Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 85-020 5-019 E-234E-234


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 8
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 10
ten westenVoorstraat 68
ten noordenKleine Kerkstraat 6


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 8, Harlingen


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ425‑00‑00 GGhuis
koperPyter Jelles, gehuwd metwieldraaier
koperImpck Reyns
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWybren Meynerts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kopers Pyter Jelles c.u.
verkoperJan Claessen c.soc.
verkoperRemmert Claessen c.soc.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ625‑00‑00 CGhuis, behalve de bovenzolder en het dak
koperSytie Jans, en haar zuster
koperAnnetie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenJan Tieerds korfmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Pyter Jelles c.u.wieldraaier
verkoperPyter Jelles c.u.wieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytie en Annetie Jans, gezusters, kopen een huis behalve de bovenzolder en het dak, wz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. korfmaker Jan Tieerds, ten N. de verkopers. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van wieldraaier Pyter Jelles c.u., voor 625 CG.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134r van 9 aug 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ800‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen, gehuwd metkorfmaker
koperHittie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
toehaakeen kindere wagentie
huurderN. N. 28‑00‑00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenals gebruiker Claes stoeldraaier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPytter Jelles
verkoperAbraham Claesen, gehuwd met
verkoperAnnetie Jans Westerdijk


1661 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 337v van 14 mrt 1661 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Kerkstraat 8
geinventariseerdeJan Jansen, gehuwd metmr. korfmaker
Annetie Lambarts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0337v] Warderinge gedaen ten huise van Jan Jansen mr korffmaker in de Kerckstraet alhier, van alle de goederen die hij aen sijn nieuws getroude huisvrouwe Annetie Lambarts bij desen praesent, tegenwoordich te echte heeft ingebracht, ende dat opt aengeven van de voornoemde Jan Jansen nae dat hij den ede van getrouwicheijt in handen vande commissaris Bijenkorff heeft gepresteert ende sijn de goederen gewardeert, door Geert Willems ende His Romckes geedichste wardeerster alhier, Actum den 14en Martij 1661.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0214v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ750‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Hessels c.u.wieldraaier
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenJacob Schotsman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Jelles
verkoperJan Jansenwieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Hessels, wieldraaier c.u. kopen een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Jacob Scholsman?, ten N. Pieter Jelles. Grondpacht 10 st. Gekocht van wieldraaier Jan Jansen voor 750 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0217r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHessel Harmens mr. wieldraaier


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ260‑00‑00 CG1/2 huis
koperGoytjen Clasen Braam koopman
eigenaar van 1/2Hessel Harmenswieldraaier
bewonerDooye Haytseskorfmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenDirk Jeltes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDirk Jeltes
verkoperAete Lieuwes, gehuwd met te Sint Annaparochie
verkoperAntie Yppes te Sint Annaparochie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoitien Clasen Braam koopt 1/2 huis in de Kleine Kerkstraat, waarvan wieldraaier Hessel Harmens al 1/2 bezit. Ten O. die straat, ten Z. en N. Dirk Jeltes. Gekocht van Aete? Lieuwes x Antie Yppes, voor 260 cg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 mrt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 mrt 1708 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat367‑00‑00 CGgrondpacht van 0-10-00 CG
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Harmen Hessels0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarGoitien Braam
eigenaarHessel Harmens
gebruikerHessel Haies
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHessel Harmens


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0012r van 20 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ107‑14‑00 GG1/2 huis
koperDirk Hugens koopman
eigenaar van 1/2Hessel Harmensmr. wieldraaier
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Sicke Outgers
naastligger ten westenLubbe Alles
naastligger ten noordenDirk Jeltes
verkoperde kinderen van Goitien Claessen Braemkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een 1/2 huis wz. Kleine Kerkstraat, waarvan de andere 1/2 eigendom is van mr. wieldraaier Hessel Harmens. Ten O. die straat, ten Z. wd. Sicke Outgers, ten W. Lubbe Alles, ten N. Dirk Jeltes. Gekocht van de kinderen van Goitien Claesen Braam.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarHessel Harmens
eigenaarDirk Hugens
gebruikerEelcke Fockes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingde boode ruwel als administrator verclaert niet te hebben nogh te sullen ontvangen van de huir onder ede


