Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHeiligeweg 125-123 5-150 G-050G-048
   huisnummer hogerHeiligeweg 125-123 5-150 G-143G-048


Naastliggers vanHeiligeweg 12
ten oostenHeiligeweg 14
ten zuidende Gardenierstraat
ten westenHeiligeweg 8
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 12naamloze steeg ten westen


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0245r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anne Hessels


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gijsberts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038r van 3 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Jetses kuiper


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gijsbarts of zijn successeur


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Arends kuiper
naastligger ten oostenJan Arends kuiper


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011v van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gijsberts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Aernts kuiper


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0156r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel (woning) in deze akte


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0057r van 11 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan kuiper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013va van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Arents kuiper


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0070r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Arents kuiper


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0033v van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 12Heiligeweg ZZ [staat: tegenover de brouwerij van het Swaentie bij de twee bruggen]550‑00‑00 GGhuis en tuintje
koperHessel Wabes
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van dr. Arkenbout
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperJan Arents c.u.kuiper


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0089v van 15 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Aerns mr. kuiper


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0071v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeitske Jacobs


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0066r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antie


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0067r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Reintien Romkes


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0129r van 16 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Reintien Romkes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-123Heiligeweg 12huis
eigenaarReintien Romkes erven
gebruikerSybe Reins cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-123Heiligeweg 12huis
eigenaarSybe Reins kinderen
gebruikerSybe Reins cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0076r van 5 mei 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Jan Wybrens


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212v van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 12Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen]360‑00‑00 GGhuis tuin erachter
koperAbraham Rosen, gehuwd metmr. reidmaker
koperJohanna Brouwer
naastligger ten oostenDouwe Martens
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Wybren Jansen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPyter Fransen
naastligger ten westenYwe Jacobs
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoper van 1/3Rein Sybeskoopman
verkoper van 1/3Reinkje Sybes, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Bouwes thans uitlandig
verkoper q.q.Jan Ydes, curator overkleermaker
verkoper van 1/3Beitske Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Rosen, mr. reidemaker x Johanna Brouwer kopen een huis met een steeg ten westen, waarlangs men de bovenkamers kan bereiken, omtrent de twee bruggen. Ten O. Douwe Martens, ten Z. wd. en erven Wybren Jansen, ten W. Pyter Fransen en Ywe Jacobs, ten N. de straat en diept. Geen grondpacht. Gekocht voor 1/3 van Rein Sybes, koopman, voor 1/3 van Reinkjen Sybes x Jan Bouwes thans uitlandig, en van Beitske Sybes gesterkt met mr. Jan Ydes, kleermaker, als geauthoriseerde curator, voor 360 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-123Heiligeweg 12huis
eigenaarAbraham Roos
gebruikerAbraham Roos
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0202v van 8 mrt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVaandrig Abraham Rosen


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0261v van 22 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0308v van 21 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgervaandrig Abraham Roosen


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0323r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Gabbes mr. metselaar
naastligger ten oostenTrijntie Jans


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-123Heiligeweg 12huis
eigenaarvroedsman Rosen
gebruikervroedsman Rosen cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0023v van 17 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Abraham Roosen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-123 Heiligeweg 12vroedsman Roosen, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-123Heiligeweg 12huis
eigenaarvroedsm. Roosen
gebruikervroedsm. Roosen cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0087r van 11 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester A. Roosen


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0035r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 12Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen750‑14‑00 GGhuis
koperGerryt Offeringa, gehuwd metmr. bakker
koperLupkjen Douwes
naastligger ten oostenHiltje Douwes
naastligger ten zuidenSybren Jogchems
naastligger ten westenPhilippus Bos
naastligger ten westenGerryt Jacobs
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperJohanna Brouwer, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Abraham Roosen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Offringa, mr. bakker x Lupjen Douwes koopt een huis omtrent de 2 bruggen, zz. Turfhaven. Ten O. Hiltje Douwes, ten W. Philippus Bos, ten Z. Sybren Jogchems, ten N. die straat en diept. verkoper is Johanna Brouwer wv burgemeester Abraham Roosen, voor 750 gg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0065r van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Rosen


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0069v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Offeringa


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0094r van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Offringa


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0040v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Offringa


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0193r van 11 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Pieter Kievit


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0164r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Jansen


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0214v van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Jans


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0233r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFokke Metzelaar


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0353v van 6 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Martens


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0123r van 16 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0267r van 26 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Martens


