Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 162-113 2-157 B-025B-030


Naastliggers vanHoogstraat 16
ten oostenHoogstraat 18
ten zuidenRommelhaven 11
ten westenHoogstraat 14
ten noordende Hoogstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0330r van 26 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGosse Pieters
naastligger ten westenGosse Pieters


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 16Hoogstraat ZZ250‑00‑00 GGhuis, 3/4 deel
koperJacob Claeses, gehuwd met
koperAntgie Theunis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fedde Claeses
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar het verlaat
naastligger ten westenFecke Dircks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJantgien Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claes x Antgie Theunis kopen 3/5


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0277v van 21 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0387r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 16Hoogstraat ZZ497‑00‑00 GGhuis
koperPieter Eelckes, gehuwd met
koperEbel Taevis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dieucke
naastligger ten oostenwijlen Feddes
naastligger ten zuiden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Rommelhaven [staat: verlaten]
naastligger ten westenFecke Dircks
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJacob Claesenkuiper
verkoperFeyck Reins


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Eelckes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Eelckes


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 94v van 19 jan 1640 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 16(per decreet) "Wordt geveild door erven Pieter Eelkes een huis zz. Hoogstraat met vrije uitgang door de steeg naar de verlaten.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 16Hoogstraat ZZ497‑00‑00 GGhuis met vrije uitgang naar de verlaten
koperN. N.
naastligger ten oostenReyner Hendriks brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenInne Tiaerdtsen houtkoper
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jetse Feykes, gelastigde
verkoper q.q.Age Douwes, gelastigden van te Rien
verkoperde erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Anskes c.soc.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109r van 18 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 16Hoogstraat ZZ605‑00‑00 GGhuis
koperJan Sybes pottenbakker
koperSipke Sytses
naastligger ten oostenJan Sybes
naastligger ten oostenSipke Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenInne Tieerdts
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperSeerp Lammertskuiper
verkoperDouwe Jacobs c.s. en q.q.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybes, pottenbakker en Sipke Sytses? kopen een huis in de Hoogstraat. Ten O. de koper, ten W. Inne Tjeerdts. Het huis heeft een achteruitgang. Gekocht van kuiper Seerp Lammerts en Douwe Jacobs voor 605 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012va van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 16Hoogstraat ZZ390‑00‑00 GG1/2 huis daar Wirdum uithangt, loods en plaats
koperJan Sybes pottenbakker Wirdum
koper provisioneelIpe Tijssen 389‑00‑00 GG
biederIpe Tijssen 388‑00‑00 GG
naastligger ten oostenJan Sibes
naastligger ten zuidensteeg waarlangs vrije in- en uitgang naar de vallaten
naastligger ten zuidende weduwe van Pibe Hayes Sinnema
naastligger ten westenInne Tjeerds
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperBrechtje Hanses voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Sipke Sytjesgrootschipper


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003ra van 30 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0197v van 10 apr 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen Reyers mr. gortmaker


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0244r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen Reyers


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Willems
naastligger ten westenPieter Willems


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0193r van 12 mrt 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende huisinge van Pieter Willems


