Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 151-1271-1271-194A-112A-123


Naastliggers vanBildtstraat 15
ten oostenZoutsloot 30
ten zuidenBildtstraat 17
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 13


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0233v van 6 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat OZ408‑18‑10 gg2/3 huis met ledige plaats en loods
koperhet nagelaen weeeskind van wijlen Pieter Hilbrandts, gehuwd met
koperLupke Andries
verkoper q.q.Rinse Rompckes, curator
verkoper q.q.Jan Janssen de Boer, curatoren over
eigenaar van 1/3het nagelaten weeeskind van wijlen Pieter Hilbrandts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWybe Rienckx* kuiper
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sonneman
verkoperBrecht Hilbrants, gehuwd met
verkoperJan Harmens
verkoperEelck Hilbrandts, gehuwd met te Dronrijp
verkoperSytse Diercx


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0076r van 23 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat325‑00‑00 ggdwarskamer en ledige plaats
koperAriaen Diercx, gehuwd methoutkoper
koperHeyltie Pieters
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende proclamanten Ariaen Dircx c.u.houtkoper
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenIsack Janssen
verkoperReinert Hendricks ouder dan 25 jaren te Heerenveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAriaen Diercx, houtkoper x Heyltie Pieters koopt een dwarscamer en een ledige plaets er bij in de Bildtstraat. Ten Z. de proclamanten, ten N. Isack Janssen. Grondpacht 10 st aan de erven Pieter Pieters. Gekocht van Rennert ?. te Heerenveen, voor 325 GG.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0257v van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Richt Hilbrants


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0077r van 20 aug 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat OZ335‑00‑04 ggkamer
koperArjan Dircks, gehuwd met
koperHiltie Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenArjan Dircks, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Pieters
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende nieuw gebouwde kamer van Gabbe Freercks, gehuwd met
naastligger ten noordenJysk Andries
verkoperGabbe Freercks, gehuwd met
verkoperJysk Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Dirks x Heiltie Pieters koopt een camer in de Bildtstraat. Ten Z. de koper, ten N. de nieuwgebouwde camer v.d. verkoper. Er is een mandelige muur. Gekocht van Gabbe Freerks x Jisck Andries, voor 335 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0036r van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomcke Greolts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0118r van 9 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals bewoner Pyter Roos


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRompcke Greolts


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe Heyltie Piters


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0032r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHilbrant Pyters


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0141v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHilbrant Pytters


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199v van 8 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHillebrand Peters


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0010r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHillebrant Pytters


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0138r van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHilbrant Pyters wijdschipper


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0204v van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHilbrant Pyters


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0015v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat OZ [staat: Bilstraat]226‑18‑00 gghuis
koperMarten Fockes
naastligger ten oostende brouwerij van de weduwe van wijlen Emo Ypes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Rinse Abbes
naastligger ten westenBildtstraat [staat: Bilstraat]
naastligger ten noordenTjerck Hock wijdschipper
huurderPytter Fridses c.s.timmerman30‑00‑00 gg
verkoper q.q.Jan Freerx, gelastigde vankoopman
verkoperAntie Hillebrants, en
verkoperBotte Rienx, namensstuurman
verkoperPytter Hillebrants, en
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Gabbe Pieters


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0276r van 17 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat331‑12‑00 gghuis
koperSjoerdt Sjoerdtsen, gehuwd metbezemmaker
koperAntje Everts
naastligger ten oostende brouwerij van de weduwe van wijlen Anne Ipes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Rinse Abbes
naastligger ten noordenhet hok van Tjerck Pyters wijdschipper
verkoper q.q.Auckjen Tjeerds, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Fokke Martens
verkoper q.q.Auckjen Tjeerds, gelastigde van haar zoon
verkoperMarten Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerdt Sjoerdtsen, bezemmaker x Antje Everts kopen een huis oz Bildstraat. Ten O. de brouwerij van wd. Anne Ipes, ten Z. wd. Rinse Abbes, ten N. wijdschipper Tjerck Pyters Kock. Geen grondpacht. Gekocht van Auckjen Tjeerds wv Focke Martens, als lasthebber van haar zoon Marten Fockes ter see uytlandigh sijnde, voor 331 gg 12 st.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240r van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat OZ250‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Sioerd Pieters Bieruma c.u.
naastligger ten oostenNanningh Stansen mr. brouwer
naastligger ten zuidenPieter Gerbens
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tierk Pieters
verkoper van 1/2Evert Sioerds te Terschelling [staat: op der schelling]
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoper van 1/2Jan Coenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vroedsman Sioerd Pieters Bierma koopt huis in de Bildtstraat. Ten O. Nanning Stanzen, mr. brouwer, ten W. de straat, ten Z. Pieter Gerbens, ten N. erven Tierk Pieters. Gekocht van Evert Sioerds op der Schelling voor 1/2 en de Weesvoogden van Harlingen, als alimentatoren van Jan Coenes? voor 1/2.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-127 , folio 16Bildtstraat 15huis
eigenaarSjoerd Pieters Bierma
gebruikerFrans Daniels
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-127 , folio 9vBildtstraat 15huis
eigenaarvroedsman Bierma
gebruikerHarmen Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan29‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0055r van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Pyter Bierma q.q.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188r van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Bierma


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-127 , folio Bildtstraat 15huis
eigenaarburgemeester Bierma
gebruikerJan Rippers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0124v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat OZ400‑00‑00 cghuis
koperAbel Harmens mr. korfmaker
bewonerJan Symonsmr. kuiper
naastligger ten oostenJocchum Stellingwerf
naastligger ten zuidenRimmert Huberts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJan Gerlofs mr. bakker
verkoperJanneke Voorda, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Sioerd Pyters Bierma


