Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 85-0195-0195-019E-234E-234


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 8
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 12
ten westenVoorstraat 70
ten noordenKleine Kerkstraat 8


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 8, Harlingen


1661 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 337v van 14 mrt 1661 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Kerkstraat 8
inventarisantJan Jansen, gehuwd metmr. korfmaker
Annetie Lambarts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0337v] Warderinge gedaen ten huise van Jan Jansen mr korffmaker in de Kerckstraet alhier, van alle de goederen die hij aen sijn nieuws getroude huisvrouwe Annetie Lambarts bij desen praesent, tegenwoordich te echte heeft ingebracht, ende dat opt aengeven van de voornoemde Jan Jansen nae dat hij den ede van getrouwicheijt in handen vande commissaris Bijenkorff heeft gepresteert ende sijn de goederen gewardeert, door Geert Willems ende His Romckes geedichste wardeerster alhier, Actum den 14en Martij 1661.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ550‑14‑00 ggwoning
koperLijsbeth Jacobs
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenPieter Jurrits wijdschipper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier
verkoperde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ450‑00‑00 gghuis
koperPieter Jacobs mr. timmerman
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Jorrits
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier
verkoperde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Jacobsuitdraagster


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ160‑00‑00 gghuis
koperDirck Jeltes wieldraaier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenClaes Pyters
naastligger ten zuidenals huurder Bouwe Joostes mr. schoenmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier
verkoperJan Pytershuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jeltes koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. Claes Pyters, ten N. Harmen Hessels. Gekocht van timmerman Jan Pyters.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0217r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHessel Harmens mr. wieldraaier


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0217r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ256‑00‑00 gghuis
koperDirk Jeltes, gehuwd metwieldraaier
koperFoukjen Feikes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
huurderBaucke Gauckes c.u.26‑00‑00 gg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHessel Harmens mr. wieldraaier
naastligger ten westende verkoper
naastligger ten noordenHessel Harmens mr. wieldraaier
verkoperJoannes Pytterswieltjer te Midlum


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat367‑00‑00 cggrondpacht van 0-10-00 cg
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Jeltes0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio 93Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarDirk Jeltes
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHessel Harmens


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ300‑00‑00 cghuis
koperTjiekzke Ericks, weduwe van
koperwijlen Sicke Outgers
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende hof van Wopke Claessen
naastligger ten westenLubbe Alles gortmaker
naastligger ten noordenHessel Harmens
verkoperDirk Jelteswieldraaier


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio 60rKleine Kerkstraat 8huis
eigenaarGerke? Eriks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHessel Harmens


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ328‑03‑00 cghuis
koperDirk Berents c.u.korfmaker
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenWopke Clasen
naastligger ten westenLubbe Alles
naastligger ten noordenHessel Harmens
verkoperTytske Eerks, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Outgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Berents, korfmaker c.u. kopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Wopke Clasen, ten W. Lubbe Alles, ten N. Hessel Harmens. Geen grondpacht. Gekocht van Tytske Eerks wv Sicke Outgers, voor 328 CG 3 st.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarDirk Berends
gebruikerDirk Berends
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio 60vKleine Kerkstraat 8huis
eigenaarDirk Beerns
gebruikerDirk Beerns
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-019Kleine Kerkstraat 8Dirk Beerns, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio 60vKleine Kerkstraat 8huis
eigenaarDirk Beernts
gebruikerDirk Beernts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-019, fol. 81vKleine Kerkstraat 8Dirk Beernts cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenkorfmaeker, mr.24:16:00 cg4:2:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio 61vKleine Kerkstraat 8huis
eigenaarDirk Beernds
gebruikerDirk Beernds
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0050r van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0050r van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ265‑14‑00 cghuis
koperJelte Douwes, gehuwd metwieldraaier
koperGrietje Taekes
huurderLiskjen Klaases
huurderwijlen Simon Oudeboon
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHuyge Gerryts c.s.
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/2Dirk Beerndskorfmaker
verkoper van 1/4Albert Dirks
verkoper van 1/4Aaltje Hendriks, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Beernd Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Douwes, wieldraaier x Griettje Taekes kopen een huis in de Kleine Kerkstraat, nu bewoond door Liskjen Klaases wv Simon Oudeboon. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Huyge Gerryts c.s., ten W. Jacob Hilbrands Koster n.u., ten N. Gerryt Gerryts c.s. Geen grondpacht. Gekocht van (de diakenen van de Gereformeerde gemeente als alimenatoris van) korfmaker Dirk Beernds voor 1/2, en timmerman Albert Dirks en Aaltje Hendriks wv Beernt Dirks voor 1/2, voor 265 GG 14 st.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio 61vKleine Kerkstraat 8huis
eigenaarDirk Beernds
gebruikerDirk Beernds
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0202r van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0202r van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ465‑00‑00 cghuis
koperGosling Piekes, gehuwd metschoenmaker
koperPhylippijntje Philippus
huurderGosling Piekes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHuige Gerryts c.s.
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.
verkoper q.q.Dirk Jeltes, gelastigde van zijn moederwieldraaier
verkoperGryttjen Taekes, weduwe van
verkoperwijlen Jelte Douweswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Piekes, schoenmaker x Philippijntje Philippus kopen een huis in de Kerkstraat, nu door de kopers als huurders bewoond. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Huige Gerryts c.s., ten W. Jacob Hilbrands Koster n.u., ten N. Gerryt Gerryts c.s. Geen grondpacht. Gekocht van wieldraaier Dirk Jeltes, als gelastigde van zijn moeder Gryttjen Taekes wv wieldraaier Jelte Douwes, voor 565 CG.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0025v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBalster J. ten Velde