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHessel Harmens


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLubbe Alles mr. gortmaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarHessel Harmens
eigenaarDirk Huigens
gebruikerGieke Tomas
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0027v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ144‑08‑00 CG1/2 huis
koperDirk Huigens koopman
verpachter grondHarmen Douwes Faeber 0‑10‑00 CG
huurderRoelof Jaenes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenDirk Beerns korfmaker
naastligger ten westenLubbe Alles mr. gortmaker
naastligger ten noordenDirk Jeltes mr. wieldraaier
verkoperAert Hesselsmr. wieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens, koopman, koopt 1/2 huis wz. Kleine Kerkstraat, waarvan de andere 1/2 aan de verkoper behoort, nu gehuurd door Roeloff Jaenes c.u. Ten O. de straat, ten Z. korfmaker Dirk Beerns, ten W. mr. gortmaker Lubbe Alles, ten N. mr. wieldraaier Dirk Jeltes. Grondpacht 10 st aan Harmen Douwes Faber. Gekocht van mr. wieldraaier Aert Hessels, voor 144 CG 8 pn en een zilveren ducaton.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarHessel Harmens
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJoost Hendriks
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-020 Kleine Kerkstraat 8Wyger Jarigs, bestaande uit 6 personen07‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-020Kleine Kerkstraat 8huis
eigenaarDirk Hugens erv.
gebruikerWyger Jarigs
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0050r van 26 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0194r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ170‑14‑00 CGhuis
koperB. ten Velde mr. kleermaker
verpachter grondDouwe Harmens Faber 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenGosling Piekes
naastligger ten westenJacob Koster
naastligger ten noordende weduwe van Jelte Douwes
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaB. ten Velde, mr. kleermaker, koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. de straat, ten Z. Gosling Piekes, ten W. Jacob Koster, ten N. wd. Jelte Douwes. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van (koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsters Marijke en Stijntje Gerryts de Jong en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en de minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens gesterkt met haar vader Cornelis Jacobus Wetsens voor 1/2, zijnde de erven van hun oudoom koopman Dirk Huigens, voor 170 GG 14 st.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0202r van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0025v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBalster J. ten Velde


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0201v van 24 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenB. ten Velde


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0215r van 13 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 8Kleine Kerkstraat WZ300‑00‑00 CGhuis
koperJacob Riet kapitein van de turfdragers
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurderTrijntje Jans
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenG. Piekenga
naastligger ten westenDirk Houtsma
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Willem Hendriks
verkoperHeerke Wiglinghuisenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Riet, kapitein der turfdragers, koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Trijntje Jans. Ten O. de [Kleine] Kerkstraat, ten Z. G. Piekenga, ten W. Dirk Houtsma, ten N. Albert W. Bakker (zegge erven Willem Hendriks). Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van mr. kleermaker Heerke Wiglinghuisen, voor 300 CG.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-021 , pag. 71Kleine Kerkstraat 8Jacobus Riet


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0176r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Ried


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0040v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Ried


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-019, pag. 104Kleine Kerkstraat 8Jacob Ried1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Jacob Riet... ten Berg en E.M. Hes wonende te HRL, oom bruidegom, wever, 1819; BS geb 1811, huw 1819; eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Jan Nak... huw 1814, huw 1815, ovl 1832, huw 1833, ovl 1840, ovl 1844, ovl 1848, ovl 1860; gebruiker van wijk E-234, schoenmaker; eigenaar is Jacob Riet, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8Jacob Riet Jan Nak schoenmaker


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 313 van 29 dec 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8koopaktefl. 300huis in de Kleine Kerkstraat E-234
 
verkoperJacobus Riet
koperMozes Levy de Beer


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 196 van 20 nov 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8koopaktefl. 200huis E-234
 
verkoperMoses Levy de Beer
koperJacob Levy de Beer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1058Kleine Kerkstraat 8Jacob Levy de BeerkoopmanHarlingenhuis (40 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 356 van 31 dec 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-234Kleine Kerkstraat 8koopaktefl. 500huis in de Kleine Kerkstraat E-234
 
verkoperJan Klazes de Vries
verkoperGeertje Ambrosius Jansma
koperTjaltje van Beemen


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Hermina van Beemenoud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-234; VT1839; Harmina Servaas v. B., geb 3 aug 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL, dv Servaas van Beemen en Vroukje Alles


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-234Kleine KerkstraatHermina van Beemen49 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-234Kleine KerkstraatServaas de Groot19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-234Kleine KerkstraatGrietje de Groot17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-234Kleine KerkstraatVrouwkje de Groot12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-234Kleine KerkstraatDieuwke de Groot7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-234Kleine Kerkstraat 8Renske Velkers... Raap; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-234, wijk F-070, ... (alles)


1858 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 03-03-1858
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 8, HarlingenKleine Kerkstraat 8Johanna Schokkerstrooien en zijden vrouwenhodend


1858 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 03-03-1858
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 8, HarlingenKleine Kerkstraat 8Ytje Feddemastrooien en zijden vrouwenhodend


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1058Kleine Kerkstraat E-234Tjalkje van Beemenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1058Kl. Kerkstraat E-234Servaas de Grootwoonhuis


1893 - variabron: Nieuwsblad van Friesland
adresgegevens
Kleine Kerkstraat 8Verkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Rinse van Asperen een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk E no. 234 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1057Kleine Kerkstraat 8 (E-233)Elkan A. Speijerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Kerkstraat 8 Hermanus Leijenaarmachinistf. 600f. 500


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 8J. (Jan) Helfrich
  terug