Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 78-007 8-007 C-013C-007


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 7
ten oostenGrote Bredeplaats 9
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 5
ten noordenNoorderhaven 10


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 7Zeepaardsteeg ten westen


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 7, Harlingen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMary Jan Vlys


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMary Jan Vlys


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115r van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Harmens


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet groot veerschippers gilde huis bewoont door Alle Jansen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlle Jansen


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022v van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeepaardsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Pytter Jansen waagmeester


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd het Zeepaard


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 1vGrote Bredeplaats 7Impck Moyf. 1300-00-00 in 't Zeepaert


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 mrt 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]1516‑07‑00 GGhuis genaamd het wijdschippersgildehuis alwaar het Zeepaart uithangt
koper provisioneelhet Wijdschippersgilde het Zeepaard
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderYmpck Uilckes herbergierse150‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westensteeg die des avonds gesloten kan worden, doorgaande
naastligger ten westenClaes Huyberts
naastligger ten noordenJacob IJsbrandts
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator over resp.
verkoper en nagelaten kindAgatha van Ammama
verkoper en nagelaten kindJeltie van Ammama
verkoper en nagelaten kinderen vanJochum van Ammamakapitein
erflaterwijlen Joan van Ammama, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
erflaterwijlen Catharina de Vries
erflaterwijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 dec 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]1516‑07‑00 GGhuis genaamd het wijdschippersgildehuis alwaar het Zeepaart uithangt
koper provisioneelhet Wijdschippersgilde het Zeepaard
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderYmpck Uilckes herbergierse150‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westensteeg die des avonds gesloten kan worden, doorgaande
naastligger ten westenClaes Huyberts
naastligger ten noordenJacob IJsbrandts
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator over resp.
verkoper en nagelaten kindAgatha van Ammama
verkoper en nagelaten kindJeltie van Ammama
verkoper en nagelaten kinderen vanJochum van Ammamakapitein
erflaterwijlen Joan van Ammama, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
erflaterwijlen Catharina de Vries
erflaterwijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0237v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd het Zeepaard


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-007Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikermonsr. Evale?
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-007Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarb[urgem]r. Heinsius
gebruikerAaltie Gerryts
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-007Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerLourens Alexanders cum sociis
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384r van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis genaamd het Zeepaerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-007Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerOepke Clases
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0261r van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ701‑00‑00 GGhuis en erf
koperAndrys Doedes, gehuwd metwinkelierhet Zeepaard
koperAntje Fransen winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderChristoffel Hempel
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symon Fokkes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenZeepaardsteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenTjeerd Syvarda
naastligger ten noordenFeike Jansen
verkoper q.q.Pieter Bonne, executeurkoopman te Amsterdam
verkoper q.q.Freerk van der Hout, executeurs vankoopman
verkoperde boedel van wijlen oud burgemeester Vincent Heinsius J.U.D.
verkoperde boedel van wijlen Justus Heinsius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Doedes x Antie Fransen koopt huis en erf 'het Zeepaard'. Ten O. erven Symon Fokkes, ten Z. de straat, ten W. een steeg en de hopman Tjeerd Siverda (met het beding over de steeg uit 1679), ten N. Feyke Jansen. Gekocht van de executeurs van de boedel van wl. Vincent Heinsius J.U.D. en Justus Heinsius.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-007Grote Bredeplaats 7huis
eigenaarAndries Doedes
gebruikerChristiaen Himpel
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0143v van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ1500‑00‑00 CGhuis
koperJan Symens distillateur en koopmanhet Zeepaard
huurderChristoffel Hempel c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenRoelof Tjerks
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Cornelis Siverda
naastligger ten noordenJan Hendriks Pot
verkoperAndries Doedes, gehuwd met
verkoperAntje Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symens [Backer], koopman en destillateur, koopt huis nz. Grote Bredeplaats, 'het Zeepaerd'. Ten O. Roelof Tjerks, ten Z. de straat, ten W. een steeg en dr. Cornelis Siverda, ten N. Jan Hendriks Pot. Gekocht van Andries Doedes x Antje Fransen.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0213r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ1600‑00‑00 CGhuis en erf
koperFocke Jans, gehuwd metbontweverhet Zeepaard
koperGatske Claases
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenRoelof Tjerks
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Cornelis Syverda
naastligger ten noordenJan Hendriks Potter
verkoperJan Symons Backerdistillateur en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jans, bontwever x Gatske Claases koopt huis en erf nz. Grote Bredeplaats, genaamd 'het Zeepaard'. Ten O. Roelof Tjerks, ten W. een steeg en dr. Cornelis Siverda, ten Z. de straat, ten N. Jan Hendriks Pot. Gekocht van Jan Symons Backer, destillateur.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0114v van 23 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFocke Jans


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0173r van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Focke Jans


