Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 69
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 691-0751-0751-119A-039A-036


Naastliggers vanNoorderhaven 69
ten oostenNoorderhaven 71
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 67
ten noordende Droogstraat


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Haenties


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0186v van 9 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Hanties


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0032v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAmelyke Jans


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0254v van 22 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Claessen


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkopers Douwe Claessen c.u.Dongjum


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0151v van 14 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 69[niet vermeld]00‑00‑00 cgwoonhuis
betrokkenede prodigum verklaring van Claes Douwesbrouwer


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0152r van 15 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ577‑00‑00 gg4/9 huis
koperTjetske Ymes, weduwe van
koperwijlen Douwe Clasen
naastligger ten oostenDirk Sickes koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFrans Jetses Roorda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgervaandrig Claes Douwes Valkens, ten profijte van deselves hypothaire en geregistreerde crediteurenmr. brouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-075 , folio 10Noorderhaven 69huis
eigenaarDouwe Claessens wed.
gebruikerWybe Gerrits
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-075 , folio 6rNoorderhaven 69huis
eigenaarTietske Ymes erven
gebruikerGerloff Ymes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-075 , folio Noorderhaven 69huis
eigenaarwed. Tjetske Ymes erven
gebruikerburgemeester Oosterveen
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0281r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kinderen van Klaes Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-075 , folio 6vNoorderhaven 69huis
eigenaarTjitske Yemes erven
gebruikerJohannes Elgersma
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-075Noorderhaven 69Johannes Elgersma, bestaande uit 8 personen15‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-075 , folio 6vNoorderhaven 69huis
eigenaarJohannes Elgersma
gebruikerJohannes Elgersma
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-075, fol. 9rNoorderhaven 69Johannes Elgersma , bestaande uit 5 volwassenen en 1 kindbeurtschipper55:7:00 cg9:5:00 cgeen gemeen bestaen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0272r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktsbrug lopend tot aan de Droogstraat1800‑14‑00 gghuis en tuin
koper provisioneelvroedsman Meye Harmens Meyer
naastligger ten oostenClaas Fontein
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas E. Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.burgemeester Franciscus Elgersma, curatornotaris te Bolsward
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, curatoren over te Ried
verkoperde nagelaten kinderen van Johannes Elgersmabeurtschipper op Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) verkoop van een huis en tuin, strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Claas Fontein, ten W. Claas Everts Oosterbaan, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Geboden is door Meye Harmens Meyer. Gekocht van erven Johannes Elgersma, beurtschipper op Amsterdam.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-075 , folio 6vNoorderhaven 69huis
eigenaarMeye H. Meyer
gebruikerTjebbe Dreyer
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-075 , folio 6vNoorderhaven 69huis
eigenaarMeye H. Meyer wed.
gebruikerJan Westra
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0090v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktsbrug1900‑00‑00 gghuis, tuin en stal
koperTjepke Gratama koopman
huurderJan Westra c.u.
naastligger ten oostende heer Claas Fontein
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Harmens Speltje, erfgenaam vanoud wijdschipper
erflaterwijlen Antje Harmens Meyer, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman Meye Harmens Meyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt een huis, tuin en stalling, nz. Noorderhaven, tussen de Raadhuis- en Vismarktsbruggen, strekkende van de haven tot de Droogstraat. Het is verhuurd aan Jan Westra. Ten O. Claas Fontein, ten W. Evert Oosterbaan, ten Z. straat en haven, ten N. de Droogstraat. Zie de voorwaarden. Gekocht van Jan Harmens Speltie, oud-wijdschipper, als erfgenaam van zijn zuster Antje Harmens Meyer, voor 1/2, en de andere 1/2 door scheiding verkregen v. d erven van Meye Harmens Meyer, vroedsman, voor 1900 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio 13rNoorderhaven 69huis
eigenaarT. Gratema erven
gebruikerM. Toussaint
huurwaarde100‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal94‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑01‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio 13rNoorderhaven 69huis
eigenaarJan Gratama
gebruikerPieter Hannema
huurwaarde105‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal99‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0235v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gratama


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0339r van 3 jul 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ tussen Raadhuis en Vischmarktsbrug tot aan Droogstraat1160‑00‑00 gghuis, tuin en stalling
koperHarmanna Brill
koperde weduwe van wijlen W. Wytsma
koperS. D. Wytsma
naastligger ten oostendhr. Westra
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Gratama te Oosterlittens


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-119 , folio 13rNoorderhaven 69huis
eigenaarDirk Wytsma wed.
gebruikerDirk Wytsma wed.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-106, pag. 9Noorderhaven 69wed. Wytsma


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0158v van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ wijk A-039 tussen Raadhuis- en Vismarktsbrug2425‑00‑00 cghuis, tuin, stalling en wagenhuis
koperLeendert Buisman beurtschipper op Amsterdam
naastligger ten oostenH. Westra baljuw van Barradeel
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, executeur testamentair vanadvocaat
verkoperwijlen Harmana Briel, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Wytsmagewaldige provoost
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Buisman, beurtschipper op Amsterdam, koopt huis, stalling en wagenhuis wijk A-039. Ten O. H. Westra, ten W. Claas Oosterbaan, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Harmina Briel wv Dirk Wytsma.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-119 , pag. 13Noorderhaven 69H.J. Buisman 6‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Gerrit Leenderts Buismangeb 11 mei 1803 HRL, ovl 12 jan 1813 HRL, N.H., ovl wijk A-039, ged 14 jun 1803, zv Leendert B, en Leentje Feddes; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Leendert Jans Buisman... 1794 Anjum; BS ovl 1813; 1823 huwelijken, ovl 1830, huw 1831, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk A-039, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-091; gebruikers Rinse Plantinga, varensgesel, en Fedde ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 69Leendert Buismanfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-039Noorderhaven 69L BuismanL Buismanschipper


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 7 jan 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-039Noorderhaven 69huurcontractfl. 135huis A-039
 
verhuurderLeendert Jans Buisman
huurderIsaac Jesaias Spiers
borgJesaias Spiers


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 347Noorderhaven 69wed. Leendert Buisman Harlingenhuis en erf (192 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Klaas IJsbrands Parma... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1831; oud 68 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Yda K Parmaoud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-039; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-039Noorderhaven29 jwinkelierscheWorkumv, protestant, weduwe
A-039Noorderhaven7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-039Noorderhaven4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-039Noorderhaven19 jParragav, protestant, ongehuwd
A-039Noorderhaven23 jWorkumv, protestant, ongehuwd
A-039Noorderhaven68 jzeekapiteinStavorenm, protestant, weduwnaar


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 367 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-039Noorderhaven 69Jantje Willems Molenaar, overleden op 25 november 184474 jr, geboren Sneek 2/9/1770, overleden Zoutsloot A 39, vrouw van Lolke Sybrands Zwaal, moeder van Willem, stadsbode, Schelte, timmerman, Sybrand, idem, Jan, zeeman en Antje Lolkes Zwaal (vrouw van Willem Godthelp, timmerman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2199Noorderhaven A-039Oege van Hoften woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2865Noorderhaven A-036 Dirk Alta woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2865Noorderhaven 69 (A-036)Lucas A. Alta (te Amsterdam)woonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en expedit.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en expedit.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 69T.J. Krijtherijksklerk r.d.b.
Noorderhaven 69Kl. de Vriesexpediteur


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor., exp.- en assur.ag.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69C. Kuhlman Jzn.831Cargad., exp.- en assur.ag.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 69P. (Pieter) Postma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 69rijksmonument 20557


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7965Noorderhaven 69


2023
0.098981142044067


  terug