Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenwaltje 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenwaltje 92-0772-0772-106B-063B-091


Naastliggers vanHerenwaltje 9
ten oostenWortelstraat 2
ten zuidenHerenwaltje 11
ten westenhet Herenwaltje
ten noordende Wortelstraat


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0373r van 20 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 9Zoutsloot ZZ bij Valkens brouwerij150‑00‑00 cghuis
koperClaes Claessen, gehuwd metrogverschieter
koperArjaentie Pytters
naastligger ten oostende brouwerij van Valken
naastligger ten zuidende brouwerij van Valken
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperEelke Lieuwesbootjemaker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 9Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen achter de brouwerij van Amelyke Jans]190‑00‑00 cghuis
koperJan Martens, gehuwd met
koperJanke Freerkx
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noorden [a/d overkant]Reyner Fontein
verkoperClaes Claessen c.u.rogverschieter


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 9Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen achter de brouwerij van Amelyke Jans]150‑00‑00 gghuis
aanhandelaarJacob Bottes c.u.
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noorden [a/d overkant]de weduwe van wijlen Reynder Fontein
verwandelaarJan Martens c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-077 , folio 29Herenwaltje 9kamer
eigenaarDouwe Claessen wed.
gebruikerselve zeg Claes Douwes
gebruikerdog nu Rein Pieters
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-077 , folio 17vHerenwaltje 9kamer
eigenaarTietzke Ymes erven
gebruikerHendrick Alberts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan11‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-077 , folio Herenwaltje 9kamer
eigenaarTjietske Ymes erven
gebruikerwed. Jelle Jenties
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 9Herenwaltje OZ [staat: achter brouwerij De Lely op de hoek bij het brugje]156‑00‑00 gghuis
koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatisTrijntje Clases Falkens, gehuwd met
koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatisJohannes Elgersma schipper
koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatisAntje Clases Falkens, gehuwd met
koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatisJacobus Nauta mr. tingieter
geniaarde koperDirk Pyters, gehuwd mettimmerman
geniaarde koperYfke Dirks
naastligger ten oostenweduwe Claes Douwes
naastligger ten zuidenweduwe Claes Douwes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-077 , folio 18rHerenwaltje 9huis
eigenaarTjitske Ymes erven
gebruikerwed. Jelle Jenties cum soc.
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-077Herenwaltje 9Uilke Jans, bestaande uit 5 personen02‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-077 , folio 18rHerenwaltje 9huis
eigenaarJacobus Nauta wed.
gebruikerUilke Jans cum soc.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 9Droogstraat bij het brugje, op de hoek van de91‑00‑00 gghuis
koperPytter Lenses, gehuwd metmr. chirurgijn
koperTrijntje Perzijn
naastligger ten oostenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer
naastligger ten zuidenmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer
naastligger ten westen [staat: zuiden]Herenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkopermeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautamr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Lenses, mr. chirurgijn x Trijntje Perzijn


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-077 , folio 18rHerenwaltje 9huis
eigenaarJacobus Nauta wed.
gebruikerselve zeg Uilke Jans c.s.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0203r van 18 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Lensius


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-077 , folio 18rHerenwaltje 9huis
eigenaarJacobus Nauta wed.
gebruikerUilke Jans c.s.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio 36vHerenwaltje 9huis
eigenaarP. Lensius
gebruikerBeerend Rimmerts
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde17‑11‑00 cg
huurwaarde totaal37‑11‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑11‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio 36vHerenwaltje 9huis
eigenaarPieter Lensius
gebruikerwijnand Melles
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerClaas Scheltes wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0273r van 2 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Lenzius