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0177v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ306‑00‑00 GGhuis en herberg
koper door niaarPieter van Arum koopmanhet Zeepaard
geniaarde koper van 1/2Frans Arjensmr. bakker
geniaarde koper van 1/2Gosling Piekingakoopman
verpachter grondde stad Harlingen7‑00‑00 CG
huurderHein Durks 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter van Arum
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelius Siverda
naastligger ten noordenLuitje Pieters
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
verkoperGatske Claases, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter van Arum koopt, na niaar ratione vicinitatis, huis en herberg 'het Zeepaard' aan de nz. van de Grote Bredeplaats, met een doorgaande steeg ten Westen. De steeg zal `s nachts mogen worden afgesloten volgens een decreet van den Hove van Friesland, dd. 25 mrt 1679. Ten O. Pieter van Arum, ten W. de steeg en erven dr. Cornelis Siverda, ten Z. de straat, ten N. Luitje Pieters [Faber]. Gekocht van Garske Claases wv Fokke Jans.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164v van 28 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenherberg het Zeepaard


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0173r van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 7Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappen410‑00‑00 CGhuis en herberg
koperJan Martinus, gehuwd metvarensgezelhet Zeepaard
koperFimke Luitjes
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurder benedenRuurd Steffens c.u.
huurder bovenDouwe Scheltes c.u.
naastligger ten oostenReyn Wybes de Jong koopman te Midlum
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Siverda
naastligger ten noordenReyn Wybes de Jong koopman te Midlum
verkoper q.q.Sibrand Hingst, curatorkoopman
verkoper q.q.Pieter Sjoerds Hannema, curatoren overkoopman
verkoperde twee minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martinus [Kroese] x Fimke Luitjes koopt huis en herberg 'het Zeepaard'. Ten O. en N. het huis van wl. Pieter van Arum, ten W. erven dr. Siverda, ten Z. de straat. Gekocht van de twee kinderen van wl. Pieter van Arum.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-007 , pag. 119Grote Bredeplaats 7Jan Martinus, 32 jaar, gehuwd
8-007 , pag. 119Grote Bredeplaats 7Douwe Woude, 26 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-007, pag. 159Grote Bredeplaats 7Jan Martinus4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7 van Oudenhovenmogelijk dezelfde als hieronder vermeld of als (Ouenhoven :); gebruiker van wijk C-013; medegebruiker Eeuwkje C. Pauw; eigenaar en medegebruiker Jan M. Kroese, groenteverkoper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Eeuwkje C Pauwgebruiker van wijk C-013; medegebruiker van Oudenhove; eigenaar en medegebruiker Jan M. Kroese, groenteverkoper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Jan Martinus Kroese... ovl 1814, huw 1816, ovl 1817, huw 1837, huw 1839, ovl 1846, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk C-013, groenteverkoper, medegebruikers zijn van Oudenhove en Eeukje C. Pauw, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Martinus Jans Kroesegeb 1801 HRL, ovl 24 sep 1814 HRL; wijk C-013, zv Jan Martinus K, en Femke Luitjens (Stoffels); BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-013Grote Bredeplaats 7Jan M Kroese Jan M Kroese groenteverkoper
C-013Grote Bredeplaats 7Jan M Kroese van Oudenhove
C-013Grote Bredeplaats 7Jan M Kroese Eukje C Pauw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 501Grote Bredeplaats 7wed. Jan Machiels KroeseHarlingenhuis en erf (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 502Grote Bredeplaats 7wed. Jan Machiels KroeseHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Femke Lutzesoud 62 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk C-013; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Teunes van Arum... kantoorbediende, koopman, zv Pieter vA., en Dieuwke Teunis; BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk C-013, wijk E-161, wijk F-253; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-133; VT1839; T. v. A. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Zwaantje Neppenusoud 60 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk C-013; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-013BreedeplaatsFemke Lutzes62 jHindelopengezin 1, v, rooms katholiek, weduwe
C-013BreedeplaatsLubbertus Kroese25 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
C-013BreedeplaatsElske Kroese22 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
C-013BreedeplaatsTjiebbe J Smit58 jVeendamgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-013BreedeplaatsZwaantje Nepperus60 jVeendamgezin 2, v, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 202 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-013Grote Bredeplaats 7Femme Luitjes Stoffers, overleden op 17 september 184668 1/2 jr, geboren Workum 13/10/1777, overleden Gr. Bredeplaats C 13, wed. Jan Kroese, moeder van Luitje, wafelbakker, Lubertus, idem, Elzina, groenteverkoopster en Anna Jans Kroese (vrouw van Jozeph Roelfs Markenstein, arbeider). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-013Grote Bredeplaats 7Maaike Thomas van Slooten... 1856 Rotterdam, dv Thomas Jaanes vS, en Sipkje Abes Wyma; BS huw 1817, ovl 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk C-013; geb 6 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Tomas Janus van Slooten en Siepkje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 502Grote Breedeplaats C-013Elske Jans Kroesestal


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3550Grote Breedeplaats C-007Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3550Grote Bredeplaats 7 (C-007)Jan Kroeseazijnfabriek


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 7 Tjerk Mensonidesbierbottelaarf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 7H. Schotanuskoopman
Groote Breedeplaats 7aS. van Eekenzeeman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 7J. (Jan) Wolff


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 7beeldbepalend pand6 van 10
  terug