Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuiderhaven 58-0318-0318-032C-004C-189


Naastliggers vanZuiderhaven 5
ten oostenZuiderhaven 7
ten zuidende Zuiderhaven
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Zuiderhaven


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106r van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]2000‑00‑00 gghuis en bakkerij erachter
koperTeke Wybbrants, gehuwd metmr. bakker
koperTrijntie Pytters Roos
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCatalina de Bois
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenburgerhopman Allert Tony Block
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHiltie Pytters Roos, gehuwd met
verkoperJacob IJsbrants


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0128v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]1900‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperClaas Andries, gehuwd metkoopman
koperGeertie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Catalina de Bois
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenMinne Claasen
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperLivius Nauta, gehuwd metapotheker
verkoperTyttie Taekes Jellema, en
verkoperYdwerke Taekes Jellema jongedochter
verkoperTrijntie Pytters Rood
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Andries koopman x Geertie Pytters kopen een huis en bakkerij daar achter omtrent de Havenbrug. Ten O. erven Catalina du Bois, ten Z. de straat, ten W. Minne Claasen, ten N. de straat. De goot tussen dit huis en de erven Catalina du Bois moet gezamenlijk onderhouden worden met het huis ten zuiden. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van apotheker Ziricus nauta als man en voogd over Tyttie Taekes Jellema, en Ydwerke Taekes Jellema jongedochter vede major annis, als erfgenamen van hun moeder Trijntie Pytters Roos, voor 1900 GG en twee ducaten.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]1400‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperPytter Wybes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Catalina du Bois
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenMinne Claessen
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Claes Andries


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115r van 25 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]1385‑00‑00 gghuis met een bakkerij erachter
koperSaeke Sibesma mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBroer Jansen mr. brouwer
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenMinne Claesen blokmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperPieter Wybesmr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-031Zuiderhaven 5huis
eigenaarSake Sibesma
gebruikerSake Sibesma
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-031Zuiderhaven 5huis
eigenaarde vroedsman Sibersma
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-031Zuiderhaven 5huis
eigenaarvroedsman Sybisma
gebruikervroedsman Sybisma
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-031Zuiderhaven 5huis
eigenaarvroedsman Sybersma
gebruikerPier Eelkes
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-031Zuiderhaven 5huis
eigenaarerv. vroedsm. Sybesma
gebruikerArjen Bottes
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0096r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 5Havensbrug, bij de350‑00‑00 gg1/2 huis en bakkerij, kaaswinkel
kopermajoor Age de Haas, gehuwd metexecuteurde Vergulde Haringbuis
koperDirkjen Sopingius
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderFolkert van Balen mr. bakker80‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerd Wybrens Wijngaarden
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenClaes Minnes Blok koopman
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: de straat van Sayen en Bayen]
verkoperRomkjen Brongers, weduwe van
verkoperwijlen Gabe Sybesma, erfgenaam met zijn broervisafslager
verkoperTymen Sybesma, erfgenamen van de verlaten boedel van hun vader
erflaterwijlen Saco Sybesma


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-031Zuiderhaven 5huis
eigenaarvroedsman Sybeda erven
gebruikerFolkert van Balen
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106v van 19 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 5Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]1000‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperBauke Thomas, gehuwd metmr. bakkerde Vergulde Haringbuis
koperAntje Taekes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAndries Johannes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenClaas Minnes Blok
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoper van 1/2Age de Haas, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirkjen Sopingius
verkoper q.q.Teunis Blok, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Sievert Sybesma, volgens procuratie gepasseerd voor te Amsterdam
verkoper q.q.Abraham Coymansnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Thomas, mr. bakker, x Antje Takes, koopt een huis en bakkerij 'de Vergulde Haringbuis' bij de havenbrug. Ten O. Andries Johannes, ten Z. de straat, ten W. Claas Minnes Blok, ten N. de openbare straat. Gekocht van Age de Haas x Dirkjen Sopingius voor 1/2, en Sievert Sybesma te Amsterdam voor 1/2.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-031Zuiderhaven 5huis
eigenaarBauke Thomas
gebruikerBauke Thomas
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-032Zuiderhaven 5huis en bakkerij
eigenaarBauke Thomas
gebruikerBauke Thomas
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-032Zuiderhaven 5nihil
eigenaar
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingzijnde weggebroken


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-032 , pag. 162Zuiderhaven 50‑00‑00 cgafgebrooken


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Jan Lykles de Boer... 1851, N.H., zv Lijkle Jans dB en Anna van Vals; BS huw 1813, huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; gebruiker van wijk E-232, varensgesel, medegebruiker is Jan Sweitser wed. ; eigenaar is wed. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-004Zuiderhaven 5de Stadbrugmanshuisje


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 485Zuiderhaven 5de Stad Harlingen Harlingenhuis (9 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Baukje Aukes Vogelzang... ovl 2 okt 1868 HRL, huwt met Tjerk Saskers vd Zee op 29 sep 1805 HRL, komt van HRL, N.H., ovl wijk C-004, dv Auke V, en Tjietske (Pieters); huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1868 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Harmen Sjoerds Dijkstra... ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk C-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Klaaske Hayes Bruinsma... dv (Haye B0, en Aafke Karstens (de Kok); BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; oud 37 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-004Zuiderhaven 5Minke Tjerks van der Zee... 1809, BS huw 1829, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-004; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-004Bij de HavensbrugHarmen Dijkstra41 jsluiswachterHarlingenm, protestant, gehuwd
C-004Bij de HavensbrugMinke van der Zee31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-004Bij de HavensbrugSjoerd Dijkstra17 jDongjumm, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugTjerk Dijkstra8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugPieter Dijkstra3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugTjietje Dijkstra14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugBaukje Dijkstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-004Bij de HavensbrugSaskje Dijkstra5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-004Zuiderhaven 5Tjerk Harmens Dijkstra, overleden op 20 november 1844(Certificaat van onvermogen), 13 jr (geboren 29/9/1831), overleden Haven C 4. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 485bij de Havensbrug C-004Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema brugwachterswoning


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3951Zuiderhaven C-189 Gemeente Harlingen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4653Zuiderhaven 5 (C-189)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 5 Johannes Giezenbrugwachterf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 5Joh. Giezenbrugwachter
Zuiderhaven 5P. van Loongroentenventer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 5F. (Fedde) Koopmans


1976 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 5 (westgevel), HarlingenZuiderhaven 5 (westgevel)'rest. 1976'Gemaakt door Yolan Brantjes. De afbeelding laat de voormalige viskotter 'Pidder Lung' zien, de HA54.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 5beeldbepalend pand7 van 10  terug