Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 6 (niet bekend) (niet bekend) H-228 H-292
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 6 8-048 8-050 H-228 H-293
Naastliggers vanZuiderhaven 6
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westende Weeshuisstraat
ten noordenZuiderhaven 4


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0140v van 27 feb 1630 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenerven van Andries Heerckes


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 29r van 11 dec 1631 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 6IJsbrant Aerns, veerschipper x Trijntje Pieters kopen een ledige plaats op `t Blokhuis, lang v.d. Herenstraat tot aan verkopers' oysdruipen 85 voeten en wijd 13 voeten. Ten Z. Anna Jarichs, ten N. verkopers' andere plaats. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Heercke Jelles en Sijntje Jelles, voor 168 gg.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0027r van 10 feb 1637 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Blokhuis, op hethuis met timmerhuis en grote ledige plaats tussenbeide, rondom bestekt
 
koperHero Hayes c.u.535-00-00 GG
naastligger ten oostenZuider Ooster Haven en straat
naastligger ten zuidenIsbrandt Aernts
naastligger ten westenWeeshuis
naastligger ten noordenStadstimmerwerf
verkoperde erven van Jelle Herkes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0021v van 3 jul 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Blokhuis, op hethuis of 2 woningen met een timmerhuis en een lege plaats tussen beide
 
koperAdriaen van Haestrecht, lasthebber van735-00-00 GG
koperburgemeester Willem Simens, lasthebbers van de Gemener Reders der Twee Haringbuizen te Harlingen
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidoostenhaven
naastligger ten zuidenIJsbrant Aarnts
naastligger ten westenWeeshuis
naastligger ten noordenStadstimmerwerf
verkoperHere Hayes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriaen van Haastrecht en Willem Simons, burgemeester, als lasthebbers van de openbare Reders der twee Haringbuizen te Harlingen, kopen een huis of 2 woningen, met een timmerhuis en ledige plaets tussen beiden, rondom afgepaald zijnde, op `t Blokhuis. Ten O. de Z.O. haven en de straat, ten W. het Weeshuis, ten Z. IJsbrant Aerns, ten N. de Stads timmerwerf. Gekocht van Here Hayes c.s., voor 735 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0050r van 29 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Lopende van de Herestraat westwaards tot aan de schuur of de oisdrup bewoond door Arien Freercxlege plaats van het gedemolieerde Blokhuis
 
koperDe geoctroyeerde Noordse Compagnie 168-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenHerestraat
naastligger ten zuidenlege plaats voorheen van Anne Jarichs, nu eigendom van
naastligger ten zuidenDe geoctroyeerde Noordse Compagnie
naastligger ten westende schuur van Arien Freercx
naastligger ten noordenharingpakkerij
verkoperIsbrandt Aerns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Bewindhebbers van de Geoctrooieerde Noordse Comp. kopen een ledige plaets, gelegen in de gerechtigheid van het gedemolieerde Blokhuis, lanck van de Herestraat westwaarts tot aan de schuire ofte oys druyp toe die Arien Freercx tegenwoordich bewoont, lang ongeveer 85 Stadtsvoeten en breed 13 voeten. Ten Z. de ledige plaets die door de proclamanten is gekocht van Anne Jarighs, ten N. de Haringpakkerij. Gekocht van Isbrant Aerns, voor 168 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157r van 6 feb 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6op 't Blockhuishuis met een ledige plaats achter het hoge huis van Claes Braem, westwaarts
 
koperoud burgemeester Bouue Thomas c.u.1500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenStadstimmerhuis
naastligger ten westenWesterkerk
naastligger ten noordenClaes Braem
verkoperde erven van oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Thomas, oud-burgemr., koopt een huis op het Blokhuis, met een ledige plaets erachter, achter het hoge huis van Claes Braam, en strekkende westwaarts tot aan het oude hek, en noordwaarts tot de N. muur van dat hoge huis. Ten O. de straat, ten W. de Westermarkt?, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten N. Claes Braam. Gekocht van erven oud-burgemeester Pier Foeckes Heemstra, voor 1500 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWesterkerk


