Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 14(niet bekend)(niet bekend)G-135G-145


Naastliggers vanGardenierstraat 14
ten oostenGardenierstraat 16
ten zuidende Romastraat
ten westenGardenierstraat 2
ten noordende Gardenierstraat


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0107r van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJancke Jacobs


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0149v van 21 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 14Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]27‑00‑00 GGkamer
koperJetse Jelles Stijl koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderTrijn Jans
naastligger ten oostende kamer in Roomen? van Auck
naastligger ten zuidende hof van Heere Andries
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: steeg]
verkoperds. Abbas Ludinga, mede erfgenaam van zijn vaderpredikant te Foudgum
erflaterwijlen Hendrick Coenraedts Ludinga, de rest verkregen van de overige erfgenamen
verkoperRixtie Cornelis, weduwe van
erflaterwijlen dr. Ludinga


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0171r van 20 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 14Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]36‑00‑00 GGkamer
koperJilt Alberts, gehuwd met
koperAntie Dirx
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderTrijntie Jans
naastligger ten oostende kamer in Romen van Auck Rome
naastligger ten zuidende hof van Heere Andries zeilmaker
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: steeg]
verkoperJetse Jelles Stijlkoopman


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0070r van 14 okt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 14Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]60‑00‑00 CGkamer
koperTjeerd Bockes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende woninge van capit: Ruird Sanstra c.u.
naastligger ten zuidende hof van de erfgenamen van wijlen Gatse Seerps
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperJilt Albertsmetselaar


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0002r van 14 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0076r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0022v van 10 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 14Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen]26‑00‑00 GGwoning
koperBauke Baukes mr. metselaar
huurderFrans Cornelis
naastligger ten oostenJogchem Jans
naastligger ten zuidende tuin van Jacob Willems
naastligger ten westenWybren Sybrens
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
verkoperde Doopsgezinde Gemeente


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0261v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 14Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerbuuren]50‑14‑00 GGhuis
koperHeere Wybrens mr. metselaar
huurderLieuwe Lykles 18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJochem Jans
naastligger ten zuidenJacob Willems
naastligger ten westenYmkje Sybrens
naastligger ten noordenGardenierstraat [staat: Snakkerbuuren]
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metzelaar, koopt huis in de Snakkerbuuren, thans bewoond door Lieuwe Lykles voor 18 cg. Geen grondpacht. Ten O. Jochem Jans, ten Z. de tuin van wd. Jacob Willems, ten W. Ymkje Sybrens, ten N. de Snakkerbuuren. Gekocht van mr. metselaar Bauke Baukes voor 50 gg 14 st.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0329r van 15 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen Wybren Heeres


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 193 van 24 mei 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-135Gardenierstraat 14koopaktefl. 11woning in de Snakkerburen G-135
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-135Gardenierstraat 14Abraham Frederiks de Ruiter... van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; gebruiker Jan Beukering, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk G-139; gebruiker Cornelis Schaafsma, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-135Gardenierstraat 14Jan Beukeringgebruiker van wijk G-135, sjouwer; eigenaar is H. de Ruiter, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-135Gardenierstraat 14Abraham de Ruiter Jan Beukering sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1686Gardenierstraat 14erven Abraham Frederiks de RuitergrutterHarlingenhuis (16 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-135Gardenierstraat 14Christina Theodorus Petzlar... P, en Geertje Jarigs; BS huw 1826, ovl 1852; oud 39 jaar, geb Brielle en wonende te HRL. 1839, wijk G-135; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-135Gardenierstraat 14Hein Kimkes, overleden op 23 februari 183943 jr, werkman, geboren Osnabruck, overleden Achter de Kerk G 135, ongehuwd. (CzOG nr. 17) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-135TypelstegenJan Hendriks de Vries37 jkorendragerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-135TypelstegenChristina Theod. Petzler39 jBriellev, protestant, gehuwd
G-135TypelstegenHendrik de Vries14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-135TypelstegenTheodorus de Vries5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-135TypelstegenGeertie de Vries11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-135Gardenierstraat 14Judiekje Jacobs, overleden op 24 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Amsterdam 1799, overleden Tiepelsteeg G 135, gehuwd, 6 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 630 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-135Gardenierstraat 14Janke Annes Rinkema, overleden op 3 april 184711 1/2 jr (geboren 1835), overleden Snakkeburen G 135, dochter van Anne Feddes Rinkema, melktapper en Tjietske Reinders Voerman, zuster van minderjarige Reinder, Janke en Bote Annes Rinkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 940 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-135Gardenierstraat 14Bote Annes Rinkema, overleden op 21 augustus 18471 jr (geboren 27/5/1846), overleden Snakkeburen G 135, zoon van Anne Feddes Rinkema, melktapper en Tjietske Reinders Voerman, broer van minderjarige Fedde en Reinder Annes Rinkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-135Gardenierstraat 14Jan Hendriks de Vries... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-222, 231; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-135; ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-135Gardenierstraat 14Jurjen Piebes Waardenburg... bruid. 1835, zv Piebe W., en Aaltje (Tuininga); BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-281, wijk G-135, 159, 163, wijk H-089, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1686Typelstegen G-135Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1686Gardenierstraat G-145Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1686Gardenierstraat 14 (G-145)Jacob Torenbeekwoonhuis
  terug