Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 69
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 694-0734-0724-069H-035H-060


Naastliggers vanKerkpoortstraat 69
ten zuidenKerkpoortstraat 71
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 67


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0165v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimen Elings


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0245v van 12 nov 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 69Kerkpoortstraat [staat: bij de Kerkpoort]206‑00‑00 gghuis
kopermr. Pybe Alefs Egginga
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTeunis Jacobs
verkoperElingh Symens c.u.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0066r van 9 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 69Kerkpoort aan stadsvesten, bij de370‑00‑00 gghuis, loodsje, plaatsje en tuintje
koperDouue Tierckx c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTeunis Jacobs
verkopermr. Pybe Aliffs Egginga c.u.chirurgijn


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0094v van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Douwe Tierx


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0182r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Douwe Tieerds


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0062v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 69Kerkpoort aan de stadsvesten, bij de210‑00‑00 cghuis, loods, plaats en tuin
koperRitske Taekes, gehuwd met
verkoperJancke Bartels
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Kerkpoort]
naastligger ten noordenAsmus
verkoperTjerck Douwes
verkoperPiter Douwes
verkoperFocke Lammerts, gehuwd met
verkoperTrijntie Douwes
verkoperJochum Douwes
verkoperDouwe Douwes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0211v van 11 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 69Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort aan de stadsvesten]260‑00‑00 cghuis, loods, plaats en tuintje
koperGrietie Claeses, weduwe vanuitdraagster
koperwijlen Cornelis Jansen
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAsmus
verkoper q.q.Reyn Sytses, praesesapotheker
verkoper q.q.Beernt Stint, sequens praeses vanmr. kleermaker
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van
verkoper van 1/4Teecke Ritskes
verkoper q.q.Reyn Sytses, gelastigdeapotheker
verkoper q.q.Beernt Stint, gelastigden vanmr. kleermaker
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoper van 1/4Baltus Ritskes, ende
verkoper q.q.Folkert Hectors, oom en voorspraak over
verkoper van 1/4Bauckjen Ritskes, en over
verkoper van 1/4Jop Ritskes
erflaterwijlen Ritske Teeckes, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Baltus


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJurrien Philippus


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0160r van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 69Kerkpoort200‑00‑00 cghuis met tuintje
koperWillem Fookles, gehuwd metschuitschipper
koperFokeltie Abes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende stad Harlingen: wachthuis
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHidde Jacobs
verkoperTrijntie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Jurrien Philips


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0215v van 22 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 69Kerkpoort (bij de)100‑00‑00 cghuis en tuintie
koperTijs Hansen c.u.bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenhet wagthuis
naastligger ten westenKerkpoort
naastligger ten noordenClaas Engels
verkoperFokeltie Abes, weduwe van
verkoperwijlen Willem Fokles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Hansen, bontwever, koopt een huis en tuin bij de Kerkpoort. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de straat, ten Z. het Wachthuis, ten N. Claas Engels. Gekocht van Fokeltje Abes wv Willem Fokles?, schuitvoerder, voor 100 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-073 , folio 70Kerkpoortstraat 69
eigenaarTijs Hansen
gebruikerTijs Hansen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-073 , folio 45rKerkpoortstraat 69
eigenaarTijs Hansen
gebruikerTijs Hansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-073 , folio 45vKerkpoortstraat 69
eigenaarTijs Hansen
gebruikerTijs Hansen
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tijs Hanses
naastligger ten zuidenstadsvesten


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0137r van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 69Kerkpoort150‑00‑00 cghuis
koperJan Jansen, met zijn broer
koperRutger Jansen ?
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadspakhuis of wachthuis
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenClaes Engels
verkoperLijsbet Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Rutger Jansen, gebroeders, kopen een huis, loods, weefwinkel en tuintje omtrent de Kerkpoort. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de straat., ten Z. het Stadspakhuis of Wachthuis, ten N. ten naasten Claas Engels. Gekocht van Lijsbeth Claeses wv Tijs Hansen, voor 150 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-072 , folio 45vKerkpoortstraat 69huis
eigenaarRutger Jansen
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Alberts
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-072Kerkpoortstraat 69Beernt Jansen, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-072 , folio 45vKerkpoortstraat 69huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerBeernt Jansen
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-072 , folio 46rKerkpoortstraat 69huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerBeerrnd Jansen
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0114r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 69Kerkpoortstraat NZ [staat: stadsvesten bij Corps du Guarde]475‑00‑00 cghuis en 2 weefwinkels met plaats
koperHendrik Mossing, gehuwd metmr. bontwever
koperRixtje Clases
huurderArent Freerks c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Harmen Janzen
verkoper van 1/2Johanna Gleis, weduwe van te Hoksbergen
verkoper van 1/2wijlen Beernd Luizink
verkoper van 1/2Gryttje Mossing, weduwe van te Hoksbergen
verkoper van 1/2wijlen Beernd Gleis