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131v van 2 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Blokhuis, op hetlege plaats 13 voet groot
 
koperdr. Franciscus Canter raad-fiscaal van het college der admiraliteit174-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende lege plaats van burgemeester Bouuen Thomas
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet stadspakhuis
verkoperGroenlandse compagnie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Thomas, oud-burgemeester, koopt, na niaar ratione proximitatis tegen dr. Franciscus Canter, raadsfiscaal bij de Admiraliteit, 13 voet ledige plaets op het Blokhuis. Ten Z. de ledige plaets van burgemeester Bouue Tomas, ten N. het Stadspakhuis. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van de Bewindhebbers v.d. Groenlands Compagnie, voor 174 GG.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0164v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ bij het Weeshuislege plaats of huisstede van 44 x 22 voeten
 
koperPieter Beernts Gaarman burger c.u.400-00-00 GG
verpachter grondde erven van Gijs Willems 0-08-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuisplein]
naastligger ten westeneen andere lege plaats nu van Hylke Hanekuick
naastligger ten noordenhet pakhuis van Claas Fontein
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Beernts Gaerman c.u. kopen een ledige huisstede (nr. 1?) omtrent het Weeshuis, lang 44 voeten en wyd, buitenwerks 22 voeten. Ten O. de straat en Zuiderhaven, ten W. de ledige plaets nr. 2 van Hylke Hanekuik, ten Z. het Weeshuisplein, ten N. het pakhuis van Claes Jurjens Fontein. Zelfde voorwaarden als de vorige actes. Bij het bouwen moeten 4 voeten voor de stoepen gelaten worden. Kopers moeten met de kopers van de andere 4 plaetsen ten W. van dit perceel gezamenlijk de wal aan de haven onderhouden. Gekocht van de stad Harlingen voor 400 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZ [staat: haven WZ]vervallen dwarshelling
 
koperoud burgemeester Bouue Tomas 100-00-00 GG
koperClaes Freercx Braem
naastligger2 pakhuizen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTialling Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Tomas, oud-burgemeester en Claas Freerx Braam kopen een dwarshelling, gelegen voor hun pakhuizen, aan de wz. v.d. straat gelegen. Gekocht van Tialling Jans? Jacobs?, voor 100 gg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0219v van 16 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6stadstimmerhuis, bij hethuis
 
koperGerlef Ymes, gehuwd metmr. scheepstimmerman575-00-00 GG
Wopkjen Claeses
naastligger ten oostende lege plaats aan de nieuwe haven
naastligger ten zuidenoud burgemeester Buwe Thomas
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenoud burgemeester Buwe Thomas
verkoperBerber Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerleff Ymes, mr. scheepstimmerman x Wopkjen Claeses koopt een mooi huis omtrent het Stadstimmerhuis. Ten O. de ledige plaets aan de Nieuwe Haven, ten W. de Stadsvesten, ten Z. en N. de oud-burgemeester Buwe Thomas. Geen grondpacht. Gekocht van Berber Arjens, voor 175 GG.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0040v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: hoek naar het weeshuis, recht tegenover het door Canter bewoond geweest zijnde huis]nieuw huis
 
koperJurjen Claessen Fontein, gehuwd met800-00-00 GG
kopersAttie Pieters de Adam
verpachter grondde erven van Ghijs Willems 0-08-00 CG
bewonerde weduwe van Edo Hylckes Coolhartkapitein
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven en straat]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuisplein]
naastligger ten westende weduwe van Hylcke Joannis
naastligger ten noordenJurjen Claessen Fontein
verkoperGeertie Piters Gaermans, weduwe van
wijlen Pieter Beerns Gaermans


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0188v van 20 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]tuin, prieel en zomerhuis
 
