Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 59
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 596-1016-1016-097E-193E-188


Naastliggers vanLanen 59
ten oostenLanen 65
ten zuidenLanen 61
ten westende Bedelaarsteeg
ten noordenLanen 57


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten zuidenDoedtie Ages


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stal van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten noordenDoedtie Ages


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057r van 30 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 59Lanen NZ [staat: steeg lopende naar de Lanen]250‑10‑00 gg1/2 paardenstal en huis
koperCornelis Joosten Heins wijnhandelaar
koperIJsbrand Joosten Heins wijnhandelaar
naastligger ten oostenWitters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenCornelis Joosten Heins
naastligger ten noordenIJsbrand Joosten Heins
verkoperJoris Symons Hiddema


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 121Lanen 59kamers
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerTomas Claessen
gebruiker15 0 0
gebruikerPosthumus wed.
gebruiker5 0 0
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 79rLanen 59kamers
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerTomas Claessen cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio Lanen 59kamers
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerTomas Clasen cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 79vLanen 59kamer
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerTomas Clasen cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-101Lanen 59Albertje Willems, bestaande uit 1 persoon02‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 79vLanen 592 kamers
eigenaarAlbertje Willems
gebruikerAlbertje Willems
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-101, fol. 110rLanen 59Albertje Willems , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenturfmeetster6:12:00 cg1:2:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 80vLanen 592 kamers
eigenaarAlbertje Willems
gebruikerAlbertje Willems c.s.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0169v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 57, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHyltje Abes


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0232v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 59Lanen NZ450‑07‑00 gghuis
koperJohannes Harmens, gehuwd mettichelaar te Almenum
koperTrijntje Wybes te Almenum
huurder benedenMigchiel Harmens c.u.
huurder bovenKlaas Scheltes c.u.
naastligger ten oostenN. N. suikerbakker
naastligger ten zuidenLanen, voorste deel
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWytse Vettevogel
verkoperHylke Abes, gehuwd metboer te Almenum
verkoperJantje Reyndersboerin te Almenum


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-101 , folio 80vLanen 592 kamers
eigenaarAlbertje Willems
gebruikerAlbertje Willems c.s.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 59woningen en weefwinkel
eigenaarW. Vettevogel
gebruikerWillem Rink
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal45‑04‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑02‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 59huis etc.
eigenaarJ. W. Vettevogel
gebruikerWillem Kink
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerClaas Pieters Kink
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097 , folio 138rLanen 59huis en weefwinkel
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerWillem Rink
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal49‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-101, pag. 97Lanen 59Jan Steenbrink


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-097 , pag. 134Lanen 59Jan W. Vettevogel 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-193Lanen 59Frans Nakgebruiker van wijk E-193, varensgesel; eigenaar is Thomas IJsb. Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-193Lanen 59Thomas IJsbrands Bakkerovl voor 1815; huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1822; wed. T. IJ.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-192, gealimenteert, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-193; gebruiker Frans Nak, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-193Lanen 59wed Thomas IJsbrands BakkerFrans Nakvarensgesel


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 en 47 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-193Lanen 59provisionele en finale toewijzingfl. 37huis E-193
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperSipke van Slooten


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1284Lanen 59Gosse Schipper balkvlotterHarlingenhuis (30 m²)


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 69 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-193Lanen 59Friedrich Christoffel Reels, overleden op 26 maart 18424 mnd, overleden Laanen E 193, zoon van Christoffel Friedrich Reels, zeeman en Adriaantje van der Werf, broer van minderjarige Willem en Hendrik Christoffels Reels. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1284de Lanen E-193Pieter Bos woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1284De Lanen E-188 Sijbren B. Bos woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1284Lanen 59 (E-188)Sytze L. Steinvoorte (te Leeuwarden)woonhuis


2023
0.057603120803833


  terug