Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 1(niet bekend)(niet bekend)G-142G-050


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 1
ten oostende Gardenierstraat
ten zuidende Gardenierstraat
ten zuidenGardenierstraat 2
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenHeiligeweg 8
ten noordende Heiligeweg


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0245r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Romcke Spoel


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaecke Jacobs scheepstimmerman
naastligger ten zuidenTaecke Jacobs scheepstimmerman


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Romcke Sents


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0057r van 11 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Romkes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 15vBoth Apothekerstraat 1Dirck Romckesf. 300-00-00


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0194v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 1Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg noordzijde]75‑00‑00 GGhuis
koperRitske Romckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostenReintien Romckes de Vos
naastligger ten oostenJan Wybrandts
naastligger ten zuidenDirck Romckes timmerman
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenReintien Romckes de Vos
naastligger ten noordenRienck koordemaker
verkoperDoede Hendrix
verkoperRinse Jetses


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0042r van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 1Both Apothekerstraat OZ [staat: Tiepelsteeg]120‑00‑00 GGwoning
koperClaes Claessen, gehuwd met
koperArjaentie Pieters
huurderde weduwe van Dirck Romkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Hincke Dirx, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 1/3Uylke Ruyrdts
verkoper van 1/3Antie Dirx c.u.
verkoper q.q.Jacob Romkes Braem, voorstander van
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente, wegens
verkoper van 1/3Fockjen Dirx
erflaterwijlen Dirck Romkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Claessen x Arjaentie Pieters kopen een woning in de Typelstegen, bewoond door wd. Dirck Romkes. Ten O. N.N., ten Z. en W. de straat, ten N. N.N. Grondpacht 24 st. Gekocht van (Hincke Dirx x Uylke Ruyrdts voor 1/3, Antie Dirx c.u. voor 1/3 en Jacob Romkes Braem als mede voorstander van de Doopsgezinde Gemeente wegens Fockjen Dirx voor 1/3, zijnde) de erfgenamen van Dirck Romckes voor 120 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0071v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0317v van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 1Both Apothekerstraat OZ [staat: Snakkerburen] hoek Tiepelsteeg120‑00‑00 GGwoning
koperSybout Gijsberts vrijgezel
verpachter grondde stad Harlingen1‑04‑00 CG
naastligger ten oostenJan Wybrens mr. kleermaker
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenJacob turfdrager
verkoperClaes Claessen, gehuwd met
verkoperAriaentie Pytters


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0066r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Jacob Auckes metselaar


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0067r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob turfdrager


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194v van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 1Both Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]0‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarPhilippus Bos distillateur
huurderTrijntje Yves moeder van de verwandelaar
huurderwijlen Jacob Jurjens
toehaak15-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGardenierstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarOckien Alberts, weduwe van
verwandelaarwijlen Yde Jacobs


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0202v van 8 mrt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOckien Alberts


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0261v van 22 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPhilippus Bos


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0323r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPhilippus Bos


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0123r van 2 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 1Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen hoek]300‑00‑00 CGhuis
koperGerryt Arents, gehuwd metmr. wever
koperJanneke Huberts
naastligger ten noordenPhilippus Bos distillateur
naastligger ten oostenJan Wybrens
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
verkoperMarijke Andrys, gehuwd met
verkoperPyter Goslings thans uitlandig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Arents, mr. wever x Jancke Huberts kopen een huis op de hoek van Snakkerburen. Ten O. Jan Wybrens, ten Z. de Snakkerburen, ten W. een steeg, ten N. distillateur Philippus Bos. Geen grondpacht. Gekocht van Marijke Andrys x de uitlandige Pyter Goslings voor 300 cg.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0023v van 17 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFilippus Bos


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0087r van 11 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Aarents


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0090r van 16 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Janzen


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0138v van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 1Both Apothekerstraat OZ [staat: Snakkerburen hoek]335‑00‑00 CGhuis
koperJan Jansen, gehuwd met
koperAntje Haentjes
huurderJacob Knoop c.u.
naastligger ten oostenSibren Jogchems
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Douwe Martens c.s.
verkoperTeunis Weslinkbontreder en winkelier
verkoperJan Blommr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Janzen x Antje Haentjes kopen een huis op de hoek van de Snakkerbuurt, bewoond door Jacob Knoop. Geen grondpacht. Ten O. Sibren Jogchems, ten Z. de Snakkerbuurt, ten W. een doorgaande steeg, ten N. erven Douwe Martens e.a. Gekocht van Teunis Weslink, bontreder en winkelier en Jan Blom, mr. bontwever, voor 335 gg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0219v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0065r van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPhilippus Bos


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0069v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0094r van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0040v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Poulus c.s.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0193r van 11 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen burgervaandrig Alb. Noordga


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0164r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van A. Noordga


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0214v van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van A. Noordga


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0233r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0123r van 16 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jansen


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0111v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 1Both Apothekerstraat75‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperJohannes Posthumus, gehuwd met
koperBregtje Westra
huurderJurjen Christiaans 200‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGardenierstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noorden*Folkert de Haas c.s.
verkoperJan de Vriboekdrukker te Zwolle


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0264r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 1Both Apothekerstraat wijk G-14246‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperFolkert de Haas, gehuwd met
koperRoelofje Blom
huurderPopke Robijns
naastligger ten oostenFolkert de Haas
naastligger ten oostenRoelofje Blom
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerbuurt]
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat
naastligger ten noordenFolkert de Haas
naastligger ten noordenRoelofje Blom
verkoperBregtje Zikkes Westra, weduwe van
verkoperwijlen J. F. Posthumus


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-142Both Apothekerstraat 1Folkert Jakobus de Haas... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-052, slotemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-142, agterhuis, 1814. (GAH204); F. d. H. ende Roelofje Blom, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-142Both Apothekerstraat 1Folkert de Haas agterhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1585Both Apothekerstraat 1wed. Jacob Idzes de BoerHarlingenpakhuis (40 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1585Heilige weg G-052Jacob Nontjeswoonhuis
Sectie A nr. 1585Typelstegen G-142Jacob Nontjespakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1585Gedempte Heiligeweg G-050Johannes G. Stootmanwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1585Both Apothekerstraat 1 (G-ong)Johannes Stootmanwerkplaats
  terug