Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKlaverbladstraat 2(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-372G-383


Naastliggers vanKlaverbladstraat 2
ten oostende Klaverbladstraat
ten zuidenKlaverbladstraat 4


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173v van 22 mei 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 2Klaverbladstraat WZ [staat: Weverstraat]13‑00‑00 ggkamer
koperLourens Jacobs gortmaker
verpachter grondClaes Willems bakker0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Willems
naastligger ten westende hof van Jacobus Meilsma
naastligger ten noordenClaes Willems
verkoperClaes Willemsbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Jacobs, gortmaker, koopt


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0061r van 23 dec 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 2Klaverbladstraat WZ [staat: Weverstraat]30‑00‑00 ggkamer
kopervroedsman Lourens Jacobs Asperen
verpachter grondClaas Burger 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten zuidenJan Willems
naastligger ten westende hof van Jacobus Meilsma
naastligger ten noordenClaas Burger
verkoperHessel Jacobs Hingstgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Jacobs Asperen, mede-vroedschap, koopt een camer in de Weverstraat. Ten O. die straat, ten W. de hof van Jacobus Meilsma, ten Z. Jan Willems ten N. Claas Burgers. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst, gortmaker, voor 30 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0205r van 5 sep 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 2Weverstraat12‑00‑00 ggkamer
koperPytter Hendrix mr. zeemtouwer
verpachter grondClaes Burger 0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenWeverstraat
naastligger ten zuidenPytter Hendrix
naastligger ten westenEelke Rinnerts koopman
naastligger ten noordenEelke Rinnerts koopman
verkoperburgemeester Lourens Jacobs Asperen
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Klaverbladstraat 2 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-372Klaverbladstraat 2Itske Minnes van der Veer... en Hielkje (Lieuwes); BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, wijk F-129, wijk G-372, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-145; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Klaverbladstraat 2 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Klaverbladstraat 2 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Klaverbladstraat 2 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2892Klaverbladstraat G-383 Fredericus D. Rooswinkel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2892Klaverbladstraat 2 (G-383)Dirk Cnossenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Klaverbladstraat 2H. Beukertransportarbeider


2023
0.13851404190063


  terug