Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 24 7-126 7-132 C-180 C-175
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 24 7-128 7-132 C-180 C-175


Huisnaam in: 1784
Gebruik:
Naam: het schippersgezelschap
Kwartier/wijk
Verkoper: adema, johannes
Koper/eigenaar: schuitschippersgilde


Huisnaam in: 1794
Gebruik:
Naam: het schippersgezelschap
Kwartier/wijk
Verkoper: visser, cornelis arjens
Koper/eigenaar: dalsen, augustus robertus van


Huisnaam in: 1801
Gebruik:
Naam: het schippersgezelschap
Kwartier/wijk
Verkoper: tobias, jan
Koper/eigenaar: kok, maayke jacobs


Huisnaam in: 1855
Gebruik:
Naam: het schippershuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1877
Gebruik:
Naam: het vlielander veerhuis
Kwartier/wijk C-180
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 24
ten oostenNoorderhaven 26
ten zuidenGrote Bredeplaats 21
ten westenNoorderhaven 22
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 24naamloze doorlopende steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 24Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 80t Eilander veerhuis - dat anno 2007 nog steeds een horecabestemming heeft - is van oudsher pleisterplaats voor de loodsen.


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340v van 16 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0345v van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085r van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Ariens


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022r van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen Arjen Everts Oosterbaan


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396v van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ4/5 huis
 
kopervroedsman Evert Arjens Oosterbaan, gehuwd met1314-00-00 CG
koperSibbeltie Wigges
eigenaar van 1/5de koper vroedsman Evert Arjens Oosterbaan c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenRemmert Willems
naastligger ten zuidende weduwe van Ysack Groenewolt
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenvroedsman Sybe Sijens
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Ymcke Arjens Oosterbaan, gehuwd met
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Ulbe RuyrdtskoopmansbodeLeeuwarden
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Aeffke Arjens Oosterbaan, gehuwd met
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Theunis Claessenmr. blokmaker
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Steven Seerps Swerms, weduwnaar vanstadsmakelaar
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]wijlen Geertie Arjens Oosterbaan
verkoper q.q.Minse Cornelis, curator overkoopman
verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte]Claeske Arjens Oosterbaan minderjarige
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Arjens Oosterbaan, vroedsman x Sibbeltie Wigges koopt 4/5 van een huis waarvan hij al 1/5 bezit, zz. Noorderhaven. Ten O. Rinnert Willems, ten W. Sybe Sijes [Hilma], vroedsman, en een doorgaande steeg, ten Z. wd. Ysack Groenewolt, ten N. de straat en haven. Gekocht van Ymcke Ariens Oosterbaan x Ulbe Ruurds, koopmansbode te Leeuwarden, Aeffke Arjens Oosterbaan x Theunis Claesen, mr. blokmaker, Steven Seerps Swerms, stadsmakelaar, als vader van zijn overleden kind bij wl. Geertie Arjens Oosterbaan, en Minse Cornelis als curator over Claeske Arjens Oosterbaan alle vier voor 1/5 deel.


1694 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 24 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 24 (noordgevel)'1694'Vroeger het Vlielander Veerhuis geheten.


1694 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 24 (geveltop), HarlingenNoorderhaven 24 (geveltop)Op de geveltop een schilhoudende leeuw met op het schild een ankerVroeger het Vlielander Veerhuis geheten


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022r van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0083r van 1 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Ewert Arjens Oosterbaan
naastligger ten oostensteeg


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0075r van 9 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZhuis
 
koperdr. Hesselius Suringar, gehuwd met1025-00-00 GG
koperTeetske Everts Oosterbaan
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenWillem Rimmerts pottenbakker
naastligger ten zuidenWiltie Wattinga
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman E. A. Oosterbaan, gehuwd met
verkoperSibbeltie Wigges


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-126Noorderhaven 24huis
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
7-128Noorderhaven 243 kamers
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerEmmeric Eelckes
gebruikerWillem Dirks
gebruikerCornelis Jansen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306r van 14 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. Hesselus Suringar


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-126Noorderhaven 24huis
eigenaardr. Zuiringar
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720
7-128Noorderhaven 24caemers
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerCornelis Jans
gebruikerWillem Dirx
gebruikerCornelis Jobs
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-126 Noorderhaven 24huis
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
7-128 Noorderhaven 24camers
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerWillem Dirks cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0035v van 5 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende koper Taetske Everts Oosterbaan


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0329r van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Theunis Blok


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0068r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg van de blauwe trappen naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenArrien Teunis Block koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-126 Noorderhaven 24huis
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerArjen Teunis Blok
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
opmerking[in het kohier genummerd als 7-127]
7-128 Noorderhaven 24kamers
eigenaarArjen Teunis Blok
gebruikerWillem Dirks c.s.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0135r van 27 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg gaand van de Blauwe trappen naar de Noorderhaven
naastligger ten oostenArjen Teunes Blok koopman


