Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 5 8-027 8-027 C-004 C-189
Naastliggers vanZuiderhaven 5
ten oostenZuiderhaven 7
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 3


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0167v van 9 jan 1642 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106r van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]huis en bakkerij erachter
 
koperTeke Wybbrants, gehuwd metmr. bakker2000-00-00 GG
koperTrijntie Pytters Roos
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenCatalina de Bois
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenburgerhopman Allert Tony Block
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHiltie Pytters Roos, gehuwd met
verkoperJacob IJsbrants


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0228v van 12 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Taeke Wybrands Jellema


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0128v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]huis en bakkerij
 
koperClaas Andries, gehuwd metkoopman1900-00-00 GG
koperGeertie Pytters
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Catalina de Bois
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenMinne Claasen
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperLivius Nauta, gehuwd metapotheker
verkoperTyttie Taekes Jellema, en
verkoperYdwerke Taekes Jellema jongedochter
verkoperTrijntie Pytters Rood
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Andries koopman x Geertie Pytters kopen een huis en bakkerij daar achter omtrent de Havenbrug. Ten O. erven Catalina du Bois, ten Z. de straat, ten W. Minne Claasen, ten N. de straat. De goot tussen dit huis en de erven Catalina du Bois moet gezamenlijk onderhouden worden met het huis ten zuiden. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van apotheker Ziricus nauta als man en voogd over Tyttie Taekes Jellema, en Ydwerke Taekes Jellema jongedochter vede major annis, als erfgenamen van hun moeder Trijntie Pytters Roos, voor 1900 GG en twee ducaten.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]huis en bakkerij
 
koperPytter Wybes c.u.1400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Catalina du Bois
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenMinne Claessen
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Claes Andries


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115r van 25 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]huis met een bakkerij erachter
 
koperSaeke Sibesma mr. bakker1385-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenBroer Jansen mr. brouwer
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenMinne Claesen blokmeester
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperPieter Wybesmr. bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-027Zuiderhaven 5huis
eigenaarBauke Fockes
gebruikerTiepke Lykles
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-027Zuiderhaven 5
eigenaarwed. Marten Rutgers
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-027 Zuiderhaven 5huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruiker
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0123r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Saco Sybisma


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-027 Zuiderhaven 5huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerRinse Yedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-027 Zuiderhaven 5wed. Boldewijn Jansen, bestaande uit 4 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0096r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 5Havensbrug, bij de1/2 huis en bakkerij, kaaswinkel
 
kopermajoor Age de Haas, gehuwd metexecuteur350-00-00 GG
koperDirkjen Sopingius
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderFolkert van Balen mr. bakker80-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sjoerd Wybrens Wijngaarden
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenClaes Minnes Blok koopman
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: de straat van Sayen en Bayen]
verkoperRomkjen Brongers, weduwe van
verkoperwijlen Gabe Sybesma, erfgenaam met zijn broervisafslager
verkoperTymen Sybesma, erfgenamen van de verlaten boedel van hun vader
erflaterSaco Sybesma


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0192v van 21 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAge de Haas


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106v van 19 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]huis en bakkerij
 
koperBauke Thomas, gehuwd metmr. bakker1000-00-00 CG
koperAntje Taekes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenAndries Johannes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenClaas Minnes Blok
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoper van 1/2Age de Haas, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirkjen Sopingius
verkoper q.q.Teunis Blok, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Sievert Sybesma, volgens procuratie gepasseerd voorAmsterdam
verkoper q.q.Abraham Coymansnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Thomas, mr. bakker, x Antje Takes, koopt een huis en bakkerij 'de Vergulde Haringbuis' bij de havenbrug. Ten O. Andries Johannes, ten Z. de straat, ten W. Claas Minnes Blok, ten N. de openbare straat. Gekocht van Age de Haas x Dirkjen Sopingius voor 1/2, en Sievert Sybesma te Amsterdam voor 1/2.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0037v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBauke Thomas


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0125v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0083r van 26 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0003v van 8 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0190v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-027 Zuiderhaven 50-00-00 CGafgebrooken


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Jan Lykles de Boer... 1851, N.H., zv Lijkle Jans dB en Anna van Vals; BS huw 1813, huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; gebruiker van wijk E-232, varensgesel, medegebruiker is Jan Sweitser wed. ; eigenaar is wed. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-004Zuiderhaven 5 de Stad brugmanshuisje


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 485Zuiderhaven 5de Stad HarlingenHarlingenhuis (9 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Baukje Aukes Vogelzang... ovl 2 okt 1868 HRL, huwt met Tjerk Saskers vd Zee op 29 sep 1805 HRL, komt van HRL, N.H., ovl wijk C-004, dv Auke V, en Tjietske (Pieters); huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1868 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Harmen Sjoerds Dijkstra... ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk C-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Klaaske Hayes Bruinsma... dv (Haye B0, en Aafke Karstens (de Kok); BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; oud 37 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Minke Tjerks van der Zee... 1809, BS huw 1829, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-004; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-004Bij de HavensbrugHarmen Dijkstra41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, sluiswachter
C-004Bij de HavensbrugMinke van der Zee31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-004Bij de HavensbrugSjoerd Dijkstra17 jDongjumm, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugTjerk Dijkstra8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugPieter Dijkstra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugTjietje Dijkstra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugBaukje Dijkstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugSaskje Dijkstra5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-004Zuiderhaven 5Tjerk Harmens Dijkstra, overleden op 20 november 1844(Certificaat van onvermogen), 13 jr (geboren 29/9/1831), overleden Haven C 4. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 485C-004 (bij de Havensbrug)de Stad Harlingenbrugwachterswoning


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3951C-189 (Zuiderhaven)Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4653Zuiderhaven 5 (C-189)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 5 Johannes Giezenbrugwachter
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 5Joh.Giezenbrugwachter
Zuiderhaven 5P. van Loongroentenventer


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 5F. (Fedde) Koopmans


1976 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 5 (westgevel), HarlingenZuiderhaven 5 (westgevel)'rest. 1976'Gemaakt door Yolan Brantjes. De afbeelding laat de voormalige viskotter 'Pidder Lung' zien, de HA54.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 5beeldbepalend pand7 van 10
  terug