Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 12 4-025 4-027 F-033 F-036
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 12 4-026 4-027 F-032 F-036
- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12K. HommingaCentraalhotel


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12K. HommingaCentraalhotel


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 12naamloze steeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0035v van 13 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Schritsen]huis
 
koperJan Janssen, gehuwd met245-00-00 GG
koperAeff IJsbrants
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMaertyen koolster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJasper de Wael
verkoperClaes Hendricx
verkoperSyts Thoenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Janssen en Aeff IJsbrands. Huys op de Scritsen. Van Claes Hendrix en Syts Thoenis. Voor 245 gg.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0288r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Schritsen]huis
 
koperTialcke Syttes, gehuwd met162-14-00 GG
koperTeth Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMaritgien koolster
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Jans
naastligger ten noordenJaspar de Wael
verkoperJan Janssen, gehuwd met
verkoperTiets Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTialcke Sytties x Teth Douwes kopen een huis op de Schritsen. Ten N. Jaspar de Wael


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0237v van 18 jun 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: bij de kimswerderpijp WZ]huis met plaatsje daar achter
 
koperMelle Sytses, gehuwd met350-00-00 GG
koperBarber Floris
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Syts Lases1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jouck Feddes1-00-00 CG
naastliggersteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oosten*Brouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claes Foppes
naastligger ten westen*Syts Lases
naastligger ten noordenTialcke Sytses
verkoperJacob Jansen, broeder van
verkoperDirck Jansen
verkoperGerryt Hayes, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAnna JansenLeeuwarden


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0263v van 3 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: WZ van het diept naar de oude kimswerderpijp]huis
 
koperJan Jansen, gehuwd met410-00-00 GG
koperTrijncke Beerns
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
protesteert vanwege een competentieFrans Jacobs de Fries
naastligger ten oosten*Brouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenMelle Sytses
naastligger ten westen*de kamer van Lijsbeth Jaspers
naastligger ten noordensteeg waarvan mede eigendom
naastligger ten noordenDirck Willems
verkoperTyalcke Sytses, gehuwd met
verkoperAth Douues


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0017v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]1/2 huis
 
kopermr. Sybrant Feyes, gehuwd metchirurgijn242-00-00 GG
koperMayke Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [moet vermeld]
naastligger ten zuidenMelle Sytses
naastligger ten westen*de kamer van Lijsbet Jaspers
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Willems de Wolff
verkoperJan Piers, gehuwd met
verkoperTrijntie Beerns


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0049r van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterbij de Kimswerderpijpkamer, loods, plaats(erachter)bak en medegebruik put
 
koperAert Cornelis 200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenMelle Sytses
naastligger ten zuidenTrijntie Metskes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLijsbeth Jaspars
verkoper q.q.Jan Melles
verkoper q.q.Floris Melles


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0125r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]huis en kamer erachter
 
koperChristiaen Christoffels, gehuwd met506-08-00 GG
koperEertie Dirx
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAet Cornelis1-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenTrijntie
naastligger ten westende kamers van Aen Cornelis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Trijn, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Broers
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Karstes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0102v van 21 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]kamer, loods en plaats
 
koper door niaarCristiaen Stoffels vrijgezel225-07-00 GG
geniaarde koperClaes Claessen vrijgezelbakker
naastligger ten oostenCristiaen Stoffels
naastligger ten zuidende (geniaarde) koper Claes Claessen vrijgezelbakker
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost rogmeter
verkoperWopke Sioerds voor zich en q.q.schoenmakerFraneker


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0110v van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noord_achterKimswerderpijp in de steeg ten zuiden van het hofje van Maycke Fockes, bij dekamer, loods en plaatsje
 
koperJan Gerrits, gehuwd met365-00-00 GG
koperTrijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende loods van Sibrant Feyes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet hofje van Maycke Dirckx*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Focke Fockes*
verkoperWaling Tiaerts
verkoperWopke Wytses


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236r van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordKimswerderpijp strekkende van voren de straat tot aan de kamer van Jan Gerryts, bij de oudehuis
 
koper door niaarMayke Dirckx, weduwe van684-00-00 GG
koper door niaarwijlen Foecke Fockes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperburgervaandrig Tymen Dirckx c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCrystiaen Christoffels* bakker
naastligger ten westenJan Gerryts turfdrager
naastligger ten noordende niaarnemerse Mayke Dirckx
verkopermr. Sybrand Feyes c.u.chirurgijn


