Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 208-1028-1028-108E-112E-112
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 208-1028-1028-108E-106E-112


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 20
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 22
ten westenVijver 7
ten noordenKleine Bredeplaats 18


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Bredeplaats 20Tabakspijpmakerssteeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0221r van 9 aug 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0374r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNeeltgien Bents


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0077v van 13 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neelke Beerns


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0369r van 13 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neeltie Berends


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059v van 5 mrt 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 20Jan Johannissteeg, strekkende zuidwaarts tot aan de straat daarachter307‑00‑00 gghuis, ledige plaats en loods
koperHidtie Annes, weduwe van
koperwijlen Anske Alles
naastligger ten oostenhuis en plaats van Griet Ewerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIdts Sibolts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperNeeltie Buve, weduwe van
verkoperwijlen Taecke Feckes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0044r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrietie Berents


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0030r van 17 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de Plaets] tot aan de Vijver [staat: Vijverstraat]00‑00‑00 cghuis en het huis er recht achter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenMelis Heyns
naastligger ten westenVijver [staat: Viverstraat]
naastligger ten noorden (voor)Piter Janssen
naastligger ten noorden (achter)Fonger Buwes
verkoperde erfgenamen van wijlen Grietje Beerns


1648 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 20, HarlingenKleine Bredeplaats 20Tjepkes, Ipe;Pieters, JetskeAfbeelding van een vat met een huismerk en de initialen 'I.T.' & 'I.P.'In de boedelinventaris van de overleden Jetske Sybouts, weduwe van Sibren Martens (beschreven 29 december 1682), wordt dit pand als hun eigendom genoemd, op de bredeplaets, alwaer de butterton in de gevel staet.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0250v van 10 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156v van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepkes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0190r van 22 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ipe Tiepckes


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats]2200‑00‑00 gghuis bestaande uit 2 gebouwen met een plaatsje ertussen en een eigen steeg ten zuiden
koperSibout Andries, gehuwd metwijdschipper
koperYfk Tymens
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuideneigen steeg naar de Vijverstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Huibert Sent
naastligger ten westenHarmannus Sapiedes conrector
naastligger ten westenlege plaats
naastligger ten noordenStoffel Clasens
verkoperJetske Pyters, weduwe van te Sneek
verkoperwijlen Ype Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibout Andries, wydschipper x Yfk Tymens koopt een huis dat gebouwd is in 1648, wz. Bredeplaats, bestaande uit een voor- en achtergebouw, met een plaats er tussen en een eigen steeg ten Z., zo lang als deze beide huizen strekken. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de conrector Harmannus Sapaeides en een ledige plaets, ten Z. wd. Huibert Sents, ten N. Stoffel Clasen. Gekocht van Jetske Pyters wv Ipe Tjepkes te Sneek voor 2200 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0234r van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet nieuwe achterhuis van Sibolt Andries


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024v van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis van Siebolt Andries


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 9rKleine Bredeplaats 20de weduwe van Sibout Andrysf. 20000-00-00 (12000+8000)


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0224v van 29 okt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1682 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 189r van 29 dec 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 20
inventarisantJetske Sibouts, weduwe (1) van
wijlen Sibren Martens
Jan Pieters Oldaens, geauthoriseerde curator over
Sybout Sybrens kind uit (1)
Marten Sybrens kind uit (1)
Hessel Sybrens kind uit (1)
inventarisantJetske Sibouts, gehuwd (2) met
Pieter Pieters Graudakoopman
Grietie Harmensgezworen waardeerster
Dieucke Jansgezworen waardeerster
inleiding bij de boedelinventarisatie[0189r] Warderinge ende Inventarisatie gedaen ten overstaen van de Praesiderende Burgemeesteren Tjeerd Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer Secretaris, ten huise van Jetske Sibou[t]s weduw van w: Sibren Martens, van alle sodanige goederen, uyt- en inschulden aldaer ten huise bevonden, ten versoecke van Jan Pieters Oldaens als geauthoriseerde curator over de twe segge drie voorkinderen, met namen Sybout, Marten, ende Hessel Sybrens bij haer overleden wijlen man Sibren Martens voornoemt in echt getogen, in dier qualiteit requirant, ende de selve Jetske Sybouts sich ad secunda vota begeven hebbende met de koopman Pieter Pieters Grauda in desen met de selven gesterckt, in dier qualiteit requirerende, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de requirerende, de waerderinge door Grietie Harmens en Dieucke Jans beide gesworen wardeersters, die ook den belofte daertoe staende, hebben gepraesteert in handen van de mede commissaris Asperen, waerop dan tot de warderinge geprocedeert is, als volght. Actum den 29 december 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0200r van 1 mei 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen hopman Swerms


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0254r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Pieters Grauda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio 156Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarWillem Berents
eigenaarWybe Grauda
gebruikerWybe Grauda
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio 102vKleine Bredeplaats 20huis
eigenaarWybe Grauda
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio Kleine Bredeplaats 20huis
eigenaarMarten Syberens
gebruikerMarten Syberens
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0272v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybe Grauda


