Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 254-130 4-128 G-095G-099


Naastliggers vanHofstraat 25
ten oostenHofstraat 27
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 23
ten noordende Romastraat


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ282‑00‑00 GGtwee kamers
koperburgemeester Hendricus Cesarius
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerms
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenYpe Jilles
naastligger ten noordenburgemeester Hendricus Cesarius
verkoperSeerp Lammerts Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendricus Caesarius burgemeester, koopt twee kamers nz. Hofstraat. Ten O. de verkoper, ten Z. die straat, ten W. Ipe Jilles, ten N. de koper. Gekocht van Seerp Lammerts Swerms voor 282 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012ar van 20 mrt 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ81‑12‑00 GGkamer en zomerloods en een plaats
koperHendrik Jansen, gehuwd metsmidsgezel
koperAet Jansen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruinnen Baert de Bruine Baard
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Hofstraat Rome
naastligger ten westenSeerp Lamberts Swerms
naastligger ten noorden [staat: zuiden]de hof van Romen Rome
verkoperburgemeester Henricus Caesarius


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Seerp Lammerts Swerms


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0303r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Seerp Lammerts Swerms


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0332r van 9 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen burgerhopman Seerp Lammerts


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0020r van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ76‑14‑00 GGwoning
koperBuwe Joostes Kock mr. schoenmaker
huurderJan schaarslijper
naastligger ten oostenPyter Arjens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kamer van Neeltie Hessels
naastligger ten noordende hof van Romen Rome
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0049r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ76‑14‑00 GGwoning
koperAndries Hansen mr. wever
huurderJan schaarslijper
naastligger ten oostenPyter Arjens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kamer van Neeltie Hessels
naastligger ten noordende hof van Romen Rome
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Fookeltie Bouwes
verkoperBouwe Joostes Kockschoenmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0347v van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ200‑00‑00 CGwoning
koperHessel Pykes turfdrager
huurderJacob Hendrikx Lex
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Ariens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Hobbes
naastligger ten noordende hof Romen Rome
verkoperAndries Hansenschilder


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0087r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Pieckes


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001r van 3 okt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ147‑10‑00 CGwoning
koperTjepke Hanses, gehuwd metscheepstimmerman
koperAeffke Reins
huurderJan c.u.
naastligger ten oostende woning van Tjalling Piekes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Hobbes
naastligger ten noordende hof Roma
verkoperHessel Piekesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Hanses, scheepstimmerman x Aeffke Reins kopen een woning in de Hoffstraat. Ten O. Tjalling Pieckes, ten Z. de Hoffstraat, ten W. Jan Hobbes, ten N. het hof Romen. Geen grondpacht. Hekocht van Hessel Piekes, turfdrager, voor 147 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-130Hofstraat 25kamer
eigenaarDiaconie
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0011r van 6 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ129‑00‑00 CGhuis
koperWaling Jansen c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Tjalling Pieckes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Hobbes
naastligger ten noordende hof van Roma Rome
verkoperVictoor Hansen, gehuwd met
verkoperEelkjen Sjoukes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1663) Waling Jansen (Kievit) koopt een huis of woning nz. Hofstraat. Ten O. wd. Tjalling Piekes, ten W. wd. Jan Hobbes, ten Z. die straat, ten N. het hof van Roma. Gekocht van Victoor Hanses of Hayes? x Eelkjen Sjoukes, voor 129 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-130Hofstraat 25huis
eigenaarJan Douwes
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
aansl. grondp. voldaan16‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0216v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWaling Jans Kievyt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-130Hofstraat 25kamer
eigenaarAuke Pyters
gebruikerAuke Pyters
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG
opmerkingpro deo begeert


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380r van 14 jan 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Waling Jansen Kievyt


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-130Hofstraat 25woning
eigenaarJan Pyters
gebruikerJan Pyters
opmerking1722 insolvent verklaart
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑08‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-130Hofstraat 25woning
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0054v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Regt Simons


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0184r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ148‑07‑00 CGhuis
koperHylke Sybes herbergier
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pyters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLucas Bos
naastligger ten noordenhof Roma Rome
verkoperLupkjen Walings, weduwe van
verkoperwijlen Regt Symons


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0219r van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke Sybes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke Sybes


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007av van 22 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Sybes


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHylke Sybes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0078v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ120‑07‑00 GGhuis
koperDirk Wennekes, gehuwd metmr. bontwever
koperGrietje Sytzes
huurderGerrit Hendriks c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Feikes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJurjen Okkes
naastligger ten noordenhuis Roma
verkoperJacob Hylkes Cammingamr. chirurgijn te Drachten
verkoperAaltje Hylkes Camminga, gehuwd met te Makkum
verkoperJan Snijdlermr. chirurgijn te Makkum
verkoperAnske Andries, vader en voogd van zijn minderjarige kinderengezworen makelaar
verkoperHylke Anskes, en
verkoperAndries Anskes, en hun wijlen moeder
erflaterwijlen Antje Hylkes Camminga
erflaterwijlen Hylke Sybes, gehuwd met
erflaterwijlen Riemke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Wennekes, bontwever x Grietje Sytzes kopen een huis nz. Hofstraat, bewoond door Gerryt Hendriks c.u. voor 30 cg. Ten O. Jan Feikes, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jurjen Okkes, ten N. het huis 'Roma'. Gekocht van (de testamentaire erfgenamen van) Hylke Sybes x Riemke Jacobs voor 120 gg 7 st.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0181r van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Wynekes


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0288r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 25Hofstraat NZ50‑15‑00 CGhuis
koperSiebe Uilkes, gehuwd methet Olifantje
koperAaltje Wynekes
verpachter grondCornelis Jonker of zijn successeuren2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBarent Taaken
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kopers Siebe Uilkes, gehuwd met
naastligger ten westenAaltje Wynekes
naastligger ten noordenhuis en hof Roma
verkoper q.q.Teeke S. Stephany, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0270r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybe Ulkes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-128, pag. 86Hofstraat 25Sybe Uilkes0‑10‑00 cgwoning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-095Hofstraat 25Siebe Uilkes Visser... scheepstimmerman; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1821, ovl 1829; eigenaar engebruiker van wijk G-094 en wijk G-095, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-095Hofstraat 25Siebe U Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1662Hofstraat 25Beerend Helmers en mede E.timmermanHarlingenhuis en erf (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1663Hofstraat 25Beerend Helmers en mede E.timmermanHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-095Hofstraat 25Jantje Meiles Faber... curator Jan Arends Faber, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-095; VT1839; Jan Arends Faber op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, in qualt als Curator ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-095HofstraatJanne M Faber64 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-095Hofstraat 25Jantje Meiles Faber, overleden op 8 november 1847(Certificaat van onvermogen), 71 jr, (geboren 1776), overleden Hofstraat G 95, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-095Hofstraat 25Neeltje Velthuis... ovl 8 mei 1886 HRL, huwt met Jan Kooy, zij wordt ook genoemd als Veldman, (bevr HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095), Rooms Katholiek, dv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 wijk D-059, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1662Hofstraat G-095Meinte H. Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1663Hofstraat G-094erv. Meinte H. Tigchelaarwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1663Hofstraat G-098Mettje Johs. Godthelp, wed. Meinte Tigchelaarwoonhuis
Sectie A nr. 1662Hofstraat G-099Mettje Johs. Godthelp, wed. Meinte Tigchelaarwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4866Hofstraat 25 (G-099)Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.)woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 25gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 25
  terug