Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 51
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 518-1678-1678-190F-255F-011


Naastliggers vanZuiderhaven 51
ten oostenZuiderhaven 53
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 49
ten noordenGrote Ossenmarkt 18


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0348v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBruyn Gijsberts


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0033v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Bruyn Gijsbert Geersma


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Bruyn Gijsberts Geersma


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067r van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZ 51/53 [staat: zuider nieuwe stad]504‑00‑00 cgtwee ledige plaatsen
koperPybo Oedses
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenburgemeester Jan Ruyrds
naastligger ten westende schuur van wijlen Jelle Jaspers
verkoperburgemeester Bruyn Gijsberts Geersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPybe Oedses koopt 2 ledige plaetsen, nz. Zuider nieuwe haven (nr. 51 en 53?). Ten O. de straat en burgemeester Jan Ruurds, ten W. de schuur van wl. Jelle Jaspers. Gekocht van burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma, voor 504 cg.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0077v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van Tiomme Oedses


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152r van 22 aug 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Everts


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Pybe Oedses


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0093v van 20 sep 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ledige plaats van burgemester Pybe Oedses


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet koolstek van de weduwe van wijlen burgemeester Pybo Oedses


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet koolstek van Grettinga bouwmeester


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZ408‑00‑00 ggpakhuis en smitte met erf erachter
koperPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
huurderEde Hommes mr. smid
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Clinckhamer
naastligger ten oostensteegje naar de Jan Ruurdstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenhet pakhuis van Claes Rinties Botsma
naastligger ten noordenhet huis van Jan houtmeter
verkoper van 1/3Hermanus Grettingastadsbouwmeester te Barradeel
verkoper van 1/3Antie Grettinga te Barradeel
verkoper van 1/6Frouckje Rienx, en haar zuster
verkoper van 1/6Antie Riens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-167 , folio 163Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerPieter Keimpes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0310r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-167 , folio 107rZuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarPieter Ceimpes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑7‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201v van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven]225‑00‑00 cgpak- of timmerhuis
koperJan Auckes Backer
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Boltjes schipper op het transportjacht Frisia
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pyter Feitema
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Cornelis c.s.gleibakker
verkoperPyter Keimpesmr. scheepstimmerman


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Aukes koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-167 , folio Zuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarPyter Keimpes
gebruiker
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0041r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Aukes Backer koopman


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0346r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Aukes Bakker koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-167 , folio 108rZuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096r van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Aukes Backer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-167 , folio 108rZuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-167 , folio 109rZuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0260r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-167 , folio 109rZuiderhaven 51timmerhuis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0267r van 9 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Bakker


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0192v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan A. Bakker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-190 , folio 183rZuiderhaven 51pakhuis
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerJan A. Bakker
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0066v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 51Zuiderhaven NZ met uitgang in Jan Ruurdstraat700‑00‑00 cgpakhuis
koper door niaarElisabeth Campen, weduwe vanmr. schoenmaker
koper door niaarwijlen Rasschen
geniaarde koperPiebo Bakkermr. schoenmaker
geniaarde koperstadsmajoor en wachtmeester Harmen Gonggrijp
huurderPiebo Bakker mr. schoenmaker16‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rasschen
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenS. Wybinga
naastligger ten noordenvroedsman Hoornstra
verkoperJan A. Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElisabeth Campen wv Rasschen koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. schoenmaker Piebe Bakker, een pakhuis nz. Zuiderhaven, dat zijn uitgang ook in de Jan Ruurdstraat heeft. Ten O. de koper en de Jan Ruurdstraat, ten Z. de straat, ten W. Schelte Wybinga, ten N. de vroedsman Ide Hoornstra. Gekocht van Jan Aukes Bakker, voor 400 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-190 , folio 183rZuiderhaven 51huis
eigenaarH. R. Binksma
gebruikerJetse Boomsma
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-190 , folio 183rZuiderhaven 51pakhuis
eigenaarH. R. Binksma
gebruikerC. D. Zok;stra
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0204r van 29 jun 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester H. R. Binksma


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0047v van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Tetrode c.s.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0101r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Tetrode


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0263r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Mulder


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0269r van 3 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Mulder


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-190 , pag. 178Zuiderhaven 51H. Mulder 3‑00‑00 cgpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1465Zuiderhaven 51Karel Timmer scheepstimmermanHarlingenschuur (138 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-255Zuiderhaven 51Sjieuwke Bijlstra... Sjierks B, en Baukje Rinses; BS huw 1811wafk, huw 1814, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1465Zuiderhaven F-006Okke Norel woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3570Zuiderhaven F-010 Hendrik J. Jager pakhuis
Sectie A nr. 3570Zuiderhaven F-011 Benjamin Boas woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4176Zuiderhaven 51 (F-011)Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek)woonhuis


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11492
Zuiderhaven 51Gosse Reinsma


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11493
Zuiderhaven 51Gosse Reinsma


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11494
Zuiderhaven 51Gosse Reinsma


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 51aG. Reinsmaautobus-ondernemer


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12406
ZuiderhavenGosse Reinsma & Co.


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12778
ZuiderhavenGosse Reinsma


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 51D.S. v.d. Bogt168Garage, rep.- en verh.inr.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 51D.S. v.d. Bogt596Automob.bedr. en taxiverh.


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34212
Zuiderhaven 51Reinder Cuperus


1949 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zuiderhaven 51J. en p. van der Meer53scheepsreparatiebdrijf


1950 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 51, HarlingenZuiderhaven 51gebr. van der Meerscheepsbouwers


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhavenv.d. Meer302Constr. en scheepsb.
Zuiderhavenv.d. Meer516Scheepsconstr., rep.- en scheepsmotoren, etc.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 51rijksmonument 20773


2023
0.09489893913269


  terug