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio 103rKleine Bredeplaats 20huis
eigenaarMarten Sybrens
gebruikerMarten Sybrens cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0024v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWijke Martens
naastligger ten zuidenAttie Martens


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0166v van 23 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWijke Martens


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-102Kleine Bredeplaats 20Wijke Martens, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0
8-102Kleine Bredeplaats 20Attje Martens, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0038v van 10 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWijke Martens
naastligger ten zuidenAettje Martens


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio 103rKleine Bredeplaats 20huis
eigenaarerv. Wijke Martens
eigenaarerv. Attie Martens
gebruiker
opmerkingledig


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio 104rKleine Bredeplaats 20huis
eigenaarSjoerd Bosscha
gebruikerJ.H. Sykman c.soc.
huurwaarde totaal116‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑01‑12 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0259r van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ661‑07‑00 gghuis
koper door niaarburgemeester Sjoerd Bosscha, gehuwd metkoopman
koper door niaarSipkje Tjalles Fopma
geniaarde koperBeert Brouwer
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenPoppe Salomons Builart
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenburgemeester Bosscha
naastligger ten noordenburgemeester Bosscha
verkoper q.q.ds. Ritsco Ripema, curator
verkoper q.q.Joost Zeeman, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntje Jarigs
verkoper van 1/3Jeltje Dirks, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeester
verkoper van 1/3Sybren Jarigs, erfgenamen ex testamentair vanijzersmid te Workum
erflaterwijlen Jarig Sybouts Adema


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0260v van 7 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 20achterVijver en de Bredeplaats achter het groot huis van Beert Brouwer220‑00‑00 gghuis
koperburgemeester Sjoerd Bosscha koopman
huurderHendrik Arjens c.s.36‑00‑00 cg
naastligger ten oosten[geniaarde koper] Beert Brouwer
naastligger ten zuidenPoppe Builart
naastligger ten westenLieuwe de Bruin
naastligger ten noordenburgemeester Sjoerd Bosscha
verkoper q.q.ds. Ritsco Ripema, curator
verkoper q.q.Joost Zeeman, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntje Jarigs
verkoper van 1/3Jeltje Dirks, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeester
verkoper van 1/3Sybren Jarigs, erfgenamen ex testamentair vanijzersmid te Workum
erflaterwijlen Jarig Sybouts Adema


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0224v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijver 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0095r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMigchiel Nauta n.u.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-102 , folio 104rKleine Bredeplaats 20huis
eigenaarburgemeester Bosscha erven
gebruikerJurjen Gerryts c.s.
huurwaarde totaal108‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑12‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-108 , folio 174vKleine Bredeplaats 20huis
eigenaarM. Nauta
gebruikerLourens Nak
huurwaarde80‑00‑00 cg
gebruikerHaye Dirks wed.
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerEvert Barkman wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal125‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal121‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-108 , folio 174vKleine Bredeplaats 20huis
eigenaarM. Nauta wed.
gebruikerLourens Nak
huurwaarde87‑00‑00 cg
gebruikerMinne Hansen
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Loman
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal129‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal125‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑14‑08 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0280r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen M. Nauta strandmeester


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-108 , folio 174vKleine Bredeplaats 20huis
eigenaarM. Nauta wed.
gebruikerLourens Nack
huurwaarde90‑00‑00 cg
gebruikerSteven Everts
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde20‑16‑00 cg
huurwaarde totaal130‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal126‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑01‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-114, pag. 128Kleine Bredeplaats 20Lourens Nak