koperArjen Hansen van Hemert burgerapotheker400-00-00 GG
naastligger ten oostenReyner Claesses Fontein koopman
naastligger ten westenFrouckje Claessen Braem, weduwe van
wijlen Romke Jacobskoopman
naastligger ten westendr. Sibrandus Beckjus
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven en straat]
naastligger ten zuidenniet genoemde huurders
de Stad Harlingen6-00-00 CG
verkoperGouke Claessen Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyttie Jacobs Braam koopt, na niaar tegen Arjen Hansen van Hemert, een hof met bomen etc., prieel en zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. Reyner Claesen Fontein, ten W. Froukje Claeses Braam wv Romke Jacobs, en dr. Sibrandus Bechius, ten Z. de twee verhuurde camers, ten N. de straat en haven. Het geheel strekt v.d. haven tot aan die 2 camers. Gekocht van Gouke Claessen Braam, voor 400 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 360v van jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 6Jan Janes van Slooten, smakschipper x Elske Heeres koopt een hof met bomen en zomerhuis, nagelaten door verkopers` moeder. Ten O. de hof van Pietje Jacobs Braam, ten W. en N. de straten, ten Z. de hof van Sibrandus Bechius, advocaat bij het Hof van Friesland Gekocht van Jacob Romkes Braam, voor 1/3, Doetje Romkes x Cornelis Minses, voor 1/3 en Claes Romkes Braam, wonende aan de Trekvaart onder Almenum, voor 1/3, voor 290 cg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 379r van jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 6Rintie Clasen, galjootschipper, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis en halve schuur omtrent de Westerkerk, aan het Bolwerk. Ten W. het Bolwerk, ten Z. de woning van de Ger. Diaconie, ten N. het kerkhof. Gekocht van Jeltie Salomons wv Cornelis Claessen, blokmaker.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 405v van mei 1692 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 6Pieter Martens (van Mesdagh?), koopmansbode, koopt een hof met bomen, zomerhuisje en ledige plaets tussen deze hof en het pakhuis van erven Claes Freerx Braam. Ten O. dat pakhuis en de ledige plaets achter het pakhuis van erven Fokeltie Buwes, ten W. het Klein Kerkhof, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten N. erven Braam. Gekocht van de vroedsman Laes Hannema, dr. Jacobus Hannema, Steven Seerps Swerms, Thomas-, en Foekje Swerms x ds. Gerhardus Semplonius te Tjerkgaast?, en Gijsbert- en Hotse Swerms.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0024r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ten noorden van het pakhuis, houtstek en brouwerij van de erven van Claes Freerx, oost van het Klein kerkhof en dan oostwaarts naar deeen lege plek, grootte: 54 x 54 voet
 
koperGerloff Yemes scheepstimmerman480-00-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende erven van Claes Freerx
naastligger ten westenKlein kerkhof
naastligger ten noordenhet volgende perceel en stalling:zie akte 243-0025/25r
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Yemes, scheepstimmerman, koopt een ledige plaets ten N. van het pakhuis, houtstek en brouwerij van erven Claes Freerx (Braem?), ten O. van `t Klein Kerkhof en dan oostwaarts naar de haven, ten Z. recht westwaarts lopende naar dat kerkhof. De breedte is Z. en N. 54 voeten zoals het afgepaald is, etc. etc. Ten O. de haven, ten W. het kerkhof, ten Z. erven Claes Freerx, ten N.? Gekocht van erven Fokeltie Buwes, voor 480 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]houten pakhuisje met een lege plaats erachter strekkend tot de stal van de erven
 
koperPieter Jansen Oy mr. ankersmid258-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenhet vorige perceel: zie akte 243-0024/24r van Gerloff Yemes scheepstimmerman
naastligger ten westende stal, hof en huis van de erven van de heer Canters
naastligger ten noordende stal, hof en huis van de erven van de heer Canters
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bechius x Anna Clara Canter koopt, na niaar ratione vicinitatis, een pakhuis en de ledige plaets erachter westwaarts tot de stalling van erven Canter. Het perceel heeft ten O. de haven, ten W. en N. die stalling, hof en huis van erven Canter. Gekocht van erven Fokeltie Buwes, voor 258 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050ar van 19 mrt 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZhof met bomen, zomerhuis en prieel
 
koperReyner Claasen Fontein burgerkoopman400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
toehaakeen dubbele ducaat
naastligger ten oostenReyner Claasen Fontein burgerkoopman
naastligger ten zuidentwee kamers die aan de zuidkant erachter staan
naastligger ten westende hof van Jan Janes schipper
naastligger ten westende hof van dr. S. Bechjus n.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPietie Jacobs Braem, gehuwd met
Dirck Sickes