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0155r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Bierma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-127 , folio 10rBildtstraat 15huis
eigenaarAbbe Harmens
gebruikerAbbe Harmens cum soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-127Bildtstraat 15Claas Foekes, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg05‑00‑00 cg
1-127Bildtstraat 15Aefke Foekes, bestaande uit 1 persoon02‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-127 , folio 10rBildtstraat 15huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerKlaas Foekes cum soc.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0235v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Harmens Beekma


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-127 , folio 10rBildtstraat 15huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerClaas Taekes c.s.
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0267r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Harmens Beekma


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0084v van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Harmens Beekma


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0033r van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Harmens Beekma


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0061r van 12 apr 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat OZ461‑00‑00 gghuis
koperJan Gerlofs
huurderN. N. 50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Eyberts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJan Gerlofs
verkoperJacob Harmens Beekmangortmaker te Franeker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-127 , folio 10rBildtstraat 15huis
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑04 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0161r van 22 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenImkje Builard


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0215v van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat OZ800‑00‑00 cghuis
koperGerryt Gerryts mr. schoenmaker
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Barend Pieters
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gratama
verkoperYmkjen Jans Builard, gehuwd met
verkoperJetze Jelleskoopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-194 , folio 20vBildtstraat 15huis
eigenaarGerryt Gerryts
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-194 , folio 20vBildtstraat 15huis
eigenaarRinse Gerryts
gebruikerTjamke Blomberg
huurwaarde49‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0234r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe S. Wynia c.s.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-194 , folio 20vBildtstraat 15huis
eigenaarSj. Winia wed.
gebruikerSwerus Pieters
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerE. Wijnalda wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal45‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑06 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0336r van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen S. Winia


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0067v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sjoerd Wiarda [staat: Winia]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0042v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 15Bildtstraat wijk A-112 [staat: A-119]306‑10‑00 cghuis
koperKlaas Pieters koopman
bewonerSweerus Pieters c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijma, geauthoriseerde curatoradvocaat
verkoper q.q.Jacob Hanekuik, geauthoriseerde curatoren overadvocaat
verkoper van 1/3de geabandonneerde boedel van Elisabeth Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen S. Wynia
verkoper van 1/3Rinse Gerryts
verkoper van 1/3Swerus Pieters n.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Pieters, koopman koopt huis in de Bildtstraat, wijk A-112. Geen naastliggers vermeld. Het huis wordt verkocht door Sjoerd Wijma en Jacob Hanekuyk, advocaten te Harlingen, als curatoren over de verlaten boedel van Elisabeth Gerryts wv S. Wijnia, alhier voor 1/3, Rinse Gerryts voor 1/3 en Swerus Pieters ook voor 1/3 voor 306 cg. 10 st.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-194 , pag. 21Bildtstraat 15Claas Pieters 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Klaas Pieters Metzelaar... M, geb ... , in leven koopman BS ovl 1811, ovl 1814, huw 1821, ovl 1826; wed. K.P.M. eigenaar van wijk A-112; gebruiker Pieter K. Metzelaar, koopman, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk C-170, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Pieter Klazes Metzelaar... BS huw 1812, ovl 1815, huw 1819, huw 1821, ovl 1828, huw 1839, ovl 1845, ovl 1846; gebruiker van wijk A-112, koopman; eigenaar is wed. Klaas P. Metzelaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-112Bildtstraat 15wed Klaas P MetzelaarPieter K Metzelaarkoopman


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 245 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-112Bildtstraat 15Maria Jacobs van Kisfeld, overleden op 15 december 1820vrouw van Folkert S. Draaisma, pottenbakker (Bildstraat A 112), moeder van Sipke en minderjarige Jacob en Aaltje Folkerts Draaisma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 263Bildtstraat 15Jurjen Baron winkelierHarlingenhuis en erf (99 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Danietta Postmaoud 48 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk A-112; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Jurjen Hendriks Baron... ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk A-103; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelknecht, wijk A-112; VT1839; J.H.B. eigenaar van perceel nr. 263 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 33, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-112BildstraatJurjen Baron50 jwinkelknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
A-112BildstraatDanietta Postma48 jWorkumv, protestant, gehuwd
A-112BildstraatHendrik Baron25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 131 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-112Bildtstraat 15Aafke Jans Annema, overleden op 20 oktober 184274 jr, geboren Oudebildtzijl mei 1768, overleden Hoogstraat B 39, gehuwd, moeder van Cornelis Arjens Kooy, schipper Oudebildtzijl, ten huize van Sybren Zwaal, timmerbaas Bildstraat A 112. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-112Bildtstraat 15Danieltje Nagtegaal Posthuma... 1863 HRL, huwt met Jurjen Hendriks Baron op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, DG, ovl wijk A-112, dv Daniel Nagtegaal en Aafke Sjebs de Ring; BS huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-087, 103, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 263Bildtstraat A-112Hendrik J. Baron woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 263Bildtstraat A-123 Baukje de Wit wed. Wiebe de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4324Bildtstraat 15 (A-123)wed. Foppe Plantingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 15J. Hofmanreserve machinist n.t.m.
Bildtstraat 15P. Zwerverkoopman


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P. Karsten224


1951 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Bildtstraat 15, HarlingenBildtstraat 15P. Karstenschilder


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P. Karsten224


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P. Karsten224


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Bildtstraat 15, HarlingenBildtstraat 15P. Karstenschildersbedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 15A. (Albert) Thomas


2023
0.18605709075928


  terug