Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 43 (niet bekend) 4-053 G-297 G-215
Naastliggers vanHofstraat 43
ten oostenHofstraat 45
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 41


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035v van 14 apr 1616 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gerryts


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan van Steenwick


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072v van 2 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende huizen van Jan van Stienwijck


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022r van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Ypes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027ra van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Ypes


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0259v van 22 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jooris n.u.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Gereformeerde gemeente: diaconie


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0271v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-053 Hofstraat 43Anthoon Nieuwenhuis wed0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 43Harm Dirks Ploegergebruiker van wijk G-297, wewer; eigenaar is Johannes Harm. vd Ploeg wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 43Johannes Harmens van der Ploeg... den 5 jun ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-297Hofstraat 43Johannes Harmens van der Ploeg wedHarmanus Dirks Ploeger wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1749Hofstraat 43wed. Dirk NumanHarlingenwinkelierschehuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 43Janna Monsma... dv Oepke M, en Hiltje Zandstra; BS ovl 1860; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-297; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 43Pieter H Visseroud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, schuitmakersknecht, wijk G-297; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-297HofstraatPieter Harst Visser35 jJourem, protestant, gehuwd, schuitmakersknegt
G-297HofstraatJanne Oepkes Monsma46 jMakkumv, protestant, gehuwd
G-297HofstraatHarst P Visser9 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-297HofstraatUilkje Monsma5 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-297Hofstraat 43Iege Jans de Boer, overleden op 15 februari 184310 jr (geboren 1/11/1832), overleden Hofstraat G 297, zoon van Jan Klazes de Boer, werkman en wijlen Eltje Jans Velthuis (wed. Pieter van Vliet), broer van minderjarige Riemke Jans de Boer, halfbroer van minderjarige Matthijs Pieters van Vliet (uit 1e huwelijk moeder) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-297Hofstraat 43Jan Klazes de Boer, overleden op 9 september 184450 jr, geboren Herbayum 17/8/1794, werkman, overleden Hofstraat G 297, gehuwd, vader van Riemke Jans de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 43Aaltje de Wit... wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 43Anna Dirks van Arum... BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 43Willem Barteles Verwer... Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-297Hofstraat 43Zwaantje Harmanus Holmans... huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1749G-297 (Hofstraat)Jacob Alberts Wiersmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3723G-215 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4614Hofstraat 43 (G-215)Coenraad Leerswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 43Th.Veltmanschipper


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 43, HarlingenHofstraat 43Th.W. Veltmanbrandstoffenhandel


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 43, HarlingenHofstraat 43Th.W. Veltman & zonenbrandstoffenhandel
  terug