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0166r van 5 mrt 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Omtrent de Westerkerk fraaie hof met vruchtbomen
 
koperWillem Willems van Ranou medicus71-00-00 GG
naastligger ten oostenReyer Arjens koopman
naastligger ten zuidenstads timmerhuis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenPytter Gerlofs
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem van Ransouw, medicus te Franeker, koopt een hof met bomen etc. [later kad.nr. 2003], omtrent de Westerkerk. Ten O. Reyer Arjens Mahui, ten W. het kerkhof, ten Z. het stadstimmerhuis, ten N. Pytter Gerlofs. Gekocht van Auckjen Ruurds wv Jacob Velthuys, oud-burgemeester, voor 71 gg.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145r van 25 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZhof
 
koper van 3/4Ds. Feddo van Slooten predikant te Midlum127-14-00 GG
naastligger ten oostenR. C. Fontein
naastligger ten zuidenHebea Kyl
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenhaven
verkoperHeere Jansen van Slooten, enschipper (groot-)
Jane Jansen van Slooten, en
Pietie Jansen van Slooten c.m., gehuwd met
Isbrandt Pieters, enschipper (groot-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Fedde van Slooten te Midlum koopt 3/4 hof zz. Zuiderhaven, waarvan hij al 1/4 bezit. Ten O. Reiner Claessen Fontein, ten W. de straat, ten Z. Hebea Kijl, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van grootschippers Heere- en Jane Jans van Slooten, en Pietie Jansen van Slooten x grootschipper Isbrandt Pieters, voor 127 GG 14 st.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221r van 2 sep 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZhof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis
 
koperGilles Vermeersch, als vader en voorstander van zijn dogters154-00-00 CG
Roeloffke Vermeersch, en
Lijsbet Vermeersch
naastligger ten oostenReiner C. Fontein
naastligger ten zuidende erven van dr. Bechjus
naastligger ten westenDe steeg naar het bolwerk toelopende
naastligger ten noordenZuiderhaven en haven
verkoperDs. Fedde van SlotenpastorMidlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch, als vader en voogd over zijn dochters Roelofke en Lijsbeth, te A`dam, koopt een hof met bomen, bloemen etc. en zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. Reiner Claessen Fontein, ten W. een steeg naar het bolwerk, ten Z. erven dr. Bechius, ten N. de straat en haven. Zie voorwaarden in de acte. Gekocht van ds. Fedde van Slooten te Midlum, voor 154 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-048 Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerJacob Jansen Trompetter
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-048 Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-048 Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0265r van 28 apr 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZgrond en ledige stede
 
koperJan Aukes Backer koopman240-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenopgang naar stadstimmerhuis
naastligger ten zuidenmuur en stakketingen
naastligger ten westeneen ledig erf voorheen tuin
naastligger ten noordenpakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman
verkoperHylko Wierdaoud bijzitter van DoniawerstalIdsengenhuizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker koopt, na niaar ratione vicinitatis door Claas Reyers Mahui en zijn vader Reyer Arjens Mahui, een stuk grond en ledige huisstede, wz. Zuiderhaven. Ten O. die haven, ten W. een ledig erf waar eerst een hof was, ten Z. de opreed naar het Stadstimmer huis en de muur, ten N. het pakhuis van Reyer Arjens Mahui. Gekocht van Hylke Wiarda, oud-burgemeester van Donia werstal te Idsegahuizen, voor 240 cg. en 1 zilveren ducaton tot wijnkoop (?).


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018r van 15 jun 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Westerkerk, aan het kerkhoferf en tuin
 
koperClaes Reyers Mahiu, zoon van12-00-00 CG
Reyer Arjens Mahukoopman
naastligger ten oostenClaes Reyers Mahu
naastligger ten zuidenstadstimmerhuis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenClaes Reyers Mahu
verkoperNicolaus Boncamp, broer vanequipagemeester
Maria Boncamp, weduwe van
wijlen dr. Wilhelmus RanouwFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Reyers Mahui koopt met zijn vader Reyer Arjens Mahui een ledig erf bij de Westerkerk, aan het kerkhof. Ten O. en N. Claas Reyers Mahui, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten W. het kerkhof. Gekocht van Nicolaas Boncamp, equipagemeester bij de Admiraliteit, namens zijn zuster Maria Boncamp wv Dr. Wilhelmus van Ransouw? te Franeker voor 12 cg.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0195v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: Blokhuisstraat bij het stadsweeshuis]huis
 
koperAefke Yppes, weduwe van320-00-00 GG
wijlen Hendrik Pyters
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHaring Clasen
naastligger ten noordenHanekuik koopman
verkoperde erven van Reyner Claesen Fontein


