Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 14 4-241 (niet bekend) H-182 H-227
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 14 4-242 (niet bekend) H-182 H-227
Naastliggers vanZuiderstraat 14
ten oostenZuiderstraat 16
ten westenZuiderstraat 12
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 14naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-241Zuiderstraat 14huis
eigenaarArent Nieuwenhuis
gebruikerArent Nieuwenhuis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
4-242Zuiderstraat 14huis
eigenaarDirck Formholt
gebruikerJan Puister
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-241Zuiderstraat 14huis
eigenaarwed. Arent Nieuwenhuis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720
4-242Zuiderstraat 14huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerHans Femmes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Gerloffs
1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051r van 24 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Gerloffs
1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Gerlofs koopman
1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0204v van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Aerent Nieuwenhuis
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-241 Zuiderstraat 14huis
eigenaarwed. Arend Nieuwenhuis
gebruikerwed. Arend Nieuwenhuis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
4-242 Zuiderstraat 14
eigenaarDirk van Zeist
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0032r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-241 Zuiderstraat 14huis
eigenaarerven Stittert Adams
gebruikerClaaske Arjens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-242 Zuiderstraat 14huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
4-242 Zuiderstraat 14kamer
eigenaarwed. Pieter Gerlofs
gebruikerAllert Lieuwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0156r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 14Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en tuintje
 
koperYde Pytters, gehuwd metwijdschipper580-14-00 GG
koperMurkjen Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderMartijntie Corver
huurderwijlen Coedercq
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopman
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Dirk van Zeist
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Jan de Keth, curator overontvanger-generaal Franekeradeel
verkoperArent Nieuwenhuis linguarum studiosisFraneker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-242 Zuiderstraat 14Hendrik Jansen Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Pyters
1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-241 Zuiderstraat 14huis
eigenaarPytter Freerks
gebruikerGeertie Huberts
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG
4-242 Zuiderstraat 14huis
eigenaarPytter Freerks
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-14 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0210r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 14Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en hof
 
koperPytter Douwes Meetje, gehuwd metgrootschipper499-00-00 GG
koperGeeltie Jans Jongma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJohannes van Zeyst
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Pytter Gerlofs
verkoperYde Pytters, gehuwd metoud schipper
verkoperMurkjen Jeltes


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0024v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Meetie
1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0026v van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Pieters
1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0025r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 14Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en hof
 
koperDirk Christyaans, gehuwd metmr. ijzersmid1050-07-00 GG
koperTrijntje Heeres
bewonerGeeltje Jans Jongma
naastligger ten oostenFolkert Pieters
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Jurjen Okkes c.s.
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFolkert Pieters
verkoper q.q.Salomon Jongma, crediteur vankoopmanFraneker
verkoperGeeltje Jans Jongma, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Pieter Douwes Meetje
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. ijzersmid x Trijntje Heeres koopt een huis en hof c.a., omtrent de Zuiderpoort. Ten Z. is een steeg. Ten O. en N. Folkert Pieters [Schellingwou], ten W. de straat, ten Z. Jurjen Ockes. Gekocht van Geeltie Jans Jongma wv Pieter Douwes Meetje?, winkelierse, voor 1050 gg., te betalen aan Salomon Jongma te Franeker.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212v van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 14Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en hof
 
koperMigchiel Nauta, gehuwd metstrandmeester2350-00-00 CG
koperGryttje Bosscha
naastligger ten oostenFolkert Pyters
naastligger ten zuidenJan Lourens
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Nauta, strandmeester x Grijttie Bosscha koopt een huis en hof omtrent de Zuiderpoort. Er is een steeg ten Z. Ten O. en N. Folkert Pieters [Schellingwou], ten W. de straat, ten Z. Jan Lourens. Gekocht van Dirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0161v van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwou
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0198r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMichel Nauta
1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0141r van 20 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0253v van 10 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 14Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperSimon Miedema strandmeester1400-07-00 GG
koperJohannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw
naastligger ten zuidenTjeerd Clases
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Miedema, strandmeester en Johannes Jacobs Kerkhoven mr. timmerman, kopen een huis omtrent de Zuiderpoort, met mede-gebruik van de steeg ten Z. Ten O. en N. wd. P. Schellingwou, ten W. de straat, ten Z. Tjeerd Claasen (bakker). Gekocht van Grietje Bosscha wv Michiel Nauta, voor zich, en als boedelhoudster, voor 1400 gg.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0262r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 14Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperRein Miedema, gehuwd metstrandmeester177-00-00 CG
koperMargareta Bakker
huurderGerben Folkerts c.s.
naastligger ten oostenGeert de Beer
naastligger ten westenS. Miedema c.s.
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw
verkoperG. Stinstra kleinkind van de erflatersmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan kleinkind van de erflaterskoopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
erflaterwijlen Antie Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Miedema, strandmeester x Margaretha Bakker koopt een huis c.a. omtrent de Zuiderpoort, verhuurd aan Gerben Folkerts. Ten O. Geert de Beer, ten W. Simon Miedema, ten Z. de verkopers, ten N. de straat. Gekocht van G. Stinstra, med. dr., en Jacob Oosterbaan, in qlt. als mede-erven van hun grootouders Folkert Pieters Schellingwou x Antie Feddrix, voor 177 cg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0005r van 18 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Miedema c.s.
1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-242 Zuiderstraat 14Fedde Sjoerds


