Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 6 (niet bekend) (niet bekend) H-228 H-292
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 6 8-048 8-050 H-228 H-293
Naastliggers vanZuiderhaven 6
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westende Weeshuisstraat
ten noordenZuiderhaven 4


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0041r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Tyebbe Scheltis
naastligger ten westenJacob Sibrants kistmaker


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0029r van 17 dec 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Blokhuis van de herenstraat tot aan de verkopersledige plaats van ca. 85 x 13 voeten
 
koperIsbrant Arents, gehuwd metveerschipper168-00-00 GG
koperTrijntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnna Jarigs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende andere plaats van de verkopers Heerke Jelles c.s.
verkoperHeerke Jelles, gehuwd met
verkoperSijntie Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrant Aerns, veerschipper x Trijntje Pieters kopen een ledige plaats op `t Blokhuis, lang v.d. Herenstraat tot aan verkopers' oysdruipen 85 voeten en wijd 13 voeten. Ten Z. Anna Jarichs, ten N. verkopers' andere plaats. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Heercke Jelles en Sijntje Jelles, voor 168 gg.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0027r van 10 feb 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Blokhuis, op hethuis met timmerhuis en grote ledige plaats tussenbeide, rondom bestekt
 
koperHero Hayes c.u.535-00-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: zuidooster haven en straat]
naastligger ten zuidenIsbrandt Aernts
naastligger ten westende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten noordende stad Harlingen: timmerhuis
verkoperde erfgenamen van wijlen Jelle Herkes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0021v van 3 jul 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Blokhuis, op hethuis of 2 woningen met een timmerhuis en een ledige plaats tussen beide
 
koper, met als gelastigden resp.735-00-00 GG
koperAdriaen van Haestrecht, en
koperburgemeester Willem Simens
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: zuidooster haven en straat]
naastligger ten zuidenIJsbrant Aarnts
naastligger ten westende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten noordende stad Harlingen: timmerhuis
verkoperHere Hayes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriaen van Haastrecht en Willem Simons, burgemeester, als lasthebbers van de openbare Reders der twee Haringbuizen te Harlingen, kopen een huis of 2 woningen, met een timmerhuis en ledige plaets tussen beiden, rondom afgepaald zijnde, op `t Blokhuis. Ten O. de Z.O. haven en de straat, ten W. het Weeshuis, ten Z. IJsbrant Aerns, ten N. de Stads timmerwerf. Gekocht van Here Hayes c.s., voor 735 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0050r van 29 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Lopende van de Herestraat westwaarts tot aan de schuur of de oisdrup bewoond door Arien Freercxledige plaats van het gedemolieerde Blokhuis, ca. 85 x 30 stadsvoeten
 
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie 168-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
protesteert vanwege iets eerdere koop van een naastliggerAmerens Piers, weduwe van
protesteert vanwege iets eerdere koop van een naastliggerwijlen burgemeester Pier Foeckes Heemstra
naastligger ten oostenHerestraat
naastligger ten zuidende ledige plaats gekocht van Anne Jarichs
naastligger ten zuidende Geoctroieerde Noordse Compagnie
naastligger ten westende schuur van Arien Freercx
naastligger ten noordenharingpakkerij
verkoperIsbrandt Aerns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Bewindhebbers van de Geoctrooieerde Noordse Comp. kopen een ledige plaets, gelegen in de gerechtigheid van het gedemolieerde Blokhuis, lanck van de Herestraat westwaarts tot aan de schuire ofte oys druyp toe die Arien Freercx tegenwoordich bewoont, lang ongeveer 85 Stadtsvoeten en breed 13 voeten. Ten Z. de ledige plaets die door de proclamanten is gekocht van Anne Jarighs, ten N. de Haringpakkerij. Gekocht van Isbrant Aerns, voor 168 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157r van 6 feb 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6op het Blokhuishuis met een ledige plaats achter het hoge huis van Claes Braem, westwaarts
 
koperoud burgemeester Bouue Thomas c.u.1500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende stad Harlingen: timmerhuis
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: Westerkerk
naastligger ten noordenhet hoge huis van Claes Braem
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Thomas, oud-burgemr., koopt een huis op het Blokhuis, met een ledige plaets erachter, achter het hoge huis van Claes Braam, en strekkende westwaarts tot aan het oude hek, en noordwaarts tot de N. muur van dat hoge huis. Ten O. de straat, ten W. de Westermarkt?, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten N. Claes Braam. Gekocht van erven oud-burgemeester Pier Foeckes Heemstra, voor 1500 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: westerkerk


