Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 29 (niet bekend) (niet bekend) B-136 B-176
Naastliggers vanAchterstraat 29
ten oostenAchterstraat 31
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 27
ten noordenAnjelierstraat 20
ten noordenAnjelierstraat 22


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0071v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van hopman Tjaerdt Sloterdijk


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0248r van 19 aug 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van hopman Sloterdijk


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van burgerhopman T. Sloterdijck


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162r van 27 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 29Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]hof en zomerhuis
 
koperSimon Jelles Stijl, gehuwd metkoopman190-00-00 GG
koperGrietie Selis
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende kamer van Willem Aris
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperds. Wibrandus SloterdijkpredikantWons
verkoperDominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in FrieslandMaccum


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0117v van 28 mei 1769 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoelof Tjerks


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0150v van 21 jan 1770 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSimon Stijl


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0222r van 3 sep 1775 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSimon Stijl


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0116r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 29Achterstraat NZ [staat: Liemendijk]tuin met vruchtdragende bomen, zomerhuis en prieel
 
koperGerrit van Danswijk c.u.102-14-00 GG
huurderT. Gratama 28-00-00 CG
naastligger ten oostenBeernt Pol
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHendrik Sanders
naastligger ten noordenAnjelierstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3Elisabeth Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/3Sibrand Hingstkoopman
verkoper van 1/3Geertruid Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/3Johan van Idzingaoud griffier
verkoper van 1/3Johannes Stijloud leraarKoudum
erflaterhun ouders Simon Stijl c.u.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0239v van 16 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 29Achterstraat NZ [staat: Liemendijk] wijk B-136tuin, zomerhuis en prieel
 
koperTjepke Gratema koopman260-00-00 CG
naastligger ten oostenBeerend Pol
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHendrik Sanders
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperG. van Danswijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama, koopman, koopt een tuin met vruchtbomen, zomerhuis en prieel B-136 aan de Liemendijk. Geen grondpacht. Ten O. Beerend Pol, ten Z. de straat, ten W. Hendrik Sanders, ten N. de straat. Gekocht van G. van Danswijk voor 240 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-136Achterstraat 29J. N Kersjescommissaris van politie 1811-1813; eigenaar en gebruiker van wijk A-050, 1814. (GAH204); id. van wijk A-051, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-136, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-136Achterstraat 29J H Kersjes J H Kersjes tuin


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
B-136Achterstraat 29provisionele en finale toewijzingfl. 152zomerhuis c.a. B-136
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperJan Huidekoper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 58Achterstraat 29Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarzomerhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-136Achterstraat 29Geertruida Johannes van der Bel... wonende te Amsterdam in 1829; BS huw 1829; oud 37 jaar, geb Purmerend (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-136; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-136Achterstraat 29Murk de Jageroud 48 jaar, geb Driesum en wonende te HRL. 1839, wijk B-136; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-136KarremanstraatMurk de Jager48 jDriesumm, protestant, gehuwd
B-136KarremanstraatGeertruida van der Bel37 jPurmerendv, protestant, gehuwd
B-136KarremanstraatJohannes de Jager6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-136KarremanstraatDirk de Jager3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-136Achterstraat 29Dirk Marks de Jager, overleden op 22 september 184711 jr (geboren 27/4/1838), overleden Achterstraat B 136, zoon van Mark Johannes de Jager, werkman & Geertruida van der Bell, broer van minderjarige Johannes en Martje Marks de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 58B-136 (Liemendijk)Murk Johs. de Jagerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3954*B-176 (Achterstraat)Ulbe Jans Strikwerdawoonhuis
Sectie A nr. 3954*B-196 (Anjelierstraat)Ulbe Jans Strikwerdaschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3954Achterstraat 29 (B-176)wed. F. Plantingawoonhuis en school
  terug