Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 12 4-253 4-260 H-183 H-228
Naastliggers vanZuiderstraat 12
ten oostenZuiderstraat 14
ten westenZuiderstraat 10
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 12naamloze steeg ten oosten


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHaye Sytses burger schipper (groot-)


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-253 Zuiderstraat 12kamer
eigenaarHarmen Rinses
gebruikerHarmen Rinses
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-253 Zuiderstraat 12kamer
eigenaarHarmen Rinses
opmerkingaen de executeur betaeld
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Gerloffs


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051r van 24 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Gerloffs


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Gerlofs koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-253 Zuiderstraat 12camer
eigenaarRiens Jouws
gebruikerRiens Jouws
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-253 Zuiderstraat 12huis
eigenaarAbe Jacobs
gebruikerAbe Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-253 Zuiderstraat 12wed. Abe Jacobs, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Pyters


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0024v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Meetie
naastligger ten oostensteeg


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0025r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en hof
 
koperDirk Christyaans, gehuwd metmr. ijzersmid1050-07-00 GG
Trijntje Heeres
bewonerGeeltje Jans Jongma
naastligger ten oostenFolkert Pieters
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJurjen Okkes c.s.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFolkert Pieters
verkoperGeeltje Jans Jongma, weduwe vanwinkelierse
wijlen Pieter Douwes Meetje, te betalen aan
Salomon JongmakoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. ijzersmid x Trijntje Heeres koopt een huis en hof c.a., omtrent de Zuiderpoort. Ten Z. is een steeg. Ten O. en N. Folkert Pieters [Schellingwou], ten W. de straat, ten Z. Jurjen Ockes. Gekocht van Geeltie Jans Jongma wv Pieter Douwes Meetje?, winkelierse, voor 1050 gg., te betalen aan Salomon Jongma te Franeker.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0026v van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Pieters


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212v van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en hof
 
koperMigchiel Nauta, gehuwd metstrandmeester2350-00-00 CG
Gryttje Bosscha
naastligger ten oostenFolkert Pyters
naastligger ten zuidenJan Lourens
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Nauta, strandmeester x Grijttie Bosscha koopt een huis en hof omtrent de Zuiderpoort. Er is een steeg ten Z. Ten O. en N. Folkert Pieters [Schellingwou], ten W. de straat, ten Z. Jan Lourens. Gekocht van Dirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0161v van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Folkert Pieters Schellingwou


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0198r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMichel Nauta


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0253v van 10 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperSimon Miedema strandmeester 1400-07-00 GG
koperJohannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman
naastligger ten oostende erven van de weduwe van P. Schellingwouw
naastligger ten zuidenTjeerd Clases
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erven van de weduwe van P. Schellingwouw
verkoperGrietje Bosscha, erfgenaam, weduwe van
Michiel Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Miedema, strandmeester en Johannes Jacobs Kerkhoven mr. timmerman, kopen een huis omtrent de Zuiderpoort, met mede-gebruik van de steeg ten Z. Ten O. en N. wd. P. Schellingwou, ten W. de straat, ten Z. Tjeerd Claasen (bakker). Gekocht van Grietje Bosscha wv Michiel Nauta, voor zich, en als boedelhoudster, voor 1400 gg.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0262r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Miedema c.s.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134v van 17 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Miedema


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperoud burgemeester B. Fontein, gehuwd met1975-00-00 CG
Anna van Loon
huurderoud burgemeester B. Fontein 80-00-00 CG
huurderAnna van Loon
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenHendrik Tobee
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBarend Visser
verkoperSymon R. Miedemastrandmeester
verkoperJohannes Jacobs Kerkhovenmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Fontein, oud-burgemeester x Anna van Loon koopt een huis omtrent de Zuiderpoort, met een mandelige steeg ten Z. Ten O. en N. Barend Visser, ten W. de (Zuider?)straat, ten Z. Tjeerd Claasen en Hendrik Tobee. Gekocht van Simon Miedema, strandmr., en Johannes Jacobs Kerkhoven, mr. huistimmerman, voor 975 cg., en voor de losse goederen nog 125 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Tobe


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-260 Zuiderstraat 12Willem de Boer1-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Tobee


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-183Zuiderstraat 12H Keets H Keets commis


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 176 van 20 aug 1816
adressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 825huis bij de Zuiderpoort H-183
 
verkoperHendrik Keets (te Amsterdam)
koperSjoukje Johannes Stoef (onder voogdij van Thijs Johannes Stoef)
administrateurJan Bouwknegt
administrateurLeendert Buisman


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 19 nov 1823
adressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1153huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperSjoukje Johannes Stoef
verkoperLeonardus Conradi
koperGodert Jurriaans Posthumus
koperTrijntje Wiggeles Gorter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1968Zuiderstraat 12Godert PosthumusHarlingenbakkerhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Godert Posthumus... bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van perceel nr. 1968 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 546, huis en erf, ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-183Zuiderstraat 12Truike de Vries, overleden op 27 juli 18391 jr, overleden Wasbleek H 183. (CzOG nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-183Godert J Posthumus48 jSneekm, protestant, weduwnaar, broodbakker
H-183Jurjan Posthumus15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Wiggle Posthumus11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Esker Posthumus6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Cornelis Posthumus3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Godert Posthumus6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Djieuwke Posthumus12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Joukje Posthumus9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Wimke van der Zee20 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-183Eliza Hasbach18 jDragtenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 24 aug 1849
adressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1103103/112 deel in huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperHendrik Jans Horjus (gehuwd met dieuwke posthumus)
koperJurjen Posthumus (gehuwd met hylkje miedema)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Jetske Riemersmageb 1 nov 1795 IJlst, ovl 13 feb 1875 HRL, huwt met Roelof Zaagsma, N.H., Vst 2 apr 1855 uit Koudum, dv Hendrik R, en Tjalkje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. Ha181 wijk F-189, wijk H-183


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2347H-228 (Zuiderstraat)Jurjen Posthumus c.u.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4500Zuiderstraat 12 (H-227)Dirk Albertsma


1914 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 12Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Overzet in de Zuiderstraat 12, later Wouda en nu (1991) een woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 12 Jan L. de Boerbootw. en winkelier
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 12F.Overzetbakker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderstraat 12, HarlingenZuiderstraat 12 Woudabakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 12T. (Taeke) Wouda
  terug