Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Herenwaltje 19 2-109 2-141 B-022 B-026
1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0103v van 10 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]kamer
 
koperHarmen Jansen, gehuwd met115-00-00 GG
koperMaycke Aerts
naastliggerde weduwe van Egbert Gruiter
naastligger ten zuidenYpe Feddes
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenSaeckes nomine curatoris
verkoperNannigh Rinses, gehuwd met
verkoperNeeltyen Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen x Maycke Aerts koopt camer bij de 3 pijpen. Ten Z. Ipe Feddes. Gekocht van Nanning Rinses x Neeltie Cornelis.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0252r van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen]woning
 
koperYede Taekes c.u.250-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Ipe Feddes
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis van Sake Sakes q.q.
verkoperHarmen Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYde Taeckes koopt een huis bij de 3 pijpen. Ten O. Sake Sakes, ten Z. Ipe Feddes. Gekocht van Harmen Jansen.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0159r van 14 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: bij de Noordijs bij de straat na de Lombardspijp toelopendewoning
 
koperTijs Epes c.u.molenaar100-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de vergulde Scheer
naastligger ten zuidenTijs Epes c.u.molenaar
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Noordijs]
naastligger ten noordenTijs Epes c.u.molenaar
verkoperburgemeester Tieerd Bouwens, als testamentair erfgenaam van de
wijlen vroedsman Take Ydes Coolhart


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-109Herenwaltje 19huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-109Herenwaltje 19huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-109 Herenwaltje 19huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0269v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp]huis
 
koperPyter Beernts 120-00-00 GG
naastligger ten oosten[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten oosten[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten zuidenCornelis Fockes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenLammert Jansen
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martien HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janke HendriksSurhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jansen koopt huis tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp. Ten Z. Harmen Douwes, ten N. Andrys Ymkes, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten O.? Gekocht van Andrys Ymkes c.s.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-109 Herenwaltje 19huis
eigenaarCornelis Fokkes
gebruikerCornelis Fokkes c.s.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-109 Herenwaltje 19huis
eigenaarCornelis Fokkes
gebruikerPytter Claeses cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0187v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: Tussen het houten brugje en en de Rode Ploegspijp]huis
 
koperBeernd Pyters turfdrager225-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper
naastligger ten zuidenhet hoekhuis van de straat bij de Scheer
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenLammert Jansen
verkoperDoetje Hoytes, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Beerndssteenvoerder
verkoperDoetje Hoytes, moeder van resp.
verkoperHoyte Pieters, en
verkoperTrijntje Pieters


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0263r van 12 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: tussen Rode Leeuwsbrugje en Rode Ploegspijp]huis
 
koperSierk Pieters kooltjer77-00-00 GG
huurderGerben Wouters c.u.
naastligger ten oostenO. van Cammen
naastligger ten zuidende weduwe van Pier Reitses
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYtie Leverland, weduwe van
wijlen Johannes Ruitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Pieters, kooltjer, koopt een huis tussen de Rode Leeuwsbrug en de Rode Ploegspijp, nu bewoond door Gerben Wouters c.u. Ten O. O. van Cammen, ten Z. wd. Pieter Reitzes, ten W. de straat, ten N. N.N. Geen grondpacht. Gekocht van Ytie Leverland wv mede-vroedschap Johannes Ruitinga, voor 76 GG en voor de losse goederen een gouden ducaat of 5 CG 5 st.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0310r van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 19Herenwaltje OZ [staat: tussen Rode Leeuwsbrugje en Rode Ploegspijp]huis
 
koperSierk Pieters 37-05-00 CG
voormalig eigenaarSierk Pieterskooltjer
naastligger ten oostenJacob Corneelis
naastligger ten zuidenJacob Corneelis
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: tussen Rode Leeuwsbrugje en Rode Ploegspijp]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Antje Sierks, weduwe vanLeeuwarden
verkoper van 1/4wijlen Jochem Hendriks
verkoper van 1/4Attje Sierks, weduwe vanFraneker
verkoper van 1/4wijlen Zacchaeus Roelofs
verkoper van 1/4Lijsbeth Sierks, gehuwd met
verkoper van 1/4Tjalke Coster
verkoper van 1/4Dirks Sierks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Pieters Jr. te Leeuwarden, koopt huis tussen Rode Leeuwsbrug en Rode Ploegspijp. Ten O. en Z. Jacob Cornelis, ten W. de straat. Gekocht van (Antje Sierks wv Jochem Hendriks te Leeuwarden voor 1/4, Attje Sierks wv Zacharias Roelofs te Franeker voor 1/4, en Lijsbeth Sierks x Tjalke Coster voor 1/4, en samen nog in naam van Dirk Sierks voor 1/4, zijnde de erfgenamen van) kooltjer Sierk Pieters sr.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-141 Herenwaltje 19Sjierk Pieters0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Sjierk Pieters de Boer... BS geb 1811, huw 1823, ovl 1829, huw 1837, ovl 1850, ovl 1870, ovl 1884; eigenaar en gebruiker van wijk B-022, turfdrager, 1814. (GAH204); S.P. d. B. eigenaar van perceel nr. 459, pannebakkersknegt, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-022Herenwaltje 19Sjierk P de Boer Sjierk P de Boer turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 459Herenwaltje 19Sjierk Pieters de BoerHarlingenpannebakkersknegthuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Didert J Talsmaoud 42 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk B-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Eva W Bloemersgeb, 1805 HRL, ovl 12 jan 1845 HRL, huwt met Dirk Tolsma, dv Willem B, en Sophia Hendriks; BS ovl 1845; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Hendrik Sierks de Boer... Pietje Hendriks dekker; BS geb 1811, huw 1841; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-022; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Jeltje Willems Bloemer... bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk G-025, wijk G-064; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Metje Feikes Tadema... HRL, dv Feike Dirks T, en Houkje Roelofs; BS ovl 1821; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Feike Dirks Tadema en Houkje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Pieter de Boeroud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Pietje Hendriks Dekker... Kerk HRL 1802, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-022Herenwaltje 19Tjebbe Jans de Groot... 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk B-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk B-022; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-022HoogstraatDidert J Talsma42 jOosterendgezin 1, m, protestant, gehuwd, koetsier
B-022HoogstraatEva W Bloemers36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-022HoogstraatJeltie Bloemers46 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
B-022HoogstraatPietje Dekker68 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
B-022HoogstraatPieter de Boer36 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd, panbakker
B-022HoogstraatHendrik de Boer28 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, panbakker
B-022HoogstraatTjebbe de Groot40 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
B-022HoogstraatMetje Tadema32 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
B-022HoogstraatWilhelmina de Groot2 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-022Herenwaltje 19Rinske Everts Posthuma, overleden op 19 oktober 184035 jr, geboren Marssum, overleden Hoogstraat B 22, vrouw van Hendrik Tiesema, koperslager, moeder van minderjarige Evert en Fetje Hendriks Tijsema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 459B-022 (Heerenwaltje)Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
B-022Herenwaltje 19Eene woning op het Heerenwaltje, in gebruik bij J., Wijga. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
B-022Herenwaltje 19Eene woning op het Heerenwaltje, in gebruik bij J., Wijga. Finaal verkocht op 26 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 464..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 459B-026 (Heerenwaltje)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 459Herenwaltje 19 (B-026)Eelke Bootsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 19 Hubertus van Droogematroos
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 19R. v/d Meulenverver


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 19rijksmonument 20418
  terug