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148v van 22 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZhuis met touwwinkel, en hof
 
koper door niaarTeunis Arjens Blok jongman veniam aetatis1900-00-00 GG
geniaarde koperSioerd Pytters Aardenburg c.u.mr. molenaar
begunstigde van een lijfrenteJanke Arjens, weduwe van50-00-00 CG
begunstigde van een lijfrentewijlen Ulbe Ruirds
begunstigde van een lijfrenteTrijntje Ulbes50-00-00 CG
naastligger ten oostenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidenburgemeester P. Bretton
naastligger ten zuidenJacobus Groenewoud
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperArjen Teunis Blokkoopman


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0158v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunis Arjens Blok


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-126 Noorderhaven 24Teunis Blok, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-126 Noorderhaven 24huis
eigenaarTeunis Blok
gebruikerTeunis Teunis Blok
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG
7-128 Noorderhaven 24kamer of tuin
eigenaarTeunis Blok
gebruikerTeunis Blok
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0068r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTheunis Block


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0141v van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZhuis en hof
 
koperJan Gelinde koopman2650-00-00 CG
huurderPiebe Talma c.sorore90-00-00 CG
begunstigde van een lijfrenteTrijntje Ulbes50-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Hendriks Pot
naastligger ten zuidende weduwe van B. Schaaf
naastligger ten zuidende weduwe van dr. Crytenburg
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Teunis Arjens Blokkoopman
verkoper van 1/2Cornelis Arjens Blokmr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gelinde, koopman, koopt een huis en hof zz. Noorderhaven, met alle goederen daarin en verhuurd aan Piebe Talma en zijn zuster, voor 90 cg. per jaar en een jaarlijkse rente van 50 cg, te betalen aan Trijntje Ulbes zolang zij leeft. Geen grondpacht. Het huis heeft vrij in- en uitgang door een steeg ten W. en door de grote keuken in de steeg ten O., in welke laatste steeg ook wd. B. Schaaf vrij in- en uitgang heeft alsmede het huis van Jan Hendriks Pot ten N. v. die grote keuken. Ten O. Jan Hendriks Pot, ten W. de openbare steeg, ten Z. wd. Benjamin Schaaf en wd. dr. Crijtenburg, ten N. de straat en haven. Gekocht van Teunis Arjens- en Cornelis Arjens Blok, mr. glasemaker, elk voor 1/2, voor 2650 cg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0068r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0227r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Gelinde


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0015r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gelinda koopman
naastligger ten oostenJan Gelinda koopman


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0152v van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gelinde


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0222v van 5 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZhuis
 
koperJurjen Okkes, gehuwd metkoopman1906-21-00 GG
koperGeertje Douwes
naastligger ten oostenEise Geerts n.u.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Syds Schaaff
naastligger ten westenBouwe Jetzes Boomsma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
verkoperHenderina Eelkes Wildschut, erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Gelindekoopman en fabrikant van bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes (v.d. Stok?) x Geertie Douwes koopt een huis, zeer geschikt tot negotie of fabricage, met een hof en plaets erachter, zz. Noorderhaven. Het is nagelaten door wl. Jan Gelinde. Er is een steeg ten W. en een kamer met geschilderd behang. Uitgebreide beschrijving. In de steeg ten O. heeft ook het huis ten O. een in- en uitgang. Ten O. Eise Geerts, ten W. Bouwe Jetses Boomsma, ten Z. erven Syds Schaaff, ten N. de straat en haven. Gekocht van Jarig Gelinde x Henderina Eelkes Wildschut, als erven van Jan Gelinde, fabrikant van bonten, voor 1906 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0314v van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Adema


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0244r van 30 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZhuis
 
koperJohannes Adema, gehuwd metuitdrager1900-00-00 CG
koperAaltje van Dalzen
toehaaktwee gouden dukaten
huurderHarmanus Betzouw c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Teunis Anthony
naastligger ten oostenS. Schaaf q.q.
naastligger ten oostenM. Blok q.q.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Anthony
naastligger ten zuidenS. Schaaf q.q.
naastligger ten zuidenM. Blok q.q.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenhet pakhuis van Bouwe Jetzes Boomsma koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven of straat]
verkoperJurjen Okkes van der Stok, weduwnaar vanmr. metselaar en koopman
verkoperwijlen Geertje Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Adema, uitdrager x Antje van Dalzen koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. erven Teunis Anthoni, en S. Schaaff en Minne Blok qq., ten W. een doorgaande steeg en een pakhuis van de koopman Bouwe Jetzes Boomsma, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van Jurjen Okkes v.d. Stok, mr. metselaar wv Geertje Douwes, voor 1900 cg. en 2 gouden ducaten.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0200r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZhuis en herberg
 