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131v van 2 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6op het Blokhuisledige plaats 13 voet groot
 
koper door niaarburgemeester Buwe Thomas 174-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperdr. Franciscus Canterraad fiscaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van burgemeester Bouuen Thomas
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stad Harlingen: pakhuis
verkoperde Groenlandse Compagnie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Thomas, oud-burgemeester, koopt, na niaar ratione proximitatis tegen dr. Franciscus Canter, raadsfiscaal bij de Admiraliteit, 13 voet ledige plaets op het Blokhuis. Ten Z. de ledige plaets van burgemeester Bouue Tomas, ten N. het Stadspakhuis. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van de Bewindhebbers v.d. Groenlands Compagnie, voor 174 GG.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0164v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ bij het Weeshuisledige plaats of huisstede van 44 x 22 voeten
 
koperPieter Beernts Gaarman c.u.400-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Gijs Willems 0-08-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuisplein]
naastligger ten westeneen andere ledige plaats nu van Hylke Hanekuick
naastligger ten noordenhet pakhuis van Claas Fontein
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Beernts Gaerman c.u. kopen een ledige huisstede (nr. 1?) omtrent het Weeshuis, lang 44 voeten en wyd, buitenwerks 22 voeten. Ten O. de straat en Zuiderhaven, ten W. de ledige plaets nr. 2 van Hylke Hanekuik, ten Z. het Weeshuisplein, ten N. het pakhuis van Claes Jurjens Fontein. Zelfde voorwaarden als de vorige actes. Bij het bouwen moeten 4 voeten voor de stoepen gelaten worden. Kopers moeten met de kopers van de andere 4 plaetsen ten W. van dit perceel gezamenlijk de wal aan de haven onderhouden. Gekocht van de stad Harlingen voor 400 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0040v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: hoek naar het weeshuis, recht tegenover het door Canter bewoond geweest zijnde huis]nieuw huis
 
koperJurjen Claessen Fontein, gehuwd met800-00-00 GG
koperAttie Pieters de Adam
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Ghijs Willems 0-08-00 CG
bewonerde weduwe van Edo Hylckes Coolhartkapitein
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven en straat]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuisplein]
naastligger ten westende weduwe van Hylcke Joannis
naastligger ten noordenJurjen Claessen Fontein
verkoperGeertie Piters Gaermans, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Beerns Gaermans


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6[niet vermeld]grondpacht van 0-08-00 CG
 
koperJurjen Claessen Fontein, gehuwd met0-08-00 CG
koperAttie Pieters Adam
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jurjen Claessen Fontein c.u.0-08-00 CG
eerdere eigenaarGeertie Pyters Gaermans
naastligger ten oostenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe van Willem Ghijsesmr. schoenmaker


1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 253r van 13 feb 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Zuiderhaven 6
 
overledeneRints Willems, weduwe van
wijlen Yde Hylkes Coolhardtkapitein
wijlen Carst Bastiaens kind van de overledene, gehuwd (x) met
wijlen Grietie Dircks
burgerhopman Menelaus Hillebradts, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overrentmeester van Harlingen
Aeltie Carstes kind uit (x), oud in 't 18e jaar
Dirk Carstes kind uit (x), oud in 't 16e jaar
Bastiaen Carstes kind uit (x), oud in 't 14e jaar
aangeverburgervaandrig Theodori Posthumus zoon van de overledenenotaris
inleiding bij de boedelinventarisatie[0253r] Ontsegelinge, sampt respectievelijk inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Pytter Pytters Oldaens ende Folckert Lammerts Nijkerk als commissarien, geadsocieert met dr. Dominicus Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Rints Willems weduwe van wijlen capitein Yde Hylkes Coolhardt, van alle soodanige goederen actien ende credytten als bij den overledene naegelaten is ende ten voornoemt sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Menelaus Hillebrants rentemeester ende mede burgerhopman binnen deser stede, als geauthorizeerde curator ad hunc actum divisiones over Aeltie, Dirk ende Bastiaan Carstes respectievelijk old in 't 18e 16e en 14 jaer alle naegelaten weeskinderen van wijlen Carst Bastiaens ende Grietie Dircks in tijden echteluyden burgers alhier ende vervolgens kintskinderen ende mede erfgenaemen van de overledene ende dat op 't aengeven van de notarius ende faendrich [0253v] Theodori Posthumus soon ende mede erfgenaem van de overledene, die oock om alles nae zijn beste weten en kennisse in alle getrouwicheyt te zullen aengeven den behoorlycken belofte daertoe staende heeft gepraesteert in handen van welgedachte mede commissaris Nijkerck onder die reserveert nochtans salfs recht te zullen mogen blijven, soo wanneer buyten vermoeden eenich proufijttelyck offe schadelijk sich mochte comen te openbaeren zullenden zulx bij 't gemeen off gehoedet off gedraegen werden, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 13e februari 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0360v van 12 jul 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZtuin met zomerhuis
 
