Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 293-064 3-080 G-195G-240


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 29
ten oostende Grote Kerkstraat
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 27


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1989
adresgegevens
Grote Kerkstraat 29Lammert Buisman had ook een groente-affaire, hij woog omstreeks 220 pond


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0249r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenGerryt Crijns


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenGoslick Freercx


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0280v van 25 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0193v van 20 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenGosslick Freercks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010r van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenGoslyck Freercks


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0099v van 10 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGoslyck Freercks* kleinroggenbakker


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0012v van 12 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGoslyk Freercks* kleinroggenbakker


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102v van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Mosselman


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke Lolkes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265v van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Hylcke Mosselman


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0140r van 12 dec 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Hylcke Mosselman


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSikke Syttjes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0062r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZ299‑07‑14 GGvoorhuis alwaer het Wapen van het westeynd van Vlielant aen de looyff geschildert staet, met bakhuis
koper door niaarRomke Benedictus het Wapen van het westeind van Vli
geniaarde koperWillem Aris, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperEva Rommerts van der Burg
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJoucke Assuerus
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen His Romkes uitdraagster
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperCornelis Geerts mede voor zich, gelastigde van resp. te op het westend van Vlieland
verkoperSyttie Sickes te Texel
verkoperReyer Telckes te Amsterdam
verkoperCornelis Jansen te Vlieland
verkoperPytter Siewerts te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomcke Benedictus niaart als naastligger tegen mr. bakker Willem Aris x Eva Remmerts van der Burg, voor- en achterhuis nz. Grote Kerkstraat, alwaer het wapen van het westeynt van vlielant aen de loyff geschildert staet. In het achterhuis is een bakhuis. Ten O. een steeg en Joucke Assuerus, ten Z. de straat, ten W. uitdraagster His Romckes, ten N. het achterhuis. Het achterhuis heeft ten O. Doede Hendrix, ten Z. het voorhuis, ten W. een steeg en Romcke Benedictus, ten N. de straat. Grondpacht 6 st. Gekocht van Gool Cornelis, secretaris op het westeynd van Vlieland, voor hem zelf en als gelastigde voor Syttie Sickes op Texel, Reyer Eelckes te Amsterdam, Pytter Siewerts ende Cornelis Jansen mede op Vlieland, voor 299 gg. 7 st.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0228r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomke Benedictus


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Romcke Benedicks


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0114v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Romke Benedix


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0005va van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]361‑14‑00 GGvoorhuis alwaer het Wapen van het westeynd van Vlielant aen de looyff geschildert staet, met bakhuis
koper provisioneelJetse Hanses c.u., huis
koperJetske Piers 362‑00‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenSeerp Doedes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis voorheen toebehorend aan Auckmoey
naastligger ten noordende vroedsman Tjal Arjens
verkoper van 1/3Idtske Jeltes, gehuwd met
verkoper van 1/3Sioerd Eekes
verkoper q.q.Eibert Jansen, curator te Bolsward
verkoper q.q.Claes Idserts, curator over te Bolsward
verkoper van 2/3Jelte Watses nagelaten zoon
erflaterwijlen Watse Jeltes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-064Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarJetske Piers
gebruikerJohannes Salvis
gebruikerIJsbrand Salvis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZ tussen Kerkbrug en kerkhof260‑00‑00 GGhuis
koperCornelis van der Hout schipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenJeltie Jacobs
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSytse Hessels
naastligger ten noordenburgemeester Fopma
verkoperde erfgenamen van wijlen Jetske Piers
verkoperde erfgenamen van wijlen Doede Piers


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-064Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarCornelis van der Hout
gebruikerSimen Dates
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan2‑10‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103r van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis van der Hout


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis van der Hout


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-064Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarCornelis van der Hout
gebruikerWillem Coen
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0032v van 28 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZ401‑07‑00 GGhuis
koperWillem van Loon, gehuwd metmr. schoenmaker
koperClaeske Lolles Kok
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jeltje Jacobs
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenGerben Pieters
naastligger ten westenburgemeester Tjalle Arjens Fopma
naastligger ten noordenburgemeester Tjalle Arjens Fopma
verkoperSjoerd van der Hout mede voor zich, zaakgelastigde vanmr. blokmaker
verkoperJacob Kroonkoopman te Haarlem
verkoperSalomon Fokkekoopman te Haarlem


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0331r van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende dochter van Willem Loon


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-064Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarerven Willem van Loon
gebruikerOeble Gosses
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-064 Grote Kerkstraat 29wed. Symon Sybes, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0056r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sibes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-064Grote Kerkstraat 29huis
eigenaarSimon Dekker
gebruikerSimon Dekker
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑03‑10 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0207v van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Symon Sybes


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0014v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Simon Dekkers


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0021v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZ407‑07‑00 GGhuis
koperBonte Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperStijntie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenSaco Harmen van Idsinga
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJacob Cornelis
naastligger ten noordenburgemeester D. Vosma
verkoperMaeyk Willems van Loon, weduwe van
verkoperwijlen Symon Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Douwes, mr. schoenmaker x Stijntie Pytters kopen huis in de Grote Kerkstraat. Grondpacht 12 st aan de stad. Ten O. Saco Harmens van Idsinga, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Jacob Cornelis, ten N. burgemeester D. Vosma. Verkocht door Marijke Willems van Loon wv wl. Symon Sybes, voor 407 gg. 7 st.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0264r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0141r van 18 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBonne Douwes schoenmaker


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBonne Douwes


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0181v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBonte Douwe