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-113Hoogstraat 16huis
eigenaarPieter Willems
gebruikerAntie Goikes
gebruikerwed. Bente Ottes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-113Hoogstraat 16huis
eigenaarPieter Willems
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0067r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoyckjen Goikes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-113Hoogstraat 16huis
eigenaarPyter Willems
gebruikerwed. Tjeerd Cornelis cum soc.
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-113Hoogstraat 16huis
eigenaarPieter Willems
gebruikerBaukjen Baukes
huurwaarde42‑16‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑02‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-113Hoogstraat 16huis
eigenaarwed. Bouwe Feykes
gebruikerBaukjen Baukes
huurwaarde42‑16‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑15‑10 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0128v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0131r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter c.s.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0130v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0023r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 16Hoogstraat ZZ564‑00‑00 GGhuis
koperAbraham Tjallings, gehuwd metmr. schoenmaker
koperMayke Cornelis
huurderWillem Servaas c.u.52‑00‑00 CG
naastligger ten oostenStittert Adams Bontekoe
naastligger ten zuidenWarner Harmens
naastligger ten westenPieter Tjeerds
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Pieters Mouter te Leeuwarden
verkoperde erfgenamen van wijlen Antje Pyters Mouter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Tjallings, mr. schoenmaker x Mayke Cornelis koopt huis zz. Hoogstraat. Ten O. Stittert Adams Bontekoe, ten W. Pieter Tjeerds, ten Z. Warner Harmens, ten N. de Hoogstraat. Vrij in- en uitgang door de steeg naar de Grote Sluis. Er is in het pand lange tijd een winkel gedreven. Gekocht van erven Willem Pieters Mouter en Antje Pieters Mouter.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0173r van 7 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 16Hoogstraat ZZ464‑00‑00 GGhuis
koperAndries Dirks Schiere, gehuwd metmr. pruikenmaker
koperJetske Jacobs
bewoner voorste gedeelteAbraham Tjallings c.u.
huurder achterkamerGerben Jacobs c.u.olieslagersknecht24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenStittert Bontekoe
naastligger ten zuidenWarner Harmens
naastligger ten westenPieter Tjeerds
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overnotaris en procureur fiscaal
verkoperde geabandonneerde boedel van Abraham Tjallings, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperMayke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Dirks Schiere, mr. pruikmaker x Jetske Jacobs koopt huis zz. Hoogstraat. Ten O. Stittert Bontekoe, ten W. Pieter Tjeerds, ten Z. Warner Harmens, ten N. de Hoogstraat. Vrij in- en uitgang door een steeg naar de Grote Sluis. Het huis heeft een voorkamer met daarnaast een gang, een bovenkamer, zolder en vliering, een plaets etc. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van mr. schoenmaker Abraham Tjallings x Mayke Cornelis voor 464 gg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0007v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries Schiere


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0003v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries Schiere


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0302v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Durks


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0181r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 16Hoogstraat ZZ410‑21‑00 GGhuis
verkoper q.q.Abbe Smitt, curatorkoopman
verkoper q.q.Frans Arjens, curatoren overmr. bakker
koperArjen Douwes
bewonerde erfgenamen van wijlen Andries Schiere
naastligger ten oostenMarten Hendriks n.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Wybren Willems
naastligger ten westenPier Jans
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Harke Sydses, curatorturfdrager
verkoper q.q.Frans Arjens, curatoren overmr. bakker
verkoperDirk Andries Schiere, nagelaten minderjarig kind
verkoperHyke Andries Schiere, nagelaten minderjarig kind
verkoperJacob Andries Schiere, nagelaten minderjarig kind
verkoperSieuke Andries Schiere, nagelaten minderjarige kinderen van
erflaterwijlen Andries Schiere, gehuwd metmr. pruikenmaker
erflaterwijlen Jetske Jacobs


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0183r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Schiere


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0211v van 17 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Schiere


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0129r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Arjen Douwes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0264r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 16Hoogstraat ZZ700‑00‑00 CGhuis
koperFeikje Minnes Tuininga, weduwe vanwolkamster
koperwijlen Jelte Radsma
huurder achterste kamerN. N. 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSipke Willems
naastligger ten zuidenJan Bouwknegt
naastligger ten westenFrans Leemkool
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2Tietje Arjens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sikke van Laan
verkoper van 1/2Beintske Rientzes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arjen Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeikje Minnes Tuininga wd. Jelle Radsma koopt een huis zz. Hoogstraat. Ten O. Sipke Willems [Houtsma], ten Z. Jan Bouwknegt, ten W. Frans Leemkool, ten N. de Hoogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Tietje Arjens wv Sikke van Laan voor 1/2 en Beintske Rientzes wv Arjen Douwes voor 1/2, voor 700 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-149, pag. 29Hoogstraat 16Adam Reiniers, 36 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jelte Radsma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-157, pag. 41Hoogstraat 16Jelte Radsma2‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-025Hoogstraat 16Elisabeth Kortlanggeb 14 nov 1811 HRL, ovl 26 jul 1812 HRL; wijk B-025, dv Lubbert K, en Tietje de Groot; dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812; geb 14 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Lubbert Kortlang en Tietje de Groot