koperJan Janes, gehuwd metschipper290-00-00 CG
koperElske Heeres
naastligger ten oostende hof van Pietje Jacobs Braem
naastligger ten zuidende hof van Sybrandus Bechius n.u.advocaat Hof van Friesland
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/3Jacob Romkes Braemkoopman
verkoper van 1/3Doetje Romkes, gehuwd met
verkoper van 1/3Cornelis Minses
verkoper van 1/3Claes Romckes BraemAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Janes van Slooten, smakschipper x Elske Heeres koopt een hof met bomen en zomerhuis, nagelaten door verkopers` moeder. Ten O. de hof van Pietje Jacobs Braam, ten W. en N. de straten, ten Z. de hof van Sibrandus Bechius, advocaat bij het Hof van Friesland Gekocht van Jacob Romkes Braam, voor 1/3, Doetje Romkes x Cornelis Minses, voor 1/3 en Claes Romkes Braam, wonende aan de Trekvaart onder Almenum, voor 1/3, voor 290 cg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379r van 17 jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Bolwerk, bij de Westerkerkhuis en halve schuur
 
koper door niaarRintie Claessen galjootschipper55-00-00 CG
geniaarde koperFetje Pyters, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hessel Minnesbode veerschippersgilde
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconiewoningen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJeltie Salomons, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Claessenblokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintie Clasen, galjootschipper, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis en halve schuur omtrent de Westerkerk, aan het Bolwerk. Ten W. het Bolwerk, ten Z. de woning van de Ger. Diaconie, ten N. het kerkhof. Gekocht van Jeltie Salomons wv Cornelis Claessen, blokmaker.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0405v van 1 mei 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6[niet vermeld]tuin en zomerhuis
 
koperPyter Martens koopmansbode150-00-00 GG
naastligger ten noordentuin en pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerx
naastligger ten oostende ledige plaats achter het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Fokeltie Buwes
naastligger ten noordenKlein kerkhof
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Freerx
naastligger ten zuidende stad Harlingen: timmerhuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Braems
verkopervroedsman Laes Hannema
verkoperJacobus Hannemamedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms
verkoperTomas Seerps Swerms
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperAefke Seerps Swerms ongehuwde dochter, veniam aetatis
verkoper q.q.ds. Gerhardus Semplonius, curatorpredikantTjerkgaast
verkoper q.q.Steven Swerms, curatoren over
verkoperGijsbert Seerps Swerms, en over
verkoperHotse Seerps Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Martens (van Mesdagh?), koopmansbode, koopt een hof met bomen, zomerhuisje en ledige plaets tussen deze hof en het pakhuis van erven Claes Freerx Braam. Ten O. dat pakhuis en de ledige plaets achter het pakhuis van erven Fokeltie Buwes, ten W. het Klein Kerkhof, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten N. erven Braam. Gekocht van de vroedsman Laes Hannema, dr. Jacobus Hannema, Steven Seerps Swerms, Thomas-, en Foekje Swerms x ds. Gerhardus Semplonius te Tjerkgaast?, en Gijsbert- en Hotse Swerms.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0024r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ten noorden van het pakhuis, houtstek en brouwerij van de erven van Claes Freerx, oost van het Klein kerkhof en dan oostwaarts naar delege plek van 54 x 54 voet
 
koperGerloff Yemes scheepstimmerman480-00-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claes Freerx
naastligger ten westenKlein kerkhof
naastligger ten noordenhet perceel in de volgende akte
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Yemes, scheepstimmerman, koopt een ledige plaets ten N. van het pakhuis, houtstek en brouwerij van erven Claes Freerx (Braem?), ten O. van `t Klein Kerkhof en dan oostwaarts naar de haven, ten Z. recht westwaarts lopende naar dat kerkhof. De breedte is Z. en N. 54 voeten zoals het afgepaald is, etc. etc. Ten O. de haven, ten W. het kerkhof, ten Z. erven Claes Freerx, ten N.? Gekocht van erven Fokeltie Buwes, voor 480 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [niet vermeld]houten pakhuisje met een ledige plaats erachter strekkend tot de stal van de erven van de heer Canters
 
