Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 198-001 8-001 C-019C-013


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 19
ten oostenGrote Bredeplaats 21
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 17
ten noordende Grote Bredeplaats


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 19naamloze doorlopende steeg ten oosten


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 19, Harlingen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van Hendrick Jans


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis] van de straat tot achter aan de nieuwe haven00‑00‑00 cg2/5 van een huis en brouwhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
eerdere bewonerHans Jansen Gruys
bewonerHendrick Jans Bommel
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenOene Backer smid
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.Gabbe Dirx, geauthoriseerde curator ad actum divisionis
verkoper q.q.Adam Hermans, geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
verkoper van 1/5de nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Janssen Gruys
verkoper q.q.Arnoldus Foppes, geauthoriseerde curator ad actum venditionis over
verkoper van 1/5de nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Janssen Gruys
eigenaar van 1/5Hendrick Jansen Bommel
eigenaar van 1/5Jan Janssen te Makkum
eigenaar van 1/5Ime Bauckes n.u.
erflaterwijlen Apolonie Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Gabbe Erix en Adriaen Hermans als curatoren en voormombers over) de nagelaten weeskinderen van Sytse Janssen Greus voor 1/5, en (Arnoldus Foppes als curator over) de nagelaten weeskinderen van Hans Janssen Gruys voor 1/5, (a) 2/5 van een huis en brouwhuis op het Old Blockhuys, waar Hans Janssen Gruys uit versturven is, en nu bewoond door Hendrick Janssen Bommel?, strekkende van voor de straat tot achter aan de nieuwe haven. Ten O. de openbare steeg, ten W. Oene ... Grondpacht 7 st aan de Stad.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis]1525‑00‑00 GGhuis en brouwhuis
koper provisioneelIme Bauckes
eerdere bewonerHans Janssen Gruys
bewonerHendrick Janssen Bommel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eigenaarHans Janssen Gruys
crediteur (triumphant)de erfgenamen van wijlen Apolonie Hendricx


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende brouwerij in het tweede perceel in deze akte


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de brede plaats]00‑00‑00 cgbrouwerij met de ledige plaats ten zuiden
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenBoudewijn Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperBaucke Enis
verkoperGeertie Enis
verkoper q.q.Boldewijn Jansen, curator ad actum venditionis over
verkoperGrietie Enis
erflaterwijlen Ene Bauckes, gehuwd met
erflaterwijlen Grietie Jansen
verkoper q.q.Floris Pieters, bestevader en tutor legitimus over
verkoperde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris, gehuwd met
verkoperwijlen Ene Bauckes
verkoperBonte Ypkes, vader en legitimus tutor over
verkoperzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19[niet vermeld]1420‑00‑00 GGhuis, brouwerij en ledige plaats daarvoor
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoldewijn Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0128v van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]1500‑00‑00 GGhuis en brouwerij met een ledige plaats ten zuiden daaroor gelegen, strekkende van voren van de straat af tot achter aan de haven
koperburgerhopman Rinnert Oedses
koperRinse Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenBoldewijn Jans
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperBaucke Enes
verkoperGeert Enes
verkoperGrietie Enes, gehuwd met
verkoperCornelis Egberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert Oedses, burgerhopman en Rinse Jeltes kopen een huis en brouwerij, met de ledige plaats ten zuiden daar voor gelegen, strekkende van vooren van de straat tot achter aan de haven. Ten O. de openbare steeg, ten W. Boldewijn Jans. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van Bauke Emes, Geertie Emes en Grietie Emes x Cornelis Eyberts, voor 1500 GG.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143r van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat]1500‑00‑00 GGhuis en brouwerij met de ledige plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende van voren de straat tot achter aan de haven
koperFrans Dircx, gehuwd met
koperJantien Herens
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenBoldewijn Jans
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperburgerhopman Rinnert Oedses
verkoperRinse Jeltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Dircks x Jantien Herens kopen een huis en brouwerij met een ledige plaets erachter, strekkende van voor tot aan de Noorderhaven, nz. Voorstraat. Het gereedschap is niet inbegrepen. Ten O. een steeg, ten W. Boldewyn Jans. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van burgerhopman Rinnert Oeds en Rinse Jeltes, voor 1500 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121v van 7 dec 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Breedeplaats ]2000‑00‑00 GGhuis met daarachter twee kamers
koperArian Juriens, gehuwd met
koperGriet Jarichs
naastligger ten oostenJan Hanses
naastligger ten zuidenPyter Dirckx
naastligger ten westeneen plaatske
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jacobs


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0048v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0055r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans Dircks brouwer


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0012v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHein Fransen Fisscher