koperJan Tobias schuitschipper4000-00-00 CG
koperFreerk Lyckeles schuitschipper
koperCornelis Arjens Visser schuitschipper
koperSipke van Slooten schuitschipper
koperSimon Oenes schuitschipper
protesteertHein Mollema
protesteertTijs Johannes Stoef
protesteert q.q.Hein Mollema, gelastigde
protesteert q.q.Tijs Johannes Stoef, gelastigden van
protesteertJan Scheltes van der Mey
protesteertTjepke Sakes
protesteertJelmer Johannes
protesteertJan Simons de Haan
protesteertSimon Jansen de Haan
protesteertCornelis Arjens Jonker
protesteertJacob Jansen
naastligger ten oostenS. Schaaff q.q.
naastligger ten oostenMinne Blok q.q.
naastligger ten zuidenS. Schaaff q.q.
naastligger ten zuidenMinne Blok q.q.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJohannes Adema, gehuwd metherbergier
verkoperAaltje van Dalzen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tobias, Freerk Lijkeles, Cornelis Arjens Visser, Sipke van Sloten en Symon Oenes, allen schuitschippers, in qlt. als officieren van het Schuitschippersgilde te Harlingen, kopen een huis en herberg zz. Noorderhaven, 'het Schippersgezelschap', verhuurd aan de verkoper. Het heeft diverse boven en beneden vertrekken. Ten O. en Z. S. Schaaff en Minne Blok, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de straat en haven. Er is door Hein Mollema en Tijs Johannes Stoef voor zichzelf en als gelastigden van Jan Scheltes v.d. Mey, Tjepke Sakes (Blok?), Jelmer Johannes, Jan Simons de Haan, Jan Jans de Haan, Cornelis Arjens Jonker en Jacob Jans, allen mede-gildebroeders van het genoemde gilde als supplianten etc. etc.? Gekocht van Johannes Adema, herbergier x Antje van Dalsen, voor 4000 cg en 2 zilveren lepels.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0186r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ1/5 huis en herberg
 
koperAugustus Robbertus van Dalsen notaris280-21-00 GG
huurderHendrik Hemstra 150-00-00 CG
naastligger ten oostenH. Westra q.q.
naastligger ten zuidenH. Westra q.q.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet pakuis van Bouwe Jetzes Boomsma
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Thomas Janes van Slooten, curator overkoopman
verkoperCornelis Arjens Visseroud schuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. publ., koopt 1/5 van een huis en herberg 'het Schippersgezelschap', zz. Noorderhaven, verhuurd aan Hendrik Hamstra. Ten O. en Z. dr. Hendrik Westra in qlt., ten W. een doorgaande steeg, ten N. de straat en haven. Vrij in- en uitgang door die steeg, maar het onderhoud ervan komt vanaf de Noorderhaven tot het pakhuis van Bouwe Jetses Boomsma voor diens rekening. Gekocht van de gelastigde (Thomas van Slooten) van Cornelis Arjens Visser, in qlt, voorheen schuitschipper, maar nu varend op het schip van oorlog Pallas, voor 280 gg. Zie verder de acte.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0069r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende eigenaar van herberg het Schippers Gezelschap


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0030r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 24Noorderhaven ZZ1/5 huis en herberg
 
koperMaayke Jacobs Kok, weduwe van230-00-00 CG
koperwijlen S. van Slooten
huurderHendrik Hemstra kastelein150-00-00 CG
naastligger ten oostendr. Westra
naastligger ten zuidendr. Westra
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Tobiascommissaris van het Harlinger veer op Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaayke Jacobs Kok wv (Sipke?) van Slooten koopt 1/5 van de herberg 'Het Schippersgezelschap', zz. Noorderhaven, verhuurd aan de kastelein Hendrik Hemstra?. Ten O. en Z. dr. Westra, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de straat en haven. Gekocht van de gelastigde (Jacob Wassenaar, notaris) van erven Jan Tobias, commissaris van het Harlinger veer op Amsterdam, voor 230 cg. Zie de 10 voorwaarden in de acte.).


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0041r van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenherberg het Schippersgezelschap


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 37 van 22 jan 1810
adressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24koopaktefl. 3700huis C-180
 
verkoperTjeerdtje van Sloten c.s.
koperKlaas Wierds (c.s.)


