Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 69
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 69 4-049 4-069 H-035 H-060


Huisnaam in: 1645
Gebruik:
Naam: de hollandsche tuin
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanKerkpoortstraat 69
ten oostenKerkpoortstraat 71
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 67


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0094v van 10 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 67, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Douwe Tierx


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-049Kerkpoortstraat 69
eigenaarLubbert Beerns
gebruikerLubbert Beerns
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-049Kerkpoortstraat 69
eigenaarLubbert Alles
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-049 Kerkpoortstraat 69huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerHendrik Hendriks cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-049 Kerkpoortstraat 69woning
eigenaarPier Andrys
gebruikerLucas Bos
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-049 Kerkpoortstraat 69Pieter Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-049 Kerkpoortstraat 69huis
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerPytter Douwes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0114r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 69Kerkpoortstraat NZ [staat: stadsvesten bij Corps du Guardehuis en 2 weefwinkels met plaats
 
koperHendrik Mossing, gehuwd metmr. bontwever475-00-00 CG
koperRixtje Clases
huurderArent Freerks c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Harmen Janzen
verkoper van 1/2Johanna Gleis, weduwe vanHoksbergen
verkoper van 1/2wijlen Beernd Luizink
verkoper van 1/2Gryttje Mossing, weduwe vanHoksbergen
verkoper van 1/2wijlen Beernd Gleis


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0206r van 12 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 67, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Mossing


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 67, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Mossing


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0033v van 11 jun 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 69Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort naast de Corps du Garde]huis en twee weefwinkels
 
koperGerrit Mossing 599-19-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWouter Rutgers
verkoperHendrik Mossingmr. bontwever


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0067r van 7 feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 67, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohanna Kams


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-069 Kerkpoortstraat 69Jan Dijkstra1-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Johanna Kamsgeb 1774 HRL, ovl 19 mrt 1813 HRL, huwt met Johannes Durks Dijkstra, koopt een plek grond in 1801, ovl wijk H-035; BS ovl 1813; 1814 huwelijken


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Johannes Durks Dijkstra... 1e huwt met Johanna Kams 2e huwt met Ida Visser op 21 jul 1814 HRL, voerman in 1830, wonende te HRL. wijk H-035 in 1813, huw.afk. 10 en 17 jul 1814, wonende te HRL. en is sleeper, huw.get. bij AS.R. Terdeus en S. Annes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Jan Dirks Dijkstra... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-035Kerkpoortstraat 69Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-035Kerkpoortstraat 69Geertruida Schonenberg, overleden op 29 augustus 1825wed. Johannes Harmens Visser, vrouw van Jacob van Germen, wafelbakker, moeder van Ida (vrouw van Jan Dijkstra, botersleper Kerkpoort H 35), Harmen, wafelbakker Dokkum, Marten, idem, Dirk, idem, Bernardus, idem, wijlen Gerrit (man van Migcheliene de Jong, vader van minderjarige Gerharda, Geertruida, Johannes-Nicolaas en Anna-Maria Gerrits Visser, allen in Brabant verkerende) enwijlen Baaye Johannes Visser (vrouw van Allard van der Zee, moeder van minderjarige Geertruida, Johanna, Hermanus, Johannes, Ida, Jacobus, Marijke en Alberta Allards van der Zee, allen in Holland zich ophoudende), geen kinderen uit2e huwelijk. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1818Kerkpoortstraat 69wed. Jan Dirks DijkstraHarlingensleperschehuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Ida Visser... huw.afk. 10 en 17 jul 1814, 2e huwt met Jacob Bonnema op 7 jan 1836 HRL, hij is sleper, N.H., ovl wijk H-035, dv Johannes V, en Geertruida Schoonbergen; BS huw 1814, ovl 1830, huw 1836, ovl 1867, bev r HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-035Jacobus Bonnema42 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, voerman
H-035Yda Johs. Visser49 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-035Dirk Dijkstra21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Geertruida Dijkstra19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Johanna Dijkstra17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Elizabeth Dijkstra13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Baudina Dijkstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-035Kerkpoortstraat 69Geertruida Jans Dijkstra, overleden op 17 februari 184019 jr, overleden Kerkpoortsend H 35, dochter van wijlen Jan Dijkstra en Ida Johannes Visser (thans vrouw van Jacobus Bonnema, voerman/sleper), zuster van minderjarige Durk, Johanna, Elisabeth, Baudina en wijlen Wilhelmina Jans Dijkstra (toeziend voogd is Dirk Cornelis van der Tol, landbouwer Sexbierum). Saldo fl. 340,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 149 (vermindering saldo met fl. 107,95). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 69Jacob Willems Bonnema... zv Willem Lieuwes B., en Catharina (Postma); BS huw 1819, huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-035; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk H-035; VT1839; J.W.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1818H-035 (Rapenburg)wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 69Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Bernardus de Vries een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 60 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5050Kerkpoortstraat 69 (H-060)Theodorus de Windt (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 69 Watze van Driestenbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 69W. van Driestenbootwerker


1930 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 69, HarlingenKerkpoortstraat 69Jager, Poppe W'De eerste steen
gelegd door
POPPE W. JAGER
oud 2 jaar.
20 Sept. 1930.'


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 69P.W. (Poppe) Jager
  terug