoonzuster
verkoperMary Tiaardts voor zich en haar twee jongste kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Robijn Wybes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0033v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]0‑00‑00 gghuis, stal en timmerhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Bruyn Gijsbert Geersma
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Robijn Wybes
naastligger ten noordenCleys Bartels
verkoperde curatoren over de crediteuren van w: Maarten Hendricks c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de crediteuren van Marten Hendricks c.u., een huis, stalling en timmerhuis nz. zuider nieuwe haven. Ten O. de burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma, ten Z. de straat en haven, ten W. wd. Robijn Wybes, ten N. Cleys Bartels.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]00‑00‑00 cghuis, stallingen en timmerhuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenburgemeester Bruyn Gijsberts Geersma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Robijn Wybes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0126r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenObbe Geerties


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Jelle Jaspers


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspars Bennama


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067r van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende schuur van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten westende schuur van wijlen Jelle Jaspers


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0077v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]320‑00‑00 gghuis met stal en timmerhuis
koper door niaarCleys Bartels, gehuwd met
koper door niaarTietske Dirx
geniaarde koperHendrick Onnesschipper
naastligger ten oostende ledige plaats van Tiomme Oedses
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenHere Reyns
naastligger ten noordenCleys Bartels
verkoper q.q.Pyeter Aebes, gelastigde van
verkoperPouwel Jaspers
verkoperPyeter Jelmers


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0107r van 31 mei 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 49achterZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]100‑00‑00 ggkamer
koperSimon Teunis van der Piet, gehuwd met
koperMarytie Jans
naastligger ten oostenSimon Teunis van der Piet
naastligger ten zuidende kamer van Cleis Bartels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Fransen
verkoperCleis Bartels c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Teunis van der Piet x Marytje Jans kopen een kamer nz. Zuider Nieuwe haven. Ten O. de kopers, ten Z. de andere camer van de verkoper, ten N. erven Jacob Fransen. Gekocht van Cleis Bartels [Lanting] c.u. voor 100 gg.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152r van 22 aug 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZ225‑10‑00 cgledige plaats
koperGosse Johannes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Everts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenSent Huyberts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Johannis koopt een ledige plaets nz. Zuiderhaven. Ten O. Jan Ruurds, ten W. Sent Huiberts. Gekocht van Johannes Jansen voor 225 cg 10 st.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pakhuis van Claes Rinties Botsma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio 164Zuiderhaven 49pakhuis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerClaes Rinties Botsma
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio 107rZuiderhaven 49pakhuis
eigenaarPieter Feitama
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201v van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pyter Feitema


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio Zuiderhaven 49pakhuis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruiker
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0067r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Feitama koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio 108rZuiderhaven 49pakhuis
eigenaarPyter Feitama
gebruikerPyter Feitama
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio 108rZuiderhaven 49pakhuis
eigenaarSybrand Feitama
gebruikerSybrand Feitama
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0117v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrant Feitema


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio 109rZuiderhaven 49pakhuis
eigenaarSybrand Feitema
gebruikerSybrand Feitema
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio 109rZuiderhaven 49pakhuis
eigenaarSybrand Feitama
gebruikerSybrand Feitama
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0192v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZ1000‑00‑00 cgpakhuis en woning
koper door niaarSchelto Andries Wybenga, gehuwd metkoopman
koper door niaarBaukje Sybrands Feitema
geniaarde koperSimon van der Leykoopman
huurder pakhuis benedenPieter Alberts sleefmaker
huurder woningPieter Daniels
naastligger ten oostenJan A. Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Paulus
naastligger ten noordenOssenmarkt, enige woningen tot aan de
verkoperMaartje Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Feitemakoopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-191 , folio 183rZuiderhaven 49pakhuis
eigenaarS. Wijbinga
gebruikerS. Wijbinga
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikerPieter Alberts
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0066v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Wybinga


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Wybinga


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-191 , folio 183rZuiderhaven 49pakhuis
eigenaarSchelte Wybenga
gebruikerschelte Wybenga
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikerPieter Alberts
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rasschen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rasschen


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 49Zuiderhaven NZ147‑00‑00 ggplek grond
koper door niaarP. Tetrode, gehuwd metkoopman
koper door niaarAurelia Gratama
geniaarde koperAlbert Bolman
geniaarde koperHarke van der Stok
geniaarde koperJohannes Jac. Kerkhoven
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rasschen
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen W. C. Bakker
naastligger ten noordenJan Yemes
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-191 , folio 183rZuiderhaven 49pakhuis
eigenaarP. Tetrode
gebruiker
opmerkingafgebroken en de grond bekemd onder no. 8-151


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-191 , pag. 178Zuiderhaven 49P. Tetrode 3‑00‑00 cgpakhuis


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-191 , pag. 178Zuiderhaven 49P. Tetrode 3‑00‑00 cgpakhuis
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 49 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 49 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 49 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderhaven 49 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-254Zuiderhaven 49Johannes van der Velde... en Janke Johannes; BS huw 1820, huw 1823, ovl 1834, huw 1835, huw 1839, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk F-254; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-201; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-254Zuiderhaven 49Sijke/Lucia Reitsma... 1874, bev.reg. HRL 1851 F0254; oud 41 jaar, (vnm: Sijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-201; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2783Zuiderhaven F-254Okke Norel schuur


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3570Zuiderhaven F-010 Hendrik J. Jager pakhuis
Sectie A nr. 3570Zuiderhaven F-011 Benjamin Boas woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4175Zuiderhaven 49 (F-010)Jan Holstein (Pzn.)stal


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 49J. (Jelle) Bloem


2023
0.075286149978638


  terug