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-114 , pag. 79Heiligeweg 12Jan Frederiks
5-114 /2, pag. 79Heiligeweg 12Jurjen Christiaans
5-114 /3, pag. 79Heiligeweg 12Marten Fokkes, 25 jaar, gehuwd
5-151 , pag. 81Heiligeweg 12Fokke Martens


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-150, pag. 117Heiligeweg 12Fokke Martens2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-050Heiligeweg 12Bernardus Heins Drost... Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-050; VT1839; B.H.D. eigenaar van percelen nrs. 1586 en 1587 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 177, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-050Heiligeweg 12Fokke Martens Wijngaarden... geb 1779 HRL, meester metselaar in 1799; BS ovl 1825; huw 1829, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk G-050, metzelknegt; medegebruiker Grietje Cornelis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-170; gebruiker Tjerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-050Heiligeweg 12Grietje Kornelis... van Jan Harings, dv Cornelis ... , en Riemke Sjoerds; BS ovl 1811; 1843 overlijdens; gebruiker van wijk G-050; eigenaar en gebruiker is Fokke M. Wijngaar-den, metzelknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Fokke Martenseigenaar van wijk G-143; gebruiker Gerrit P. Burghout, militair, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Gerrit Pieters Burghout... zv Pieter Klaases B, en Eelkje Berends Siderius; BS huw 1813, ovl 1819, ovl 1834; gebruiker van wijk G-143, militair; eigenaar is Fokke Martens, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-050Heiligeweg 12Fokke M Wijngaarden Fokke M Wijngaarden metzelknegt
G-050Heiligeweg 12Fokke M Wijngaarden Grietje Cornelis
G-143Heiligeweg 12Fokke Martens Gerrit P Burghout militair


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1586Heiligeweg 12Bernardus Heins DrostwinkelierHarlingenhuis (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1587Heiligeweg 12Bernardus Heins DrostwinkelierHarlingenhuis en erf (132 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-050Heiligeweg 12Minke de Haan... 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-043; oud 51 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-050; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-050HeilgewegBernardus Drost52 jkoopman en winkelierHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-050HeilgewegMinke de Haan51 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
G-050HeilgewegHein Drost26 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-050HeilgewegJohannes Drost20 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-050HeilgewegPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-050HeilgewegGrietje Drost15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-050HeilgewegBerbora Drost13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-050HeilgewegElisabeth Drost9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 14 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-050Heiligeweg 12Johannes Bernardus Drost, overleden op 20 december 184122 jr (geboren 27/1/1819), overleden Heiligeweg G 50, ongehuwd, zoon van Bernardus Heins Drost, winkelier en Minke Thomas de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 247 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-050Heiligeweg 12Pieter Bernardus Drost, overleden op 23 november 184422 jr (geboren 8/9/1822), overleden Heiligeweg G 50, ongehuwd, zoon van Bernardus Drost, winkelier en Minke Thomas de Haan, broer van Clara (vrouw van Jacobus Berndes, koopman), Hein, kleermaker en minderjarige Margaretha, Berbora en Elisabeth Bernardus Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Aaltje Boomgaard... ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-138, 143, 293, wijk H-005, supp wijk F-364, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Dirk Annes Leeninga... HRL 1851 wijk G-071, 143, 216; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-143Heiligeweg 12Fenne Willems Muller... A-097, wijk G-071, 143, 216, supp wijk G-470; oud 39 jaar, geb en wonende te Hrl. 1839, wijk G-156; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1586Typelstegen G-143Bernardus H Drostplek grond
Sectie A nr. 1587Heilige weg G-050Bernardus H Drostwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1586Gedempte Heiligeweg G-048Aldert Reinersachterhuis
Sectie A nr. 1587Gedempte Heiligeweg G-048Aldert Reinerswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4181Heiligeweg 12 (G-048)Aldert Reinierswoonhuis en bergplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 12 Aldert Reinersstoffeerderf. 1100f. 1100


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 12, HarlingenHeiligeweg 12Fa. A. Reinersstoffeerderij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 12A. Reinersstoffeerder
Heiligeweg 12aNic. Reindersstoffeerder


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 12, HarlingenHeiligeweg 12N. Reinersstoffeerderij


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 12, HarlingenHeiligeweg 12N. Reinersstoffeerderij, karpetten, loopers, tafelkleeden


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 12L.J. Drost980Burger- en Uniformkl.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.L.J. Drost980burger- en uniformkleerm.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.L.J. Drost980burger- en uniformkleerm.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 12beeldbepalend pand9 van 10
  terug