1677 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 125r van 9 jul 1677 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Bredeplaats 19
inventarisantMeyle Uylckes, gehuwd metmr. bakker en koopman
Trijntye Tjallings
Claes Huyberts, geauthoriseerde curatorkoopman
Hessel Wytzes Wassenaer, geauthoriseerde curatoren overoud rentmeester
Martien Meyles kind van de inventarisant
Jacobus Meyles kind van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0125r] Ontsegelinge ende respectivelycke inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Take Wijbrants Jellema als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Meyle Uylkes in leven burger, coopman en mr. bakker binnen Harlingen, van alle soodanige goederen actien en credytten sampt in- en uytschulden als den overledene metter doodt ontruymt ende naegelaten heeft ende aldaer ten sterfhuyse zijn bevonden, en dat ter instantie van de coopman Claes Huyberts, ende de olde rentmeester Hessel Wytzes Wassenaer als geauthoriseerde curator over Martien en Jacob Meyles nagelaten weeskinderen van meergedachte wijlen Meyle Uylkes, alles op 't aengeven van Trijntye Tjallings nagelaten vrouw van den overleden Meyle Uylkes, nadat den selve den behoorlycken beloffte omme alles wel ende getrouwelyck te sullen aengeven bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van welgedachte heere commissaris, waerop dan alsoo tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volgh. Actum den 9e july 1677.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090v van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]600‑00‑00 GGhuis
koperSibren Arjens Bilckert mr. bakker
bewonerwijlen Hein Franses Visscher
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jurjen Groenwolt kapitein
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenhet huis nagelaten door wijlen Meyle Uylckes
naastligger ten noordenhet huis alwaer de Toelast uithanght de Toelast
verkoper q.q.burgemeester Jacobus Goslings, verordonneerde commissaris
verkoper q.q.Jan Symens Bijlaen, verordonneerde commissarissen over
verkoperde vacante boedel van wijlen Heyn Franses Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibren Arjens Bilckert, mr. bakker, koopt een huis bij de Blauwe Trappen, voorheen van Hein Fransen Visscher. Ten O. wd. capitein Jurjen Groenwolt, ten W. Meile Uylkes, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten N. het huis 'de Toelast' (=groot wijnvat). Gekocht van de curatoren over de boedel van Hein Fransen Visscher, voor 600 gg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0101v van 9 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de blauwe trappen]220‑00‑00 CGkelder onder des kopers huis
koperSibren Arjens, gehuwd met
koperTrijntie Tjallings
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHylckien Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibren Arjens x Trijntie Tjallings koopt een kelder onder zijn huis c.a., bij de Blauwe Trappen, nz. Grote Bredeplaats. Ingewikkelde zaak. Gekocht van Hylckien Foppes.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0057v van 14 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybren Arjens


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0079r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybe Syes c.u.mr. koekbakker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0141r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybren Arjens bakker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390r van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybren Arjens


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398v van 15 jan 1699 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]791‑15‑00 GGhuis
kopervaandrager Tjalling Pyters c.u.
huurderHans Jurjens c.u.koopmansbode
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Groenewolt kapitein
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenSymen Fockes mr. huistimmerman
naastligger ten noordenSymen Fockes mr. huistimmerman
verkoperTrijntje Tjallings, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Arjensmr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-001Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarTjalling Braaxma
gebruikerwed. Dirck Jacobs
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-001Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarTjalling Pieters
gebruikerwed. Dirk Jacobs
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-001Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarwed. Dirk Jacobs
gebruikerwed. Dirk Jacobs
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-001Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarBauke Pyters n.u.
gebruikerBauke Pyters n.u.
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0034v van 12 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de blauwe trappen606‑00‑00 GGhuis en koekenbakkerij
koperSymon de Haes, gehuwd metstadswachtmeester
koperBiatrix Ages Agema
naastligger ten oostendoorgaande steeg, waarin het verkochte een vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenFokke Symens
naastligger ten noordenFokke Symens
verkoperJan Popta, gehuwd metmr. koekbakker
verkoperStijntie Spiegel


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-001Grote Bredeplaats 19huis
eigenaarJan Scheltes Popta
gebruikerJan Scheltes Popta
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0068r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0077v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgermajoor de Haes
naastligger ten oostenFocke Symons koopman


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0218v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgermajoor de Haas


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0058v van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgermajoor Simon de Haas