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134v van 17 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 14Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]plek ledige grond
 
koperBarend Visser en zoonkoopman100-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGeert de Beer
naastligger ten zuidenBarend Visser en zoon
naastligger ten westenSymon Miedema
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperSymon Miedemastrandmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser & Zn. koopt een ledige plek grond bij de Zuiderpoort. Ten O. Geert de Beer, ten W. de verkoper, ten Z. de koper, ten N. de straat. Koper moet zich houden aan de voorwaarden in het accoord tussen hem en Rein Miedema, strandmeester x Margaretha Bakker, gesloten op 26 jul 1801. Gekocht van Symon Miedema, strandmeester, voor 100 cg. (Zie ook bij Zuiderstraat 22.)


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 14Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperoud burgemeester B. Fontein, gehuwd met1975-00-00 CG
koperAnna van Loon
huurderoud burgemeester B. Fontein 80-00-00 CG
huurderAnna van Loon
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenHendrik Tobee
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBarend Visser
verkoperSymon R. Miedemastrandmeester
verkoperJohannes Jacobs Kerkhovenmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Fontein, oud-burgemeester x Anna van Loon koopt een huis omtrent de Zuiderpoort, met een mandelige steeg ten Z. Ten O. en N. Barend Visser, ten W. de (Zuider?)straat, ten Z. Tjeerd Claasen en Hendrik Tobee. Gekocht van Simon Miedema, strandmr., en Johannes Jacobs Kerkhoven, mr. huistimmerman, voor 975 cg., en voor de losse goederen nog 125 cg.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Tobee
1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Tobee
1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-182Zuiderstraat 14Bouwe Fontein... van wijk E-017, gebruiker is F. Leuning, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-182, rentenier, 1814. (GAH204); B.F. en Anna van Loon, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-182Zuiderstraat 14B Fontein B Fontein rentenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1967Zuiderstraat 14Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-182Zuiderstraat 14Jeike R Pooloud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-182; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-182Zuiderstraat 14Johann Gustav Hinz... wonende te Stralsund; BS huw 1842; oud 28 jaar, geb Straalsund en wonende te HRL. 1839, zeevarende, wijk H-182; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-182Zuiderstraat 14Catharina J. Vogel, overleden op 30 augustus 1839J.=Johanna, 12 dg, overleden Zuiderpoort H 182. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 41) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-182Paulus Vogel41 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeilmakersknegt
H-182Jeike Riemers Pool35 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-182Emma P Vogel9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-182Johan Gustav Hintz38 jStraalsondgezin 2, m, protestant, ongehuwd, zeevarende
H-182Henderina Hoek26 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-182Jacob Hintz4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-182Jochem Hintz2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-182Sybren Hesseling26 jWorkumgezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd, schipper
H-182Maria Beuker26 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
H-182Theodora Hesseling5 wHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-182Zuiderstraat 14Martinus H. Caspers Wolbrand, overleden op 19 december 1842H.=Hendrikus, overleden Zuidergat H 182, zoon van Casper-Anton Friedrich Wolbrand, zeeman en Grietje Visser, broer van minderjarige Anna-Catharina en Lipkje Caspers Wolbrand. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-182Zuiderstraat 14Wikje Andries Vlietstra, overleden op 31 juli 18469 mnd (geboren 1/10/1845), overleden Zuidergat H 182, dochter van Andries Vlietstra, varensgezel en Dirkje de Wit, zuster van minderjarige Janke, Ietje en Akke Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-182Zuiderstraat 14Jakkele Jans de Boer, overleden op 19 december 18483 jr (geboren 2/12/1845), overleden Zuidergat H 182, zoon van Jan Jakkeles de Boer, zeeman en Amkje Hendriks de Boer, broer van minderjarige Henke Jans de Boer. (in tafel 20/12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-182Zuiderstraat 14Paulus Johannes Vogel... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-155, 159; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk H-182; VT1839; geb 5 okt 1796, ged 16 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Johannes Vogel en Trijntje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1967H-182 (Bij de Zuiderpoort)Roelof Helmerswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3167H-227 (Zuiderstraat)Roelof Helmerswoonhuis


1894 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 14Oud Harlingen Magazine 1995In resp. [?] 1894 volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 14


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4499Zuiderstraat 14 (H-226)Jacobus N. Wiardakoetshuis en stal


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 14J. de Boerbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 14W. (Willem) Alkema
  terug