Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 124-253 4-260 H-183H-228


Naastliggers vanZuiderstraat 12
ten oostenZuiderstraat 14
ten westenZuiderstraat 10
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderstraat 12naamloze steeg ten oosten


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Bij de Zuiderpoort00‑00‑00 cghuis met loodske waar de stad Bolsward uithangt
koperN. N. de Stad Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten zuidenHeert Pieters
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenburgerhopman Jan Spenser
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-253Zuiderstraat 12kamer
eigenaarHarmen Rinses
gebruikerHarmen Rinses
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-253Zuiderstraat 12kamer
eigenaarHarmen Rinses
opmerkingaen de executeur betaeld
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]200‑00‑00 CGhuis, plaats en paardenstal
koperClaes Jansen c.u.mr. scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder voor 5 jarenJan Chrishaert c.u.
naastligger ten oostenPieter Gerloffs
naastligger ten zuidenwijlen Melle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenArent Nieuwenhuis
verkoperDirck Formhout c.u. te Leeuwarden


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051r van 24 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]300‑00‑00 CGhuis, plaats en paardestal
koperReitse Lykles, gehuwd met
koperBaukje Piers
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
bewonerHans Femmes c.u.
naastligger ten oostenPyter Gerloffs
naastligger ten zuidenMelle Hansen n.u.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhuys
verkoperClaes Jansen, gehuwd met
verkoperJanke Hans


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]295‑00‑00 CGdwarshuis, loods, plaats, put, bak
koperDirk Jansen van Zeist c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPyter Gerlofs koopman
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Arent Nieuwenhuis
verkoperReitze Lykeles c.u.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204v van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]305‑00‑00 GGhuis en tuin
koperGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar
koperSietske Simens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Aerent Nieuwenhuis
naastligger ten zuidenPyter Gerlofs koopman
naastligger ten westende weduwe van Hibbe Gabers
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/6oud burgerhopman Sytse Vos
verkoper van 1/6Sara Gillis voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Gerloff Claseshoutmolenaar
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses meerderjarige dochter
verkoper van 1/6Jan Clases meerderjarige vrijgezel
verkoper q.q.Gerloff Clases, geauthoriseerde curator over zijn zuster
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
erflaterwijlen Claes Gerlofskoopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-253Zuiderstraat 12camer
eigenaarRiens Jouws
gebruikerRiens Jouws
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-253Zuiderstraat 12huis
eigenaarAbe Jacobs
gebruikerAbe Jacobs
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0156r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0291v van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes van Seist trompetter


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-253 Zuiderstraat 12wed. Abe Jacobs, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]480‑00‑00 CGhuis
koperRigtsje Dirks, gehuwd met
koperAlbert Beerns mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFolkert Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenYde Pyters
verkoper van 1/2Johannes van Seist, en namens zijn broerstadstorenblazer
verkoper van 1/2Claes van Seist


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-253Zuiderstraat 12huis
eigenaarwed. Abe Jacobs
gebruikerwed. Abe Jacobs
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0210r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0024v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]250‑00‑00 GGhuis
koper door niaarGeeltje Jans Jongma, gehuwd met
koper door niaarPieter Douwes Meetie schipper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperJurjen Carsten, gehuwd metwagenaar en koopman
geniaarde koperFettie Saekes
huurderJelle Gerrits c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Meetie
naastligger ten zuidenFolkert Pieters
naastligger ten westenPieter Freerks
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, reversaalhouderkoopman
verkoperAlbert Beernts, weduwnaar van
verkoperwijlen Rigtsje Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeeltje Jans Jongma x uitlandige schipper Pieter Douwes niaren wegens naastliggerschap de koop van zeker dwarshuis bij de Zuiderpoort, bewoond door Jelle Gerrits c.u. Grondpacht 4 cg. Ten O. Pieter Meesie (?) en een steeg, ten Z. Folkert Pieters, ten W. Pieter Freerks, ten N. de straat. Gekocht van Feddrik Ayses Mahui, koopman, als houder van de reversaalbrief, en door Rigtje Dirks metterdood ontruimd, en door haar nagelaten man Albert Beernts verlaten, voor 250 gg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0025r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0026v van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]270‑00‑00 GGdwarshuis
koper door niaarJan Lourens matroos op het Prinsenjacht
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperJurjen Ockesmr. metselaar
huurderDoeke Heeres 38‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFolkert Pieters
naastligger ten zuidenPieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirk Christiaans
verkoper q.q.Salomon Jongma, crediteur vankoopman te Franeker
verkoperGeeltje Jans Jongma, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Pieter Douwes Meetje


