Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 16 3-184 3-182 G-015 G-014


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 16, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 16
ten oostenFranekereind 18
ten zuidende Lammert Warndersteeg
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenhet Franekereind


aangrenzende stegensteeg
Franekereind 16Lammert Warnderssteeg ten westen


 


 


 


 


 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368v van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiman Andries


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0368v van 6 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiman Andries


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiman Andries


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andrys


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0084r van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijn Tymens


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130v van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTiepke glasmaker


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0191v van 10 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Lammert Warndersteeghoekhuis
 
koperCornelis Bastiaens c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bastiaens c.u. kopen een hoekhuis op de hoek van Lammert Warnerts [rest niet ingevuld]. In de marge: de 56e penning wort nu aen gegeven gecocht den 10e december 1645


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0197v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0197v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0151v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ten oosten van Lambart Warners huis]huis
 
koperJelle Claessen, gehuwd metboterkoper1400-00-00 GG
koperAntie Sytses
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Gerrit Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambart Warnerssteeg en huis
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat met houten brug]
verkoperCornelis Bastiaens, gehuwd metbakker
verkoperArjaentie Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Claessen, boterkoper x Antie Sytses kopen een huis bij de Franekerpijpen ten oosten van Lambart Warners huis. Ten O. wd. Gerryt Pyters, ten W. steeg en huis van Lambart Warners, ten N. de straat en houten brugge. Grondpacht 20 st aan de Stad. Er mag geen bakkerij uitgeoefend worden zolang Cornelis of Jelle leven. Gekocht van bakker Cornelis Bastiaens x Arjaentje Pieters voor 1400 gg.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0227r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ hoek Lambert Warnerssteeghuis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt
 
koperCornelis Wynerts koopman1425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenFolckert Jansen
naastligger ten zuidenRioerd Wirders
naastligger ten westenLambert Warnerssteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJelle Claessen c.u.koopman


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238v van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelle Claessen


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0096v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Wijnerts


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036va van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: op de hoek van de Lammert Warndersteeg bij de Frankerpijpen]huis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt
 
koper provisioneelPieter Cornelis Bonk c.u.1320-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antje Symons
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper q.q.vroedsman Pytter Tyttes, curator overFraneker
verkoperhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0300r van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind [staat: bij de Franekerpijpen] hoek Lammert Warnderstreeghuis
 
koperSymen Pyters Bonck c.u.1000-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antje Symens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en houten brug]
verkoperCornelis Pyters Bonck


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0374r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Lammert Warner Steegh, op de hoek van de, bij de Franekerpijpenhuis c.o.a.
 
koperCornelis Minses, gehuwd metkoopman565-00-00 CG
koperDoetje Romkes
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Rinties Botsma
naastligger ten zuidende mouterij van Cornelis Minses, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenDoetje Romkes
naastligger ten westenLammert Warner Steegh
naastligger ten noordenstraat
verkoperSymen Pytters Bonq, gehuwd metSchapendijk buiten Harlingen
verkoperMarijke Joannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Minses x Doetie Romkes [Braam] kopen een huis op de hoek van de Lammert Warnerssteeg, omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. Claes Rinties Botsma, ten W. die steeg, ten Z. de mouterij van de verkoper, ten N. de straat. Gekocht van Symen Pieters Boncq x Mayke Joannes.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0096v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: Voorstraat hoek zgn. Lammert Warndersteeg]huis en bakkerij
 
koperJohannes Willems Vosma, gehuwd metkoopman400-00-00 CG
koperJancke Doedes
huurderDirck Jacobs mr. bakker
naastligger ten oostenClaes Rintjes Botsma
naastligger ten zuidenJohannes Willems Vosma c.u.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat en diept]
verkoperMense Cornelis, als curator over zijnAmsterdam
verkoperkindskind Rompcke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems Vosma x Jancke Doedes koopt een huis en bakkerij zz. Voorstraat/hoek Lammert Warnerssteeg. Ten O. Claes Rintjes Botsma, ten Z. de koper, ten W. die steeg, ten N. de Voorstraat en diept. Gekocht van de curator over Romcke Cornelis, zijn kindskind.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-184Franekereind 16huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerPieter Tomas
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-184Franekereind 16huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerPieter Tomas
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0241v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Vosma


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-184 Franekereind 16huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerPyter Thomas
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0274v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Lammert Warndersteeg, hoekhuis
 
koperHarmanus Portier c.u.zoutzieder375-00-00 CG
huurderPieter Tomas c.u.mr. kuiper
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Pyters
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier, zoutzieder, koopt een huis op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg, nu bewoond door mr. kuiper Pieter Thomas. Ten O. bakker Wybe Gerrits, ten Z. erven Dirk Pyters?, ten W. die steeg, ten N. de straat en diept. Gekocht van Johannes Willems Vosma, voor 375 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-184 Franekereind 16huis
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0035v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: op de hoek van Lammert Warndersteeg]pakhuis
 
koper door niaarFreerk Fontein vrijgezelzoutzieder420-00-00 CG
geniaarde kopervroedsman Harmen Arents Baksma, en zijn broer
geniaarde koperWouter Arentsmr. schoenmaker
teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinisEvert Nieuwenhuis
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer
naastligger ten zuidenReinder Fontein koopman
naastligger ten zuidenFreerk Fontein koopman
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperHarmanus Portierkoopman


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0062r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerk Fontein


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-184 Franekereind 16huis
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0197v van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerk Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-182 Franekereind 16Jan Fontein3-00-00 CGpakhuis en stal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-015Franekereind 16Jan Fontein... ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-015, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-016, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-017, kantoor, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-015Franekereind 16Jan Fontein wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 937Franekereind 16Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanstal en wagenhuis (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-015Franekereind 16Trijntje Pottinga... Sijbrens in 1811; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, bev.reg. Ha18 51 wijk G-015, 245; Joost Walles en T. Harkes P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 937G-015 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 937G-014 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 937Franekereind 16 (G-014)Sybrand Fonteinzoutkeet


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16D. Overzetzuiver roggebrood met zachte korst


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16 Overzetbakkerij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16 Overzetbrood- en banketbakkerij


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16 Overzetbrood-, koek- en banketbakkerij
  terug