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0086r van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 9Wortelstraat ZZ [staat: Droogstraat] hoek achter brouwerij de Lely225‑00‑00 gghuis
koperHendrik Jans beurtschipper op Leeuwarden
koperJohannes Alberts
huurderRobijn Clases c.u.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenbrouwerij de Lely, achterste gedeelte de Lelie
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lieuwe Willems
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperPieter Lenzius, erfgenaam van
verkoperPieter Lenziusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans, schipper van Harlingen op Leeuwarden vv., en Johannes Alberts kopen een huis c.a. achter de brouwerij 'de Lely', hoek Droogstraat, bij het kleine brugje [naar de Wortelstraat], dat door Robijn Clases wordt gehuurd. Ten O. het achterste deel v.d. brouwerij, ten Z. erven Lieuwe Willems, ten W. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Lensius qlt. als erfgenaam ab intestato van wl. zijn grootvader mr. chirurgijn Pieter Lensius, voor 225 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-106 , folio 36vHerenwaltje 9huis
eigenaarJohannes Alberts c.s.
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerEnne Ykes
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-102, pag. 25Herenwaltje 9Bauke Jans , 30 jaar, gehuwdbolswarderschipper
2-102, pag. 25Herenwaltje 9Rintje Pieters


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0025v van 18 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenwaltje 9Droogstraat hoek achter gewezen brouwerij genaamd de Lely250‑00‑00 cghuis
koperBauke Jans, gehuwd metvarensgezelde Lelie
koperStijntje Gerryts
huurderJohannes Elias c.u.
naastligger ten oostenhet achterste gedeelte van brouwerij de Lely de Lelie
naastligger ten zuidenWillem Lieuwes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoper van 1/2Hendrik Janstrekveerschipper
verkoper van 1/2Doede van der Veertrekveerschipper te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Jans, varensgezel x Stijntje Gerryts koopt een huis ACHTER de voormalige brouwerij 'de Lelie', hoek Droogstraat (Wortelstr?), bij het kleine brugje. Het is verhuurd aan Johs. Elias. Ten O. het achterste deel van de v/m brouwerij, ten W. de straat (Heerenwaltje?), ten Z. Willem Lieuwes, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrik Jans, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden vv., voor 1/2, en Doede v.d. Veer, idem, voor 1/2, voor 250 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-106 , pag. 36Herenwaltje 9Bauke Jans 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Akke Baukes Blomgeb 1806 HRL, ovl 15 okt 1814 HRL; wijk B-063, dv Bauke Jans B., en Stijntje Gerrits; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Bauke Jans Blom... Sijbrnes; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, ovl 1829, ovl 1846, ovl 1854; eigenaar en gebruiker van wijk B-063, Bolswarder schipper, 1814. (GAH204); wed. B.J.B. eigenaresse van perceel nr. 408 te HRL, arbeidster, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-063Herenwaltje 9Bauke Jans BlomBauke Jans Blombolswarderschipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 408Herenwaltje 9wed. Bauke Blom arbeidsterHarlingenhuis (43 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Beitske B Blomgeb 1803 HRL, ovl 27 okt 1846 HRL, ongehuwd, dv Bauke B., en Stijntje Zantman; BS ovl 1846; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-063; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Stientje G Santmanoud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-063; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-063Stientie G Santman64 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
B-063Beitske B Blom36 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-063Johannes B Blom19 jpakhuisknegtHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-063Herenwaltje 9Beitske Blom, overleden op 27 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 43 jr (geboren 3/7/1803), overleden Wortelstraat B 63, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-063Herenwaltje 9Haantje Oetzes Westerhoek, overleden op 26 december 1848(Certificaat van onvermogen), 47 jr, geboren Hitzum, overleden Anjelierstraat B 63, werkman, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-063Herenwaltje 9Jozef Wilhelm Gorter... in 1866, ovl wijk B-054, zv Johannes G, en Aafke Wilhelmij; BS huw 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2672 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-063Herenwaltje 9Marritje Jans Zeilmaker, overleden op 1 september 1852dochter van Jan Douwes Zeilmaker, zeilmakersknecht (Wortelstraat B 63) en Lieuwkje Donker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 408Wortelstraat B-063Frans Blokmaker woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 408Heerenwaltje B-091 Gerrit Jans Blom woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4345Herenwaltje 9 (B-091)Klaas Hagedoorn (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heerenwaltje 9B. Bergsmaexportslager
Heerenwaltje 9P. Zuiderhoftransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Herenwaltje 9C. (Cornelia) de Jong


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 9beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.1746768951416


  terug