Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Droogstraat 7,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 7 1-231 1-025 A-081 A-079
Naastliggers vanDroogstraat 7
ten oostenDroogstraat 9
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 5
ten noordende Zoutsloot


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0157v van 1 sep 1754 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet panwerk van Janke Weima


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-025 Droogstraat 7B Visscher2-10-00 CGpanwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-081Droogstraat 7Barend Jansen Visser... van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-081, pak- en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-168, lijnbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk B-169, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-081Droogstraat 7B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 299Droogstraat 7erven Pieter RodenhuisHarlingenschuur of pakhuis (180 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 300Droogstraat 7erven Pieter RodenhuisHarlingenerf (350 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-081Droogstraat 7Tjietske Abels van der Hout... in 1900, dv Abel Poppes vdH, en Geertje Jager; BS huw 1833, ovl 1845, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk A-081; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-097; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 299A-081 (Achterstraat)Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 300A-079 (Droogstraat)Simon Wiardapiksmelterij
Sectie A nr. 3455*A-079 (Droogstraat)Simon Wiardapakhuis
Sectie A nr. 3455*A-080 (Droogstraat)Simon Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 3455*A-081 (Droogstraat)Simon Wiardawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5090Droogstraat 7 (A-079)Trijntje Wiarda (wed. G.A. Fontein)


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 7Naaml. Venn. Drogerij- en veevoederfabr. "Flevo"172Dir. A. Blok


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr. 7Naaml. Venn. Drogerij- en veevoederfabr. "Flevo"172Dir. A. Blok


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 7beeldbepalend pand9 van 10 1922
  terug