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0243r van 17 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerder Pijp]huis
 
koperMaycke Dircks, weduwe van684-00-00 GG
koperwijlen Focke Fockes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenChristiaen Christoffels bakker
naastligger ten westenJan Gerrits turfdrager
naastligger ten noordende koperse Maycke Dircks
verkoperSybrand Feyesmr. chirurgijn


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0097r van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]huis
 
koperFreerck Jansen c.u.timmerman
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisMartien Jans moeder van kindskinderen van de verkoperse, gehuwd met
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisFocke Jacobs Haspelman
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisMartien Jans voor haar kinderen, eerder weduwe van
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguiniswijlen Dirck Fockes, gehuwd met
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenCristiaen Cristoffels
naastligger ten westenJan Gerryts
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende verkoperse Maycke Dircx
verkoperMaycke Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Fockes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0110r van 30 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noord_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis en loods met een bleekveld
 
koper door niaarFreerck Jansen mr. timmerman345-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperTrijntie Sybbrens, weduwe van
geniaarde koperwijlen Pybe Alewijn
huurderde weduwe van Jan Gerryts
naastligger ten oostenFreerck Jansen* timmerman
naastligger ten zuidenJan bakker
naastligger ten westende kamer van Caerle Feiskers
naastligger ten noordenMayke Fockes
verkoperIbel Fockes c.s.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperTake Takes c.u.750-00-00 GG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenClaes Claessens
naastligger ten westenhet achterhuis N. N.
naastligger ten noordenFreerck Jansen timmerman
verkoperDirck Christiaens c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0163r van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ achter het huis en kamer van Fecke Freercks [staat: bij de Kimswerderpijp]kamer met loods en plaats en het medegebruik van de steeg
 
koperFedde Louws mr. glasmaker165-00-00 GG
koperWybe Jansen
koperHarmen Jansen
verpachter grondDirck Christiaens 1-00-00 CG
huurderHille Cruissebroer
naastligger ten oosten*huis en kamer gekocht door Fecke Freercks c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Christiaens c.u.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0150r van 26 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp aan de westkant van het diept, achter het huis en de kamer gekocht door Taecke Taeckes][1/3] kamer, loods, plaats, put en bak
 
koperHarmen Jansen mr. bakker60-00-00 CG
eigenaar van 1/3Harmen Jansenmr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Louwsmr. glasmaker


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0151v van 3 mei 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] achter het door de kopers bewoonde huiskamer
 
koperTake Takes, gehuwd metbombazijnwever128-16-00 GG
koperHendrikjen Daniels
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Take Takes, gehuwd met
naastligger ten oostenHendrikjen Daniels
naastligger ten zuidenJan Coenes bakker
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenFreeck Jansen timmerman
verkoperWybe Sickes
verkoperHarmen Jansenbakker


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0153r van 5 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]grondpacht van 1-00-00 CG
 
koperJoucke Hoytes Beyma 12-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit een kamer, loods en plaats achter het pas gekochte huis van Fecke Freerx1-00-00 CG
eerdere eigenaareerder in bezit van Fedde Louws c.s.glasmaker
verkoperDirck Christiaensmr. schoenmaker


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0067r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en tuin alwaar de Grauwe Gans vooraan de gevel is uitgehangen
 
koperWytske Freerx, weduwe van1245-00-00 CG
koperwijlen Rinse Jetses koopman
verpachter grondde stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJan Coenes mr. bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAnthony Anthony mr. kleermaker
verkoperAentie Taekes, gehuwd met
verkoperJacob Sytsesmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytske Freerx x Rinse Jetses koopt huis met tuin, alwaer de grauwe gans vooraen de gevel is uythangende. Ten O. de Brouwersgracht, ten W.?, ten Z. mr. bakker Jan Coenes, ten N. mr. kleermaker Anthony. Gekocht van Antie Taekes x mr. kuiper Jacob Sytses.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0080v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noord_achterCarl Visschersteeg OZ [staat: kale visscherssteeg]kamer
 
koperAlbert Alberts 20-19-00 GG
koperFrancois van Buren
verpachter grondN. N. 1-00-00 CG
huurderMargriet Pytters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrik Baltes zakkendrager
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenPytter Jacobs bootsgezel
verkoper q.q.de heer Francois van Burum, namensraad Hof van Friesland
verkoperde crediteuren van Jarig Clasen c.u.Holwerd ?
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Wijngaarden, niet te vinden, maar staat wel in de index.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0013ra van 11 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrousersstraat WZ [staat: Brouwersgracht tussen de twee bruggen en de Kimswerderpijp]huis met vrije in- en uitgang in de steeg ten noorden
 
