Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 4(niet bekend)(niet bekend)D-140D-155
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 4(niet bekend)(niet bekend)D-140D-156
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 4(niet bekend)(niet bekend)D-165D-153


Naastliggers vanNieuwstraat 4
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 6
ten noordenNieuwstraat 2


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0220v van 16 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jurjens
naastligger ten noordenJan Jurjens


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0290v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 4Nieuwstraat WZ aan het noordeinde bij de Franekerspoortsdwinger27‑14‑00 GGwoning
koper van 1/2Johannes Norel mr. loodgieter
koper van 1/2Wybe Jans mr. metselaar
huurderDurk Cloppenburg 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Hannema curator, curator overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Catharina Gerryts weduwe, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hein Volbrink


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Gerrit Meinderts de Wilde... 4 dec 1814, wonende te HRL, weduwnaar, zv Meindert Gerrijts en Jettje Minnes; BS huw 1814; gebruiker wijk D-140, scheepstimmerknegt; eigenaar is Haaye Klases, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Haaye Klaseseigenaar van wijk D-140, gebruiker is Gerrit Meinderts de Wilde, scheepstimmermansknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-140Nieuwstraat 4Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 842Nieuwstraat 4Kaatje JansschipperscheHarlingenhuis (28 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 4 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Jan Dirks Jorritsma... Jans; bsfr 1826 huwelijken; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk D-140; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Tjietske Wiersmaoud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk D-140; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-140Jan D Jorritsma36 jschoenmakersknegtFranekergezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar
D-140Dirk Jorritsma10 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Ids Jorritsma8 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Tjeerd Jorritsma6 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Jeltie Jorritsma13 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Houwkje Jorritsma12 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-140Tjietse Wiersma36 jvleeschhouwerWijnaldumgezin 2, m, protestant, gehuwd
D-140Maayke Laverman24 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-140Dirk Wiersma9 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-140Jan Wiersma6 jMidlumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-140Trijntie Wiersma14 jWijnaldumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-140Doetje Wiersma2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 4 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 207 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-140Nieuwstraat 4Trijntje Ruurds Stookstra, overleden op 21 mei 184037 jr, geboren Jelsum, overleden Nieuwstraat D 140, vrouw van Jan Cornelis Visser, timmerman, moeder van minderjarige Ytje, Ruurtje, Cornelis, Ruurd en Schelte Jans Visser. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 4 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Nieuwstraat 4 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Maria Michiels Plengnat... dv Migchiel Jans P, en Klaske Gerrits Kisjes; BS huw 1820, ovl 1836, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-140, wijk F-248; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-067; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Antje Sieses Renemageb 8 mei 1794 Zurich, huwt met Rommert Klases Blaauw, arbeidster in 1855, Vst 2 mei 1855 uit Almenum; BS ovl 1848; bev.reg. HRL 1851 wijk D-165


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Elisabeth Bleeker... en Grietje de Vries, (ook als Grietje Ottes Vallinga); BS ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk F-009, wijk D-165, wijk G-359; oud 36 jaar, (vnm als: Lijske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Hendrik Jacobus Hobma... nov 1854 uit Almenum, DG; BS huw 1829, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk C-035, wijk D-165, wijk H-104, dupp wijk D-195, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Hendrikus Johannes Tigchelaar... Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1855 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 3925 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-140Nieuwstraat 4Aaltje Sieds Blok, overleden op 20 december 1855geboren 29/9/1853, dochter van Sieds Blok, metselaar (Nieuwstraat D 140) en Maaike Brouwer, zuster van minderjarige Antje en Hendrik Sieds Blok. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Antje Pieters Kuiken... A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-165Nieuwstraat 4Hendrik Jitses Wouda... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-140Nieuwstraat 4Maria Fabergeb 1798 Makkum, ovl 29 sep 1868 HRL, huwt met Jurjen Haitsma, Vst 12 jun 1861 uit Almenum, N.H., ovl wijk D-140, dv Willem F, en Atje Everts; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk F-253, supp wijk B-215


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4070Nieuwstraat D-153Taeke Boumanswoonhuis
Sectie A nr. 4068Plantsoen D-155Cornelis van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 4067Plantsoen D-156Cornelis van der Schootwoonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 974 van 26 jun 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-155Nieuwstraat 4boedelscheidingfl. 225woning bij het Plantsoen D-155 sectie A-4068
 
erflaterwijlen Cornelis van der Schoot
verkrijgermejuffrouw Jantje Metzelaar


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4070Nieuwstraat 4 (D-153)Taeke Bouwmanswoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 4D.A. (Dirk) Mulder
  terug