Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 146-130 6-127 F-228F-220


Naastliggers vanLanen 14
ten oostenLanen 16
ten zuidenLanen 10
ten westenLanen 12
ten noordende Lanen


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512v van 18 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0141v van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jarich Hottinga


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199r van 9 apr 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Tjeerdt Schol trekschipper


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130Lanen 14huis
eigenaarMaeicke Hiddema
gebruikerAeltie een weduwe
gebruikerArjen Tiepckes
gebruikerBeern Hemmes
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130Lanen 14huis
eigenaarMaeyke Hiddema
gebruikerArjen Tiepkes cum soc.
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑8‑1720
opmerking1720 den 7 aug van maeyke hiddema wegens stijn betaeldt: 1-14-0
aansl. huurw. voldaan11‑10‑1720
opmerking1720 den 11 october van beern hemmes ontf: 1-14-0
opmerkingnog door de executer ontf: 1-18-0
opmerkingrest nog: 1-10-0


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Sjoerds schipper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130Lanen 14huis
eigenaarClaes Heins
gebruikerKammert Wiegers
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑13‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0077r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0265r van 2 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130Lanen 14huis
eigenaarClaas Bouwes
gebruikerJan Sytses cum soc.
huurwaarde38‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0210r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Braam


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-130 Lanen 14Tytte Jans, bestaande uit 4 personen03‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003ra van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Braam


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-130Lanen 14huis
eigenaarKlaas Braam
gebruikerTyte Jansen cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0012v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Bretton


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190r van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Bretton


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0204v van 6 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Bretton


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0159r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEvert Nieuwenhuis c.s.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0057r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEvert Nieuwenhuis c.s.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0018r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenjuffrouw Hiltje Schaaff


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-127, pag. 137Lanen 14Joodsche Gemeente2‑00‑00 cghuis


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0102r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Joodse Gemeente


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Antje Dirksgeb 1794 HRL, ovl 28 okt 1812 HRL; wijk F-228, dv Dirk Berends vd Veen en Leeuwkje Dirks; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Harmen Deurnatgeb 3 feb 1810 HRL, ovl 1 jun 1813 HRL; wijk F-228, zv Jan D, en Hiske Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan deurnat en Hiske Fransen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Dirk de Krougebruiker van wijk F-228, sjouwer, medegebruikers zijn Hendr. Knipper wed. Romke Agema, schoenlapper, Jac. Strelitz wed., eigenaar is de Joodsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Hendrik Antonisse Knipper... in leven wever; bsha181ov, huw 1821, ovl 1822, huw 1827, huw 1830, ovl 1847; wed. H.K. gebruiker van wijk F-228, medegebruikers zijn Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer, Jac. Strelitz wed., eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Jacob Strelitz... de gerechtigheid betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 15 aug 1793. (burgerboek); wed. J.S. gebruiker van wijk F-228; medegebruikers Hendr. Knipper wed., Romke Agema, schoenlapper, Dirk de Krou, sjouwer; eigenaar is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-228Lanen 14Joodse Gemeente Hendrikus Knipper wed
F-228Lanen 14Joodse Gemeente Romke Agema schoenlapper
F-228Lanen 14Joodse Gemeente Dirk de Krou sjouwer
F-228Lanen 14Joodse Gemeente Jacob Strelitz wed


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 83 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 14Catharina Johannes Koopmans, overleden op 2 februari 1822dochter van Johannes Koopmans, metselaar (Laanen F 228) en Jeltje Johannes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 89 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 14Feikje Germens van der Meulen, overleden op 28 september 1824zuster van Lamkje (vrouw van Anne Sippes Zeldenthuis, scheepstimmerman Laanen F 228) en Trijntje Germens van der Meulen (vrouw van Gerrit Jans de Boer, winkelier Sneek). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1393Lanen 14Israelitische GemeenteHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Grietje Feenstraoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-228; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Trijntje Luitjes Dorenstra... Kok; BS huw 1830, ovl 1868; oud 28 jaar, (geslnm: Doornstra), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-228; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-228LaanenAge van den Bos35 jkoopmanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-228LaanenTrijntie L Doornstra28 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-228LaanenKlaaske van den Bos8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenJacoba van den Bos7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenAafke van den Bos5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-228LaanenGrietje Feenstra30 jgeenHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-228LaanenSytske Feenstra25 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 14Lodewijk Strak, overleden op 22 maart 184074 jr, geboren in't Nassau's, overleden Laanen F 228, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 14Jette Levie, overleden op 27 juli 184275 jr, geboren Neuwiet/Duitsland, overleden Laanen F 228, weduwe, geen kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 14Geertruida ten Berg, overleden op 15 september 18432 jr, geboren Groningen 23/8/1841, overleden Laanen F 228. (Certificaat van onvermogen nr. 246) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-228Lanen 14Elkan Spijer, overleden op 12 november 1847(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr (geboren 9/8/1845), overleden Lanen F 228. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Age Bos... bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Benjamin Wolf Lipmans de Vries... Sluis (gk), op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 20 en 27 nov 1825, porceleinkramer, koopman in 1865, NI, ovl wijk F-228, zv Liepman Benjamins dV, en Henderina Reindorp (in 1825 is de geslnm Meyers); BS huw 1825, ovl 1865, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Hendrikus de Boer... D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Hiske Zijlstra... dv Folkert Sjoerds en Pijtje Hendriks; BS ovl 1843; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Job Jielles Adema... Jops; BS huw 1814, huw 1817, huw 1825, ovl 1843, huw 1844, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-228Lanen 14Romke Jelles Agema... 7 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Jelle A. Agema en Rinske R. Lanting; gebruiker van wijk F-228, schoenlapper, alsmede Hendrik Knipper wed., Dirk de Krou, sjouwer, en Jac. Strelitz wed. ; eigenaar ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1393Lanen F-228Isra?litische Gemeenteschool


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1393De Lanen F-220Israëlitische Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1393Lanen 14 (F-220)Israël. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 14D. Hoekstramatroos ter koopvaardij
Lanen 14aG. Muldertransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 14J. (Janke) Abma wv Hoekstra


1972 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Lanen 14Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1972


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 14beeldbepalend pand7 van 10
  terug