Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHofstraat 234-1324-1304-127G-094G-098


Naastliggers vanHofstraat 23
ten oostenHofstraat 25
ten zuidende Hofstraat
ten westende Hofstraat
ten noordende Romastraat


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYpe Jilles


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0218v van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0020r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Neeltie Hessels


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0049r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Neeltie Hessels


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0347v van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hobbes


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001r van 3 okt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hobbes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio 75Hofstraat 23
eigenaarJan Hobbekees wed.
gebruikerJan Hobbekees wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanvan der Woldt
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0011r van 6 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Hobbes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio 49rHofstraat 23huis
eigenaarJan Hobbes
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-132 , folio Hofstraat 23huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanvan der Wolt
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑00 cg
opmerkingIs 1722 insolvent verklaard


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-130 , folio 49vHofstraat 23woning
eigenaarJan Pyters
gebruikerJan Pyters
opmerking1722 insolvent verklaart
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014va van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 21oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0016va van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 21oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-130 , folio 49vHofstraat 23woning
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-130 , folio 50rHofstraat 23woning
eigenaarJacob Alberts
gebruikerpauper Jacob Alberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0054v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 23Hofstraat NZ140‑14‑00 gghuis
koperLucas Bos, gehuwd met
koperAafke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderJan Theunis Beslingh c.u.bontwever
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Regt Simons
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenAlbert Roos
naastligger ten noordenherberg Roma
verkoperDirk Craamerkoopman


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0016r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 21oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLucas Bos


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-130 , folio 50rHofstraat 23huis
eigenaarJacob Alberts wed.
gebruikerJacob Alberts wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0184r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLucas Bos


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0219r van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 23Hofstraat NZ170‑00‑00 cgdeftig huis
koperTjepke Gratama koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHylke Sybes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Foecke Clases
naastligger ten noordenhet huis Roma Rome
verkoperLuicas Bos, gehuwd metarbeider
verkoperwijlen Aefke Cornelis


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 23Hofstraat NZ150‑00‑00 gghuis
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
koperAaltje Harkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderJacob Knoop c.u.
naastligger ten oostenHylke Sybes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Foeke Claasens
naastligger ten noordenherberg Roma Rome
verkoperTjepke Gratamakoopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-127 , folio 88vHofstraat 23woning
eigenaarHylke Sybes
gebruikerJacob Ypes wed.
huurwaarde35‑00‑00 cg
af: lasten00‑15‑00 cg
huurwaarde totaal34‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑02 cg
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0002v van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 21oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0078v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Okkes


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0181r van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 23Hofstraat NZ91‑00‑00 gghuis
koperPieter Alberts mr. sleefmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderSjoerd Ockes 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Wynekes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Albert Floris
naastligger ten noordenhet huis Roma Rome
verkoperHarke Jurjens van der Stokmetselaar
verkoperOkke Jurjen van der Stok, zonen vancementmolenaar onder Almenum
erflaterwijlen Jurjen Ockes van der Stock, gehuwd met
erflaterwijlen Aaltje Harkes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-127 , folio 88vHofstraat 23huis
eigenaarDirk Wynekes
gebruikerDirk Wynekes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-127 , folio 88vHofstraat 23huis
eigenaarDirk Wijnekes
gebruikerDirk Wijnekes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0288r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kopers Siebe Uilkes, gehuwd met
naastligger ten westenAaltje Wynekes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0109r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 21oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Pieters


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0018v van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 21oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Pieters


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0270r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 23Hofstraat NZ wijk G-093126‑00‑00 cghuis
koperCornelis A. Jonker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSybe Ulkes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenvan Rooyen
naastligger ten noordenhet huis Roma Rome
verkoperAlbert Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-127 , pag. 86Hofstraat 23Sybe Uilkes 0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Siebe Uilkes Visser... Besling, 1814, scheepstimmerman; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1821, ovl 1829; eigenaar engebruiker van wijk G-094 en wijk G-095, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-094Hofstraat 23Siebe U Uilkes VisserSiebe Uilkes Vissertimmerknegt


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 15 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-094Hofstraat 23Siebe Uilkes Visser, overleden op 13 februari 1821man van Aaltje Dirks, vader van (reeds overleden) Uilke Siebes Visser (Hofstraat G 94, man van Catharina Barends, vader van minderjarige Grietje en Siebe Uilkes Visser). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 013a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-094Hofstraat 23Uilke Siebes Visser, overleden op 21 februari 1821zoon van Aaltje Dirks (Laanen E 210), man van Catharina Barends (Hofstraat G 94), vader van minderjarige Grietje en Siebe Uilkes Visser. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1666Hofstraat 23Wopke van der Stel Harlingenhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Sybrand Folkerts Park... 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans Park en Antje Jans ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Webeltje Boomsma... ovl wijk G-173; dv Freerk Simons B., en IJtje Oppedijk; BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-094, 205; oud 36 jaar, (vnm: Wemeltie), geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-094Hofstraat30 jschipperHarlingenm, protestant, gehuwd
G-094Hofstraat25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-094Hofstraat2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2218 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-094Hofstraat 23Geertje Andries Vlietstra, overleden op 26 juni 1851geboren 10/9/1850, dochter van Andries Vlietstra, schipper (Hofstraat G 94) en Durkje de Wit, zuster van minderjarige Itje, Janke en Geertje Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1666Hofstraat G-091Luitje van der Veer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1663Hofstraat 23 (G-098)Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 23J. Kunéborderwasscher
Hofstraat 23P. Kunéhulp-brievenbesteller


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 23R.J. (Riemke) Kune


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 23gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 23


2023
0.095014810562134


  terug