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 38 van 22 jan 1810
adressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24renversaalfl. 3700huis C-180
 
Klaas Wierds (c.s.)
Tjeerdtje van Sloten c.s.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-132 Noorderhaven 24Claas Wierds6-00-00 CG


1812 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 24Leeuwarder Courant 25 decemberMr. J. HANEKUIK, Notaris te Harlingen, zal op Zaturdag den 29 December 1821, bij den finalen palmslag, des avonds ten 7 uren precies, ten huize van den kastelein W. Kramer, in het Schippersgezelschap te Harlingen, publik verkoopen: Eene uitmuntende HUIZINGE en HERBERG, het Schippersgezelschap genaamd, staande op de Noorderhaven te Harlingen, in wijk C no. 180.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Claas Wierds van den Berg... Bart Walstra bij hem in huis; BS ovl 1811; huw 1816, ovl 1825, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-180, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-193; gebruiker is Samuel S. de Jong, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-180Noorderhaven 24Claas W van der Berg Claas W van der Berg schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 215 en 233 van 10 dec 1817
adressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24provisionele en finale toewijzingfl. 2150logement het Schippersgezelschap C-180
 
verkoperKlaas Wierds van den Berg
verkoperAnna Sabina Jans
koperHarmen Freerks (te Emden)


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 30 jan 1822
adressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24koopaktefl. 1450huis en logement genaamd het Schippershuis of Schippersgezelschap C-180
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperHendrik Baukes Komst
koperKlaaske Annes Bleeker


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-180Noorderhaven 24Remke Baukes Komst, overleden op 12 mei 1824varensgezel, overleden in Indische Zee, broer van Hendrik, kastelein (Noorderhaven C 180), Tonke, zeeman zonder vaste woonplaats (op reis naar Bordeaux) en Geerard Baukes Komst, verver Workum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 107 van 15 jun 1827
adressoortbedraggebruik
C-180Noorderhaven 24koopaktefl. 1100huis C-180
 
verkoperTjerk Johannes Alta
verkoperJohannes Tjerks Alta
koperSybout Pekelaar
koperFettje Oostendorp
cessionarisBarend Visser En Zoon


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 518Noorderhaven 24Hendrik Baukes KomstHarlingenherbergierhuis en erf (155 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Dieuwke Anes Molenaar... 1865 HRL, huwt met Marinus Thomas van Slooten op 28 mei 1829 HRL, huw.afk. 17 en 24 mei 1829, ovl wijk C-180, dv Ane Hendriks en Marijke Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk HRL 1805, huw 1829, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Jan Jarigs Donker... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-180; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Klaas A Bleekergeb 1792 Franeker, ovl 22 nov 1854 HRL, logementhouder, zv Anne B en Antje Tuinstra; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk C-181; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-180; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-180Noorderhaven 24K Bleeker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-180NoorderhavenKlaas A Bleeker47 jFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd, logementhouder
C-180NoorderhavenMietje Cristoffels47 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-180NoorderhavenJan Donker39 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
C-180NoorderhavenGrietje de Boer40 jMakkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-180NoorderhavenAuke Donker6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-180NoorderhavenJarig Donker3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-180NoorderhavenLieuwkje Donker14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-180NoorderhavenJantie Donker12 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-180NoorderhavenJarigje Donker10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 518Noorderhaven 24hendrik b komst105 gl.5.00 gl.8.000 gl.3.00 gl.4.00 gl.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Cornelis Roelofs Peizel... broodbakker 1851, zv Roelof P, en Rixie Pieters Voets; BS huw 1825, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-180; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-179; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Grietje Aukes de Boer... bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 186, wijk F-137; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-180Noorderhaven 24Metje Sinkelaar... 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 518C-180 (Noorderhaven )Louw Balkstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 518C-175 (Noorderhaven)Albert Jans Rooswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 518Noorderhaven 24 (C-175)Albert J. Rooswoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 24Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 24 Douwe Zeijlemakerlogementhouder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1200


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 24D. Zeijlemaker173Logement "Eilander Veerhuis"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 24D. Zeijlemaker173Logement "Eilander Veerhuis"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. Zeijlemaker173Logement


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. Zeijlemaker173Logement


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. Zeijlemaker173Logement


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. Zeijlemaker173Logement


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 24D. de Groothotelhouder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. de Groot173Logement


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 24D. de Groot752Logement


1947 - kentekenadresnaam
B-32382
Noorderhaven 24Christoffel de Groot


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.D. de Groot752Logement


1949 - kentekenadresnaam
B-38023
Noorderhaven 24Dirk de Groot


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.D. de Groot752Logement


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.D. de Groot752Logement


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 24E. (Elizabeth) van Delden


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 24, HarlingenNoorderhaven 24Sj. BeukerEilanden, dehotel - pension


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 24rijksmonument 20578


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 518Noorderhaven 24
  terug