koperReyner Claesen Fontein koopman830-07-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Rinse Jetses
naastligger ten westenAlbert Alberts mr. pottenbakker
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenAge Claessen mr. kistmaker
verkoper q.q.ds. Fredericus Butterwegh, curator overpredikant
verkoperJeltie Anthonii, kind en erfgenaam
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente (verenigde waterlandse) Wytse Pybes van Tallum, gelastigde
verkoper q.q.Reyner Claesen Fontein, gelastigden vankoopman
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente (verenigde Waterlandse), alimentatores van
verkoperSchelte Anthonii, kind en erfgenaam
verkoperRinske Anthonii, kind en erfgenaam
verkoperJeltie Anthonii, kind en erfgenaam
verkoper q.q.Pyter Bruyns, oom en curatormr. metselaar
verkoper q.q.Cornelis Scheltes, ooms van en curatoren overhoutmolenaarom zuid van Harlingen
verkoperGoickjen Anthonii, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Anthonius Anthonii, gehuwd metmr. kleermaker
erflaterwijlen Sjoerdtie Scheltes


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0272v van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht alwaer de Grauwe Gans uithangt]huis en tuin alwaer de Grauwe Gans is uythangende
 
koperJancke Gerrits, weduwe van1150-00-00 CG
koperwijlen Teunis Foppes
verpachter grondde stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidensteeg overbouwd op ribben, eigen vrije
naastligger ten zuidenJan Coenis mr. bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Allert Kirghmans
verkoperWytske Freerx, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Jetses Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Gerrits wv Teunis Foppes, koopt een huis en tuintje op de Brouwersgracht alwaer de grauwe gans is uythangende. Ten O. straat en diept, ten Z. mr. bakker Jan Coenes en een eigen steeg die ten dele overbouwd is op ribben 'welke schieten in de huysinge ten suyden', ten N. Allert Kinghmans. Grondpacht 5 cg. Gekocht van Wytske Freerx, laatst wd. van koopman Rinse Jetses Roorda, voor 1150 cg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0342r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterCarel Visscherssteeg OZhuis
 
koperAlbert Alberts Potter, gehuwd metmr. pottenbakker125-00-00 CG
koperTrijntie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Grauwe Gans
naastligger ten zuidende stokerij van de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx
naastligger ten westenCarel Visscherssteeg
naastligger ten noordenSjoukie Jelles, gehuwd met
naastligger ten noordenAlbert Alberts Potter mr. pottenbakker
verkoperHendrick Baltes c.u.korendrager
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Albert Alberts, mr. pottenbakker x Trijntie Pytters koopt een woning oz. Carl Visschersteeg. Ten O. het huis 'de Grauwe Gans', ten W. die steeg, ten Z. de stokerij van erven Cornelis Dirx, ten N. de koper. Gekocht van Hendrick Baltus, koorndrager, voor 125 cg.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0199r van 20 aug 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperDirck Doeckes, gehuwd metassistent Admiraliteit in Friesland759-00-00 CG
koperCatharina Swart
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en diept]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenAart Hendricks mr. schilder
naastligger ten westenJoost Auckes mr. metselaar
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Allert Kirchman
verkoperJarig Jacobs, gehuwd metkoopman
verkoperAttie Teunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Doeckes [Folperda], assistent bij de Admiraliteit x Catharina Swart koopt huis Brouwersgracht. Ten O. de straat en diept, ten W. mr. metselaar Joost Auckes, ten Z. mr. schilder Aarnt Hendriks en een vrije eigen steeg, ten N. erven Albert Ruurds? Gekocht van Jarig Jacobs, voor zijn vrouw Attie Teunis.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-025Brouwersstraat 12huis
eigenaarJan Alles van den Bergh
gebruikerTake Cornelis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
4-026Brouwersstraat 12huis
eigenaarJan Alles van den Bergh
gebruikerHette een bootsgesel
gebruikerJanke Clases
gebruikerSape Lieues
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-025Brouwersstraat 12huis
eigenaarAlbert Kirgmans erven
gebruikerTaecke Cornelis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720
4-026Brouwersstraat 12huis
eigenaarAlbert Kirgmans erven
gebruikerClaes Jansen cum soc.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720
opmerking1720 den 12 juny van janke clases en claes jansen hier op ontfang 4-8-0
opmerkingrest noch wegens j de twee guld