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011ra van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: [staat: Zuiderhaven OZ hoek Blokhuisstraat]huis
 
koper provisioneelJacob Arents mr. wever
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderHendrik Norel
naastligger ten oostenstraat en haven
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Blokhuisstraat]
naastligger ten westenHaring Clasen
naastligger ten noordenHylke Hanekuyk koopman
Dirk van Scheltinga, curator vancommies bij de Admiraliteit
verkoper van 1/3Knierke Hendrix, kind
Pieter Hendriks, curatorvarend persoon
Symon Arjens, curatoren overmr. stoeldraaier
verkoper van 1/3Antje Hendriks, kind
verkoper van 1/3Pieter Hendriks, kinderen en erfgenamen van
wijlen Aafke Ybs, weduwe van
wijlen Hendrik Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) erven Hendrik Pieters x Aafke Ybs verkopen een huis op de hoek van de Blockhuysstraat. (Weeshuisstraat. ) De 4 huizen ten W. van dit huis naar `t weeshuis toe, moeten samen met dit huis de wal ernaast onderhouden. Ten O. de straat en haven ten W. Haring Clasen, ten Z. de Blockhuysstraat, ten N. Hylke Hanekuyk. Er is geboden door Jacob Arents, mr. wever.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-048 Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Jansen
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0171r van 10 mrt 1737 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZtimmerwerf
 
koperHarmanus Portier koopman225-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenBroer Fongers, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Jacobs
naastligger ten westenBroer Fongers, gehuwd met
naastligger ten westenHiltie Jacobs
naastligger ten noordenstadsstraat
verkoperBroer Fongers, gehuwd met
Hiltie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHermanus Portier koopt een timmerwerf, lopende langs het timmerhuis van de verkoper. (Uitgebreide omschrijving.). Ten O. de Zuiderhaven, ten Z. en W. de verkoper, ten N. de Stadsstraat. Gekocht van Broer Fongers x Hiltie Jacobs, voor 225 cg.


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0132r van 4 sep 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZtimmerwerf
 
koperMatthijs van Idsinga secretaris250-00-00 CG
koperSaco Harm. van Idsinga ontvanger der boelgoeden
naastligger ten oostenVoorzijde ?
naastligger ten zuidenHarmanus Portier koopman
naastligger ten westenHarmanus Portier koopman
naastligger ten noordenstads straat ?
verkoperHarmanus Portierkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Harlingen, en Saco Hermanus van Idsinga, ontvanger der boelgoederen en middelen te Harlingen, kopen een timmerwerf die langs de timmerboet van de kopers loopt, wz. Zuiderhaven. Ten W. en Z. de verkoper, ten N. de Stadsstraat. Gekocht van Hermanus Portier, voor 250 cg. Het is een ingewikkelde omschrijving in de acte.


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0143r van 2 okt 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZkamers en weefwinkel, naast elkaar gelegen, en een timmerboet
 
koperMatthijs van Idsinga secretaris450-00-00 CG
koperSaco Harmen van Idsinga ontvanger der boelgoeden
naastligger ten westen [staat: oosten]Matthijs van Idsinga secretaris
naastligger ten westen [staat: oosten]Saco Harmen van Idsinga ontvanger der boelgoeden
naastligger ten zuidenFolkert Pytters
naastligger ten oosten [staat: westen]Zuiderhaven
naastligger ten noordenMatthijs van Idsinga secretaris
naastligger ten noordenSaco Harmen van Idsinga ontvanger der boelgoeden
verkoperHarmanus Portier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Harlingen, en Saco Harmen van Idsinga, ontvanger er boelgoederen te Harlingen, kopen 2 aanelkaar gebouwde camers of weefwinkels en een timmerboet, wz. Zuiderhaven. Ten O. en N. de werf van de kopers, ten W. de straat, ten Z. Folkert Pytters (Schellingwou). Gekocht van Harmanus Portier, voor 450 cg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0047v van 21 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: op de hoek van de Blokhuisstraat bij het stadsweeshuishuis
 
koper van 1/2Tjepke Gratema koopman551-21-00 GG
koper van 1/2Eeltje Aukes Travaile koopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderJetse Wouters schipper
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Blokhuisstraat]
naastligger ten westende weduwe van Haering Clases
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester
erfgezeten Claas Fontein, curatorRied
Cornelis Brouwer, curatorkoopman
Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperde verlaten boedel van Baukjen Oeges, weduwe van
wijlen Reiner Jansen Croon, en hun zoonoud fabrikeur
verkoperOege Reiners Croonoud fabrikeur


