Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 45-085 5-084 G-ongG-ong


Naastliggers vanKerkpad 4
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 6
ten noordenKerkpad 2


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0127v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0037v van 8 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127r van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0003r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende predikantshof


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032v van 31 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende predikantshof


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0147v van 12 apr 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoucke Hoytes Beyma


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0282r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIdts Fockes


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Taevis


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0099r van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Taevis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085Kerkpad 4huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerwed. Abraham Tiommes
opmerkingonmagtigh


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085Kerkpad 4huis
eigenaarwed. Abraham Tiommes
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041v van 5 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeern Hendricks bontwerker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085Kerkpad 4huis
eigenaarwed. Abraham Tjommes
gebruikerwed. Abraham Tjommes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085Kerkpad 4huis
eigenaarAbraham Tjommes
gebruikerAbraham Tjommes
opmerkingpauper


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0026v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085Kerkpad 4huis
eigenaarAbraham Tjommes
gebruikerAbraham Tjommes
opmerkingonvermogende


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0142r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Lykeles


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0030v van 12 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Lykles


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241v van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNeeltje Jelles, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Age Agema


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0258r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Age Agema


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0138r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Agema


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0025v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 4Kerkpad WZ 4/10 [staat: aan het groot kerkhof]470‑00‑00 GGhuis en hof
koper van 1/2dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland
koper van 1/2Simon Wijma procureur fiscaal
eerdere eigenaarHendrik Eyberts
huurderJelle Agema c.u.
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJan Heeres
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gompert Salamons
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordende weduwe van Gompert Salamons
verkoper q.q.dr. Seerp Gratema, curatoradvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Simon Wijma, curatoren overprocureur fiscaal
verkoperJelle Agema, gehuwd met
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Seerp Gratama, advocaat bij het Hof van Friesland, en Simon Wijma, proc. fisc. van Harlingen, kopen een huis met hof erachter, aan het Groot Kerkhof, dat nu wordt bewoond door Jelle Agema, als huurder. Ten O. het kerkhof, ten Z. Jan Heeres en de Gereformeerde diaconie, ten W. de Gereformeerde diaconie en erven Gompert Salomons, ten N. wd. Hendrik Daniels. Met voorwaarden. Gekocht van de kopers, als curatoren over de verlaten boedel van mr. steenhouwer Jelle Agema x Rinske Lanting, voor 470 gg.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0052r van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. S. Gratama


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0167r van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 4Kerkpad [staat: groot kerkhof ten oosten]599‑19‑15 CGhuis en tuintje
koperReyn Floris, gehuwd met
koperDoedtje Taekes
huurderStoffel Klein c.u.
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJan Heeres
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gompert Salomons
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Daniels c.s.
verkoper van 1/2Simon Wijmaprocureur
verkoper van 1/2professor Seerp Gratama te Groningen


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0089r van 23 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Floris


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0141r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 40oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRein Floris


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-084, pag. 111Kerkpad 4H Witte1‑00‑00 cghuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1643Kerkpad 4Pieter Jelles GlinstraguardenierSexbierumhuis en tuin (510 m²)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5115Kerkpad 4 (G-ong)Dieuwke Renemapakhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 4J. (Jelle) Vlieger


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 4rijksmonument 20449
  terug