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0086r van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperAbbe Rinses, gehuwd met830-00-00 CG
koperJelske Symens
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenDirk Doekes
naastligger ten westeneen kamer
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenburgerhopman Age Clasen
verkoperAaltie van de BerghLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Abbe Rinses x Jetske Symens koopt huis. Ten O. de gracht, ten W. een kamer, ten Z. Dirk Doekes, ten N. Age Clasen, hopman. Vrij in- en uitgang door een steeg ten N. Gekocht van Aeltie v.d. Bergh te Leeuwarden.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAbbe Rinses
gebruikerAbbe Rinses
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
4-026 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAbbe Rinses
gebruikerTaeke Heris
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterCarl Visschersteeg OZ1/2 woning
 
koperSicke Janzen, gehuwd met27-03-08 GG
koperDieuke Joosten
eigenaar van 1/2Sicke Janzen, gehuwd met
eigenaar van 1/2Dieuke Joosten
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJochum Jochums c.u.spinbaas
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Grauwe Gans
naastligger ten zuidenburgerhopman Cornelis Cuperus
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAlbert Roelofs c.u.
verkoperJan Janzen, gehuwd metglasmakerMakkum
verkoperSyntje JoostenMakkum


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004v van 1 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterCarl Visschersteeg OZwoning
 
koperJochem Jochums, gehuwd metspinbaas88-00-00 CG
koperEna Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJochem Jochums 11-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Doekes
naastligger ten zuidenTjeerd Pyters c.s.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAlbert Roelofs
verkoperSicke Jansen, gehuwd met
verkoperDieuke Joosten


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12
eigenaar
gebruiker
4-026 Brouwersstraat 12huis
eigenaarerven Abbe Rinses
gebruikererven Jan Jansen
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0117r van 15 apr 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterCarl Visscherssteeg OZhuis
 
koperJan Hendriks, gehuwd metbrouwer90-00-00 CG
koperYbeltie Jelles
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJacob Gerryts
naastligger ten zuidenSymon Jacobs
naastligger ten oostenFolperda predikant
naastligger ten noordenAlbert Jacobs
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg
verkoperJocchum Jocchums voor zijn dochter, weduwnaar vanspinbaas
verkoperwijlen Ena Pyters


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0226v van 4 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuid_achterCarl Visschersteeg OZkamer
 
koperJohannes Acama, gehuwd metapotheker117-10-00 CG
koperAdriana Kuik
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oosten [staat: zuiden]ds. Duco Folperda
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Pyter Hoytes Reidsma
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenAlbert Jacobs*
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer
verkoperYbeltje Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Acama, apotheker x Adriana Kuik koopt een camer in de Carl Visschersteeg. Ten N. en O. Albert Ruurds?, ten W. erven vroedsman Pyter Hoytes Reidsma en die steeg, ten Z. ds. Duco Folperda. Gekocht van mr. brouwer Jan Hendriks x Ybeltje Jelles.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0300r van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJohannes Acama, gehuwd metapotheker1074-00-00 GG
koperAdriana Cuyk
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen vroedsman Reydsma
naastligger ten westenJohannes Acama c.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Abbe Rinses
verkoperDuco Folperda, erfgenaam en namenspredikantBirdaard
verkoperDirck Scheerhagen, erfgenamen van hun vader resp. bestevader
erflaterwijlen Dirck Doeckes Folperda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Acama, apotheker x Adriana Cuyk koopt huis. Ten O. de straat, ten W. de kopers, ten Z. erven vroedsman Reydsma, ten N. erven Abbe Rinses. Gekocht van erven Dirck Doeckes Folperda.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-025 Brouwersstraat 12Freerk Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-026 Brouwersstraat 12Johannes Acama, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAbbe Rinses erv.
gebruikerFreerk Pytters
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-06 CG
4-026 Brouwersstraat 12huis
eigenaarJohannes Acama
gebruikerJohannes Acama
huurwaarde62-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-05-06 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0158r van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] strekkend tot aan de Carl Visschersteeghuis met winkel
 
kopervroedsman Tjebbe Spannenburgh, gehuwd metmr. tingieter1400-00-00 CG
koperRinske Dirks Agema
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakeen zilveren lepel voor Hylkjen Pieters die bij de verkopers woonde
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenClaas Doedes
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Abbe Rinses
verkoperJohannes Acama, gehuwd metapotheker
verkoperAdriana Kuik


