Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 5(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-077G-078


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 5
ten zuidenBoth Apothekerstraat 7
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenBoth Apothekerstraat 3


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0121v van 19 jun 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende armvoogdij


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0085r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Marten Abbes


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0090r van 16 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Travaille


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0219v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Hogeboom


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0168r van 16 mrt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0180r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Janzen


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0024r van 31 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Janzen


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0216r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0044v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbelius Wierdsma


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Jan Frielderseigenaar en gebruiker van wijk G-077, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-077Both Apothekerstraat 5Jan FrieldersJan Frielderswewer


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 72 van 9 apr 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 5koopaktefl. 55huis G-077
 
verkoperMaria Arends
verkoperGeertruida Arends
koperSimon Louwenaar
koperCatharina Folkerts Levis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1697Both Apothekerstraat 5erven wed. Hendrik Wennekes Harlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Caatje Folkertszie ook: Levis; oud 45 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk G-077; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Simon Alberts Louwenaar... dopen Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1832, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-077; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-077Symon Louwenaar40 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-077Caatje Folkerts [Volkerts]45 jNimwegenv, protestant, gehuwd
G-077Albert Louwenaar16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gerryt Louwenaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gilles [Philis] Smal22 jwerkmanHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-077Both Apothekerstraat 5Gielis Jans Smal, overleden op 13 oktober 184024 jr, werkman, overleden Pietermolenstraat G 77, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 63) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Lodewijk Jacobs Scheffer... zv Jacob Lodewijks en Tjitske Jurjens Geuker; BS huw 1827, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 5Styntje Jans Tigchelaar... dv Jan Cornelis T, en Rinske (Gerrits); BS geb 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 14 en 21 van 15 feb 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 450woning G-077
 
verkoperFroukje Leninga (wv Jan Jacobs Sonnema, tevens als moeder van en voogd over Jacob Sonnema)
verkoperDirk Leninga (tevens als toeziend voogd)
koperJohannes Meyer


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1697Both Apotheker straat G-077Ids van der Meer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1697Both Apoth. straat G-078 Jelle Martens van der Wal woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1697Both Apothekerstraat 5 (G-078)Jelle M. van der Walwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Both Apothekerstraat 5A. Leijenaartransportarbeider


2023
0.069050073623657


  terug