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0144v van 9 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: hoek Blokhuisstraat bij het weeshuis]huis
 
koperAnna Swaal, gehuwd metwinkelierster900-00-00 CG
Sipke Wiegers
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Blokhuisstraat]
naastligger ten westende weduwe van Haring Clazes
naastligger ten noordenJ. Dronrijp havenmeester
verkoper van 1/2Tjepke Gratemakoopman
verkoper van 1/2Eeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Swaal, winkelierse x Sipke Wiegers koopt huis op de hoek van de Blokhuisstraat, omtrent het Stadsweeshuis. Ten O. de straat en haven, ten Z. de Blokhuisstraat, ten W. wd. Haring Clazes, ten N. de havenmeester Dronrijp. Gekocht van Tjepke Gratama en Eeltje Travaille, elk voor 1/2.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAnna Swaal winkelierse


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0066v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZ [staat: Blokhuisstraat of hoek Weeshuisplein]huis
 
koperHeere Deddes, gehuwd metschipper (schuit-)1700-00-00 CG
Antje Symons
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuisplein]plein
naastligger ten westenFoppe Steevens
naastligger ten noordenAnna Zwaal winkelierse
verkoperAnna Zwaalwinkelierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Deddes, schuitschipper x Antje Symons koopt huis op de hoek van de Blokhuisstraat of Weeshuisplein. Ten O. de straat en haven, ten Z. het Weeshuisplein, ten W. Foppe Steevens, ten N. de verkoper. De koper moet de wal naast het huis onderhouden volgens accoord van 25 jun 1756 tussen de toenmalige eigenaar en die van de 4 andere huizen ten O. ervan tot aan het Weeshuis. Gekocht van Anna Zwaal, winkelierse, voor 1700 cg.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHerre Deddes


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHerre Deddes


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0017v van 1 dec 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZtimmerwerf en -boet, twee kamers en weefwinkel
 
koperJaerich van der Ley koopman1300-00-00 CG
huurderTjeerd Claases mr. scheepstimmerman68-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van Folkert Pieters
naastligger ten westenweg en straat
naastligger ten noordenweg en straat
verkoperMathijs Adolph van Idsingaontvanger der boelgoederen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jarig v.d. Ley, een timmerwerf met de daarop staan de timmerboet en twee daarachter staande camers en een weefwinkel en loodsje c.a., bij elkaar staande aan de wz. Zuiderhaven, strekkende van voor aan de haven westwaarts tot aan de straat en weg. Ten O. de haven, ten Z. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten W. de straat en weg, verhuurd aan mr. scheepstimmerman Tjeerd Claeses. Gekocht van Mathijs Adolph van Idsinga, ontvanger der boelgoederen en oud-secr. der stad Harlingen, voor 1300 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Here Deddes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Herre Deddes


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjaard Eedes


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Cornelis B. Schiere c.s.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjeerd Eedes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstads eigendom


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-050 Zuiderhaven 6R Meintz wed2-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Arnoldus Roelofs Tuinemageb 1763 ... , ovl 19 jun 1813 HRL, molenaarsknecht, ovl wijk H-228; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Jan Hendriks Leyenaar... L, en Femke Sijbrands; BS huwafk. en huw 1811, huw 1814, huw 1817, ovl 1831, ovl 1833; gebruiker van wijk H-228, metzelknegt, eigenaar is R.W. Meintz wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Roelof Wilhelm Meints... 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-228; gebruiker Jan H. Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-228Zuiderhaven 6R W Meintz wedJan H Leyenaar metzelknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2021Zuiderhaven 6Jan Harmens KappenHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (104 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 2021H-228 Jan Jans KappenHarlingenhet huis van binnen veel verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Elisabeth Draismaoud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-228; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Jan Harms Kappen... Nieuwe Pekel A; BS huw 1822; oud 45 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk H-228; VT1839; J.H.K. eigenaar van percelen nrs. 514 en 515 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-228Jan H Capppen45 jN. Pekel Am, protestant, gehuwd, zeekaptein
H-228Elisabeth Draisma57 jFranekerv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Melchior ten Hulst... BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2021H-228 (Zuiderhaven)Thomas van Slootenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2021H-292 (Zuiderhaven)Foeke Foekenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4639Zuiderhaven 6 (H-292)Gerrit Th. Roorda


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 6Y. (Ype) v.d. Meulen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 6beeldbepalend pand9 van 10
  terug