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-025Hoogstraat 16Adam Reinius... Kerk HRL 1804, 1808, BS ovl 1812, ovl 1813, ovl 1843, ovl 1844; vrouw A.R. eigenaar en gebruiker van wijk B-025, 1814. (GAH204); A.R. eigenaar van wijk G-055; medegebruikers Dirk Feykes de Boer, schoenmaker, Luitje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-025Hoogstraat 16A Reinius vrouwA Reinius vrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 466Hoogstraat 16Adam ReiniustrekschipperHarlingenhuis en erf (140 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-025Hoogstraat 16Hiske Ratsmaoud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wasvrouw, wijk B-025; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-025HoogstraatAdam Reinius73 jtrekschipperWetzelaargezin 1, m, protestant, gehuwd
B-025HoogstraatItske Ratsma63 jwaschvrouwHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-025HoogstraatHermientie de Vries15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-025HoogstraatAntje Buwalda17 jnaaisterHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-025HoogstraatPietje Metzelaar14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-025HoogstraatSymon Kamminga22 jkuiperHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
B-025HoogstraatLolkje G Bouma21 jStiensgezin 2, v, protestant, gehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-025Hoogstraat 16Johan Adam Reinius, overleden op 17 augustus 184376 jr, geboren Wetzlar/Dld 8/8/1767, veerschipper, overleden Hoogstraat B 25, gehuwd, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 72) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 59 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-025Hoogstraat 16Johanna Siersma, overleden op 14 april 1844bijna 43 jr (geboren 9/6/1801), winkeliersche, overleden Hoogstraat B 25, wed. Johan Fredrik Tuinstra, in leven bakker, moeder van minderjarige Janna-Catharina, Aukestinus en Duco Johans Tuinstra (voogd is Johannes Bernardus Schultze, notaris Dronrijp), stiefmoeder van minderjarige Sipke Johans Tuinstra (uit eerder huwelijk echtgenoot). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 282 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-025Hoogstraat 16Idske Jeltes Radsma, overleden op 17 november 184468 jr, (geboren 9/3/1776), overleden Hoogstraat B 25, wed. Adam Rienius, geen kinderen, tante van Joeke, werkman en Jelte M. Radsma, wagenmaker Franeker, Sietse, visser?, Jelte, blikslager, Sietske (vrouw van Pieter van Dorpen, bakker), Feikje (vrouw van Jan Feddema, kantoorbediende) en Jetske Jans van der Brugh (vrouw van Petrus de Cock, onderwijzer Koudum), Grietje van der Meulen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-025Hoogstraat 16Dieuwke Vegelin van Klaarbergen... HRL, groenvrouw in 1851, dv Jan Oenes en Saakje Gerrits; BS huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-025; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-021; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-025Hoogstraat 16Yme Kostergeb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-025Hoogstraat 16Ymkje Hartenberg... 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2433 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-025Hoogstraat 16Piebe Reins de Groot, overleden op 19 maart 1852geboren 2/12/1850, zoon van Rein Jans de Groot, gleibakker (Hoogstraat B 25) en Antje Pooch. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 466Hoogstraat B-025Hemmes van der Meulenwoonhuis


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 46 van 13 feb 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-025Hoogstraat 16koopaktefl. 2750huis in de Hoogstraat B-025
 
verkoperDieuwke Posthumus (wv Jelle Horjus)
koperAgnes van der Meer


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 466Hoogstraat B-030Agnes van der Meer, vrouw van C.A.A. van Rossumwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 466Hoogstraat 16 (B-030)Agnes van der Meerwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Hoogstraat 16Th. van Rossum


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 16 Theodorus J.A. van Rossumwinkelierf. 600f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 16A. Fluitsmaslager


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13698
Hoogstraat 16Franz Josef Binder


1936 - advertentiebron: Vrijheid Daagt, de, Historisch spel in twee bedrijven (Postema, D.A.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 16, HarlingenHoogstraat 16 Harlinger Vleeschcentrale, de


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 16R.R. Hemkes937Harlinger Vleeschcentr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.R. Adema513Beh., stoffeerderij, verhuiz.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.R. Adema513Beh., stoffeerderij, verhuiz.


1954 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Hoogstraat 16apr: Op het adres Hoogstraat 16 opende de fam. Stellingwerf een snackbar en ijssalon


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 16beeldbepalend pand4 van 10


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 16, HarlingenHoogstraat 16R. Ademabehanger, stoffeerder, verhuizingen door geheel Nederland
  terug