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 20Kleine Bredeplaats WZ wijk E-1121065‑03‑00 cghuis
koperMelchior Schraage, gehuwd met te Bolsward
koperMaria Josepha Joosten te Bolsward
huurderLourens Nak mr. varkensslager
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBauke Thomas
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Poppe Perzijn
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelchior Schraage x Maria Josepha Joosten kopen (a) een huis wz. Kleine Bredeplaats, wijk E-112. Ten O. die straat, ten Z. Bauke Thomas, ten W. perceel (b), ten N. wd. Poppe Persijn. Gekocht van Grietje Bosscha wv Michiel Nauta.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0323v van 19 apr 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 20achterVijver OZ [staat: Vijverstraat wijk E-106 achter de Kleine Bredeplaats]00‑00‑00 cghuis
koperMelchior Schraage, gehuwd metmr. varkensslager te Bolsward
koperMaria Josepha Joosten
huurderJacobus Beuker
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenBauke Thomas
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Persijn
verkoperGrietje Bosscha, weduwe van
verkoperwijlen Michiel Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelchior Schraage x Maria Josepha Joosten kopen (b) een huis bij de Vijverstraat, wijk E-106. Ten O. perceel (a), ten Z. Bauke Thomas, ten W. Jan Schiere, ten N. wd. Poppe Persijn. Gekocht van Grietje Bosscha wv Michiel Nauta.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-108 , pag. 169Kleine Bredeplaats 20M. Schrage 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Geertje Abrahams Brouwer... Abrahams; geb 1788 ... , ovl 1 sep 1814 HRL, huwt met Marten Heeres van Dijk op 20 mei 1810 HRL, ovl wijk E-112; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1830; Extract uit het Reg. der ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Melchior Schrage... ovl 1878, ovl 1882, VT1839; eigenaar en gebruiker van wijk E-106, agterhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-112, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Kalkwijk en wonende te HRL. 1839, orgelmaker, wijk E-112; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 20M. Schragefl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-112Kleine Bredeplaats 20M SchrageM Schrageboendermaker
E-106Kleine Bredeplaats 20M Schrageagterhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1221Kleine Bredeplaats 20wed. Johannes Joosten koopvrouwLeeuwardenhuis en erf (119 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1221aKleine Bredeplaats 20wed. Johannes Joosten koopvrouwLeeuwardenhuis en erf (49 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1221Kleine Bredeplaats 20wed Johannes Hendrikus JoostenLeeuwardende gevel veel vernieuwd (stond eerst: schrage)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-106Kleine Bredeplaats 20Tjietske Beuckeroud 65 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk E-106; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Gerardus Schragegeb 1810 HRL, ovl 26 aug 1840 HRL, ongehuwd, koopman, zv Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-112; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Maria Josepha Joostengeb 1776 Bronsum, ovl 8 jan 1842 HRL, huwt met Melchior Schrage, dv Jacobus J, en Johanna Cornelia Hanraats; BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb Bronzum, Lb, en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-112; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-112Kleine Bredeplaats 20G Schrage stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-106Op de VijverTjietske Beucker65 jDronrijpv, protestant, weduwe
E-112VijverstraatMelchior Schrage67 jorgelmakerKalkwijk in Groningerlandm, rooms katholiek, gehuwd
E-112VijverstraatMaria Joseph Joosten64 jwinkelierscheBronzem Limburgv, rooms katholiek, gehuwd
E-112VijverstraatGerhardus Schrage29 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-112VijverstraatJoha. Catharina Schrage22 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 222 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-112Kleine Bredeplaats 20Gerardus Melchior Schrage, overleden op 26 augustus 184030 jr, koopman, overleden Kleine Bredeplaats E 112, ongehuwd, zoon van Melchior Schrage, orgelmaker en Maria Josefa Joosten, broer van Jacobus, koopman, Johannes, schoenmaker, Hermanus, winkelier, Susanna (vrouw van Martinus Hovenier, franekertrekschipper) en minderjarige Johanna Melchiors Schrage. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 632 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-112Kleine Bredeplaats 20Melchior Sjoerds Schoonhoff, overleden op 15 april 18478 mnd, overleden Kleine Bredeplaats E 112, zoon van Sjoerd Schoonhoff, timmerman en Johanna-Catarina Schrage, koopvrouw, broer van minderjarige Hermanus-Gerhardus Sjoerds Schoonhoff. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1438 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-112Kleine Bredeplaats 20Melchior Schrage, overleden op 22 november 184876 jr, geboren Sappemeer 24/7/1772, overleden Kleine Bredeplaats E 112, wednr., vader van Hermanus, kleermaker, Jacobus, koopman, Johannes, schoenmaker, Susanna (vrouw van Martinus Hovenier, schipper) en Johanna Melchiors Schrage (vrouw van Sjoerd Schoonhoff, koopman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-106Kleine Bredeplaats 20Jeltje Remangeb 5 mei 1810 Koudum, ovl 21 jun 1881 HRL, huwt met Heere Sjoerds Heeres (gk), Nederlands Hervormd; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk E-106, supp wijk A-291


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-106Kleine Bredeplaats 20Johanna de Vriesgeb 29 mei 1792 HRL, Nederlands Hervormd; tussen 1851 en 1860 naar het Diaconijhuis, (supp wijk G-437), na 1860 niet meer gevonden, bev.reg. HRL 1851 wijk E-106 wijk E-0153, supp wijk G-437


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-112Kleine Bredeplaats 20Rinske Halma... H, en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-112, 113, 130, supp wijk G-437; Douwe Jans en R.P.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1221Kleine Breedeplaats E-112Simon Pieter Schenkius woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3596Kleine Breedeplaats E-112 Hermanus Gerardus Schoonhoff woonhuis
Sectie A nr. 3596Kleine Breedeplaats E-112 Hermanus Gerardus Schoonhoff woonhuis


1902 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50086 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 121 van 18 okt 1902
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-112Kleine Bredeplaats 20koopaktefl. 7400woon- en winkelhuis Kleine Bredeplaats E-112
 
verkoperJan Jelles Dijk
koperLodewijk Johannes Kruithof


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3596Kleine Bredeplaats 20 (E-112)Lodewijk J. Kruithofwoonhuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 20L.J. Kruithof159In manufacturen, heeren- en kinderconfectie


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 20L.J. Kruithof159In manufacturen, heeren- en kinderconfectie


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 20L.J. Kruithof159Manufact., heeren- en kinderconf.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 20wed. Kruidhofmanufacturierster
Kleine Breedeplaats 20aG.A. Nijdamkommies r.d.b.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 20J.S. (Johannes) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 20rijksmonument 20482


2023
0.28791093826294


  terug