koper door niaaroud burgemeester Ericus Haersma, gehuwd met258-00-00 GG
koper door niaarjuffer Anna Clara Canter
geniaarde koperPieter Jansen Oymr. ankersmid
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenhet perceel in de vorige akte Gerloff Yemes scheepstimmerman
naastligger ten westende stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Canters
naastligger ten noordende stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Canters
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bechius x Anna Clara Canter koopt, na niaar ratione vicinitatis, een pakhuis en de ledige plaets erachter westwaarts tot de stalling van erven Canter. Het perceel heeft ten O. de haven, ten W. en N. die stalling, hof en huis van erven Canter. Gekocht van erven Fokeltie Buwes, voor 258 gg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0166r van 5 mrt 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6bij de Westerkerkfraaie hof met vruchtbomen
 
koperWillem Willems van Ranou medicus71-00-00 GG
naastligger ten oostenReyer Arjens koopman
naastligger ten zuidende stad Harlingen: timmerhuis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenPytter Gerlofs
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem van Ransouw, medicus te Franeker, koopt een hof met bomen etc. [later kad.nr. 2003], omtrent de Westerkerk. Ten O. Reyer Arjens Mahui, ten W. het kerkhof, ten Z. het stadstimmerhuis, ten N. Pytter Gerlofs. Gekocht van Auckjen Ruurds wv Jacob Velthuys, oud-burgemeester, voor 71 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-048Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerJacob Jansen Trompetter
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-048Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-048 Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018r van 15 jun 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Westerkerk, aan het kerkhoferf en tuin
 
koperClaes Reyers Mahiu, zoon van12-00-00 CG
koperReyer Arjens Mahu koopman
naastligger ten oostenClaes Reyers Mahu
naastligger ten zuidende stad Harlingen: timmerhuis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenClaes Reyers Mahu
verkoperNicolaus Boncamp, broer vanequipagemeester
verkoperMaria Boncamp, weduwe van
verkoperwijlen dr. Wilhelmus RanouwFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Reyers Mahui koopt met zijn vader Reyer Arjens Mahui een ledig erf bij de Westerkerk, aan het kerkhof. Ten O. en N. Claas Reyers Mahui, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten W. het kerkhof. Gekocht van Nicolaas Boncamp, equipagemeester bij de Admiraliteit, namens zijn zuster Maria Boncamp wv Dr. Wilhelmus van Ransouw? te Franeker voor 12 cg.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0195v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: Blokhuisstraat bij het stadsweeshuis]huis
 
koperAefke Yppes, weduwe van320-00-00 GG
koperwijlen Hendrik Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHaring Clasen
naastligger ten noordenHanekuik koopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Claesen Fontein


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011ra van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: [staat: Zuiderhaven OZ hoek Blokhuisstraat]huis
 
koper provisioneelJacob Arents mr. wever
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderHendrik Norel
naastligger ten oostenstraat en haven
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Blokhuisstraat]
naastligger ten westenHaring Clasen
naastligger ten noordenHylke Hanekuyk koopman
verkoper q.q.Dirk van Scheltinga, curator overcommies Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/3Knierke Hendrix, kind
verkoper q.q.Pieter Hendriks, curatorvarend persoon
verkoper q.q.Symon Arjens, curatoren overmr. stoeldraaier
verkoper van 1/3Antje Hendriks, kind
verkoper van 1/3Pieter Hendriks, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Aafke Ybs, weduwe van
erflaterwijlen Hendrik Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) erven Hendrik Pieters x Aafke Ybs verkopen een huis op de hoek van de Blockhuysstraat. (Weeshuisstraat. ) De 4 huizen ten W. van dit huis naar `t weeshuis toe, moeten samen met dit huis de wal ernaast onderhouden. Ten O. de straat en haven ten W. Haring Clasen, ten Z. de Blockhuysstraat, ten N. Hylke Hanekuyk. Er is geboden door Jacob Arents, mr. wever.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReiner Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-048 Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Jansen
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-048 Zuiderhaven 6huis
eigenaarwed. Reyner Jansen
gebruikerwed. Reyner Jansen
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Reiner Jansen Croon


