Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lombardstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Lombardstraat 3(niet bekend)(niet bekend)D-053*D-051


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-053Lombardstraat 3Jelle Jurjens van der Wal... wijk D-018, metzelaar; eigenaar is Jelle Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-232, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-053Lombardstraat 3Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 440Lombardstraat 3Egbert Lieuwes KuipersschipperHarlingenhuis (63 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 11 van 11 mrt 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-053Lombardstraat 3koopaktefl. 967/8 deel in pakhuisje D-053
 
verkoperJurjen Jelles van der Wal
verkoperTietje Harings van der Wal (gehuwd met Freerk Baukes de Boer)
verkoperElizabeth Harings van der Wal
verkoperBarend Harings van der Wal
koperJelle Harings van der Wal


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 440Lombardstraat 3 Jelle van der WalHarlingeneen pakhuis verbeterd en een zomervertrek getimmerd in hetzelve


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-053Lombardstraat 3Gerritje Taekes van der Tol... dienstmeid. dv Tako Gerrits vdT, en Getje Rinzes Bootsma; BS huw 1831, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-053; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-048; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-053Lombardstraat 3Jacob Yedes Hettema... Johannes H, en Klaaske Jacobs Hozinga; BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-053; oud 46 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wagenmaker, wijk D-048; VT1839; J. IJ.H. eigenaar van ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 440Lombardstraat D-053Jacob IJdes Hettema voor Taeke Hettemabergplaats


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2692Lombardstraat D-051Taeke Hettemawoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 3beeldbepalend pand9 van 10
  terug