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0068v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1/2 huis
 
kopermeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper 338-00-00 GG
eigenaar van 1/2meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderBeernd Ymkes en nog vier andere huisgezinnen116-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenAlbert Doedes
naastligger ten westende weduwe van A. Noordga
naastligger ten noordensteeg
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Auke Janz Faber, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Hylkjen Abbes Kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Antie Abbes Kuyper koopt een huis waarvan zij al 1/2 bezit, en door meerderen bewoond, wz. Brouwersgracht. Vrij in- en uitgang door een steeg ten N. Ten O. de straat, ten W. wd. A. Noordga, ten Z. Albert Doedes, ten N. de steeg. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Auke Janz Faber x Hylkjen Abbes Kuyper.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0231r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordCarl Visschersteeg OZhuis
 
koperLaas Spannenburg koopman67-07-00 GG
huurderJacob Gerryts
naastligger ten oostenAntie Kuiper
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende weduwe van Gerben Wassenaar
verkoper q.q.Laas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
verkoperRinske Alberts Noordga


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12huis en stokerij
eigenaarhopman Spannenburg
gebruikerTomas de Haas
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-12-10 CG
af: sint jacobi schatti7 10 0
4-026 Brouwersstraat 12huis
eigenaarPieter Asmus
gebruikerPieter Asmus
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276v van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
kopervroedsman Jouke Hendriks Olinjus 1200-00-00 GG
kopervroedsman Ype Roodenhuis
koperWillem de Boer koopman
koperOkke van der Stok koopman
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurder voorbenedendeelSweerus Willems c.u.50-00-00 GG
huurder achterbenedenkamerRinske Klaases 23-00-00 GG
huurder achterkeukenPieter Pieters 0-06-00 GG
huurder vooropkamerJielles Keimpes 0-08-00 GG
huurder achteropkamerAukje Reidhorst 20-00-00 GG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenL. Spannenburg
naastligger ten westenL. Spannenburg
naastligger ten noordende weduwe van P. Asmus
verkoperAukje Abbes Kuiper bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonifatius Oolgaard, hovenier x Dirkje Alberts koopt een tuin en zomerhuis nz. Kruisstraat. Ten O. en N. de heer Hibma, ten W. de koper en Pieter Klaazen, timmermansknegt, ten Z. die straat. Zie de voorwaarden. Gekocht van Menno Vink, burgemeester, voor 350 cg.


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarTrijntje Oosterhout
gebruikerTrijntje Oosterhout
huurwaarde88-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
grondpacht04-00-00 CG
aanslag grondpacht01-00-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen
4-026 Brouwersstraat 12huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerJurre Jacobs
huurwaarde75-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-05-06 CG
af: sint jacobi schatti7 10 0
grondpacht04-00-00 CG
aanslag grondpacht01-00-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0170v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1/4 huis
 
koperLaas Spannenburg koopman150-15-00 CG
eigenaar van 3/4oud burgemeester J. Olinjus
huurder benedenJohannes Harmens korendrager38-00-00 CG
naastligger ten westenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten noordenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
verkoperOkke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje P. Scheltema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Laas Spannenburg koopt 1/4 huis, door diverse gezinnen bewoond, wz. Brouwersgracht, w. v. 3/4 in bezit is van oud-burgemeester Jouke Olinjus. Ten O. die straat, ten W., Z. en N. de koper. Gekocht van Okke v.d. Stok en Geertje P. Scheltema, voor 150 gg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0267v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ1/4 huis
 
koperschepen en lid gemeentebestuur Jouke Hendriks Olinjus 150-00-00 CG
koperlid gemeentebestuur Ype Roodenhuis
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
eigenaar van 1/4Laas Spannenburgkoopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenLaas Spannenburg
naastligger ten noordenLaas Spannenburg
verkoperGeeske Freerks de Groot, weduwe vanGrouw
verkoperwijlen Willem de Boer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Jouke Hendriks Olinjus, schepen en raadslid en Ype Roodenhuis, lid van het Gemeentebestuur, kopen samen 1/4 van een huis wz. Brouwersstraat, waarvan zij elk al 1/4, en Laas Spannenburg het andere 1/4 bezit. Ten O. de Brouwersgracht, ten W., Z en N. Laas Spannenburg. Het is bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Geeske Freerks de Groot wv Willem de Boer te Grouw.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0306v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ3/4 huis
 
