Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 51 8-167 8-190 F-255 F-011
Naastliggers vanZuiderhaven 51
ten oostenZuiderhaven 53
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 49
ten noordenGrote Ossenmarkt 18


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067r van 19 aug 1638 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende schuur van wijlen Jelle Jaspers


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152r van 22 aug 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 49, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Geurts


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187v van 16 nov 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeere Reins


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Pijbe Oedses


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet koolstek van de weduwe van burgemeester Pybo Oedses


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet koolstek van Grettinga bouwmeester


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZpakhuis en smitte met erf erachter
 
koperPieter Keimpes burgermr. scheepstimmerman408-00-00 GG
huurderEde Hommes mr. smid
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Clinckhamer
naastligger ten oostensteegje naar de Jan Ruurdstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenhet pakhuis van Claes Rinties Botsma
naastligger ten noordenhet huis van Jan houtmeter
verkoper van 1/3Hermanus Grettingabouwmeester van HarlingenBarradeel
verkoper van 1/3Antie GrettingaBarradeel
verkoper van 1/6Frouckje Rienx, en haar zuster
verkoper van 1/6Antie Riens


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0396r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[het steegje naar] de timmerwerf van Pytter Keimpes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-167 Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerPieter Keimpes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0310r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0310r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-167 Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarPieter Ceimpes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201v van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven]pak- of timmerhuis
 
koperJan Auckes Backer 225-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Boltjes schipper op het transportjacht Frisia
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Pyter Feitema
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis c.s.gleibakker
verkoperPyter Keimpesmr. scheepstimmerman


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Aukes koopman
naastligger ten noordenJan Aukes koopman


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Aukes koopman
naastligger ten noordenJan Aukes koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-167 Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarPyter Keimpes
gebruiker
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0041r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Aukes Backer koopman


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0346r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Aukes Bakker koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-167 Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096r van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Aukes Backer


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0260r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0267r van 9 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAuke Bakker


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0192v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 49, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan A. Bakker


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0066v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZ met uitgang in Jan Ruurdstraatpakhuis
 
koper door niaarElisabeth Campen, weduwe vanmr. schoenmaker 700-00-00 CG
wijlen Rasschen
geniaarde koperPiebo Bakkermr. schoenmaker
geniaarde koperstadsmajoor en wachtmeester Harmen Gonggrijp
huurderPiebo Bakker mr. schoenmaker 16-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Rasschen
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenS. Wybinga
naastligger ten noordenvroedsman Hoornstra
verkoperJan A. Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElisabeth Campen wv Rasschen koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. schoenmaker Piebe Bakker, een pakhuis nz. Zuiderhaven, dat zijn uitgang ook in de Jan Ruurdstraat heeft. Ten O. de koper en de Jan Ruurdstraat, ten Z. de straat, ten W. Schelte Wybinga, ten N. de vroedsman Ide Hoornstra. Gekocht van Jan Aukes Bakker, voor 400 cg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 49, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Rasschen


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0204r van 29 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester H. R. Binksma


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0047v van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Tetrode c.s.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0101r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Tetrode


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0263r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Mulder


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0269r van 3 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Mulder


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-190 Zuiderhaven 51H Mulder3-00-00 CGpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1465Zuiderhaven 51Karel Jans TimmerHarlingenscheepstimmermanschuur (138 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-255Zuiderhaven 51Sjieuwke Bijlstra... Sjierks B, en Baukje Rinses; BS huw 1811wafk, huw 1814, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1465F-006 (Zuiderhaven)van Oppens zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3570*F-010 (Zuiderhaven)Hendrik J. Jagerpakhuis
Sectie A nr. 3570*F-011 (Zuiderhaven)Benjamin Boaswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4176Zuiderhaven 51 (F-011)Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek)


1927 - kentekenadresnaam
B-11492
Zuiderhaven 51Gosse Reinsma


1927 - kentekenadresnaam
B-11493
Zuiderhaven 51Gosse Reinsma


1927 - kentekenadresnaam
B-11494
Zuiderhaven 51Gosse Reinsma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 51aG.Reinsmaautobus-ondernemer


1928 - kentekenadresnaam
B-12406
ZuiderhavenGosse Reinsma & Co.


1928 - kentekenadresnaam
B-12778
ZuiderhavenGosse Reinsma


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 51D.S. v.d. Bogt168Garage, rep.- en verh.inr.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 51D.S. v.d. Bogt596Automob.bedr. en taxiverh.


1948 - kentekenadresnaam
B-34212
Zuiderhaven 51Reinder Cuperus


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 51, HarlingenZuiderhaven 51gebr. van der Meerscheepsbouwers


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhavenv.d. Meer302Constr. en scheepsb.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhavenv.d. Meer516Scheepsconstr., rep.- en scheepsmotoren, etc.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 51rijksmonument 20773
  terug