Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Noordijs 147-0327-0327-032(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanNoordijs 14
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenVoorstraat 101
ten westenVoorstraat 97
ten noordenNoordijs 12


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0088r van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMaycke Gerryts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0052r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Gerryt Harmens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Gerbens


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWouter Gerryts


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0045r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZiricus Hylarda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio 132Noordijs 14huis
eigenaar van 1/2burgemeester Hilaarda
eigenaar van 1/2burgemeester Weima
gebruikerburgemeester Hilaarda
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio 86rNoordijs 14huis
eigenaarburgemr. Hilaarda cum soc.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑4‑1720
opmerking1720 den 22 april van de burgemeester Hyllarda
opmerkingvoor de helft ontfangen 5-12-0
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720
opmerkingden 4 july van de burgemeester Weima
opmerkingvoor de ander helft ontfangen 5-12-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio Noordijs 14huis
eigenaarburgemeester Hylaarda cum soc.
gebruikerburgemeester Hylaarda
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0032r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Weima


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0102r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgemeester Weyma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio 86vNoordijs 14huis
eigenaarwed. burgemeester Weymna
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0069v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Weima


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0195r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntie Sierks Hilaerda, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen burgemeester Weima


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-032Noordijs 14Hessel Jacobs, bestaande uit 6 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio 86vNoordijs 14huis
eigenaarwed. burgemr. Weima
gebruikerHessel Jacobs
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0163r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntje Sierks Hylaerda, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen burgemeester Weyma


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0089r van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJanneke Weima


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio 87vNoordijs 14huis
eigenaarWeima erven wed.
gebruikerJacob Stevens
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio 87vNoordijs 14huis
eigenaarburgemeester Tabes
gebruikerJan van Beetsel
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio 148vNoordijs 14huis
eigenaarL. Tabes
gebruikerJan van Beetzel
huurwaarde62‑00‑00 cg
af: lasten04‑Jan‑00 cg
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑04 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0212v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnnaeus Faber


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0070v van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lourens Tabes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio 148vNoordijs 14huis
eigenaarA. L. Tabes
gebruikerSjierk Ruurds
huurwaarde62‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑14 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0215r van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer A. L. Tabes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0031r van 6 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 14Noordijs WZ550‑00‑00 gghuis
koperBente Sytses van der Zee, gehuwd metkoopman
koperElisabeth Goslings Piekinga
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen van der Zee
naastligger ten westende weduwe van wijlen van der Zee
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Salverda
naastligger ten oostenNoordijs [staat: vaart]
verkoperAnneus Lourens Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Sytses v.d. Zee x Elisabeth Goslings Piekinga koopt een welbetimmerd huis met graanzolders, wz. Noordijs, geschikt voor kruidenierswinkel. Vrij in- en uitgang door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. de vaart, ten Z. en W. wd. v.d. Zee, ten N. wd. Salverda. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Anneus Lourens Tabes voor 550 gg.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0082v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBente van der Zee


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0088r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBente van der Zee


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-032 , folio 148vNoordijs 14huis
eigenaarBente van der Zee
gebruikerBente van der Zee
huurwaarde05‑10‑00 cg
gebruikerPieter Lanting
huurwaarde70‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑10‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal71‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑00‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0266v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 14Noordijs WZ470‑07‑00 gghuis
koperEelkje Bentes IJsenbeek, weduwe van
koperwijlen Zytse Drieses van der Zee
huurderPieter Lanting c.s.70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenHessel Douwes zoutdrager
naastligger ten westenHessel Douwes zoutdrager
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybe Salverda koopman
verkoper q.q.Albert Wijmers Bakker, curator overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Bente van der Zee, gehuwd met
verkoperElisabeth Piekinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelkje Bentes IJsenbeek wv Sytse Douwes v.d. Zee koopt een huis wz. Noordijs, aan meerderen verhuurd. Ten O. die straat, ten W. en Z. Hessel Douwes, zoutdrager, ten N. erven Sybe Salverda. Gekocht van de curator over de boedel van Bente van der Zee x Elisabeth Piekinga, voor 470 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0306v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 101, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen van der Zee


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-030, pag. 106Noordijs 14J.P. Goudsmit


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0124r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 14Noordijs WZ1000‑00‑00 cghuis
koperGerlof Jacobs de Vries, gehuwd metkoopman
koperJanke IJsenbeek
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenTamme de Wit
naastligger ten westenGerlof Jacobs de Vries, gehuwd met
naastligger ten westenJanke IJsenbeek
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Poppe Salverda
verkoperEeke IJsenbeek, weduwe van
verkoperwijlen Sydze van der Zee


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0003r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 99, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJanke IJsenbeek


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-032 , pag. 145Noordijs 14Janke IJsenbeek 4‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 680Noordijs 14Anna IJzenbeek en mede eig.Harlingenhuis en erf (340 m²)


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 680Noordijs 14Anna IJzenbeek en m.e.150 gl.7.00 gl.11.000 gl.7.00 gl.9.00 gl.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 680Voorstraat C-078Herre H. Huitema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3967Voorstraat C-072erven Klaas Hoekstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3967Noordijs 14 (C-ong)Johannes van Smedenwoonhuis


2023
0.083688974380493


  terug