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212v van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0161v van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]1000‑00‑00 CGdwarshuis
koperburgervaandrig Michiel Nauta, gehuwd met
koperGrietje Bosscha
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperLieuwe Jentjesmr. scheepstimmerman
eigenaar en bewonerJan Lourens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwou
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMichel Nauta
verkoperJan Lourensmatroos op het Jacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Nauta, burger vaandrik voor zichzelf en als man en voogd over zijn huisvrouw Grietje Bosscha koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Lieuwe Jentjes, mr. scheepstimmerman, dwarshuis c.a. omtrent de Zuiderpoort, thans door de verkoper als eigenaar bewoond. Steeg ten Noorden. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. erven Folkert Pieters Schellingwou, ten Z. wd. Pieter Freerks, ten W. de straat, ten N. Michiel Nauta. Gekocht van Jan Lourens, matroos op het Jagt, voor 1000 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0198r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]975‑00‑00 CGhuis
koperTjeerd Claases mr. scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
bewonerJan Lourens
naastligger ten oostenMichel Nauta
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Freerks
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgervaandrig Michel Nauta
verkoperMichel Nauta, gehuwd met
verkoperGrietje Bosscha
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Claases, mr. scheepstimmerman, koopt een huis omtrent de Zuiderpoort, verhuurd aan Jan Lourens. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Veel voorwaarden in de acte. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de straat, ten Z. wd. Pieter Freerks (Folkerts?). Gekocht van Michiel Nauta, burger-vaandrig x Grietje Bosscha, voor 975 cg.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0141r van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderpoort170‑00‑00 GGkeuken schietende agter het huis door de koper bewoond
koperTjeerd Clases scheepstimmerman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nautastrandmeester


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0253v van 10 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Clases


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0262r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Miedema c.s.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134v van 17 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymon Miedema


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0287r van 21 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Claasen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]900‑00‑00 CGhuis en bleekveld
koper door niaarJilles Johannes Adema
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
afgewezen niaarnemeroud burgemeester Bouwe Fontein, gehuwd met
afgewezen niaarnemerAnna van Loon
geniaarde koperHendrik D. Keetscommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
huurderde weduwe van N. Bolt
naastligger ten oostenHendrik Tobee
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenoud burgemeester B. Fontein
verkoperElisabeth T. Bakker, gehuwd met
verkoperAdam ter Wogt


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-260, pag. 100Zuiderstraat 12Willem de Boer1‑10‑00 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 53001 (notaris Hendrik Jans Smith) repertoire nr. 92 van 28 aug 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 700huis en bleekveld bij de Zuiderpoort H-183
 
verkoperJielles Johannes Adema
ten oostenHendrik Tobé
ten zuidenFedde Sjoerds
ten westende straat
ten noordenBouwe Fontein
koperHendrik D. Keets


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 12Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]700‑00‑00 CGhuis
koperHendrik D. Keets
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHendrik Tobee
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBouwe Fontein
verkoperN. N.


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-183Zuiderstraat 12H Keets H Keets commis


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 176 van 20 aug 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 825huis bij de Zuiderpoort H-183
 
verkoperHendrik Keets (te Amsterdam)
koperSjoukje Johannes Stoef (onder voogdij van Thijs Johannes Stoef)
administrateurJan Bouwknegt
administrateurLeendert Buisman


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 134 van 19 nov 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1153huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperSjoukje Johannes Stoef
verkoperLeonardus Conradi
koperGodert Jurriaans Posthumus
koperTrijntje Wiggeles Gorter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1968Zuiderstraat 12Godert PosthumusbakkerHarlingenhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Godert Posthumus... bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van perceel nr. 1968 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 546, huis en erf, ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-183Zuiderstraat 12Truike de Vries, overleden op 27 juli 18391 jr, overleden Wasbleek H 183. (CzOG nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-183Godert J Posthumus48 jbroodbakkerSneekm, protestant, weduwnaar
H-183Jurjan Posthumus15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Wiggle Posthumus11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Esker Posthumus6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Cornelis Posthumus3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Godert Posthumus6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-183Djieuwke Posthumus12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Joukje Posthumus9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-183Wimke van der Zee20 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
H-183Eliza Hasbach18 jbakkersknegtDragtenm, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 24 aug 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-183Zuiderstraat 12koopaktefl. 1103103/112 deel in huis en bakkerij, H-183 en pakhuis H-208
 
verkoperHendrik Jans Horjus (gehuwd met dieuwke posthumus)
koperJurjen Posthumus (gehuwd met hylkje miedema)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-183Zuiderstraat 12Jetske Riemersmageb 1 nov 1795 IJlst, ovl 13 feb 1875 HRL, huwt met Roelof Zaagsma, N.H., Vst 2 apr 1855 uit Koudum, dv Hendrik R, en Tjalkje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. Ha181 wijk F-189, wijk H-183


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2347Zuiderstraat H-228Jurjen Posthumus c.u.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4500Zuiderstraat 12 (H-227)Dirk Albertsmawoonhuis


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Zuiderstraat 12Bakkerij Overzet in de Zuiderstraat 12, later Wouda en nu (1991) een woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderstraat 12 Jan L. de Boerbootw. en winkelierf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 12F. Overzetbakker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderstraat 12, HarlingenZuiderstraat 12 Woudabakkerij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Wouda's Brood-, Koek- en Banketbakk.309


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 12T. (Taeke) Wouda
  terug