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0040v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBonne Douwes


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0218r van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bonte Douwes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0114v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 29Grote Kerkstraat NZ600‑00‑00 CGhuis
koperJacobus Potting, gehuwd metmr. horlogemaker
koperGrietje Sibbles Brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
huurderJohannis Balstra c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Claas Heins
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHendrik Daniels c.u.
naastligger ten westenburgemeester Harkenroth
naastligger ten noordenburgemeester Harkenroth
verkoperDouwe Bonteskoopman
verkoperPerkje Bontes, gehuwd met
verkoperBernardus Coelmanskoopman
verkoperPetronella Bontes, gehuwd met
verkoperJoost Jansenscheepstimmerman
verkoperTjitske Bontes meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Bonte Douwes, gehuwd met
erflaterwijlen Stijntje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Potting, mr. horlogiemaker x Grietje Sibbles Brouwer kopen deftig huis in de Groote Kerkstraat. Grondpacht 12 st aan de stad. Ten O. vroedsman Claas Heins, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Hendrik Daniels c.u., ten N. en W. burgemeester Harkenroth. Verkopers de (met name genoemde) erfgenamen van Bonte Douwes x Stijntje Pieters, voor 600 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0203r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Potting [staat: Petting]


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0187v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Potting


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0071v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Potting


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-075 , pag. 40Grote Kerkstraat 29Jacob Potting


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0246v van 7 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 29Tiepelsteeg wijk G-163, G-162 en G-195212‑05‑00 CGhuis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195]
koperFlores Jeltes, gehuwd met
koperZydske Douwes
huurder G-162Dette Heeres
huurder G-159 [staat: 195]Jacob Piebes
naastligger ten oostenJan Bettels koopman
naastligger ten zuidenJan Bettels koopman
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenTiepelsteeg
verkoper q.q.Lammert Alberda, curator overmr. verver
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Douwes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 246v van mei 1809 , betreft pand G-195 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 29


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0271r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 31west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van J. Potting


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-080, pag. 57Grote Kerkstraat 29Jacobus Potting2‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0121r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jacobus Potting


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Grietje Sibbles Brouwer... getekt Petrus de Kok, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Johannes Jacobus Potting... d. klok, 30 dec 1809, quit. no. 13 (GAH1141); logiemaker en uurwerkhersteller, Rooms Katholiek, ovl wijk G-195, zv Jacobus P, en Grietje Sibbeles Brouwer; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-203; eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-195Grote Kerkstraat 29Johannes Potting Johannes Potting horlogiemaker


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 35 van 9 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-195Grote Kerkstraat 29koopaktefl. 100huis bestaande uit 3 woningen G-163, G-162 & G-195
 
verkoperFloris Jeltes Langedijk
verkoperZytske Douwes Koets
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 231 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-195Grote Kerkstraat 29Hylke Minnes Wiersma, overleden op 25 juli 1820koopman (Grote Kerkstraat G 195), wednr. NN, man van Elisabeth Douwes, vader van wijlen Minne (man van Jantje Klazes Zeilmaker, vader van minderjarige Janke, Hylke en Klaas Minnes Wiersma), Dieuwke (vrouw van Gerben Hendriks Meyer, timmerman) en Fredrik Hylkes Wiersma, kleermaker (uit 1e huwelijk) enminderjarige Trijntje, Douwe, Elisabeth, Jantje en Hylke Hylkes Wiersma (uit 2ehuwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 987Grote Kerkstraat 29Johannes Jacobus PottingklokmakerHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Janke Pieters Reindersma... Pieter R, en Hinke Herres Boonstra; BS huw 1812, ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-195; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Klaaske Rimmerts Pannebakker... Midlum, dv Rimmert P, en Trijntje Hogerhuis; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-195Grote Kerkstraat 29J Potting stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-195Grote KerkstraatJohannes Potting47 jhorologiemakerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-195Grote KerkstraatJanke Reindersma52 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-195Grote KerkstraatBauke J Potting18 jgleibakkerschild.Harlingenm, protestant, ongehuwd
G-195Grote KerkstraatElisabeth Potting14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1109 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-195Grote Kerkstraat 29Janke Reindersma, overleden op 26 maart 184860 jr, geboren Arum 23/4/1787, overleden Kerkstraat G 195, gehuwd, moeder van wijlen Jacobus (man van Johanna Pilaar, horlogemakerse Hilversum, vader van minderjarige Johanna Jacobus Potting), Bernardus, horlogemaker Nieuwdiep, Pieter, metselaar, Bauke, plateelbakker en Elisabeth J. Potting. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Ale Alberts de Wilde... wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Antje Bakkergeb 1806/1810 Bolsward, ovl 13 mrt 1854 HRL, huwt met Jelte Visser, N.H., arbeidster, Vst 27 aug 1853 uit Bolsward, dv Cornelis B., en ...; BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Tjeerd Pieters Zijlstra... 1839, zv Pieter Eeltjes Z, en Aafke Gerrits; BS huw 1828, huw 1839, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 39 jaar, geb Makkum(!) en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk B-050; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-195Grote Kerkstraat 29Wilhelmina Bandsma... naaister, N.H., dv Harmen Hendriks B., en Anna Plutschouw; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 987Kerkstraat G-195Johanna Potting en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 987Kerkstraat G-240IJde Gongrijpwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4454Grote Kerkstraat 29 (G-240)Aron Speijerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kerkstraat 29Kl. Rodenhuisjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 29L. Buismangroentenkoopman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 29R. (Roelof) Kroese
  terug