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0047v van 21 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: op de hoek van de Blokhuisstraat bij het stadsweeshuis]huis
 
koper van 1/2Tjepke Gratema koopman551-21-00 GG
koper van 1/2Eeltje Aukes Travaile koopman
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderJetse Wouters schipper
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Blokhuisstraat]
naastligger ten westende weduwe van Haering Clases
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, curatorRied
verkoper q.q.Cornelis Brouwer, curatorkoopman
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperde verlaten boedel van Baukjen Oeges, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Jansen Croon, en hun zoonoud fabrikeur
verkoperOege Reiners Croonoud fabrikeur


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0144v van 9 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: hoek Blokhuisstraat bij het weeshuis]huis
 
koperAnna Swaal, gehuwd metwinkelierse900-00-00 CG
koperSipke Wiegers
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
toehaaktwee zilveren lepels ter verering vd zoon van Gratema en de dochter van Travaille
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Blokhuisstraat]
naastligger ten westende weduwe van Haring Clazes
naastligger ten noordenJ. Dronrijp havenmeester
verkoper van 1/2Tjepke Gratemakoopman
verkoper van 1/2Eeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Swaal, winkelierse x Sipke Wiegers koopt huis op de hoek van de Blokhuisstraat, omtrent het Stadsweeshuis. Ten O. de straat en haven, ten Z. de Blokhuisstraat, ten W. wd. Haring Clazes, ten N. de havenmeester Dronrijp. Gekocht van Tjepke Gratama en Eeltje Travaille, elk voor 1/2.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAnna Swaal winkelierse


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0066v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZ [staat: Blokhuisstraat of hoek Weeshuisplein]huis
 
koperHeere Deddes, gehuwd metschuitschipper1700-00-00 CG
koperAntje Symons
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuisplein]plein
naastligger ten westenFoppe Steevens
naastligger ten noordenAnna Zwaal winkelierse
verkoperAnna Zwaalwinkelierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Deddes, schuitschipper x Antje Symons koopt huis op de hoek van de Blokhuisstraat of Weeshuisplein. Ten O. de straat en haven, ten Z. het Weeshuisplein, ten W. Foppe Steevens, ten N. de verkoper. De koper moet de wal naast het huis onderhouden volgens accoord van 25 jun 1756 tussen de toenmalige eigenaar en die van de 4 andere huizen ten O. ervan tot aan het Weeshuis. Gekocht van Anna Zwaal, winkelierse, voor 1700 cg.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHerre Deddes


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHerre Deddes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Here Deddes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Herre Deddes


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0109v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 6Weeshuisstraat NZ, hoekhuis
 
koperTjaard Yedes, gehuwd met627-00-00 GG
koperGrietje Louwrens
huurder voorste gedeelteClaas de Beer c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten westenSjoerdje Foppes
naastligger ten noordenCornelis Arjens Visser
verkoper q.q.Pieter Thijssen, curator overscheepstimmerbaas
verkoperJan Wolferts, gehuwd metschuitschipper
verkoperTjetske Heeres


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjaard Eedes


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis B. Schiere c.s.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjeerd Eedes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stad Harlingen: eigendom


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-050 Zuiderhaven 6R Meintz wed2-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Arnoldus Roelofs Tuinemageb 1763 ... , ovl 19 jun 1813 HRL, molenaarsknecht, ovl wijk H-228; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Jan Hendriks Leyenaar... L, en Femke Sijbrands; BS huwafk. en huw 1811, huw 1814, huw 1817, ovl 1831, ovl 1833; gebruiker van wijk H-228, metzelknegt, eigenaar is R.W. Meintz wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Roelof Wilhelm Meints... 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-228; gebruiker Jan H. Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-228Zuiderhaven 6R W Meintz wedJan H Leyenaar metzelknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2021Zuiderhaven 6Jan Harmens KappenHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (104 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 2021H-228 Jan Jans KappenHarlingenhet huis van binnen veel verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Elisabeth Draismaoud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-228; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Jan Harms Kappen... Nieuwe Pekel A; BS huw 1822; oud 45 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk H-228; VT1839; J.H.K. eigenaar van percelen nrs. 514 en 515 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-228Zuiderhaven 6J H Kappen stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-228Jan H Capppen45 jN. Pekel Am, protestant, gehuwd, zeekaptein
H-228Elisabeth Draisma57 jFranekerv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Melchior ten Hulst... BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2021H-228 (Zuiderhaven)Thomas van Slootenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2021H-292 (Zuiderhaven)Foeke Foekenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4639Zuiderhaven 6 (H-292)Gerrit Th. Roordawoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 6Y. (Ype) v.d. Meulen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 6beeldbepalend pand9 van 10
  terug