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0025v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ550‑00‑00 cghuis
koperJohan Adam Fausma, gehuwd metkok op de Admiraliteits wadlegger
koperAletta Louisa Stamles
huurdermilitairen
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenmajoor Age de Haas
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster
naastligger ten noordenBalster J. ten Velde
verkoperGosling Piekes, gehuwd met
verkoperPhilippyntie Philippus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Adam Fausma [Faustman], kok op de Admiraliteits wadlegger x Aletta Louisa Stamles kopen een huis in de Kerkstraat, nu door militairen bewoond. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. majoor De Haas, ten W. Jacob Hilbrands Koster n.u., ten N. Balster J. ten Velde. Geen grondpacht. Gekocht van Gosling Piekes x Philippijntje Philippus, voor 550 CG.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio 108rKleine Kerkstraat 8huis
eigenaarBalster ten Velde
gebruikerBalster ten Velde
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0201v van 24 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenB. ten Velde


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio 108rKleine Kerkstraat 8huis
eigenaarB. ten Velde
gebruikerB. ten Velde
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
grondpacht vanB. ten Velde
grondpacht aanHarm. Douwes erven
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-019 , folio 108rKleine Kerkstraat 8huis
eigenaarH. Wiglinghuizen
gebruikerH. Wiglinghuizen
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
grondpacht vanH. Wiglinghuizen
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑08 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0176r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Ried


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0176r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ202‑00‑00 cghuis
koperGosling Piekenga koopman
huurderSyno Vink
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen S. van der Zee
naastligger ten westenD. U. Houtsma
naastligger ten noordenJacob Ried
verkoperAletta Louisa Stamles, weduwe van te Wijckel
verkoperwijlen Johan Adam Fausma


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0040v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Ried


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-019 , pag. 104Kleine Kerkstraat 8Jacob Ried 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Jacob Riet... ten Berg en E.M. Hes wonende te HRL, oom bruidegom, wever, 1819; BS geb 1811, huw 1819; eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Jan Nak... huw 1814, huw 1815, ovl 1832, huw 1833, ovl 1840, ovl 1844, ovl 1848, ovl 1860; gebruiker van wijk E-234, schoenmaker; eigenaar is Jacob Riet, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8Jacob RietJan Nakschoenmaker


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 313 van 29 dec 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8koopaktefl. 300huis in de Kleine Kerkstraat E-234
 
verkoperJacobus Riet
koperMozes Levy de Beer


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 196 van 20 nov 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8koopaktefl. 200huis E-234
 
verkoperMoses Levy de Beer
koperJacob Levy de Beer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1058Kleine Kerkstraat 8Jacob de Beer koopmanHarlingenhuis (40 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 356 van 31 dec 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8koopaktefl. 500huis in de Kleine Kerkstraat E-234
 
verkoperJan Klazes de Vries
verkoperGeertje Ambrosius Jansma
koperTjaltje van Beemen


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Hermina van Beemenoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-234; VT1839; Harmina Servaas v. B., geb 3 aug 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL, dv Servaas van Beemen en Vroukje Alles


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-234Kleine KerkstraatHermina van Beemen49 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-234Kleine KerkstraatServaas de Groot19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-234Kleine KerkstraatGrietje de Groot17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-234Kleine KerkstraatVrouwkje de Groot12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-234Kleine KerkstraatDieuwke de Groot7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Renske Velkers... Raap; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-234, wijk F-070, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1058Kleine Kerkstraat E-234Sicco Baron woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1058Kl. Kerkstraat E-234 Servaas de Groot woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1057Kleine Kerkstraat 8 (E-233)Elkan A. Speijerwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 8J. (Jan) Helfrich


2023
0.21126413345337


  terug