koperLaas T. Spannenburgh koopman500-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas T. Spannenburgh
naastligger ten westenLaas T. Spannenburgh
naastligger ten noordenLaas T. Spannenburgh
verkoperJ. H. Olinjus
verkoperY. Roodenhuis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Laas Spannenburg koopt 3/4 huis, w. v. hij al 1/4 bezit, wz. Brouwersstraat. Ten O. die straat, ten W., Z. en N. de koper. Het is bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Jouke Olinjus en Ype Rodenhuis, voor 500 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-027 Brouwersstraat 12L Spannenburg4-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-032Brouwersstraat 12Akke Jans Vettevogel... ten zelfden dage; geb 1760 ... , huwt met Laas Tjebbes Spannenburg, wonende te HRL. 1812, ovl wijk F-032, getuige bij geboorte aangifte van Jan Agema in 1811; BS geb 1811, ovl 1812; ontvangt van de rentmeester ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-033Brouwersstraat 12Laas Tjebbes Spannenburg... 1814. (GAH204); id. van wijk F-032; gebruiker Tjaardus Houtsma, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-033, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-036; eigenaar is R. van Bergum erven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-032Brouwersstraat 12Tjaardus Houtsma... 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-062; gebruiker van wijk F-032, koopman, eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-032Brouwersstraat 12Laas Spannenburg ervenTjaardus Houtsma koopman
F-032Brouwersstraat 12 pakhuis


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-032Brouwersstraat 12Maria Poppes Menalda, overleden op 31 oktober 1828vrouw van Sybrand Laases Spannenburg, koopman (Brouwersgracht F 32, erft vruchtgebruik), moeder van Geertje (vrouw van Jan Hoekstra, idem) en minderjarige Foekje en Anna Sybrands Spannenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1544Brouwersstraat 12Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanpakhuis (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1545Brouwersstraat 12Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis en tuin (119 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-032Brouwersstraat 12Johan Hendrik Hofmeister... in 1833); BS huw 1833, huw 1835; oud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, zee-officier, wijk F-032; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-032Brouwersstraat 12Meike Huidekopergeb 15 jan 1806 HRL, huwt met Johan Hendrik Hofmeister op 31 okt 1833 te HRL, dv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk D-020; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-032; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-032BrouwersgragtJan Hendrik Hofmeester40 jUtrechtm, protestant, gehuwd, zee officier
F-032BrouwersgragtMeyke Huidekoper33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-032BrouwersgragtJan Jacob Hofmeester3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-032BrouwersgragtSigmond Henk. Hofmeester1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-032BrouwersgragtJanke Hofmeester2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-032BrouwersgragtTrijntie Nieuwenhuis20 jDongjumv, protestant, ongehuwd
F-032BrouwersgragtMagrietta Daams15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1544F-033 (Brouwersgracht)Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulstwoonhuis
Sectie A nr. 1545F-032 (Brouwersgracht)Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3556F-036 (Gedempte Brouwersgracht)Anna Sijbrands Spannenburg, vrouw van Jan van Hulstwoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat F 36J. & S. Wiarda5


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat F 36Wm.H. Müller & Co.6


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12 (F-036)fa. I. en S. Wiardawoonhuis


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, Cargadoors en expediteurs


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
BrouwerstraatJac. Fontein5Cargadoor, Expediteur


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, Cargadoors en expediteurs


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expediteurs en Import. van steenkolen


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, expeditie en import van steenkolen


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5cargadoors, expeditie en import van steenkolen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 12 Folkert Wijmaboekhouder
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 2700
Brouwersstraat 12 Gerrit van der Veldekleermakersknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal, Eppinga155Schelpfabrik.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12Wm.H. Müller & Co.expediteurs, cargadoors


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 12F.Eppingafabrikant


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12A.B. van der VeenCentraalhotel


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12I. & S. Wiardacargadoors & expediteurs, groothandel in steenkolen


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12Wm. H. Müller & Co.Mineralexpediteurs, cargadoors


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12A.B. van der VeenCentraalhotel-pension, bondshotel a.n.w.b.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 12Hotel Centraal310Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen


1937 - kentekenadresnaam
B-23384
Brouwersstraat 12Piet Hein Doeksen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Hotel Centraal674Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12A.B. van der VeenCentraalhotel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Restaurant Centraal600P. Miedema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Rest. Centraal600A.B. v.d. Veen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Rest. Centraal600A.B. v.d. Veen


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12K. HommingaCentraalhotel


1954 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 12Oud Harlingen Magazine 1995jan: Hotel Centraal wordt onderhands verkocht aan K. Homminga


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel, café, restaurant


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 12K. (Klaas) Homminga


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12gemeentelijk monument17 van 20ca. 1880


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12
  terug