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-072 , folio 46rKerkpoortstraat 69huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerBeernd Jansen
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0206r van 12 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Mossing


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Mossing


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-069 , folio 82rKerkpoortstraat 69huis
eigenaarHendrik Mossing
gebruikerHendrik Mossing
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-069 , folio 82rKerkpoortstraat 69huis
eigenaarH. Mossing
gebruikerH. Mossing
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0033v van 11 jun 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 69Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort naast de Corps du Garde]599‑19‑00 cghuis en twee weefwinkels
koperGerrit Mossing
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWouter Rutgers
verkoperHendrik Mossingmr. bontwever


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-069 , folio 82rKerkpoortstraat 69huis
eigenaarGerryt Morsing
gebruikerGerryt Morsing
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0067r van 7 feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohanna Kams


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-069 , pag. 80Kerkpoortstraat 69Jan Dijkstra 1‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Johanna Kamsgeb 1774 HRL, ovl 19 mrt 1813 HRL, huwt met Johannes Durks Dijkstra, koopt een plek grond in 1801, ovl wijk H-035; BS ovl 1813; 1814 huwelijken


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Johannes Durks Dijkstra... 1e huwt met Johanna Kams 2e huwt met Ida Visser op 21 jul 1814 HRL, voerman in 1830, wonende te HRL. wijk H-035 in 1813, huw.afk. 10 en 17 jul 1814, wonende te HRL. en is sleeper, huw.get. bij AS.R. Terdeus en S. Annes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Jan Dirks Dijkstra... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-035Kerkpoortstraat 69Jan DijkstraJan Dijkstrasleeper


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 179 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-035Kerkpoortstraat 69Geertruida Schonenberg, overleden op 29 augustus 1825wed. Johannes Harmens Visser, vrouw van Jacob van Germen, wafelbakker, moeder van Ida (vrouw van Jan Dijkstra, botersleper Kerkpoort H 35), Harmen, wafelbakker Dokkum, Marten, idem, Dirk, idem, Bernardus, idem, wijlen Gerrit (man van Migcheliene de Jong, vader van minderjarige Gerharda, Geertruida, Johannes-Nicolaas en Anna-Maria Gerrits Visser, allen in Brabant verkerende) enwijlen Baaye Johannes Visser (vrouw van Allard van der Zee, moeder van minderjarige Geertruida, Johanna, Hermanus, Johannes, Ida, Jacobus, Marijke en Alberta Allards van der Zee, allen in Holland zich ophoudende), geen kinderen uit2e huwelijk. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1818Kerkpoortstraat 69wed. Jan Dijkstra sleperscheHarlingenhuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Ida Visser... huw.afk. 10 en 17 jul 1814, 2e huwt met Jacob Bonnema op 7 jan 1836 HRL, hij is sleper, N.H., ovl wijk H-035, dv Johannes V, en Geertruida Schoonbergen; BS huw 1814, ovl 1830, huw 1836, ovl 1867, bev r HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-035Jacobus Bonnema42 jvoermanHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-035Yda Johs. Visser49 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-035Dirk Dijkstra21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Geertruida Dijkstra19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Johanna Dijkstra17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Elizabeth Dijkstra13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Baudina Dijkstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 147 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-035Kerkpoortstraat 69Geertruida Jans Dijkstra, overleden op 17 februari 184019 jr, overleden Kerkpoortsend H 35, dochter van wijlen Jan Dijkstra en Ida Johannes Visser (thans vrouw van Jacobus Bonnema, voerman/sleper), zuster van minderjarige Durk, Johanna, Elisabeth, Baudina en wijlen Wilhelmina Jans Dijkstra (toeziend voogd is Dirk Cornelis van der Tol, landbouwer Sexbierum). Saldo fl. 340,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 149 (vermindering saldo met fl. 107,95). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Jacob Willems Bonnema... zv Willem Lieuwes B., en Catharina (Postma); BS huw 1819, huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-035; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk H-035; VT1839; J.W.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1818Rapenburg H-035Bauke S. Dijkstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5050Kerkpoortstraat 69 (H-060)Theodorus de Windt (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 69W. van Driestenbootwerker


1930 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 69, HarlingenKerkpoortstraat 69Jager, Poppe W'De eerste steen
gelegd door
POPPE W. JAGER
oud 2 jaar.
20 Sept. 1930.'


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 69P.W. (Poppe) Jager


2023
0.41045713424683


  terug