Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMolenpad 16(niet bekend)(niet bekend)G-271G-313


Naastliggers vanMolenpad 16
ten oostenMolenpad 18
ten westenMolenpad 14
ten noordenhet Molenpad


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0170v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stal van Abe Pieters koopman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0301r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMichiel Wassenaar


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0305r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMichiel Wassenaar


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0302r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 16Molenpad ZZ36‑00‑00 GGhuis
koperMichiel Wassenaar
huurderE. Bruining
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Johannes van Seist
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Molenpad [niet vermeld]
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Wassenaar koopt een woning aan het Molenpad (ledig), naast een woning die ook van verkoper is en bewoond werd door E. Bruining. Ten Z. Johannes van Seist. Gekocht van Aurelia Gratama x Pieter Tetrode, voor 36 gg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0270r van 21 nov 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 16Molenpad ZZ13‑21‑00 GGhuis
koperburgemeester T. S. Stephany procureur
huurderde weduwe van Andries zoutdrager0‑07‑00 CG
huurderEvert Jans c.u.0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenJoris Pieters
naastligger ten zuidenJohannes van Seyst
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperMigchiel Wassenaarmr. verver en glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTake S. Stefani, burgemeester en proc., koopt een woning op het Molenpad, voorzien van een massale put en bak met de 4 naastliggers. Ten O. Joris Pieters, ten W.?, ten Z. Johannes van Seist, ten N. de straat. Gekocht van Michiel Wassenaar, verver en glazenmaker, voor 16 gg.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0242v van 30 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Molenpad 16Fabrieksstraat WZ wijk G-272 en G-273 [staat: stadsvesten tussen Moriaanstraat en Molenpad]625‑00‑00 CGtuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkel
koperWytze Vettevogel notaris
naastligger ten oostenPieter Warnders
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten zuidende verkoper Albertus Jacobus Conradi secretaris
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperde stad Harlingen Albertus Jacobus Conradisecretaris


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-271Molenpad 16Arnoldus Pieters de Wilde... Lijsbeth Arnoldus dW, geb 1798 HRL; BS geb 1819, ovl 1825, huw 1832, ovl 1854, ovl 1868; gebruiker wijk G-271, sjouwer; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-271Molenpad 16Simon Haantjes Molenaar... 1814. (GAH204); id. van wijk C-172; gebruiker Jacob Dirks Lootsma, loots, 1814. (GAH204); id. van wijk G-271; gebruiker Arnoldus P. de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); S.H.M., Meester huistimmerman, wonende te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-271Molenpad 16Simon Haantjes Molenaar Arnoldus P de Wilde sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1784Molenpad 16wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (20 m²)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-271Molenpad 16Dieuwke Brouwer, overleden op 18 maart 18392 dg, overleden Landwerndersteeg G 271. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 50) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-271Molenpad 16Hiltje Simons Brouwer, overleden op 21 maart 183943 jr, spinster, overleden Landw. steeg G 271, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 51) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-271Jan B de Graaf46 jgeenHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-271Aafke van Slooten43 jBolswardv, protestant, gehuwd
G-271Bauwke de Graaf20 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-271Arjan de Graaf18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-271Murk de Graaf15 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-271Geertje de Graaf12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-271Aketa de Graaf6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-271Welske de Graaf3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-271Molenpad 16Sjouke Rommerts Radema, overleden op 22 juni 1846(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Wijnaldum, overleden Achter de Kerk G 271, werkman, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-271Molenpad 16Sije Radema, overleden op 30 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 15 mnd (geboren 21/4/1846), overleden achter Bolwerk G 271. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-271Molenpad 16Elisabeth Radema, overleden op 6 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 7 jr, geboren Wijnaldum, overleden Achter de Kerk G 271. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-271Molenpad 16Lolke Pieksma, overleden op 3 december 1847(Certificaat van onvermogen), 31 jr (geboren 5/7/1816), overleden Molenpad G 271, houtvlotter, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-271Molenpad 16Sibbeltje Hoffinga, overleden op 5 december 1847(Certificaat van onvermogen), 38 jr (geboren 1809), overleden Molenpad G 271, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-271Molenpad 16Aafke van Slooten... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-271Molenpad 16Eelkje Postmageb 22 jan 1810 Tzummarum/Midlum, ovl 8 jan 1876 HRL, huwt met Job Wassenaar, N.H., dv Douwe P. en ... ; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-271Molenpad 16Hendrikus Johannes Tigchelaar... Jans Born; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-271Molenpad 16Jan de Graaf... HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-271Molenpad 16Job Wassenaargeb 3 apr 1802 Tzummarum/St. Jacob, huwt met Eelkje Postma, werkman, na 1880 niet meer gevonden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1784Molensteeg G-272Frederik Ebelingwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1784Molenpad G-314Willem de Jongbergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1784Molenpad 16 (G-313)Willem de Jongwoonhuis
  terug