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0165v van 16 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Bredeplaats]1135‑00‑00 CGhuis nieuw geboud in 1756
koper door niaarAndries Cornelis, gehuwd metbeurtschipper
koper door niaarNeeltje Minnes
geniaarde koperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
geniaarde koperLijsbeth Hendriks
huurderUilke Aukema c.u.70‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSara Groenewold
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en Bredeplaats]
naastligger ten westenArent van Urk hofmeester
naastligger ten noordenSierk van der Ley
verkoperLijsbeth de Haas, gehuwd met
verkoperEvert Wiardamr. zilversmid
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
verkoperBerber de Haas, gehuwd met
verkoperEkko Friesemankoopman
verkoperCatharina de Haas
verkoperUilke Aukemamr. zilversmid
verkopervroedsman Albartus de Haasmr. bakker
verkoperLydia Ringers, weduwe van
verkoperwijlen Goovert de Haasprocureur fiscaal van Franekeradeel
verkoperLydia Ringers, moeder en voogdes van
verkoperBeatrix de Haas minderjarig
verkoperAnna de Haas ongehuwde jongedochter veniam aetatis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Cornelis [Klein], beurtschipper x Neeltje Minnes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Berent Westendorp, mr. bontwever, een deftig huis, in 1756 NIEUW GEBOUWD, bij de Blauwe Trappen, nz. Voorstraat. Ten O. Sara Groenewold, ten W. de hofmeester Arent van Urk, ten Z. de Bredeplaats, ten N. Sierk v.d. Ley. Met vrij in- en uitgang door een steeg ten O. Gekocht van erven wl. Lydia Rengers x wl. procureur-fiscaal van Franekeradeel Govert de Haas voor 1135 gg. Koper had al een gedeelte verkregen bij de boedelscheiding van wl. Govert de Haas en koopt nu de rest van Lijbeth de Haas x mr. zilversmid Evert Wiarda, majoor en executeur Age de Haas, Berber de Haas x Ekko Frieseman, Catharina de Haas x mr. zilversmid Uilke Aukema en mr. bakker en mede-vroedschap Albertus de Haas.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0227r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 22achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0122r van 5 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNeeltie Minnes [staat: Warnders]


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0300v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 19Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de blauwe trappen]1042‑21‑00 GGhuis
koperBouwe Jetses Boomsma, gehuwd met
koperAntje Douwes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenJan Repko
naastligger ten noordende kopers Bouwe Jetses Boomsma c.u.
verkoper q.q.vroedsman Jan Wax, geauthoriseerde redder
verkoper q.q.Jarig van der Ley, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van Neeltje Minnes, weduwe van
verkoperwijlen Andries Cornelis Kleinschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Jetses Boomsma x Aaltje Douwes koopt huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, nagelaten door Neeltje Minnes. Ten O. een steeg met vrij in- en uitgang voor de koper, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten W. schipper Jan Repko, ten N. de koper zelf. Gekocht van (mede-vroedschap Jan Wax en Jarig v.d. Ley, beiden in qlt. als redders van de boedel van) Neeltje Minnes wv schipper Andries Cornelis Klein voor 1042 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-001, pag. 159Grote Bredeplaats 19B Boomsma wed4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-019Grote Bredeplaats 19Bouwe Jetzes Boomsma... (GAH204); id. van wijk B-121; gebruiker is Tjalling Wiebrens wed., naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk C-019; gebruikers J.D. Toussaint wed., Simon Tierens, ingenieur, Sijbrand Toussaint, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-019Grote Bredeplaats 19Johan Daniel Toussaint... no. 20, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 237:13:0, quit. no. 4, 1 jun 1789. (GAH1121); wed. gebruiker wijk C-019; medegebruikers Simon Tierens, ingenieur, Sijbrand Toussaint; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-019Grote Bredeplaats 19B Boomsma wedJ D Toussaint wed
C-019Grote Bredeplaats 19B Boomsma wedSimon Tierens ingenieur
C-019Grote Bredeplaats 19B Boomsma wedSybrand Toussaint


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 516Grote Bredeplaats 19erven Bouwe BoomsmaHarlingenhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-019Grote Bredeplaats 19Baukje Cornelis Lautenbach... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1879; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-019; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-019Grote Bredeplaats 19Hendrik Alberts Sluik... besteller in 1851, zv Albert S, en Albertje Jans Zwart; BS huw 1826, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-019; oud 42 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk C-019; VT1839; H.A.S. eigenaar ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-019BreedeplaatsHendrik Sluik42 jbeurtschipperTerschellingm, protestant, gehuwd
C-019BreedeplaatsBaukje Lautenbach38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-019BreedeplaatsJacoba Zonsveld20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-019BreedeplaatsFemke Buisman7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 516Grote Breedeplaats C-019Hendrik A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 516Grote Breedeplaats C-013erven Hendrik A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 516Grote Bredeplaats 19 (C-013)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 19 Pieter Verschuurevisscherf. 1500f. 1500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Breedeplaats 19H.J. Juursmaleeraar h.b.s.


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16780
Grote Bredeplaats 19Klaas Bos


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 19L. (Lammert) Veltman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 19rijksmonument 20359


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7676Grote Bredeplaats 19
  terug